105.
Ďakujem. Pán poslanec Ferenčák, no, keď si predstavujem ekonomicky populistický návrh, ako má vyzerať, no, tak vyzeral by presne takto. V podstate už aj pán kolega Šefčík povedal, aj viacerí ďalší poslanci, no on, trošku je, tá jednorazová paušálna platba s ňou je taký dosť veľký problém v tom, že pre niektorých občanov to znamená povedzme 50 % mesačného rodinného príjmu alebo 30 a pre iných 3. Tak ja naozaj neviem, čo je na tom sociálnodemokratické, rozdeľujúce. To je ten jeden aspekt, že proste naozaj, že pre niektorých je to 30 %, pre niektorých 3. A tá druhá vec, ktorá tam tiež chýba, je to, že naozaj niektorí ľudia neutrpeli počas pandémie výpadkom príjmov, ľudia v štátnej správe naďalej dostávali svoj plat. Veľmi veľa ľudí pracovalo naďalej v priemysle s nejakými síce obmedzeniami, tam už nejaké výpadky boli, ale naozaj veľmi veľa ľudí malo stabilnú, stabilnú príjmovú položku, stabilný príjem a naozaj nevidím dôvod, prečo potom ísť touto cestou, že rozdávať nejakú jednu paušálnu platbu. Je to, je to čistý populizmus. (Potlesk.)