1.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v zmysle zákona o rokovacom poriadku opäť zistíme uznášaniaschopnosť Národnej rady.
Ešte predtým dovoľte, aby som vás informoval o tom, ktorí poslanci požiadali o ospravedlnenie neúčasti na dnešnom rokovaní 36. schôdze. Sú to páni poslanci Vladimír Baláž, Alojz Baránik, Ján Benčík, Jana Bittó Cigániková, Peter Cmorej, Ondrej Dostál, Roman Foltin, Ľudovít Goga, Jarmila Halgašová, Radovan Kazda, Milan Laurenčík, Vladimír Ledecký, Peter Osuský, Adriana Pčolinská, Radovan Sloboda, Miroslav Urban, Marián Viskupič, Anna Zemanová, Miroslav Žiak, Marek Hattas, Michal Luciak, Marian Kotleba, Alexandra Pivková, Vladimíra Marcinková a Boris Kollár.
A teraz, prosím, prezentujme sa a hlasujme. Teda hlasovať nemusíme (zasmiatie sa predsedajúceho), ale skúsme sa prezentovať.
Prítomných...
Poprosím kolegov, aby nefotili a netočili videá.
(Prezentácia.) Prítomných 45 poslancov.

To znamená, že Národná rada nie je uznášaniaschopná.

V zmysle zákona o rokovacom poriadku nemám inú možnosť, ako ukončiť túto schôdzu.
Pán poslanec Šeliga, nemôžem vám dať slovo. Včera som ho takisto nedal pánovi poslancovi Sujovi v rovnakej situácii. Takže musím použiť rovnaký meter. Mrzí ma to. Neotvorili sme schôdzu. Budem v tomto konzekventný.
Takže končím 36. schôdzu a v zmysle zákona neprerokovaný bod programu bude navrhnutý do programu schôdze Národnej rady so začiatkom od 16. septembra.
Ďakujem vám za účasť, tým, ktorí ste prišli. Dovidenia.

(Rokovanie 36. schôdze NR SR sa skončilo o 10.06 hodine.)


Poznámka:
V súvislosti s celosvetovou pandémiou nového koronavírusu COVID-19 počas rokovania NR SR všetci poslanci NR SR mali povinnosť mať na tvári rúška, resp. aj ochranné rukavice na rukách. Po vstupe do rokovacej sály boli povinní ošetriť si ruky dezinfekčným prostriedkom umiestneným pri dverách. (Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2405/84443 zo dňa 09. 03. 2020, ktorým sa verejnou vyhláškou oznámilo vydanie rozhodnutia, a rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2680/2020 zo dňa 17. 03. 2020, ktorým Národnej rade Slovenskej republiky udelil výnimku.)