Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

24.9.2019 o 9:36 hod.

Mgr.

Ján Kecskés

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Uvádzajúci uvádza bod 24.9.2019 9:36 - 9:37 hod.

Kecskés Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, poslanci za Ľudovú stranu Naše Slovensko Marian Kotleba, Ján Kecskés, Rastislav Schlosár a Stanislav Drobný predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov.
Cieľom predloženej novely zákona je zlepšiť právnu ochranu osôb, ktorým bolo prostredníctvom internetových médií pošliapané dobré meno, česť a dôstojnosť pred verejnosťou.
Toľko na úvod a zároveň sa hlásim do rozpravy ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2019 11:02 - 11:03 hod.

Kotleba Marian Zobrazit prepis
Pán kolega Dostál, zase sa ukázal váš selektívny prístup. Na jednej strane Milana Mazureka by ste ukameňovali a zahrabali pod čiernu zem za to, že povedal pravdu o tom, ako nie je na Slovensku riešená cigánska otázka. A na druhej strane vás tu vôbec nemrzí, že strácate čas celého parlamentu a všetkých poslancov vašou trápnou obhajobou feťákov, ktorí majú byť proste učiteľmi podľa vás. Jednoducho hulme, fetujme a učme deti! To je to, čo ste dnes tu v parlamente povedali. A tvárite sa, že vlastne vy ešte bojujete za práva nejakých ľudí. Veď už, pán kolega Dostál, už odtiaľ potiaľ. Troška sebakritiky, troška pohľadu do zrkadla a priznať si, že áno, vaši voliči sú mnohí takí, ktorí to trošku s tým fetom preháňajú, ale aby ste ich povyšovali na úrovni zákona a obhajovali ich tu, tak to už je trošku príliš.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 19.9.2019 15:25 - 15:27 hod.

Kecskés Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Svoju interpeláciu budem adresovať ministrovi životného prostredia pánovi Sólymosovi.
Vážený pán minister, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku si vám dovoľujem podať nasledovnú interpeláciu:
Dňa 28. februára 2019 Slovenská inšpekcia životného prostredia, stále pracovisko Nitra, vydala integrované rozhodnutie č. 1968-7477/2019/KAP/371060115, ktorým povoľuje vykonávanie činnosti prevádzke Farma ošípaných Palárikovo - Šándor pre prevádzkovateľa AGROVÝKRM, akciová spoločnosť Senica. Proti tomuto rozhodnutiu vydali svoje odmietavé stanovisko obec Palárikovo, Nitriansky samosprávny kraj, priľahlé obce a občania z priľahlých obcí.
Predmetná farma predstavuje podľa dotknutých obyvateľov pre daný región výraznú záťaž pre ekologické prostredie a dopravnú obslužnosť. Treba podotknúť, že farma má byť umiestnená do lokality, kde je už jedna ekologická záťaž umiestnená, a to Duslo Šaľa, ktoré je v súčasnosti najväčším znečisťovateľom ovzdušia na Slovensku.
Zároveň hrozí výrazné znečistenie podzemných vôd a pôdy z možných priesakov kontaminujúcich látok produkovaných farmou, napríklad amoniakom. V rámci dopravnej obslužnosti nemá investor riešenie, čo znamená, že pribudne približne 1 500 vozidiel nákladnej dopravy do infraštruktúry, ktorá na to nie je stavaná ani technicky, ani dispozične.
V súvislosti s vyššie uvedeným si vám preto dovoľujem položiť nasledovné otázky:
Prvá. Prečo Slovenská inšpekcia životného prostredia napriek všetkým pripomienkam obcí, samosprávneho kraja a obyvateľov nezrušila alebo nepozastavila predmetné integrovanie rozhodnutie?
Druhá otázka. Z námietky obce Palárikovo zo dňa 12. 3. 2019 vyplýva, že inšpekcia ako povoľovací orgán nevychádzala zo spoľahlivo zisteného stavu veci, nevysporiadala sa s námietkami účastníkov a nevyhodnotila všetky v konaní predložené dôkazy. Je podľa vás v takomto obzvlášť závažnom prípade takéto konanie inšpekcie správne?
A tretia otázka. Aké kroky plánujete spraviť ako minister životného prostredia, aby sa predišlo potenciálnej ekologickej záťaži?
Ďakujem za zodpovedanie otázok.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 19.9.2019 15:18 - 15:21 hod.

Kotleba Marian Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky si dovoľujem podať dve interpelácie. Jedna bude na ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Lajčáka a druhá na ministra obrany Slovenskej republiky pána Gajdoša. Vzhľadom na to, že tieto interpelácie sú viac-menej svojím obsahom totožné, dovolím si prečítať len jednu z nich.
Vážený pán minister, je nepochybné, že prebiehajúce rokovania medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými týkajúce sa uzavretia dohody o obrannej spolupráci majú značný vplyv na spoločnosť ako takú. Vnímame, že spoločnosť je traumatizovaná, ľudia majú obavy z možnej hrozby stálej alebo dočasnej prítomnosti amerických vojsk na území Slovenskej republiky, čím bezpochyby dôjde k ohrozeniu suverenity Slovenskej republiky.
Je verejne známe, že americké vojská chcú dlhodobú prítomnosť svojich vojsk na území cudzích štátov, teda aj Slovenskej republiky, zmeniť na prítomnosť trvalú. Táto informácia sa aj medzi slovenskou spoločnosťou rozšírila veľmi rýchlo a medzi obyvateľmi vzbudzuje hnev a pocity zúfalstva. Samotná téma obrannej spolupráce so Spojenými štátmi americkými je problematická aj z hľadiska ústavnosti a dodržiavania jej základných princípov, ktoré by mala primárne obhajovať vláda Slovenskej republiky a jej predstavitelia.
Ďalším úskalím je práve transparentnosť vládnych orgánov, ktoré nie sú ochotné zverejniť text predmetného návrhu zmluvy, čím sa narúša charakter demokracie a právneho štátu v Slovenskej republike. Na Slovensku sa na túto tému otvorila seriózna verejná diskusia, ktorá pobúrila odbornú aj laickú verejnosť, keďže obyvatelia vnímajú zahraničnú politiku USA ako agresívnu a expanzívnu. Dovolím si citovať samotného ministra zahraničných vecí Mike Pompea, ktorý sa vyjadril v tom duchu, že USA bude presadzovať svetovú politiku pevne a agresívne.
Vzhľadom na uvedené je prítomnosť amerických vojsk na území Slovenskej republiky verejnosťou vnímaná veľmi citlivo a vzbudzuje obavy obyvateľstva o svoju bezpečnosť.
Nakoľko tento celospoločenský problém, pán minister, nemožno podceňovať, týmto vás žiadam o zaslanie komplexného textu pracovného návrhu Dohody o obrannej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými.
Kompletný text pracovného návrhu Dohody o obrannej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými vás žiadam doručiť prostredníctvom Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, nakoľko tento komplexný text návrhu Dohody o obrannej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými nepodlieha žiadnemu stupňu utajenia.
V prípade, pán minister, že odmietnete zverejniť kompletný text pracovného návrhu Dohody o obrannej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými, vás týmto žiadam o vysvetlenie, prečo ste tak urobili a uvedenie zákona, na základe ktorého by ste tak postupovali.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 19.9.2019 15:13 - 15:17 hod.

Beluský Martin Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, moja interpelácia je určená pre ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky Árpáda Érseka.
Vážený pán minister, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov si vám dovoľujem podať nasledovnú interpeláciu:
Na základe informácií získaných od zamestnancov Železničnej spoločnosti Cargo Slovensko, a. s., mám za to, že záujmy štátneho železničného nákladného dopravcu sú dlhodobo poškodzované osobami pôsobiacimi na vedúcich pozíciách a nekalými obchodnými praktikami konkurencie. Dovoľujem si uviesť konkrétne informácie a požiadať vás o vysvetlenie a zodpovedanie súvisiacich otázok.
Za prvé. Podľa mojich informácií osoby zodpovedné za prevádzku železničnej techniky a nasadzovanie prevádzkového personálu konajú zámerne tak, aby Cargo nebolo schopné konkurovať súkromným dopravcom na prepravách lukratívnych vlakov. Týka sa to najmä tranzitu cez pohraničné prechodové stanice Kúty, Rusovce, Komárno a Štúrovo.
Aké kroky podnikne Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky voči tomuto konaniu?
Za druhé. Prečo personálna politika Carga nereaguje na stav počtu strojvodcov, ktorých počet neustále klesá? Konkurencia Carga ponúka mzdy, ktoré sú vyššie o 200 až 400 eur v čistom, a vedenie Carga nereaguje a nesnaží sa prilákať strojvodcov naspäť, prípadne udržať si čerstvých rušňovodičov aj inak ako viazanosťou odpracoval si istý počet rokov po absolvovaní kurzu strojvodcu.
Po tretie. Prečo dopravný úrad, ktorý je podriadený Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky, napriek viacerým podaniam a známym skutočnostiam o sústavnom porušení drážnej legislatívy súkromnými dopravcami nekoná? Strojvodcovia u súkromných dopravcov sú vo výkone služby aj 18 až 24 hodín, pričom povolených je 12 hodín a najviac 15 hodín v sprievode. Tak isto aj železničná technika, najmä vozne nespĺňajú predpísané náležitosti a nevykonáva sa žiadna kontrola.
Po štvrté. V roku 2017 došlo dopisom zmluvy 11863/2017-S81 k predaju 21 rušňov štátneho Carga za 325-tisíc eur bez DPH spoločnosti LOKO TRANS. V tomto balíku bolo predaných aj päť výkonných elektrických rušňov radu 240. Podľa mojich informácií iba šrotovná cena medi v piatich rušňoch radu 240 je približne 340-tisíc eur. Aj bez zistenia ceny liatiny a medi vo zvyšných lokomotívach je jasné, že lokomotívy boli predané za 25 až 33 % šrotovnej ceny. Lokomotívy 240.141 a 240.144 prešli bežnou opravou, po ktorej sa stali majetkom dopravcu Railtrans International, ktorému vedenie Carga prepúšťa lukratívne vlaky o zákazníkov Slovnaft a MOL. Rušne boli predané za zlomok šrotovnej ceny, pričom sa postupne po opravách objavujú u konkurencie nášho štátneho železničného nákladného dopravcu.
Nakoľko sa tu jedná o podozrenie z predaja majetku Carga pod cenu a záujmom o obohatenie sa a podvodné nadobudnutie majetku štátneho Carga, žiadam vás, pán minister, o vysvetlenie a prešetrenie veci s následnou nápravou stavu.
A po piate. Opravy vozňov dcérskej spoločnosti Carga, to znamená Cargo Wagon, sú podľa informácií z interného prostredia vykonávané plne na náklady Carga, pričom Cargo vlastní v spoločnosti Cargo Wagon iba tretinu akcií a zvyšok vlastní spoločnosť AAE. Vozne sa pred opravou prevedú do majetku Carga, opravia sa na náklady Carga a po uhradení nákladov sa prevedú naspäť do spoločnosti Cargo Wagon.
Ako bude v tejto veci Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, pán minister, konať?
Ďakujem pekne za zodpovedanie.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 19.9.2019 15:05 - 15:13 hod.

Drobný Stanislav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, nasledujúca interpelácia je určená ministerke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martine Lubyovej.
Vážená pani ministerka, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, si vám dovoľujem podať nasledovnú interpeláciu:
V okrese Dunajská Streda sa nachádza 39 základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským a 11 základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. V priemere jednu základnú školu s vyučovacím jazykom maďarským navštevuje 150 žiakov a v priemere jednu základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským navštevuje 302 žiakov, čo je dvojnásobok. Tento stav vedie k tomu, že rodičia slovenských detí musia denne cestovať desiatky kilometrov.
Ďalším problémom nie je len dochádzanie, ale aj nedostatok voľných miest v týchto školách. Príkladom je Základná škola v Šamoríne, ktorá odmieta prijať deti z okolitých obcí z dôvodu nedostatočnej kapacity. Jedným z riešení by bolo vytvorenie tried s vyučovacím jazykom slovenským na základnej škole v obci Rohovce, ktorá disponuje kapacitou približne 260 žiakov. Túto školu navštevuje iba 90 žiakov, avšak s vyučovacím jazykom maďarským. Viem, že sa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zaoberalo týmto problémom, a preto vám chcem položiť nasledujúce otázky:
Za prvé. V akom štádiu riešenia je problém nedostatku základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v okrese Dunajská Streda?
A za druhé. Ako plánuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky riešiť obdobné problémy v iných okresoch južného Slovenska?
Nasledujúca interpelácia je určená ministerke vnútra Slovenskej republiky Denise Sakovej.
Vážená pani ministerka, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky si vám dovoľujem podať nasledovnú interpeláciu:
V obci Rohovce v okrese Dunajská Streda sa nachádza pobytový tábor pre utečencov, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Podľa dostupných informácií má tábor kapacitu približne 140 osôb. Dlhodobo je málo využívaný a aktuálne je využitý približne na 10 %, čo je neefektívne.
Okres Dunajská Streda je okres, ktorý má problém s nedostatkom základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, dopyt po týchto školách je vysoký, ale je ich málo. Deti, ak chcú navštevovať základné školy s vyučovacím jazykom slovenským, tak musia dochádzať až niekoľko desiatok kilometrov, čo je veľká záťaž nielen pre samotné deti, ale aj pre rodičov. Obecné zastupiteľstvo v Rohovciach odmietlo vytvoriť triedy s vyučovacím jazykom slovenským v ich základnej škole, ktorá má vyučovací jazyk maďarský, aj keď kapacita školy je využitá približne na 35 percent.
Základná škola v obci Rohovce s vyučovacím jazykom slovenským by bola vhodná z dôvodu vysokého záujmu Rohovčanov, ako aj obyvateľov okolitých obcí, ktorých deti by túto školu s radosťou navštevovali. Na základe vyššie uvedených informácií si vám dovoľujem položiť nasledujúce otázky:
Za prvé. Považujete využiteľnosť pobytového tábora v Rohovciach na 10 % za efektívny?
Za druhé. Nebolo by v momentálnej situácii efektívnejšie na prechodné obdobie, kým sa postaví plánovaná nová základná škola v obci Macov, poskytnúť areál pobytového tábora v Rohovciach na účel základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským pre deti z okolitých obcí?
Nasledujúca interpelácia je určená predsedovi vlády Slovenskej republiky Petrovi Pellegrinimu.
Vážený pán predseda vlády, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky si vám dovoľujem podať nasledovnú interpeláciu:
Vyrovnávanie regionálnych rozdielov a nutnosť pozdvihnúť zaostávajúce časti štátu nie je len problém Slovenska. Ako príklad zo zahraničia môžem uviesť Taliansko či Španielsko. Štatistické údaje z posledných rokov jasne ukazujú, že slovenským vládam sa v tejto veci nedarí. Kým v roku 2015 sme evidovali ako najmenej rozvinuté regióny 12 okresov so 700-tisíc obyvateľmi, v súčasnosti je to už 20 okresov s 1 150-tisíc obyvateľmi. Investičná pomoc štátu nepomohla najmenej rozvinutým v takej miere, ako by sa od nej očakávalo. Vo výsledku ani jeden okres neopustil zoznam najmenej rozvinutých okresov zverejnený ku dňu 15. 12. 2015, naopak, odvtedy do zoznamu pribudlo ďalších osem okresov. Jednou z príčin môže byť aj sčasti presun kompetencií v oblasti rozvoja regiónov medzi jednotlivými štátnymi orgánmi. V roku 2017 to bolo ministerstvo dopravy, potom Úrad vlády, teraz je to Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. V praxi na Slovensku tak stále ide o klasické riadenie z vrchu, v princípe opomínajúce slovo regionálny.
Podpora regionálneho rozvoja je aktuálne z národnej úrovne zabezpečená viac-menej iba súťažou projektov. V Českej republike majú tiež problém s rozdielmi medzi regiónmi, ale tie sa im darí riešiť oveľa lepšie. Regionálny rozvoj tam garantuje už od roku 1996 Ministerstvo pro místní rozvoj Českej republiky, pod gesciou ktorého bolo vytvorených niekoľko efektívnych schém a postupov riadenia podpory regiónov. Napríklad v roku 2002 boli vytvorené regionálne rady na úrovni NUC 2, čo predstavuje regióny o veľkosti našich VÚC.
V tejto súvislosti si vám dovolím položiť nasledujúce otázky:
Za prvé. Považujete súčasný systém riadenia regionálneho rozvoja za vyhovujúci?
Za druhé. Kde je príčina neúspechu vládnej politiky v oblasti regionálneho rozvoja?
Za tretie. Aké opatrenia pripravuje vláda na zlepšenie situácie?
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2019 9:48 - 9:49 hod.

Grausová Natália
Ja som za práva všetkých občanov Slovenskej republiky. Naozaj. Bez rozdielu pôvodu, bez rozdielu farby pleti, bez rozdielu spoločenského postavenia. Ale som za spravodlivosť a nie za nadpráva. Nebude tu, odmietam akékoľvek, akýchkoľvek "übermenschov" v Slovenskej republike. A ja si myslím, že jednoducho všetci majú mať práva rovnaké a nie nadpráva.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.9.2019 9:45 - 9:46 hod.

Grausová Natália Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení prítomní, keďže som sa nemohla, chcela som povedať faktickú poznámku, keďže nebolo k čomu, tak by som sa chcela obrátiť na pánov predkladateľov, a prvá otázka, s otázkou: Ako je to v Maďarsku s národnostnými menšinami, so slovenskou národnostnou menšinou? Aké práva má slovenská národnostná menšina? Koľko škôl je vymedzených pre túto slovenskú národnú menšinu? Koľko Slovákov je v maďarskom parlamente? To je moja prvá otázka.
Druhá otázka: Hovorí vám niečo obec Rohovce? Takto pred rokom tu bol problém. V Rohovciach sa rodičia búria, pretože ich deti nemajú slovenskú školu. Ale majú, v mnohých obciach majú maďarské školy s maďarským vyučovacím jazykom, kde je detí niekde deväť, niekde osem, niekde aj štyri. Takže mne sa toto zdá strašne nespravodlivé. A pripadá mi to ako vydieranie nátlakovej skupiny národnostných menšín, pretože národnostné menšiny, najmä maďarská národnostná menšina užíva na Slovensku nadpráva.
Ďakujem. Ale hlavne tú otázku, koľko, ako je to v Maďarsku so slovenským školstvom a s národnostnými menšinami? Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2019 17:35 - 17:37 hod.

Kotleba Marian Zobrazit prepis
Pán kolega Mihál, vás všeobecne ľudia pokladajú aj tu v parlamente za odborníka na tieto finančné a ekonomické a sociálne témy, a preto chcem povedať, že zbytočne znižujete úroveň svojho vystúpenia tým, keď sa pomýlite v sume priemernej mzdy, ako ste to teraz povedali. To sú také nevynútené chyby, ale ja som chcel povedať ešte inú vec.
My, samozrejme, ako strana silno sociálne cítiaca, podporujeme dvíhanie minimálnej mzdy, ale nemyslíme si, že tento návrh je úplne objektívny a je spravodlivý, pretože by veľmi výrazným spôsobom znížil rozdiel medzi tými, ktorí len chodia do roboty z donútenia, a tými, ktorí naozaj pracujú a snažia sa, a pokladáme ho za taký trošku populistický zo strany vládnej koalície takto tesne pred voľbami.
Ale to, čím ste, pán Mihál, argumentovali vy, vo svojom vystúpení, a síce tou snahou Európskej únie, tak s tým nemôžem súhlasiť, pretože to je len ďalší z krokov ku federalizácii Únie, aby nám Únia rozhodovala aj to, aká bude minimálna vlá..., minimálna mzda v jednotlivých národných štátoch, to znamená aj na Slov..., aj v Slovenskej republike. A my nemôžme dovoliť, aby aj v tejto jednej oblasti, bola zobratá kompetencia buď vláde Slovenskej republiky, alebo Národnej rade Slovenskej republiky v prospech Európskej únie.
To znamená, ak chcete argumentovať, poprosím vás, argumentujte ekonomicky, argumentujte sociálne, argumentujte tak, aby to bolo pre ľudí prijateľné a aby to bolo naozaj spravodlivé a nejaké rovnovážne, ale, prosím, neargumentujte tým, že chceme ešte viac prehĺbiť právomoci Európskej únie, spraviť z nej federalizáciu aj v tejto jednej oblasti, lebo ľudia už toho majú plné zuby, a nebude nám predsa Európska únia hovoriť o tom, koľko tu môžu a koľko tu majú, alebo nesmú, alebo nemôžu zarábať ľudia.
To je proste..., na..., o Slovensku sa v Bruseli rozhodovať nemôže.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2019 16:07 - 16:09 hod.

Kotleba Marian Zobrazit prepis
Ďakujem za poznámky, kolegovia.
Pán kolega Zelník, vy ste hovoril o alkohole, že štát ho vylučuje. No ja vám chcem pripomenúť, že práve súčasná vládna koalícia schválila to, že cyklisti môžu ísť na cestu aj pod vplyvom alkoholu. A keď triezvy vodič zrazí pripitého cyklistu, tak nikto nevie, na koho strane je zodpovednosť. To je obrovské riziko. Ale nie to som vám chcel povedať. Chcem vám povedať inú vec. Vylúčenie opitých vodičov z cestnej premávky predsa nikomu nespôsobuje trvalé následky. Ale ak budete mať záujem, my vás dovezieme do tých rodín, ktorých deti skončili na vozíku alebo ako ležiaci pacienti po podaní očkovacej látky. A môžte sa pozrieť na tie deti a posúdiť, či ich stav je lepší ako tie deti, ktoré mali mozgovú obrnu, lebo je to v podstate to isté, žiaľ.
Chcem sa vás ešte spýtať, že aká je to tá antivakcinačná loby. Pretože mňa nikto za to, že tu hovoríme, čo si myslíme, neplatí, čo sa týka vakcinácie. Svoje dieťa, podobne ako kolega Schlosár a ďalší, som očkovať nedal a keď ho porovnám s deťmi, rovesníkmi na našej ulici alebo do škôlky, ktoré s ním chodili, tak je, chvalabohu, chvalapánubohu za to, je omnoho zdravšie to dieťa. Keď som s mojou manželkou mal ťažký zápal horných dýchacích ciest, v trojizbovom byte v Sásovej sme sa tlačili. Ja som zjedol troje antibiotík, žena dokonca štvoro, to dieťa neochorelo za štyri týždne, ako sme tam ležali. Nič sa mu nestalo. Ja som myslel, že umre na horúčku, ako sme mali my, štyridsiatky, a nič sa mu nestalo. Áno, boh je, chvalabohu, chvalabohu, hovorím aj ja.
No a tretia vec a to asi nestihnem. Pani kolegyňa Smolíková, iné boli vakcíny z Chirany, si myslím, a iné sú dnes vakcíny, ktoré dovážame zo západu. Si zoberte, že akú dnes majú trvanlivosť tie vakcíny a akú mali trvanlivosť vtedy. Ale ja nie som na to odborník, ale jednoducho, keď vidíme všetky tie chemické látky a všetko to zloženie tých vakcín, nikto ani z tých, ktorí dnes hovoria, vakcíny sú super, by si to na lyžičku a do úst nedal. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis