5.
Ďakujem. Dávam ďalší návrh, aby Národná rada Slovenskej republiky požiadala vládu Slovenskej republiky o urýchlené zavedenie rovnakého režimu vo fitnescentrách, reštauráciách a kostoloch, aký platí v obchodom a nákupných centrách.
Odôvodnenie: Výrazná diskriminácia reštaurácií, fitnescentier a kostolov oproti obchodom a nákupným centrám je jednak v rozpore s ústavným princípom rovných podmienok, jednak úplne neodôvodnene poškodzuje jeden sektor verejných služieb oproti inému sektoru.
Ďakujem pekne.