Ďakujem, pán podpredseda. Prosím, zaujmite miesto pre navrhovateľov. Ja teraz dám slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre financie a rozpočet, pánovi poslancovi Györgyovi Gyimesimu.
Nech sa páči.