102.
S ďalšou faktickou poznámkou vystúpi pán Herák, pán poslanec Herák. Nech sa páči, máte slovo.