12.
Ďakujem za slovo. Pán Radovan, ja vás dokonca aj premenujem. Princ Radovan z Temného kráľovstva. Ja len stručne k jednej skutočnosti. Že vraj opozícia vrieska. To máte tak krátku pamäť? Nepamätáte na takzvane slušno-neslušné Slovensko? Nepamätáte napríklad na jednu čudnú persónu, ktorému aj prischlo príznačné pomenovanie, prezývka, a to škriekajúci pavián. Jeho ctené meno je Richard Stanke.
A ešte jedna vec princ Radovan. Opozícia má právo vrieskať, má právo protestu a verte mi, že podľa ústavy má dokonca aj právo na odpor. A z toho odporu máte strach. Na základe toho vášho strachu z odporu občanov je aj tento návrh zákona prijímaný. Dúfam, že nebude prijatý.
Ďakujem.