9.
Pán poslanec, to rúško ste mali mať aj vtedy, keď tu neboli kamery. (Reakcie z pléna.)
Pán poslanec Marian Kotleba, nech sa páči.