55.
Domnievam sa, že sú potrebné vodozádržné opatrenia, a nie veľké drahé betónové nádrže.