104.
S ďalšou faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Kazda. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.