110.
Ďakujem.
Teraz do rozpravy je prihlásený pán poslanec Kočiš. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.