Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

25.5.2016 o 9:30 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 25.5.2016 9:30 - 9:31 hod.

Grausová Natália Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Chcem len povedať, že v plnom rozsahu podporujem ja ako osoba návrh pani poslankyne Nicholsonovej v oboch prípadoch, aj čo sa týka spätného, zamedzenie spätného vyplácania prídavku na dieťa a aj čo sa týka tlačiva č. 93, zabránenie zneužívania príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.
Viem, že som, určite bude treba možno tieto zákony nejako ošetriť. To, čo spomínal kolega, ktorý hovoril, že môže dôjsť k nejakému omylu, ja verím, že to sa dá nejakým spôsobom ošetriť tak, aby sa ten omyl dal napraviť ale vo svojej podstate naozaj dochádza k veľkému zneužívaniu týchto prídavkov, takže si myslím, že toto by sme v každom prípade mali podporiť. Aspoň toto. Nie je to úplne systémové riešenie, ale k tomu môžme postupne dôjsť, ale ja si myslím, že toto je veľmi dôležité, a preto ja za seba podporujem oba tieto návrhy.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

24.5.2016 18:07 - 18:09 hod.

Nehézová Jana Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre sociálne veci za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 88. V menovanom súvise si dovoľujem predložiť informáciu k tomuto návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 87 z 2. mája 2016 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.5.2016 16:52 - 16:55 hod.

Grausová Natália Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Som lekárka a vyše dvadsať rokov som strávila prácou na kožnej ambulancii a viem sa veľmi dobre vžiť do situácie pacientov. Aj tých, ktorí tam čakajú tri hodiny a možno sa napokon nedostanú ani na rad, a aj tých, ktorí z pracovných dôvodov nemôžu si dovoliť čakať a potrebujú byť ošetrení v určitom termíne. Chápem teda, že nie každý si môže dovoliť čakať tri hodiny v čakárni. A som aj za to, súhlasím s tým, aby mal takýto človek právo objednať sa na určitý termín, a za poplatok, samozrejme. Len v žiadnom prípade nemožno hovoriť v takomto prípade o prednostnom poskytnutí ambulantnej starostlivosti.
Prednostne poskytnutá ambulantná starostlivosť môže byť v prípade ohrozenia života alebo ťažkého akútneho stavu. V tomto prípade, o ktorom sa teda jedná v návrhu zákona, by som skôr volila termín objednanie pacienta na určitý termín a to je veľký rozdiel. Pretože si myslím, že to prednostné vyšetrenie, ako k tomu prídu tí ľudia, ktorí čakajú tri, možno niekde aj štyri hodiny na ošetrenie, aby ich jednoducho niekto predbehol. Ja chápem, že možno nie každý si to užíva, to čakanie tak, ako pán poslanec, pán kolega Osuský, sú ľudia, ktorí jednoducho sa aj ponáhľajú. Nie každý tam sedí tie tri hodiny v čakárni z plezíru alebo že by mu to robilo nejaké veľké potešenie. Takže skôr by som v § 2, v, pardon, ods. 2 § 44 je navrhnuté, že by mali byť aspoň dve hodiny teda medzi tými objednávaniami. Dve hodiny sú veľmi málo. Ja som za to, práve preto nemôžem podporiť tento zákon. Myslím si, že áno, je právo človeka, aby sa mohol objednať na určitý termín, ale malo by to byť, lekári by si mali takýchto ľudí objednávať. Alebo pred ordinačnými hodinami si vyhradiť ten čas alebo po ordinačných hodinách. A potom si môžu vybaviť pacientov, koľko môžu, koľko zvládnu a za tie poplatky, ktoré budú určené.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2016 15:46 - 15:47 hod.

Grausová Natália Zobrazit prepis
Ďakujem. Mali by sme mať na pamäti ešte jednu vec, že jednak, samozrejme, gamblerstvo je choroba. Teraz liečenie, ktoré je určite nie lacné, každého jedného človeka, každého jedného gamblera. Malo by nám záležať nielen teda, samozrejme, na tých najchudobnejších, ale mne záleží, prepáčte, aj na človeku zo strednej vrstvy, aby sa nestal gamblerom, aby si nezničil rodinu. Tu nejde teraz len o tých najchudobnejších. A pokiaľ mám skúsenosti z ambulancie také, že mnoho detí práve pri hracích automatoch sa prvý raz stretlo s drogou, pretože tí zločinci, ktorí predávajú drogy, vedia, kde tie deti majú oslovovať. Hranie, hracie automaty a teda herne podľa mňa je to zločin a sú to špinavé peniaze, ktoré sú takto zarobené. A ja podporujem tento návrh a len dúfam, že sa nám možno časom podarí aj plošný zákaz každého jedného takéhoto nemravného podnikania.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2016 11:50 - 11:51 hod.

Grausová Natália Zobrazit prepis
Áno, ďakujem. Našou prvoradou povinnosťou je pracovať pre našich občanov. A preto je povinnosťou slovenského parlamentu a slovenskej vlády odmietnuť prerozdeľovanie migrantov, ako aj platenie akýchkoľvek pokút. Preto žiadam kolegov poslancov, aby túto výročnú správu a priority vlastne, ktoré boli uvedené, priority Slovenskej republiky, aby to odmietli. Pri hlasovaní sa ukáže, ako to poslanci tohto parlamentu naozaj so Slovenskou republikou a s jej občanmi myslia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.5.2016 10:41 - 10:45 hod.

Grausová Natália Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne poslankyne, páni poslanci. Chcem sa v prvom rade spýtať, teda to je vlastne otázka, čo sa týka tej Lisabonskej zmluvy, prečo, prečo ste podpísali Lisabonskú zmluvu? Držal vám snáď niekto pri hlave zbraň, že ste to museli urobiť? Prečo ste nepoužívali zdravý rozum? To je len teda taká prvá otázka.
Povedali ste, pán minister Lajčák, že našou úlohou ako predsedníckeho štátu v Európe nie je hájiť záujmy štátu, ale záujmy Európskej únie. Ja si myslím, že povinnosťou každej vlády a štátu je v prvom rade hájiť záujmy svojho štátu. A som presvedčená, že ostatné štáty v Európskej únii to aj robia. Občania preto vás, občania Slovenskej republiky volili aj vás, pán minister, lebo si mysleli, že budete zastávať ich záujmy a záujmy nášho štátu. Chcem sa spýtať, prečo ste nepovedali pred voľbami, keď boli voľby do Európskeho parlamentu, že vlastne európski poslanci nemôžu zastávať naše záujmy? Myslím, že občania s týmto neboli uzrozumení, pretože keby to vedeli, asi by nikto nešiel voliť.
Chcem povedať, že ak budeme voliť naše záujmy, aj ako predsednícky štát, bude to dobré, keď budeme hájiť naše národné záujmy a dobro Slovenskej republiky. Tak to bude dobré nielen pre nás, ale aj celú Európu. Dnes už len slepý nevidí, že Európska únia je riadená nikým nevolenými byrokratmi, ktorí šliapu po právach Európanov a robia všetko na zničenie Európy aj európskych národov. A nerobia to náhodne. Mne to celé pripadá ako organizovaný zločin.
Hovoríte o nelegálnych migrantoch. Dobre, nelegálni migranti. Ale čo budete robiť a čo budeme robiť s tými státisícami migrantov, ktorých nám Turecko zlegalizuje? To už nebudú nelegálni migranti a na nich už budú platiť iné pravidlá. Vy si myslíte, a vôbec je tu niekto ešte so zdravým rozumom, ktorý by veril tomu, že nám niekto, že nám budú posielať vysokoodborných a kvalifikovaných odborníkov z Ázie a z Afriky? Bolo vôbec úplne zverejnené úplné znenie dohody s Tureckom?
Žiadam poslancov, ktorým ešte zostali zbytky zdravého rozumu, či už sú to poslanci z koalície alebo z opozície, a tí, ktorí nestratili alebo nepredali svoje svedomie, tak žiadam ich, aby hlasovali proti tomuto návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2016 10:36 - 10:38 hod.

Grausová Natália Zobrazit prepis
Áno, ďakujem za slovo. Pán fanatický, fundamentalistický neomarxista, pán Blaha tu šíri demagógiu. Je mi veľmi ľúto a vôbec je to podivuhodné, že každého človeka, ktorý chce používať zdravý rozum, ktorý chce veci označovať pravým menom, kto odmieta kradnúť a klamať, kto odmieta potopiť a zničiť svoj národ a štát, tak každého takéhoto človeka označí za extrémistu a za fašistu. To je, zastáva mi, mi rozum nad tým. A okrem toho chcem povedať, že klamete, keď hovoríte, že migranti k nám ísť nechcú, pretože, pretože keď ich sem prídu desiatky a stovky miliónov, budú k nám chcieť ísť, nebojte sa, budú sa sem valiť. Tak prosím, vyhoďte zo svojho slovníka, všetci demagógovia, že my sa nemusíme obávať, pretože migranti vraj ku nám ísť nechcú, do našej republiky. Oni sem prídu a bude ich tu veľa.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2016 11:55 - 11:57 hod.

Kotleba Marian Zobrazit prepis
Pán kolega, ja by som chcel len doplniť možno informáciu pre tých, ktorí ten materiál o stravných lístkoch nečítali alebo si nepreštudovali, že sa nejedná o zrušenie stravných lístkov, ale o možnosť rozšíriť tieto príspevky na stravu pre zamestnancov vo forme peňazí. Takže nie je to taká radikálna zmena a nemuseli by sa jej báť.
A možno taká výzva pre vás. Jednoducho treba vašim bývalým kolegom z MOST-a – HÍD-u otvorene povedať do očí, že teda či naozaj aspoň nejaké hodnoty u nich ostali alebo či sa z nich stali klamári a hodnotoví schizofrenici, ktorí vedia úplne prevrátiť kabát a v tejto veci teda hlasovať nie s tým, čo niekedy deklarovali, ale s tým, čo sa dnes od nich bude vyžadovať, pretože som presvedčený, že rozšírenie možností poskytnúť všetkým zamestnancom namiesto stravných lístkov peňažný príspevok na ich stravovanie nemôže nikomu ublížiť a, naopak, môže rozšíriť slobodu v rozhodovaní všetkých zamestnancov, ktorých sa to týka, ako tieto peniaze použijú, kde ich použijú a kedy ich použijú. Takže ak predkladatelia všetci naberú odvahu a do očí budú konfrontovať celý poslanecký klub MOST-a – HÍD-u, tak potom nemám strach o to, že by táto zmena neprešla.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.5.2016 11:30 - 11:31 hod.

Uhrík Milan Zobrazit prepis
Pán kolega, s vaším vystúpením v zásade súhlasím, aj keď na môj vkus to bolo trošku dlhé. Máte pravdu, gastrolístky sú naozaj zdrojom nekonečnej byrokracie, kšeftov, ľudia nie sú hlúpi, nemusíme im diktovať, ako a kedy a za čo sa majú najesť. Tie podozrenia z kartelu voči emitentom gastrolístkov sú očividné. Gastrolístky sú jednoducho zbytočné, treba ich zrušiť.
Ja by som len doplnil to vaše vystúpenie ešte o problémy vo verejných obstarávaniach, ktoré máme aj my v Banskobystrickom kraji. Problém je, že už ani tie gastrolístky sa nedajú poriadne obstarať. Majú na elektronickom trhovisku rovnaký CPV kód ako elektronické kartičky. Mali sme kvôli tomu zopár sporov aj s Úradom pre verejné obstarávanie. Máte na výber, či chcete stravovacie elektronické kartičky alebo gastrolístky od kartelu, skrátka, celé zlé, treba to zrušiť všetko.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2016 11:56 - 11:57 hod.

Grausová Natália Zobrazit prepis
Ďakujem. Áno, pán poslanec Gábor Grendel veľmi precítenie rozprával a ja som, mne je len ľúto, že tak precítene sa nevyjadril a že tak precítene nenarieka nad tým alebo nevyjadruje sa tak precítene k justičnej vražde pána prezidenta Slovenskej republiky, pána ThDr. Jozefa Tisa, ktorý zachránil Slovensko pred záhubou a bez ktorého by ste sa, páni poslanci, možno by ste tu dnes ani neboli. To je jedna vec.
A škoda, že vám neprekážajú Havlove amnestie, ktoré rozpútali reťaz kriminality v bývalom Československu. A škoda, že vám neprekáža rozhodnutie Dzurindovej vlády, súhlas s preletom bombardérov, ktoré bombardovali civilistov vrátane malých detí, nemocníc atď. v Belehrade v Srbsku, a nazvali to dokonca humanitárnym bombardovaním.
Tak, prosím, trošku o objektívnosť, resp. aby nebol dvojaký meter.
Ďakujem.
Skryt prepis