97.
Pán poslanec, každý jeden z nás si prajeme, aby sa rodinám na Slovensku darilo lepšie a o to v týchto ťažkých časoch. Ja vám poviem úprimne a na rovinu, že to, čo ste povedali o tej adresnosti, že je to len hľadanie si dôvodov, prečo nepodporiť tento návrh zákona, že mám trochu iný názor. Poslanci hnutia REPUBLIKA, je nás päť v tejto chvíli, vám tento návrh zákona v prvom čítaní podporia, pretože chceme, aby sa slovenským rodinám pomohlo. V súčasnom znení ho ale v žiadnom prípade a za žiadnych okolností v druhom čítaní podporiť takto nemôžeme. Žiadame totižto, aby ste v druhom čítaní predložili pozmeňujúci návrh, ktorý práve túto adresnosť do tohto návrhu zákona zavedie. Je totiž podľa môjho názoru aj podľa názoru hnutia REPUBLIKA nepredstaviteľné, aby ľudia, ktorých sa pandémia alebo ekonomické dopady krízy a opatrení vlády nijak nedotkla alebo dotkla len úplne minimálne, dostali po 300 eur na každé jedno dieťa. To skrátka neprichádza v úvahu. Pracujúcim rodičom, ľuďom, ktorí prišli o prácu bez ohľadu na to, aký majú vek, pohlavie, farbu, etnicitu, to je úplne jedno, všetkým tým treba pomôcť. Ale dať takýto obrovský jednorazový príspevok všetkým ľuďom bez rozdielu len tak, bez ohľadu na to, či vtedy pocítili nejakú krivdu alebo nejakú stratu zamestnania, je jednoducho z môjho pohľadu veľmi zlé. A poviem vám to úprimne na rovinu. Ja žijem v tej istej lokalite, v tom istom meste ako vy, pán poslanec. Keby ste teraz takto rozdali niektorým rodinám v osadách po 300 eur na každé dieťa, na niektorú rodinu to bude aj 2 500 jednorazový príspevok, 2 700 eur, tam máte mesiac dlhodobý bašavel, ktorý spraví peklo zo života všetkých slušných obyvateľov tej osady bez ohľadu na to, akú majú farbu, slušných. Toto skrátka podporiť takto v druhom čítaní, pán poslanec, nemôžeme, ale keďže máme záujem o konštruktívnu prácu, v prvom čítaní za toto poslanci hnutia REPUBLIKA zahlasujú.