Ďakujem. Teraz dávam slovo spoločnému spravodajcovi z výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport pánovi poslancovi Karolovi Kučerovi, aby informoval Národnú radu o výsledku rokovania výborov o tomto návrhu zákona a aby odôvodnil návrh a takisto aj stanovisko gestorského výboru.
Nech sa páči, máte slovo.