1.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v zmysle rokovacieho poriadku sa po 30 minútach opäť pokúsime zistiť uznášaniaschopnosť Národnej rady technickým zariadením.
Takže, prosím, prezentujme sa.
(Prezentácia.) Prítomných 66 poslancov.

To znamená, že Národná rada nie je uznášaniaschopná.

V zmysle § 23 ods. 5 určujem ako ďalší rokovací deň zajtra o 9.00 hod. Vidíme sa.

(Prerušenie rokovania o 10.51 hodine.)


Poznámka:
V súvislosti s celosvetovou pandémiou nového koronavírusu COVID-19 počas rokovania NR SR všetci poslanci NR SR mali povinnosť mať na tvári rúška, resp. aj ochranné rukavice na rukách. Po vstupe do rokovacej sály boli povinní ošetriť si ruky dezinfekčným prostriedkom umiestneným pri dverách. (Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2405/84443 zo dňa 09. 03. 2020, ktorým sa verejnou vyhláškou oznámilo vydanie rozhodnutia, a rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2680/2020 zo dňa 17. 03. 2020, ktorým Národnej rade Slovenskej republiky udelil výnimku.)