Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

14.6.2016 o 13:58 hod.

Ing. PhD.

Milan Uhrík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 14.6.2016 13:58 - 14:11 hod.

Uhrík Milan Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, kolegyne, ktorí ste tu ešte zostali, bavíme sa tu o tom, či súhlasíme s tým, aby Čierna Hora pristúpila k zločineckej organizácii NATO. Samozrejme, každý normálny človek je proti. Ja vysvetlím svoj pohľad na vec, dôvody, prečo nielenže nesúhlasím s členstvom Čiernej Hory v NATO, ale nesúhlasím s tým, aby sme tam ani my ako Slovenská republika boli a existovali.
Severoatlantická vojenská aliancia alebo zločinecká aliancia, dohodnime sa na tom, NATO vznikla ako Washingtonská zmluva podpísaná 12 členskými štátmi. Už z názvu je jasné, kto stál na čele tejto organizovanej skupiny - Spojené štátny americké. Tie potrebovali Severoatlantickú alianciu NATO na uskutočňovanie svojich zahraničnopolitických záujmov. NATO slúžilo pôvodne ako spoločná ochrana pred rozvíjajúcim sa socializmom v povojnovom svete. Ako protiváha vznikla s odstupom času potom Varšavská zmluva. V súčasnosti NATO nemá vo svete oponenta. Varšavská zmluva neexistuje a ten proklamovaný boj proti terorizmu je len akási zámienka na to, aby táto teroristická organizácia mohla stále ďalej pôsobiť, ako to bolo povedané, ako taká voš, ktorá sa rozpína po celom svete a postupne pohlcuje čoraz viacero štátov.
Najlepším dôkazom toho je to, že ani pred tým terorizmom nás NATO v skutočnosti nedokáže ochrániť. Keby nás dokázala ochrániť, tak v členských štátoch NATO po teroristických útokoch niet ani zmienky. Ako príklad, že sa to dá, spomeniem napríklad takú Čínsku ľudovú republiku, kde terorizmus prakticky neexistuje rovnako ako krádeže.
Ale povedzme si o Severoatlantickej aliancii, NATO, zopár faktov, zopár mýtov, ktoré sa tak vehementne zvyknú ospevovať najmä tými zástancami Severoatlantickej aliancie. Zločinecká organizácia NATO sa rada maskuje ako mierová organizácia. Radi rozprávajú o mieri, radi ho ospevujú. V skutočnosti sa však ale členské štáty NATO podieľali na rozpútaní najviac vojenských konfliktov na svete. Môžme spomenúť Srbsko, Afganistan, Líbyu, Irak. Ja viem, nie všade vystupovalo NATO ako nejaký garant tých útokov. Niekde to boli len obyčajné členské štáty NATO, ktoré si zobrali zbrane do rúk aj bez požehnania OSN, len tak. Ale stále sú to členské štáty NATO.
Na túto celosvetovú vojenskú mašinériu vynaložili členské štáty NATO len v roku 2013 vyše 1,2 bilióna amerických dolárov. Hovorím po slovensky, bilióna, lebo niektorí to chcú zľahčovať tým, že bilión po anglicky znamená miliarda. Nie, nie. Je to naozaj 1,2 bilióna amerických dolárov. Po slovensky 1 020 mld., alebo ak chcete, tisíc tisícov miliónov. Teraz si to predstavte. Máte milión dolárov. Každý vie, že za milión dolárov sa dá spraviť fakt kopec užitočných vecí. Predstavte si, máte milión, dva, tri, máte sto miliónov, to je už naozaj veľký peniaz. Máte tisíc miliónov. To je fakt veľký peniaz. Teraz z týchto miliónov, tisícov, tísícok miliónov máte tisíc, to je miliarda. Fakt, za to sa už dá a Severoatlantická aliancia vynakladá na zbrojenie tisíc tisícov miliónov dolárov. Že vraj na obranu pred nejakými hrozbami. Možno hrozbami z východu. Stále sa spomína Rusko. Tak len tak pre informáciu. Ruská federácia má v porovnaní s presilou 28 armád Severoatlantickej aliancie približne 11-krát menší rozpočet a celkom očividne jej to stačí na udržanie si suverenity a bezpečnosti. Snáď nikto z nás nemá pochybnosti, že Ruská federácia nie je, nemá zabezpečenú vlastnú obranyschopnosť.
Druhý taký mýtus, taký, čo sa s radosťou proklamuje, je, že zločinecká organizácia NATO slúži ako ochranca v prípade vojny. Že tomu tak nie je, dosvedčuje najlepšie sama samotná Washingtonská zmluva, ktorú sme podpísali aj my ako Slovenská republika, ktorá vyslovene hovorí: "Zmluvné strany sa dohodli, že ozbrojený útok proti jednej z nich bude považovaný za útok proti všetkým, a preto odsúhlasili, že ak príde k takémuto ozbrojenému útoku, tak každá z nich podnikne takú akciu, ako bude považovať za nutnú." Čiže, povedané po slovensky, v prípade vojenského napadnutia napríklad Slovenskej republiky alebo aj Čiernej Hory môžu štáty NATO alebo NATO ako celok vykonať len takú akciu, akú považujú na nutnú. To je napríklad aj poskytnutie nejakých teplých nápojov alebo spacákov. Lebo to budú považovať za nutné. Len tak mimochodom, tento, pôvodné znenie Severoatlantickej zmluvy bolo také, že členské štáty, ostatné členské štáty zločineckej organizácie NATO boli zaviazané, zaviazané chrániť ostatné členské štáty aj silou, len doslova ich vyzývali, že musia v prípade vojenského napadnutia, musia sa vojensky zastať toho napadnutého štátu. Na podnet Spojených štátov amerických to bolo začiatkom 90. rokov, myslím, zmenené, bol zmenený zmysel zmluvy zo slovíčok "musí zasiahnuť" na "môže zasiahnuť". Čiže Severoatlantická aliancia nie je ani len teoreticky povinná nás chrániť.
A keď sme sa tu už bavili o tej II. svetovej vojne, kolega s pripnutou židovskou hviezdou to tu raz spomínal, nezabúdajme na to, že aj v minulosti boli podpísané oveľa závažnejšie dokumenty, oveľa závažnejšie pakty a zmluvy a v II. svetovej vojne z nich zostali, z tých tzv. spojencov, len zdrapy papiera.
V podobnom duchu vyznie aj návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky o pristúpení Čiernej Hory do NATO. Nože si to prečítajme. Ja budem citovať len zopár kľúčových viet, aby ste pochopili ten nádych, ktorý sa tam vznáša. "Zmluvné strany Severoatlantickej zmluvy, podpísanej vo Washingtone dňa 4. apríla 1949, spokojné s tým, že bezpečnosť Severoatlantického priestoru sa posilní s pristúpením Čiernej Hory...," to je ako vetička, znie to skôr ako vtip, ale je to tam. "Čierna Hora sa stane zmluvnou stranou dňom uloženia svojej listiny o prístupe u vlády Spojených štátov amerických." Zopár ďalších viet: "Tento protokol nadobudne platnosť v deň, keď všetky zmluvné strany Severoatlantickej zmluvy oznámia vláde Spojených štátov amerických svoj súhlas s týmto protokolom. Tento protokol bude uložený v archíve vlády Spojených štátov amerických..." a tak ďalej a tak ďalej.
Samozrejme, že to povedie k spokojnosti a k zvýšenému pocitu bezpečnosti Spojených štátov amerických a možno svojím spôsobom to povedie aj k zvýšeniu, v úvodzovkách zvýšeniu, pocitu bezpečnosti Čiernej Hory, keď sa, samozrejme, Spojeným štátom už dopredu dobrovoľne podriadi.
Stačí sa dobrovoľne podriadiť imperialistickej politike USA ako psík s prestrelenou nohou, keď príde za Spojenými štátmi, požiada ich o ochranu, tak samozrejme, Spojené štáty už nebudú do tohto psa kopať, ale pritúlia si ho pod krídelko a budú ho v rámci svojej nekonečnej charitatívnej imperialistickej politiky brániť. Nech ho nenapadnú možno už aktívne v prípade porušenia nejakých demokratických princípov, ale budú naň vplývať len pasívne, to znamená cez platené mimovládky a rôzne zahraničné organizácie, tak ako to oni s radosťou robia po celom svete.
Ale poďme k ďalšiemu mýtu. Členstvo v zločineckej organizácii NATO je údajne výhodné pre našu armádu. V súčasnosti prispievame do NATO viac ako 50 mil. eur. Je zaujímavé, že tá suma sa trošku ťažko vyčísluje, lebo naše financovanie alebo financovanie nášho členstva v NATO pozostáva jednak z priamych rozpočtových príspevkov, a jednak z nepriamych, tzv. zdieľaných príspevkov, ktoré, verejnosť ani nevie, kam idú. To priame rozpočtové financovanie slúži na financovanie civilného rozpočtu, slúži na výstavbu sídla NATO, ktoré stálo viac ako 850 mil. eur., niekoľkokrát predražené, ako je to už zvykom pri takýchto projektoch. Nepriame financovanie slúži na spolufinancovanie projektov a misií NATO v Afganistane, Kosove a tak ďalej, slúži na spolufinancovanie vojenského spravodajstva a celkovo je to veľmi ťažko vyčísliteľné. Len tak pre zaujímavosť, ten príspevok, ktorý platí len Slovenská republika do NATO, predstavuje sume alebo cenu jednej modernej stíhačky, či už Suchoj 32, alebo F16. Myslím si, že obidva stroje sú relatívne, relatívne slušné a na modernej úrovni. Za ten čas, čo sme členmi Severoatlantickej aliancie, mohla mať slovenská armáda nie jednu alebo dve bojaschopné stíhačky, ak vôbec ešte lietajú, ale mohli sme mať za tie, len za tie príspevky vybudovanú našu vlastnú letku.
Ďalší mýtus. Členstvo v zločineckej organizácii NATO súvisí vraj s hospodárskou prosperitou. Bolo to tu spomínané, opäť pán poslanec Osuský sa tešil z toho, že treba odvšivaviť či odvšiť, či čo to, Čiernu Horu od komunistov a nahradiť ich inou všou Spojených štátov. Členstvo v NATO vôbec nesúvisí s prosperitou krajiny ani nie je garanciou nejakej ekonomickej prosperity krajiny. Pripomeňme si, že jedny z najbohatších krajín, ako je napríklad Švajčiarsko, Rakúsko, Švédsko, nie sú členmi NATO, aj keď vo Švédsku už predlžená ruka americkej vlády, čiže zahraničné mimovládky začali nedávno rozpútavať zase nejakú bilbordovú kampaň o tom, aké výhodné by bolo pre Švédsko, keby sa aj to stalo súčasťou spokojnej rodinky zločineckej organizácie NATO.
Ďalší mýtus je, členstvo v zločineckej organizácii NATO je symbol našej príslušnosti k vyspelým hodnotám vyspelých štátov. To je opäť podobný bod, ako bol aj predtým. Opäť častý argument. V skutočnosti ale, ako povedal, členovia NATO nerozširujú vo svete mier, ale, naopak, účelovo podporujú a vyhľadávajú vojenské konflikty. Ak chceme vybudovať naozaj nový systém založený na nejakej elementárnej spravodlivosti, tak vystúpenie zo zločineckého paktu NATO musí byť naozaj prvým krokom, ktorý každá normálna, slušná krajina musí spraviť. Tieto mýty o Severoatlantickej aliancii sa hovoria nielen na Slovensku, ale verím tomu, že nimi ohlupujú aj obyvateľov Čiernej Hory.
Tak ako spomínala Natália Grausová, pre radových Čiernohorcov nie je členstvo v NATO vítaná pozvánka, práve naopak, NATO je pre nich útočná aliancia, ktorá sa podieľala na bombardovaní aj ich krajiny, na vraždení aj ich nevinných detí. Sme presvedčení, že podmienkou vstupu do zločineckého paktu NATO by mala byť v prvom rade podpora obyvateľstva, a nie podpora vlády alebo parlamentu ako povedzme spomínal pán Osuský a odvolával sa na zastupiteľskú demokraciu. My vidíme, ako funguje zastupiteľská demokracia, že vládne strany alebo strany parlamentné sa dostanú k moci prostredníctvom nejakých sľubov, prostredníctvom namotávania medových motúzov a potom, keď prídu do parlamentu, tak robia niečo úplne iné, ako, ako proklamovali. "Charakter rozhoduje", pamätáte si tie bilbordy, ktoré boli, ktorými bolo oblepené Slovensko ešte nedávno, a vidíte tú realitu, čo tu, čo tu sedí dnes.
Čiže naozaj podporou alebo teda nevyhnutnou, nutnou podmienkou vstupu Čiernej Hory do teroristickej organizácie NATO musí byť referendum v danej krajine, a ak potom a ak by taká podpora bola, alebo ja aj vlastne aj pochybujem, či by niekedy v normálnej krajine taká podpora mohla byť, a až potom sa má zmysel baviť o tom, či Čierna Hora má vstúpiť do tejto zločineckej organizácie, alebo nie.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.6.2016 13:51 - 13:54 hod.

Beluský Martin Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážení ministri, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som vám v mene 19 poslancov z parlamentu Čiernej Hory prečítal voľne preložený list, ktorý poslali a podpísali pre Národnú radu Slovenskej republiky.
"Vážení kolegovia z Národnej rady Slovenskej republiky, využívame túto príležitosť vyzvať vás, aby ste nehlasovali pre ratifikáciu dohody o pristúpení Čiernej Hory do NATO na schôdzi parlamentu Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční 14. júna, teda dnes.
Prípadné členstvo Čiernej Hory v NATO bez hlasovania v spravodlivom a slobodnom referende by viedlo k eskalácii hlbokej politickej a inštitucionálnej krízy, ktorej Čierna Hora čelí od 27. septembra 2015, kedy najsilnejšia opozičná aliancia Demokratický front vyvolala veľké protesty proti politickej korupcii a manipuláciám vo voľbách. Cieľom týchto protestov je umožniť občanom Čiernej Hory v prvých riadnych voľbách od pádu komunizmu zvoliť si vládu ktorá by odzrkadľovala skutočnú vôľu voličov. Vláda Mila Djukoviča si je vedomá záujmu medzinárodného spoločenstva o členstvo Čiernej Hory v NATO a z toho titulu sa snaží maskovať nedostatok práva v krajine. Sme jedinou postkomunistickou krajinou, ktorej elita z komunistického obdobia je stále pri moci, sme jediná krajina, ktorá vo voľbách nikdy nezmenila totalitnú moc. Volebné podvody, kupovanie voličov, tlaky, vydierania, zneužitia bezpečnostných služieb a štátnych zdrojov sú verejne známe a stali sa neoddeliteľnou súčasťou správ Európskej komisie.
Demokratický front sa v pokojných a nenásilných protestoch snaží upozorňovať lokálne a medzinárodné spoločenstvá na totalitný charakter posledného komunistického režimu v Európe, ktorý protiústavným a nezákonným spôsobom aplikoval hrubú silu a teror proti pokojným demonštrantom a poslancom čiernohorského parlamentu, z ktorého nebude teraz nikto obvinený. Skorumpovaný a zločinecký režim v Čiernej Hore ja udržiavaný brutálnou manipuláciou volieb, zatiaľ čo vláda udržuje väčšinu v parlamente s podporou tajnej služby, politickej korupcie a podplácania poslancov. Útokmi na opozičné strany si udržujú umelú väčšinu v rozpore s vôľou voličov vo voľbách. Žiadna z inštitúcií politického systému a štátnej vlády nemajú legitimitu. Krajina je v hlbokej politickej, inštitucionálnej a morálnej kríze. Dôvera voči volebnému systému je na najnižšej úrovni a krajina je na pokraji konfliktu.
Demokratický front je presvedčený, že otázka členstva Čiernej Hory v NATO musí byť vyriešená v spravodlivom a slobodnom referende. Čierna Hora, ktorá je v súčasnosti pred spornými voľbami, ktoré sa budú konať v atmosfére nedôvery a spornej legitimity, nie je pripravená rozhodovať o tak dôležitej otázke, ako je členstvo v NATO, a vyzývame vás neratifikovať dohodu a neprehlbovať krízu v Čiernej Hore, ktorá už existuje a ktorá nemôže byť prekonaná volebnými podvodmi."
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.6.2016 13:36 - 13:46 hod.

Grausová Natália Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení páni poslanci, panie poslankyne, Momir Bulatovič, ktorý bol v rokoch 1990 až 1998 prezidentom Čiernej Hory a v období 1998 až 2000 predsedom vlády Juhoslovanskej zväzovej republiky, pripomínal, že v roku 1999 hrdinsky čelilo vojenskej sile aliancie NATO vyše 30-tisíc vojakov čiernohorskej armády. Ľudia nezabúdajú na obete agresie vrátane množstva nevinných detí. NATO pre nich nie je priateľom, ale je to útočná aliancia, ktorá má na rukách krv nevinných obetí.
Aj nezávislý poslanec parlamentu Mladen Bojanič varoval pred rizikami členstva v aliancii. Je presvedčený, že podmienkou vstupu by mala byť podpora obyvateľstva, a nie vlády alebo parlamentu. Je nepochopiteľné a neprijateľné, aby bolo členstvo v NATO založené na výsledkoch sporných prieskumov verejnej mienky, a nie na demokratickom rozhodnutí všetkých občanov. Keď navštívil, teda keď sa, keď generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg "pochválil" predstaviteľov krajiny, že robia správne kroky v oblasti reforiem nevyhnutných na vstup do Aliancie, jeho návštevu sprevádzali masové demonštrácie obyvateľstva proti vstupu Čiernej Hory do tohoto paktu.
Bývalý čiernohorský prezident Momir Bulatovič tvrdí, že obyvatelia nezabudli na utrpenie, ktoré im spôsobilo NATO rozpútaním vojenskej agresie proti Juhoslovanskej zväzovej republike. Bombové útoky z roku 1999 majú stále v pamäti. Preto je podľa neho úroveň podpory pre vstup do tejto vojenskej aliancie veľmi nadhodnotená. V tzv. verejnej diskusii počuť len hlas dobre platených úradníkov a množstvo nepresných informácií o Čiernej Hore aj o samotnom NATO. Pre mnohých Čiernohorcov je NATO zločinecká organizácia, ktorá v rozpore s medzinárodným právom zabíja ľudí po celej planéte a ničí množstvo krajín, čo je proti zdravému rozumu a právu a aj morálke. Dovoľte teraz, aby som vám prečítala otvorený list vojaka, ktorý bol, bojoval v NATO. Vojaka, ktorý vrátil svoje vyznamenania a takto píše ministrovi obrany Slovenskej republiky, vláde Slovenskej republiky a prezidentovi Slovenskej republiky:
"Vraciam vám spomínané vyznamenania, pretože sa nesmierne hanbím za svoju službu v tej najzločineckej a najneľudskejšej organizácii, aká bola kedy založená. A pretože sa mi hnusí diktátorská politika Spojených štátov, ktorú po celom svete pre svoje sebecké záujmy stále častejšie presadzujú aj pomocou NATO. Verím, že nás, ktorí sa vám obrátime chrbtom, bude stále viac a viac. U mňa už nemáte žiadnu autoritu a pohŕdam vami, politici Slovenskej republiky vrátane prezidenta Slovenskej republiky, pretože ste učebnicovým príkladom pokrytectva, nekompetentnosti, neschopnosti a análnej akrobacie. Ste partia súdruhov a panáčikov, ktorí každé štyri roky hodia kockou, aby vedeli, kto z nich bude sedieť na ktorom ministerstve. Spolu sa potom opojení mocou a pocitom beztrestnosti budete radiť, ako ešte viac zotročiť tých, ktorí drú na vaše prepychové životy, a koľko vojakov poslať tam, kam a kde, aby ste spoločne s NATO a Spojenými štátmi zase raz zachraňovali vesmír pred vykonštruovanou teroristickou hrozbou, ktorú vykonštruovali Spojené štáty.
Pohŕdam vami, ktorí sedíte v oblekoch a kravatách v teplých a bezpečných kanceláriách, tisíce kilometrov od rinčania zbraní, ale s drzosťou sebe vlastnou, všetci, veď všetci ste predsa vojnoví veteráni, nám budete rozdávať rady a vysvetlenia a poučenia. Vy nemáte ani poňatia, ako to tam vyzerá. Robíte teda to, čo je vám blízke, klamete, dávate nepravdivé vyhlásenia, neštítite sa nariadiť informačné embargá a zatajujete informácie, pretože tak vám to, samozrejme, "demokraticky" nariadil váš veľký brat a mierotvorca Spojené štáty americké. Tí, ktorí to nevidia, na to majú dva dôvody: nechcú to vidieť alebo majú žalostne málo informácií. Aký je teda ten váš dôvod, páni politici?
Ak ste sa rozhodli byť poskokmi Spojených štátov a ich lokajmi, je to vaša voľba, v skutočnosti ste pre nich iba bezcenný spotrebný tovar, stádo oviec, ktoré na príkaz Bieleho domu idú slepo, ale odhodlane bojovať pre krajšie a hlavne bohatšie zajtrajšky nenásytných Spojených štátov a ich korporácií. Ale pri najbližšej, samozrejme, opäť záchrannej operácii NATO vás, páni politici, vyzývam, aby ste si ako prví obliekli maskáče, potom do nich navlečte svoje manželky, deti, príbuzných a všetkých vašich blízkych. Týka sa to aj pána prezidenta, ak už chcete mať Spojené štáty, základne Spojených štátov aj na Slovensku, tak takisto konajte. A takto svorne ruka v ruke nám buďte príkladom a ukážte nám, ako hrdo a odhodlane viete bojovať proti, proti komu to vlastne a za čo. My zatiaľ budeme sedieť vo vašich bezpečných a teplých kanceláriách a budeme dávať dobrý pozor, aby sme sa niečomu priučili. Myslím, že príležitosť sa vám onedlho naskytne až vám tie Spojené štáty a Európska únia, a teda aj vami financovaná a ticho schvaľovaná genocída páchaná na rusky hovoriacej časti obyvateľstva na východe Ukrajiny vybuchne do tváre. Toto je môj názor a presvedčenie a dôvod, prečo žiadam o odobratie vyznamenaní. Je to odpor proti všetko ničiacej politike Spojených štátov a proti zabíjaniu miliónov bezbranných ľudí prostredníctvom NATO, ktorej hrdým členom je aj Slovensko.
A hoci to píšem na záver, je to v prvom rade ospravedlnenie sa, že som aj ja slúžil pre túto zločineckú organizáciu, za čo sa budem hanbiť po zvyšok svojho života." Podpísaný rotný v zálohe Robert Bačinský.
Ďalej chcem povedať, čiže k tomuto by som rada povedala, že vnucovanie vstupu ďalších krajín do zločineckej organizácie NATO proti vôli obyvateľstva, iba so súhlasom vládnych lokajov týchto krajín slúžiacich za judášske groše mocenským štruktúram, že je to zločinom. Je zločinom práve tak, ako je NATO zločinecká organizácia, ktorá sa usiluje do svojich zločineckých krážov získať čo najviac komplicov, aby mohli naďalej rozvracať vytypované zeme, zvrhávať ich legitímne vlády a vraždiť civilné obyvateľstvo, ako to urobili v bývalej Juhoslávii, Iraku, Líbyi, Afganistane, Sýrii a ako majú zálusk rozvrátiť a zničiť ďalšie krajiny, v súčasnosti je to Európska únia prostredníctvom migrácie z krajín, ktoré už stihli rozvrátiť. Veľmi, viem si veľmi dobre predstaviť ako tí, ktorí teraz tak vehementne zastávajú naše členstvo v zločineckej organizácii NATO, ako by väčšina z nich za bývalého režimu, totalitného Československa, ako by títo volali: "So Sovietskym zväzom na večné časy!" A viem si predstaviť, ako by zvelebovali obsadenie bývalého Československa vojskami Varšavskej zmluvy v rámci tzv. bratskej pomoci.
A ešte niečo. Veľmi sa čudujem, že ľudia, ktorí nevedia prísť na meno nášho vzácneho, našej vzácnej osobnosti, nášho pána prezidenta ThDr. Jozefa Tisa, ktorý zachránil Slovensko v čase vojny, hroziacej vojny, v čase, keď sa mu, keď sa Nemecku, Hitlerovi korili ešte predstavitelia mocností, a bolo to v čase vojny, keď zachránil Slovensko, bez neho by ste tu ani jeden nesedeli dnes, tak naši predstavitelia, resp. predstavitelia Slovenskej republiky nás neváhali zapredať do teroristickej, zločineckej organizácie NATO v čase mieru, keď im nič nehrozilo a keď nehrozil zánik nášho národa a keď nezachraňovali slovenský národ. Považujem to z ich strany za vlastizradu. Alebo za veľký omyl, nech si už vyberú.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2016 13:33 - 13:34 hod.

Grausová Natália
Ďakujem. Pán poslanec Osuský praje Čiernej Hore vstup do NATO. Ja si myslím, že by sme mali byť dobrosrdeční a žičliví, a nie naopak, želať druhým zlé až to najhoršie, ako im to práve želal pán poslanec Osuský. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2016 13:32 - 13:33 hod.

Kotleba Marian Zobrazit prepis
Pán poslanec Osuský, už si začínam zvykať, že vy máte vždy plné ústa rečí o demokracii a slobode a rozhodnutí ľudí. Počuli sme pred chvíľkou tiež, že máme nechať na vôľu ľudí z Čiernej Hory, chcem vám ešte znova povedať, že tá krajina sa nazýva Čierna Hora, alebo teda v ich jazyku Crna Gora, a nie Montenegro, tak by ste mohli tú lásku k angličtine trošku tlmiť, ale je to vaša vec, samozrejme. Ale hovorili ste o tom, aby sme nerobili napriek vôle ľudí z Čiernej Hory.
Ja sa vás chcem spýtať, či v Čiernej Hore bolo uskutočnené referendum o vstupe do zločineckej organizácie NATO, alebo nie. Ak takéto referendum ešte nebolo, nemáme sa kam ponáhľať. Počkajme na vyjadrenie obyvateľstva Čiernej Hory, či chcú, alebo nechcú sa pridať do tejto organizácie, a potom môžte hovoriť o tom, že či rešpektujeme, alebo nerešpektujeme vôľu obyvateľov Čiernej Hory.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2016 13:31 - 13:32 hod.

Mazurek Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja musím reagovať na slová pána Osuského, ktoré ma v mnohom naozaj šokovali. Vy ste tu hovorili o nejakom odvrhnutom Slovensku za čias Vladimíra Mečiara, Slovensku, ktoré bolo mimo svetového diania, Slovensku, ktoré podľa vás bolo mimo civilizovaného sveta. Potom sme vstúpili do NATO, do Európskej únie a zrazu sa všetko obrátilo k lepšiemu. To povedzte tým miliónom slovenských občanov, ktorí žijú v chudobe a každodenne bojujú tento zápas o, o bežný chlieb či mlieko, ktorí sa na vás pozerajú a sledujú tieto vaše reči a neveria vlastným očiam. Áno, dnes môžeme byť hrdí. Môžeme byť hrdí, že patríme k medzinárodnému spolku zločincov. Môžeme byť hrdí, že aj životmi našich mužov a peniazmi našich daňových poplatníkov sme prispeli k rozvratu krajín, ako je Líbya, Irak, Sýria, o ktoré sa postarali práve tieto zločinecké agresívne krajiny združené v pakte NATO na čele so Spojenými štátmi americkými.
Viete čo, pán Osuský? Ja na to hrdý nie som. A žiadny skutočný pravý slovenský vlastenec nikdy nebude hrdý na to, že jeho vlasť pomohla v rozvracaní cudzích štátov, ktoré nám nikdy nič neurobili.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.6.2016 20:33 - 20:33 hod.

Kotleba Marian
Ďakujem pekne. Ja len veľmi krátko, pán poslanec. Neviem, či máte taký pocit, že vďaka červenej kravate a saku ste lepší človek. Ak áno, tak ja vám to želám a prajem. A druhá vec, že neviem o tom, že by niekde bolo napísané, ako má človek chodiť oblečený do cirkusu. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.6.2016 20:23 - 20:28 hod.

Kotleba Marian Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené poslankyne, vážení poslanci, rokujeme tu dnes už viac ako desať hodín o odvolávaní ministra vnútra Slovenskej republiky, pričom vlastne všetkým z nás je jasné, ako toto odvolávanie vďaka parlamentnej matematike dopadne. Dalo by sa povedať, že v podstate toto dnešné rokovanie Národnej rady nemá žiadny význam, ale nakoniec v podstate jeden veľký význam sa tu dnes našiel. Ten význam je asi taký, že v rámci dnešnej diskusie si strany vládnej koalície a SaS a OBYČAJNÍ ĽUDIA navzájom na seba povyťahovali všetky špiny z minulosti, ktorých sa úspešne spoločne aj dopustili. Ukázalo sa tak v dnešnej diskusii, že medzi týmito stranami nie je zásadný rozdiel. Nie je zásadný rozdiel, že rovnako všetky majú na svojich rukách osud Slovenskej republiky, súčasnú situáciu, stav Slovenska, ten biedny stav Slovenska, v ktorom sa dnes nachádzame, a preto si v podstate nemajú navzájom veľmi čo vykrikovať. Kauza Bašternák, ktorú dnes riešime, je typickým príkladom, typickým príkladom. Za jednej vlády sa vratky DPH vyplatili, druhá vláda kauzu neriešila. A teraz sa hľadá ten, kto je vinník, kto za to môže viac, kto za to môže menej.
Ľudia, ktorí nás ale sledujú z normálneho sveta, si podľa môjho názoru museli uvedomiť dnes, že tadiaľto v tomto parlamente náprava nevedie, že tuto naozaj nebude možné vymeniť niektorých členov, niektorých ministrov a všetko bude okej, bude to zdravé a v poriadku. Naozaj dnešná debata ukázala, že ak sa má Slovensko niekam pohnúť k tomu, aby bol skutočný, právny a funkčný štát, tak bude potrebné vymeniť všetkých, vymeniť všetkých, ktorí sa nejakým spôsobom v rámci exekutívy podieľali na tom zúfalom stave, ktorý dnes na Slovensku máme. Klub Ľudovej strany Naše Slovensko, samozrejme, podporí odvolanie ministra vnútra Roberta Kaliňáka, ale nie kvôli tejto kauze, pretože takýchto káuz bolo na Slovensku ix-ypsilon a vypichovať iba jednu jedinú kauzičku, je absolútne účelové.
My podporíme odvolanie ministra vnútra kvôli pretrvávajúcemu politickému zneužívaniu policajného zboru. Podporíme jeho odvolanie kvôli kauze Šarišské Michaľany, podporíme jeho odvolanie kvôli kauze Krásna Hôrka, podporíme jeho odvolanie kvôli kauze Gabčíkovo. Podporíme jeho odvolanie kvôli tomu, že polícia ani dnes nekoná, stále nekoná z úradnej povinnosti v prípade trestných činov pokračovania nelegálnej stavby. Týka sa to najmä rozširujúcich sa nelegálnych cigánskych osád, o ktorých orgány činné v trestnom konaní aj polícia veľmi dobre vedia, o ktorých starostovia obcí, starostovia obcí za vládne strany veľmi dobre vedia a napriek tomu ani jedni ani druhí nerobia nič a tvária sa, že tu ten problém nie je.
Podporíme odvolanie ministra vnútra Roberta Kaliňáka kvôli tomu, že slušní ľudia, ktorí majú tú smolu, že musia žiť v blízkosti takýchto lokalít, sa už nemajú na koho obrátiť, sa už nemajú na koho obrátiť, pretože, keď o pomoc požiadajú starostu ako najvyššieho predstaviteľa stavebného úradu, ich žiadosti sú odignorované. Keď sa obrátia s trestnými oznámeniami na políciu, na čele ktorej stojí policajný prezident a jeho nadriadený minister vnútra, skoro všetky tieto prípady sú odložené alebo zastavené. A potom sa nemôžme čudovať, že títo ľudia sú jednoducho úplne zúfalí a že dnes o Slovensku nemôžme hovoriť ako o právnom štáte.
Preto dnes vnímame odvolávanie ministra vnútra nie ako osobný boj proti ministrovi Robertovi Kaliňákovi, ale ako snahu o systémovú zmenu, aby na Slovensku konečne začal zákon platiť pre všetkých rovnako. Pre takýchto zbohatlíkov s dépeháčkami, pre zlodejov, pre tých, ktorí si načierno stavajú svoje chatrče a svoje paláce, proste pre všetkých a aby ľudia, aby ľudia videli, že aspoň to, že tu treba spraviť systémovú zmenu, si niekto uvedomuje a že je tu niekto, kto je ochotný a odhodlaný za nich v tejto Národnej rade, ktorá sa ale pomaly, ale isto mení na cirkus, bojovať.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.6.2016 20:15 - 20:21 hod.

Grausová Natália Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážení kolegovia, panie poslankyne, páni poslanci, o tri týždne začína predsedníctvo Slovenskej republiky v Európskej únii. Čakajú nás obrovské, možno nepredstaviteľné problémy zo strany Bruselu, Turecka a ešte všelijaké iné. A celý tento cirkus opozície dnes mi pripadá ako odpútavanie pozornosti od oveľa závažnejších vecí, ktoré nás čakajú. Rozhodne si nemyslím, že kauza Bašternák je jedinou kauzou na Slovensku. Sú tu, vidím, oveľa väčšie problémy, ktoré Slovensko trápia. Jednak polícia má veľmi malé kompetencie, snáď okrem vyberania pokút od vodičov áut. Polícia je blokovaná zastať sa slušných občanov, ktorí sa živia poctivou prácou. Od týchto občanov, ktorí sa živia poctivou prácou, sa žiadajú iba povinnosti a platenie daní a poplatkov. A keď príde na ich práva, tieto práva sú im odmietané pod rôznymi zámienkami. Zatiaľ, čo so skutočnými kriminálnikmi, či sú to už asociáli, ktorí sa dožadujú len svojich práv, ale povinnosti si plniť nechcú, alebo či sú to zlodeji v kravatách, polícia zrejme nemá dovolené urobiť poriadok. Zatiaľ, čo polícia býva veľmi čulá, keď je nasadená voči ľuďom, ktorí prejavujú svoju oprávnenú nespokojnosť s riadením štátu, dokonca neváha použiť ani ťažkoodencov, máme a mali sme tu na Slovensku množstvo káuz, za ktoré nebol nikto odvolaný a za ktoré nebol nikto braný na zodpovednosť. Spomeniem len niekoľko z tohto množstva, pretože inak by sme tu museli byť prinajmenšom minimálne týždeň.
K nim patria, k týmto kauzám a k ľuďom, ktorí neboli braní na zodpovednosť, patria všetci tí, ktorí povolili prelety cez naše územie cudzím lietadlám, ktoré išli bombardovať Juhosláviu, ktorá nám neraz prejavila priateľstvo, spomeniem len to, ako sa k nám zachovali v roku 1968. Tieto lietadlá vraždili civilistov, bombardovali a ničili nemocnice, bombardovali školy, bombardovali, vraždili malé deti. Za to nebol nikto braný na zodpovednosť.
Ďalej sú to tí, ktorí nás zavliekli do zločineckej organizácie NATO a urobili z nášho národa, ktorý nikdy nikoho nenapadol, urobili komplicov vojenských agresií. Sú to tí, ktorí ponúkli naše územie na budovanie vojenských základní tejto zločineckej organizácie, čím nás robia účastnými na vyvolávaní tretej svetovej vojny, čo je evidentne zločin.
Ďalej sú to tí, ktorí umožnili privatizáciu strategických podnikov, z ktorých výnosy idú do cudzích štátov. Tí, ktorí spôsobili obrovskú nezamestnanosť a zničili aj slovenské poľnohospodárstvo, zdravotníctvo, školstvo a všetko, čo sa zničiť dalo, vrátane snahy o devastáciu mravov našej mládeže a školopovinných detí. Tí, ktorí sú zodpovední za rastúcu chudobu na Slovensku, ktorá vyháňa našich schopných a vzdelaných ľudí za prácou do zahraničia a tým rozbíjajú slovenské rodiny a oslabujú Slovenskú republiku.
Sú to tí, ktorí sú zodpovední za nevymožiteľnosť práva príslušných ľudí. Tí, ktorí sú zodpovední za neriešenie cigánskej otázky. Tí, ktorí podpísali Lisabonskú zmluvu a zásadne tým oslabili suverenitu Slovenskej republiky a neustále túto suverenitu oslabujú, čím, že už pomaly nie sme svojprávny štát.
Ďalej sú to tí, ktorí umožňujú fungovanie tzv. tretieho sektora, trójskeho koňa cudzích vlád slúžiaceho na poškodenie Slovenska a Slovákov. Sú to tí, ktorí obhajujú príliv migrantov do našej vlasti. Sú to tí, ktorí systematicky falšujú našu históriu a systematicky pracujú na odnárodňovaní Slovákov. Zaujímavosťou je aj to, že ľudia tak z koalície, ako aj z opozície a ich sponzori, zdá sa, že vždy kradnú v súlade so zákonom. Preto sa žiadna kauza nikdy nevyšetrí a nikto nesedí za to vo väzení. Potom je tu asi problém s tými zákonmi, ktoré si zrejme tí zlodeji v súlade so zákonom úmyselne šijú na svoju mieru.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7.6.2016 18:46 - 18:46 hod.

Grausová Natália
Pán poslanec Galko hovorí o cti. Myslím, že mnohí koaliční a aj opoziční poslanci keby mali česť a trochu sebakritiky a svedomia, už by tu dávno v slovenskom parlamente nesedeli. Ďakujem. Nielen minister Kaliňák, ale množstvo poslancov. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis