14.
Mne sa nepáči naozaj takéto rozdeľovanie spoločnosti – očkovaní, neočkovaní, a ten tá formulácia toho návrhu zákona, ktorá je strašne vágna. Spomína sa tam dočasné podmieňovanie vstupu do zariadenia na hromadné podujatia. Čo to je dočasné? Dokedy, odkedy, kde, ktoré prevádzky, čoho sa to týka? To sa potom bude zase upresňovať, či to budú školy, nemocnice alebo nejaké supermarkety. A chýba mi tam, aj kedy ten zákon bude platiť, hej, že podľa akej situácie pandemickej. Je to strašne tak formulované moc všeobecne a potom si to môže naozaj hlavný hygienik hocikedy nariadiť, že to bude teraz takto. Tam treba nejakú odbornú diskusiu k tomu, aby to bolo zrozumiteľné tým ľuďom, jasné, nie tri vety takto formulovať a hneď urobiť nejakých ľudí, ktorí sú neočkovaní, prikázať im, že sa budú pravidelne testovať. Ako často? A dva dni, a týždeň? To sú úplne, nedá sa k tomu ako vyjadriť presne, lebo je to strašne naozaj formulované tak zoširoka.
Máte na to kampaň, teraz som čítal, že aj minister Matovič vám odsúhlasil štyri milióny eura, tak, eur. Teraz máme dobrú situáciu. Nevidíme vôbec žiadnu zmenu v nejakom pozitívnom zmysle. Stále rúška, stále obmedzenia, však máme pár sto chorých, dvesto chorých. Akože keď už sa tá situácia zlepší, tak potom treba dať tým ľuďom nejakú nádej, šancu, že to pôjde k lepšiemu. Nie stále strašiť a príkazy a očkovanie. To nestačí len to očkovanie. Tam treba celý ten systém zdravotníctva, sledovanie tých pacientov od praktického lekára a podobne. K tomu treba tak pristupovať zodpovedne, nielen tlačiť ľudí do očkovania. Veď viete, akí sú ľudia.
Ja myslím, že keď predkladáte takýto zákona, mali by ste sa radiť aj so psychológmi, ako reagujú na takéto veci.