19.
V zmysle § 27 ods. 8 zákona o rokovacom poriadku o možnosť vystúpiť v rozprave požiadala pani spravodajkyňa. Nech sa páči.