108.
Na faktické poznámky bude reagovať pán poslanec Ferenčák. Nech sa páči, máte slovo.