Pán poslanec Taraba bol jediný ústne prihlásený poslanec do rozpravy. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Chce zaujať stanovisko pán navrhovateľ? Už nie. Pán spravodajca? Pán spravodajca áno.
Nech sa páči.