Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.6.2019 o 10:55 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.6.2019 10:55 - 10:56 hod.

Beluský Martin Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, nový návrh zákona už bol uvedený, bol predstavený jeho cieľ, ale dovolím si ešte doplniť pár ďalších informácií.
Tento náš návrh zákona sa zaoberá relatívne novým trendom vo vývoji potravín, a to geneticky modifikovanými organizmami, známymi aj ako GMO. Tento pojem je medzi verejnosťou na Slovensku už pomerne známym, menej známe sú však už informácie o škodlivosti, resp. bezpečnosti týchto potravín, keďže medzi vedeckou ani laickou verejnosťou nepanuje jednotný názor.
Existuje množstvo informácií o tom, že GMO predstavuje obrovské riziko pre ľudí konzumujúcich tieto potraviny. Jedna štúdia, vykonaná na ľuďoch konzumujúcich GMO potraviny, preukázala, že časť génu, ktorý bol vložený do geneticky modifikovanej sóje, sa trvalo prenieslo do DNA baktérie žijúcej v tráviacom trakte. To znamená, že aj dlho po ukončení konzumácie geneticky modifikovaných potravín môžu tieto proteíny zostať v organizme a rozmnožovať sa. Takéto chronické vystavenie sa cudzím génom môže zasa spôsobiť nepredvídateľné následky, a to najmä preto, že mnohé tieto gény sú odolné voči antibiotikám. Navyše, geneticky modifikovaná DNA potravina môže prejsť cez tráviaci trakt do orgánov celého tela, dokonca aj do plodu a nikto nemôže predpovedať následky prípadnej aktivácie cudzích génov v ľudskom organizme, ktorými môžu byť napr. úplne nové ochorenia.
Preto cieľom tohto nášho návrhu zákona je zabezpečenie jednoznačnej informovanosti spotrebiteľa o tom, že potravinový výrobok obsahuje suroviny z geneticky modifikovaných organizmov. Nechceme týmto návrhom zákona zakazovať dovážanie alebo vyrábať GMO potraviny, ale chceme, aby každý kupujúci mal k dispozícii všetky potrebné informácie o danom výrobku, aby sa vedel správne na základe svojich preferencií rozhodovať.
V súčasnosti už legislatíva Európskej únie nariaďuje výrobcom potravín označiť GMO potraviny informáciou, avšak podľa nás môžu výrobcovia tieto informácie skryť malými písmenami alebo dokonca kupujúceho dostať do omylu. My preto v našom návrhu zákona navrhujeme, aby pre výrobky, ktoré sa skladajú z geneticky modifikovaných organizmov alebo ktoré obsahujú GMO, prevádzkovateľ zabezpečil, aby v prípade predbalených výrobkov, ktoré sa skladajú z GMO alebo ktoré obsahujú GMO, sa slová "tento výrobok obsahuje geneticky modifikované organizmy" uviedol na etikete minimálne rovnakou veľkosťou písma ako názov výrobku.
Každý spotrebiteľ musí mať možnosti identifikovať potraviny a vyberať si tie, ktoré vyhovujú jeho individuálnym stravovacím potrebám. Etikety na potravinách by mali byť jasné a zrozumiteľné, aby pomáhali spotrebiteľom, ktorí sa chcú pri výbere potravín a stravy rozhodovať na základe lepších informácií. (Zaznievanie gongu.) Štúdie ukazujú, že dôležitým prvkom maximalizácie možnosti, že informácie na etikete ovplyvnia čitateľov, je dobrá čitateľnosť a že nečitateľné informácie na výrobku sú jednou z hlavných príčin nespokojnosti spotrebiteľov s etiketami na potravinách.
Na Slovensku bol dokonca nedávno prípad, kedy inšpektori stopli geneticky modifikovanú potravinu, konkrétne ľanové semiačka, pretože na etikete bolo uvedené, že sa dováža v bio kvalite. Tu sme mali príklad toho, že výrobcovia potravín majú záujem skrývať informácie o GMO, a preto tento návrh zákona je viac ako potrebný.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

26.6.2019 10:55 - 10:57 hod.

Uhrík Milan Zobrazit prepis
Miňo, ďakujem za uvedenie návrhu zákona, teda o označovaní geneticky modifikovaných potravín jasnejším varovaním. V odbornej diskusii, ktorú sme aj s importérmi osív, aj s poľnohospodármi v tejto téme viedli, tak zazneli často argumenty, že tie geneticky modifikované potraviny v niektorých prípadoch sú kontraverzné, ale takisto je samozrejme na úvahu, či je lepšie mať geneticky modifikovanú potravinu alebo, ako tvrdili tí dodávatelia osív, nejakú, v úvodzovkách, nemodifikovanú potravinu, ktorú ale treba päťkrát postriekať nejakými pesticídmi a podobnými vecami. Čiže aj z tohto dôvodu sme sa my neuchýlili k nejakému zatiaľ absolútnemu zákazu geneticky modifikovaných potravín, ale skôr k jasnému označeniu týchto potravín na pultoch predajní, aby ľudia jasne videli, čo si kupujú, čo jedia, čo dávajú jesť svojim deťom, svojim vnúčatkám, a aby sa rozhodli, či teda budú jesť geneticky modifikované potraviny, ktorých účinky ešte stále nie sú úplne preukázané, možno aj nejaké negatívne účinky v dlhodobom ponímaní a pri dlhodobej konzumácii, alebo či budú, či dajú prednosť radšej naozaj kvalitným biopotravinám, vypestovaným doma u nás u osvedčených tradičných poctivých poľnohospodárov a výrobcov.
Čiže chceme, aby tieto potraviny boli jasne označené veľkým varovaním, že sa jedná o geneticky modifikované potraviny a nielen malými písmenkami vzadu, ako je tomu v súčasnosti, niekde nenápadnými, päťpixelovými písmenami, že potravina, výrobok obsahuje geneticky modifikovanú nejakú sóju alebo kukuricu zo Spojených štátov amerických.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

26.6.2019 10:55 - 10:57 hod.

Mazurek Milan Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ctené kolegyne, kolegovia, predkladáme do pléna návrh zákona, aby sa výrobcovia, ktorí používajú geneticky modifikované produkty vo svojich potravinách, boli donútení o tejto skutočnosti svojich zákazníkov jasne, verejným, výrazným spôsobom informovať.
Osobne nesúhlasím s genetickou modifikáciou akýchkoľvek potravín, pretože si myslím, že keď sa človek začne hrať na Boha a začne sa v podstate, alebo sa uchýli k tomu, aby modifikoval genetické informácie nejakých organizmov, tak to jednoducho nemôže dopadnúť dobre. To je ale môj názor a rešpektujem aj to, že niektorí ľudia nemajú problém s tým, keď takéto geneticky modifikované potraviny jedia, keď, povedzme, sú ochotní testovať svoje zdravie, čo sa týka dlhodobých aspektov a následkov toho, že takéto potraviny konzumujú. Ale myslím si, že všetci ľudia by mali mať právo byť informovaní o tom, že tá alebo iná potravina obsahuje geneticky modifikované produkty. Pretože len nedávno sa zistilo, že v bioproduktoch dokonca našli geneticky modifikované prvky.
To znamená, že predkladáme návrh zákona, ktorý by jasne nariadil všetkým výrobcom informovať priamo na obale tohto produktu veľkým nápisom, že ten konkrétny produkt je vyrobený z geneticky modifikovaných potravín alebo prípadne obsahuje prvky takýchto geneticky modifikovaných potravín, a každý jeden spotrebiteľ by bol tým pádom informovaný o tom, čo si kupuje, čo bude jesť. Pretože téma či už dvojakej kvality potravín alebo problémov spočívajúcich z toho, že naša kvalita potravín je naozaj nízka a ľudia tým pádom trpia rôznymi ochoreniami, zvyšuje sa miera rakoviny a iných alergií a podobných vecí, určite má nejaký súvis s tým, aké veľké množstvo chémie a iných produktoch sa v dnešných potravinách v rámci snahy o čo ich najdlhšiu konzerváciu nachádza. A práve preto v týchto dobách podľa nás majú ľudia právo mať čisté, mať kvalitné potraviny. A ak im návrh zákona, vďaka ktorému budú vedieť, dopredu budú informovaní o tom, že tá ktorá potravina obsahuje geneticky modifikované prvky, môže v tomto prípade pomôcť, tak si myslím, že by to malo byť záležitosťou alebo záujmom každého jedného poslanca umožniť ľuďom vedieť, čo reálne konzumujú, čo reálne jedia a čo si reálne kupujú.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.6.2019 10:50 - 10:52 hod.

Mora Ján Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1525).
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 6. septembra 2019 a v gestorskom výbore do 9. septembra 2019.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 26.6.2019 10:47 - 10:50 hod.

Drobný Stanislav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov, predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Marian Kotleba, Martin Beluský a Stanislav Drobný.
Cieľom návrhu zákona je zabezpečenie jednoznačnej informovanosti spotrebiteľa o tom, že potravinový výrobok obsahuje suroviny z geneticky modifikovaných organizmov. Geneticky modifikovaný organizmus je organizmus, ktorého genetický základ bol zmenený pomocou génových technológií. V praxi sa zvyčajne vyberie úsek DNA, nositeľky genetickej informácie, z jedného organizmu a vloží do DNA organizmu iného. To je možné uskutočniť aj medzi nepríbuznými druhmi, je dokonca možný prenos DNA z rastlín do zvierat a naopak.
Od pestovania a chovu geneticky modifikovaných organizmov sa očakáva predovšetkým vyššia produkcia potravín, nižšie náklady pri ich výrobe a spracovaní a v niektorých prípadoch aj zlepšenie kvality potravín. Mnohí vedci však upozorňujú na riziká ohľadom nepredvídateľnosti dôsledkov pri výrobe a konzumácii takýchto potravín. Môže nastať zvýšený výskyt rôznych chorôb u ľudí i zvierat, zvýšený výskyt alergií, rezistencia patogénov voči antibiotikám, ohrozenie prírodných ekosystémov a mnohé iné nežiaduce dôsledky. Každá genetická modifikácia je svojím spôsobom jedinečná podľa materiálu, ktorý sa spája. Následne niektorá geneticky modifikovaná potravina môže byť neškodná, iná naproti tomu vysoko riziková. Spotrebiteľ by mal preto mať k dispozícii už na prvý pohľad jasnú informáciu o prítomnosti geneticky upravovaných surovín v potravine. Ostane potom na ňom, aby sa rozhodol, či si konkrétnu potravinu kúpi aj s obsahom geneticky modifikovaných surovín alebo dá prednosť potravine získanej bez genetickej modifikácie. Nie je v spoločenskom záujme, aby sa potravina z geneticky modifikovaných surovín predávala v niektorých prípadoch len vďaka tomu, že sa výrobcovi podarilo danú informáciu pred spotrebiteľom skryť niekde v miniatúrnom texte o menej významných vlastnostiach výrobku.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 26.6.2019 10:38 - 10:39 hod.

Schlosár Rastislav Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby prerokoval návrh zákona v druhom čítaní do 9. septembra 2019. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán podpredseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.6.2019 10:29 - 10:31 hod.

Mazurek Milan Zobrazit prepis
Pán poslanec, naši liberálni kolegovia, niektorí liberálni poslanci by s vami asi nesúhlasili, oni by najradšej deťom dali aj marihuanu, aj kokaín, aj heroín, keby sa dalo, proste nech si odskúšajú všetko, veď nech si zažijú, veď takéto vystúpenia už Národná rada zažila. Ale ja rovnako tak, ako vy, vnímam ten obrovský problém naozaj nárastu alkoholizmu medzi mladými. A tu nehovoríme len o pätnásťročných deťoch. Už dvanásť, trinásťročné deti sa flákajú po sídliskách, v jednej ruke držia nejaký džús, ktorý slúži ako zapíjatko k tomu druhému alkoholickému nápoju, ktorý majú v ruke. Behajú si jedna radosť, popíjajú po lavičkách a ten problém neustále narastá. A keď to takto necháme, keď dovolíme nezodpovedným predajcom, ktorí neustále opakovane, ako hovoríte, predávajú alkohol maloletým, tak to nebude mať pre Slovensko v budúcnosti nejaké dobré následky, pretože tí, ktorí majú na zreteli mravnú a tú správnu výchovu mládeže, predsa nemôžu podporovať alkoholizmus mladistvých. A práve preto tento návrh zákona určite podporíme, pretože nezodpovední predajcovia, ktorí opakovane trikrát predali alkohol maloletým osobám, jednoducho musia byť potrestaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 26.6.2019 9:59 - 10:00 hod.

Schlosár Rastislav Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby prerokoval návrh zákona v druhom čítaní do 9. septembra 2019.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.6.2019 9:50 - 9:51 hod.

Mizík Stanislav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Žarnay, paušalizujete, pán Žarnay. Nepochybne bossing existuje, tak ako existuje šikana medzi žiakmi. Bolo to vždy, tak ako vo všetkých ostatných oblastiach spoločenského či pracovného života. Ale je to len v marginálnych prípadoch. Vyslovili ste názor, povedali ste, že nechcete zovšeobecňovať, ale celkový dojem je taký, celkový dojem z vašej reči je hrôzyplný.
Áno, ešte jednu vec, aj ja si myslím, že obmedzenie pôsobenia vo vedúcich funkciách spôsobí demotiváciu. Čo sa týka rád škôl, sú tam ľudia dosadení, aby sa riaditeľ zabetónoval. No-no, to by som nepovedal, že je to vo všetkých prípadoch. A vďaka ľudským vlastnostiam je udržanie takzvaných prisluhovačov zabetónovania dlhodobo nemožné vo väčšine prípadov. A myslím si, že paušalizujete, naozaj paušalizujete a to asi kvôli vlastným zlým životným skúsenostiam.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.6.2019 18:56 - 18:58 hod.

Drobný Stanislav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o podpore zachovania územia s rozptýleným osídlením a jeho obyvateľov (tlač 1538). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 6. septembra 2019 a gestorský výbor do 9. septembra 2019 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis