Ďakujem. Na vaše vystúpenie evidujem jednu faktickú poznámku. Pýtam sa, či je všeobecný súhlas, aby odznela ešte dnes. (Nesúhlasná reakcia pléna.) Nie? (Nesúhlasná reakcia pléna.) Tak je či nie? (Reakcia z pléna.) Áno, tak nech sa páči, pán poslanec... (Reakcia z pléna: "Povedal som nie!") Ďakujem. Pán poslanec Filip Kuffa (povedané s pobavením) zajtra bude mať faktickú poznámku.
Tým pádom končím dnešný rokovací deň. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Prajem vám pekný večer a dobrú noc.
(Prerušenie rokovania o 22.02 hodine.)