100.
Ďakujem pekne.
S ďalšou faktickou poznámkou vystúpi pani poslankyňa Krištúfková. Nech sa páči, máte slovo.