Ďakujeme. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.
Ďalším bodom je prvé čítanie o vládnom návrhu zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vládny návrh zákona je pod tlačou 611, návrh na jeho pridelenie na prerokovanie výborom je v rozhodnutiach č. 637 a 642.
Prosím pána podpredsedu vlády a ministra financií Slovenskej republiky Igora Matoviča, aby vládny návrh zákona uviedol.