106.
Pán poslanec Kuriak, nech sa páči, máte slovo.