98.
Ďakujem, s tým sa nedá nesúhlasiť.
Ďalej vystúpi pán poslanec Šefčík.