Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

24.9.2019 o 10:05 hod.

Bc.

Stanislav Drobný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 24.9.2019 10:05 - 10:07 hod.

Drobný Stanislav Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.9.2019 10:04 - 10:05 hod.

Schlosár Rastislav Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, je to už po tretíkrát, čo predkladáme tu v Národnej rade návrh, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Cieľ nášho legislatívneho návrhu je jednoduchý, sprehľadniť štruktúru a činnosť mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom napojené na financie zo zahraničia a ktoré vykonávajú propagačnú a agitačnú činnosť na území Slovenskej republiky.
Viac už poviem v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2019 10:02 - 10:03 hod.

Kotleba Marian Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Jani, ja som rád, že ku koncu tvojho vystúpenia zaznelo, zaznela tá nosná myšlienka celého návrhu, a síce princíp zásluhovosti, ktorú chceme dať, ktorý chceme dať aj do tohto, do tejto časti sociálneho systému, pretože ty si to ilustrovala na číslach, ako nám klesá, klesá ten prirodzený prírastok obyvateľstva. Ale vidíme to, aj aká je nálada medzi ľuďmi, že naozaj všetci ľudia normálni, čestní, pracovití, pracujúci vnímajú sociálny systém na Slovensku ako nespravodlivý, ako ten, ktorý zvýhodňuje parazitov, tých, ktorí nikdy nerobili, čo iba natŕčajú ruku, a, naopak, tí slušní ľudia, ktorí pracujú, snažia sa či už pracovať, alebo vychovávať svoje deti, tí necítia žiadnu podporu štátu, necítia to, že štát by si ich vážil, že by boli nejako zvýhodňovaní oproti tým, ktorí celý život sa len preváľali niekde v chatrči na válende a žili zo svojich 12 detí. Čiže najvyšší čas, naozaj najvyšší čas, aby sme ten princíp zásluhovosti zaviedli ako jasný, merateľný ukazovateľ aj do sociálneho systému tak, aby slušní pracujúci ľudia na Slovensku cítili tú podporu štátu a tá sa potom odzrkadlila do toho, že sa otočí tá demografická krivka a že tí, ktorí sú pre štát prínosom a ktorí si naozaj svoj život predstavujú ako život slušný, pracovitý a jednoducho podľa pravidiel spoločnosti, tak tí konečne znova začnú mať aj deti.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.9.2019 9:57 - 10:02 hod.

Nehézová Jana Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, na úvod mojej rozpravy by som chcela uviesť pár čísel, ktoré by nás mohli zaujímať a mohli by sme porovnávať vývoj prirodzeného prírastku obyvateľstva na Slovensku. Ako na príklad uvediem moju rodinu.
Pre vysvetlenie výrazu, čo to znamená prirodzený prírastok, vám musím vysvetliť, že je to rozdiel medzi; pardon, trošku som zadýchaná, lebo som bežala; počtom živonarodených a počtom úmrtí za jeden kalendárny rok.
Tak napríklad moja mamka je narodená v roku 1947, kedy prirodzený prírastok bol 46 168 osôb. Môj otec je narodený v roku 1950, kedy prirodzený prírastok bol 60 053 osôb, ja som narodená v roku 1975, kedy prirodzený prírastok bol 52 401 osôb, moja dcéra Janka je narodená v roku 2000, prirodzený prírastok v tomto roku bol 2 427 osôb a teraz počúvajte toto číslo, moja dcéra Eliška je narodená v roku 2002 a prirodzený prírastok v tomto roku bol mínus 691 osôb. Mínus 691 osôb! V roku 2018 bolo Slovensko, vďakabohu, v pozitívnych číslach prirodzeného prírastku, ale rok 2018 bol v rámci sledovania starnutia populácie prelomový, pretože počet a podiel seniorov historicky prvýkrát na Slovensku prevýšil počet a podiel detí. Deti vo veku do 14 rokov tvorili celkovo 15,7 % slovenskej populácie. Seniori vo veku 65 a viac rokov tvorili už 16 % obyvateľstva. Na Slovensku uplynulý rok žilo 858-tisíc detí, ale až 874-tisíc seniorov.
Vzťah medzi početnosťou detí a seniorov v spoločnosti zachytáva tzv. index starnutia. V roku 2018 tento index prvýkrát prekročil hraničnú hodnotu 100. Na Slovensku tak na 100 detí pripadalo viac, až 102 seniorov, teda ľudí vo veku nad 65 rokov. Toto je jeden z veľa dôvodov, prečo je potrebné podporovať rodiny a to aj spôsobom zvýšenia materskej.
Výška materskej po schválení návrhu, o ktorom sme hlasovali na tejto schôdzi, sa zvýšila o 150 euro, čo nás v klube Ľudovej strany Naše Slovensko teší, ale myslíme si, že podpora rodinná by mala byť ešte o čosi vyššia. Navrhujeme teda, aby materská mohla byť až vo výške 90 % minimálnej mzdy, čo by aktuálne vychádzalo na 468 eur. Pri aktuálnych životných nákladoch bežných rodín by táto novela mohla výrazne zlepšiť kvalitu ich života.
Článok 41 Ústavy Slovenskej republiky garantuje manželstvu, rodičovstvu a rodine osobitnú zákonnú ochranu, kde sa hovorí: "Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých."
Určenie výšky materskej, a teda nášho návrhu, je rozdelené do dvoch kategórií. Matky, ktoré odpracovali, resp. boli nemocensky poistené 270 dní pred nástupom na materskú, budú mať nárok na 90 % z vymeriavacieho základu. Matkám, ktoré nepracovali, sme do novely zákona pridali možnosť poberania materskej a to vtedy, keď ukončili aspoň stredné odborné vzdelanie. Výška materského príspevku v tomto prípade bude 90 % minimálnej mzdy. Z tohto vyplýva, že ženy, ktoré nepracovali, budú mať nižšiu materskú ako ženy, ktoré už daných 270 dní odpracovali, to znamená, bola použitá zásluhovosť. Chceme, aby sa budúci rodičia na Slovensku nebáli mať deti, chceme, aby rodičia cítili podporu štátu, a chceme, aby štátne zdroje išli tam, kde to je dôležité a efektívne. Preto vás žiadam o podporu tohto návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.9.2019 9:52 - 9:56 hod.

Drobný Stanislav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, predkladaný návrh zákona by sa dal charakterizovať slovami viac peňazí pre našich najmenších, viac rodinnej pohody pre ich mamu i otca. Ešte dôležitejšie je to, že ide o investíciu do budúcnosti Slovenska.
Svetové veľmoci venujú veľkú energiu pre optimalizáciu demografickej krivky svojich krajín. Je známe, koľko energie za týmto účelom venoval prezident Ruskej federácie Vladimír Putin. Trvalo niekoľko rokov, kým sa v Ruskej federácii podarilo otočiť nepriaznivý trend zdedený z čias vlády Borisa Jeľcina. Na Vladimíra Putina sú aj v tomto pléne rôzne názory, ale v jednom sa pravdepodobne zhodneme. Je to pragmatik, ktorý keď niečo robí, tak vie, prečo to robí.
Kým u veľmocí je podpora demografie hlavne vecou geopolitického súboja, krajinám s veľkosťou Slovenska ide o prežitie národa ako takého. To je v dnešnej dobe veľmi dôležitá požiadavka, pretože Bruselom a európskymi progresívcami pretláčaný migračný tok z Afriky má síce potenciál počet obyvateľov veľmi rýchlo zvyšovať, ale migračný tok nezabezpečí prežitie slovenského národa. Demografická krivka ako zdroj sily spoločnosti nie je len o počtoch, ale aj o schopnostiach budúcej generácie. Ak by stačili len počty, tak dnes by Egypt či Bangladéš boli veľmi významnými krajinami.
Je tu ešte jeden aspekt, ktorý je spoločný pre všetky súčasné návrhy sociálnych zákonov. Pokiaľ prejdú, tak tie zákony občanom Slovenska iba do istej miery kompenzujú to, čo im systém v minulosti vzal. Matka a jej malé dieťa musí v súčasnosti pri poberaní rodičovského príspevku vyžiť z 220 euro 70 centov na mesiac. Logicky je tak odkázaná na príjem manžela. Nie každá má manžela úspešného podnikateľa a ako je to s platmi u bežných pracujúcich, to vieme všetci.
Keď sme pri tých platoch, čím to je, že aj poctiví podnikatelia sa sťažujú, že pracovná sila je na Slovensku drahá, a na druhej strane tí pre nich drahí pracujúci nemajú peniaze na slušnú výchovu detí? Všade je drahota a tá drahota je tu preto, lebo máme drahý štát. Všetky tie dane a poplatky končia v cene výrobku pre konečného spotrebiteľa, radového občana. Štát berie príliš veľa peňazí a príliš málo z nich dáva pracujúcim ľuďom späť, pričom vybraným, a to spravidla zahraničným subjektom dane odpúšťa a dáva rôzny stimuly. Dnes preto naozaj platí to, čo pred desaťročiami neplatilo. V dnešnej dobe je menej štátu v záujme pracujúcich. Práve preto v predloženej novele zákona predlžujeme dobu poberania materskej na celé tri roky.
Okrem toho navrhujeme upraviť hodnotu nároku na materské na 90 % z vymeriavacieho základu matky, pokiaľ bola zamestnaná alebo pracovala. V prípade, ak matka nepracovala, ale má ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie, navrhujeme, aby jej bolo materské vyplácané vo výške 90 % z minimálnej mzdy.
Chcem vás všetkých požiadať o podporu tohto návrhu zákona. Venujme mu viac verejných zdrojov našim najmenším. Je ich odkiaľ vziať. Sú tisíce dotácií na veci, ktoré občania Slovenska naozaj až tak nepotrebujú. Dotácie na aktivity, z ktorých má prínos iba pár jednotlivcov alebo uzavretá komunita.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.9.2019 9:48 - 9:52 hod.

Kecskés Ján Zobrazit prepis
Každá vláda by sa mala prostredníctvom nástrojov demografickej a sociálnej politiky snažiť podporovať pôrodnosť obyvateľstva tak, aby bola zabezpečená najmä prirodzená reprodukcia ekonomicky aktívnej časti obyvateľstva. Materské ako nemocenská dávka sa v súčasnosti vypláca tým matkám alebo otcom, ktorí boli v posledných dvoch rokoch pred narodením dieťaťa nemocensky poistení najmenej 270 dní, teda boli ekonomicky aktívni. Výška materskej predstavuje 75 % denného vymeriavacieho základu poberateľa a väčšinou trvá šesť mesiacov.
Po skončení tohto obdobia matka, resp. otec dieťaťa poberá rodičovský príspevok, ktorý je dnes fixne daný a pohybuje sa na úrovni 220,70 eur. Práve táto extrémne nízka cena rodičovského príspevku odrádza množstvo potenciálnych rodičov od toho, aby mali vlastné dieťa. Rodičovský príspevok je navyše vyplácaný rovnako slušnému pracujúcemu občanovi, ako aj asociálovi bez vzdelania a ochoty pracovať.
V dôsledku zle nastavenej sociálnej politiky štátu prichádza k potupnému a postupnému odďaľovaniu rodičovstva do čoraz vyššieho veku. Slušné mladé ženy sú demotivované mať dieťa, pretože im štát nedokáže poskytnúť dostatočnú sociálnu zábezpeku. Preto sa musia najskôr venovať práci a kariére, aby sa finančne pripravili na obdobie, keď si budú môcť dovoliť mať dieťa. Tento fenomén sa prejavuje aj v rastúcom veku pôrodu prvého dieťaťa. Kým v roku 1993 bol priemerný vek prvorodičky 23 rokov, tak v roku 2016 to bolo už 27 rokov.
Demografická kríza na Slovensku je teda spôsobená nielen tým, že rodiny majú málo detí, ale aj tým, že deti majú neskoro. Kým v niektorých etnických minoritách sa rodí nová generácia v priemere aj každých 18 rokov, tak v majoritnej časti obyvateľstva je to každých 27 až 30 rokov.
V záujme zvýšenia motivácie mladých žien stať sa matkami preto v predkladanej novele zákona navrhujeme priznať materské aj ženám, ktoré neboli nemocensky poistené, teda doposiaľ nepracovali, ale majú ukončené minimálne stredné vzdelanie. Hoci takéto ženy doposiaľ nepracovali, práve vďaka ukončenému strednému vzdelaniu je u nich predpoklad, že v budúcnosti, po skončení materskej, budú ekonomicky aktívne. Pre úspešné ukončenie stredoškolského štúdia je podľa školského systému v Slovenskej republike totiž potrebné preukázať schopnosť vzdelávať sa vo všeobecných a odborných témach a zároveň dokázať osvojenie si základov telesnej, mravnej a etickej výchovy. Miera nezamestnanosti stredoškolsky vzdelaných ľudí je totiž historicky oveľa nižšia ako miera nezamestnanosti ľudí len so základným vzdelaním.
V predloženej novele zákona zároveň predlžujeme dobu poberania materskej na celé tri roky. Okrem toho navrhujeme upraviť hodnotu nároku na materské na 90 % z vymeriavacieho základu matky, pokiaľ bola zamestnaná alebo pracovala. V prípade, ak matka nepracovala alebo má ukončené minimálne stredné odborné vzdelanie, navrhujeme, aby jej bolo materské vyplácané vo výške 90 % z minimálnej mzdy. Týmto návrhom chceme docieliť, aby sa ženy mohli počas materskej naplno venovať výchove dieťaťa a zároveň aby mohli poberať materskú aj tie matky, ktoré sa pred pôrodom nestihli zamestnať alebo aspoň ukončili strednú školu.
Na druhej strane však stále zostane zachovaný princíp zásluhovosti. To je ženy, ktoré pred pôrodom pracovali, budú mať vždy vyššiu materskú ako tie, ktoré nepracovali. Aby sa predišlo negatívnemu dopadu na životné podmienky pre už narodené a počaté deti, tak účinnosť tejto novely zákona sa navrhuje až od 1. januára 2020, aby si perspektívni budúci rodičia vedeli zodpovedne naplánovať tehotenstvo a rodičovstvo.
Predložený návrh zákona bude mať negatívny dopad na štátny rozpočet. Presný dopad na štátny rozpočet však nie je možné kvalifikovať, keďže nie je možné dopredu určiť, ako sa vyvinie pôrodnosť obyvateľstva po nadobudnutí účinnosti tejto novely zákona.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.9.2019 9:45 - 9:46 hod.

Kecskés Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Poslanci za Ľudovú stranu Naše Slovensko Marian Kotleba, Martin Beluský, Ján Kecskés a Jana Nehézová predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Hlavným cieľom predloženej novely zákona je zlepšenie podpory rodín s malými deťmi a zvýšenie motivácie slušných mladých rodín mať vlastné deti.
Toľko na úvod a zároveň sa hlásim do rozpravy ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.9.2019 9:41 - 9:44 hod.

Drobný Stanislav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážení prítomní, v súčasnosti je internetové spravodajstvo najvýznamnejším spravodajským zdrojom na Slovensku. Podľa údajov zverejnených Reuters Institute v spolupráci s univerzitou v Oxforde využíva niektorú formu online spravodajstva 80 % občanov Slovenska. Spravodajské médiá v papierovej podobe 25 percent. Podiel printových médií každoročne klesá, keďže posledné roky priniesli nástup smartfónov a rozvoj sociálnych sietí. Preto je potrebné, aby internetové spravodajské portály pôsobili v primeranej miere podľa pravidiel definovaných pre printové médiá a tlačové agentúry v súčasnosti platným zákonom č. 167/2008 Z. z.
V návrhu zákona sa v § 10 dopĺňa nový odsek 7, ktorý znie: "Povinnosti vydavateľa periodickej tlače a tlačovej agentúry podľa § 7, § 8 a § 9 sa primerane vzťahujú aj na prevádzkovateľa spravodajstva prostredníctvom internetového obsahu." Prevádzkovateľovi internetového spravodajstva tak pribúdajú nové povinnosti. Tie sú zároveň právami osôb, o ktorých prevádzkovateľ internetového spravodajstva zverejnil nepravdivé skutkové tvrdenie. Je to právo, je to právo na opravu, ktoré dáva možnosť požiadať o uverejnenie opravy. Je to právo na odpoveď, ktoré dáva možnosť požiadať o uverejnenie odpovede. Je to právo na dodatočné oznámenie pre osobu, o ktorej sa prevádzkovateľ internetového spravodajstva informoval, že bola v konaní pred orgánom štátnej moci.
Príklad. Občan bol obvinený, obvinenie sa nepreukázalo a občan má záujem, aby bola o tom verejnosť informovaná rovnako, ako bola informovaná o samotnom obvinení. V serióznej žurnalistike by internetový portál takéto práva dotyčnej osobe poskytol aj bez dikcie zákona. Len koľko percent žurnalistov a médií zo sveta internetu môžeme považovať za serióznych? Preto je dôležité zabezpečiť práva osôb, ktorým môže nepravdivé, neúplné alebo pravdu skresľujúce skutkové tvrdenie vážne poškodiť ich profesijný či osobný život. V čase vynesenia rozsudku súdu môže byť poškodenie už nevratné. Dotknuté osoby potrebujú efektívny nástroj, ktorým môžu v reálnom čase informovať verejnosť o tom, že pravda je niekde inde, ako poskytovateľ internetového spravodajstva uviedol.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.9.2019 9:39 - 9:41 hod.

Kecskés Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Svetový trend elektronizácie služieb rýchlo expanduje a je prakticky nezadržateľný. Jednou z najviac sa rozvíjajúcich služieb pre verejnosť je aj spravodajstvo na internete. Kým o štandardné tlačené verzie denníkov a novín je klesajúci záujem, čítanosť internetových spravodajských portálov rastie. Internetové portály sa tak v konkurenčnom boji predbiehajú nielen v rýchlosti poskytnutia potrebných informácií svojmu čitateľovi, ale v rámci dosiahnutia vyššej čítanosti sa neštítia aj bulvarizovať, otvorene klamať alebo písať polopravdy či neoverené informácie o jednotlivcoch vo svojich článkoch.
Z hľadiska dosahu sa dnešné internetové spravodajské portály rovnajú televíznym či rádiovým masmédiám. Dosah článkov a správ vďaka podpore sociálnych sietí obsahuje v niektorých prípadoch niekoľkostotisícovú čítanosť. Je preto nespravodlivé a nesprávne, aby pri rovnakom, ak nie aj väčšom dosahu mali internetové médiá privilégium oproti ostatným médiám publikovať a šíriť bez postihu klamlivé a skreslené informácie, ktoré závažným spôsobom zasahujú do práva fyzických a právnických osôb na ochranu dobrého mena či dôstojnosti. Očistenie dobrého mena alebo ochrana osobnosti u dotknutých fyzických a právnických osôb v takom prípade záleží od dobrej vôle a morálky prevádzkovateľa internetového média, čo vo väčšine prípadov znamená, že sú nevymožiteľné. Pre dotknuté osoby zostáva obrátiť sa na súd, čo predstavuje zbytočne nákladný a zdĺhavý proces, ktorý aj v prípade pozitívneho výsledku pre dotknutú osobu nepredstavuje už v tom čase primeranú satisfakciu. Je preto nevyhnutné z hľadiska ochrany základných ľudských práv a slobôd, ochrany osobnosti, dobrého mena fyzickej, ale aj právnickej osoby a zabráneniu negatívneho dopadu na tieto osoby rozšíriť pôsobnosť tlačového zákona o internetové spravodajské médiá.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.9.2019 9:37 - 9:39 hod.

Krupa Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis