Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Vážení páni, pani poslankyňa, páni poslanci, ide o veľmi jednoduchú úpravu zákona o športe, ktorá je odôvodnená tým, že by sme bez nej nemohli odfinancovať slovenský šport v roku 2021 kvôli tomu, že kvôli pandémii COVID sa nekonali súťaže v plnej miere.
Druhá malá drobnosť sa týka takisto tolerancie voči národným športovým zväzom, ktoré nemohli plniť svoje úlohy v zmysle zákona.
Ďakujem.