Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2019 o 11:41 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2019 11:41 - 11:43 hod.

Grausová Natália Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. K tomu zneužívaniu, čo hovoril pán poslanec Suchánek, naozaj som za to, že bude sa to musieť nejako vyriešiť sankcionovaním ľudí, ktorí zneužívajú sanitkový záchranný systém.
Ale ja by som sa chcela vrátiť k tomu, k téme praktická sestra. Ja si myslím, že veď my máme, my sa tu tvárime, že teda nemáme žiadne sestry praktické. Veď je tu kopu sestier, ktoré skončili klasickú strednú zdravotnú školu a majú absolútnu odbornosť, čo sa týka zdravotnej sestry, či už na ambulanciu, alebo do nemocnice. A to, že musia mať vysokú školu, to je číry nezmysel, pretože vysokú školu áno, keď chce robiť vrchnú sestru. Ale na obyčajnú, na prácu zdravotnej sestry, resp. praktickej sestry, naozaj je potrebné to klasické štvorročné vzdelanie stredoškolské, ktoré sa volalo stredná zdravotná škola. A ešte stále sú sestry, ktoré sú absolventkami. Takže netvárme sa, že teraz odrazu nám nevyrastú alebo vyrastú, alebo že ich, že nebudeme mať žiadnu praktickú sestru. Ja si myslím, že sa nájdu.
Čiže ja úplne súhlasím s tým, aby znova boli, aby boli znova stredné zdravotné školy, ktoré by vychovali kvalifikované zdravotné sestry, ktoré sa nazývajú praktickými sestrami. Podľa mňa by sa mali nazývať, volať normálne zdravotnými sestrami. A naozaj vysoká škola, keď chce robiť vrchnú sestru. Ale ináč je to nie potrebné.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 5.4.2019 16:09 - 16:09 hod.

Beluský Martin
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, v rozprave vystúpilo 16 poslancov aj minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky Árpád Érsek.
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o uznesení, ktoré tvorí súčasť správy (tlač 1411a), ktorým Národná rada Slovenskej republiky vyslovuje nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky poverenému riadením Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Árpádovi Érsekovi.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.4.2019 9:14 - 9:16 hod.

Beluský Martin Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení členovia vlády, dovoľte mi, aby som predložil správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky poverenému riadením Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Árpádovi Érsekovi vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1488 z 29. marca 2019 pridelil predmetný návrh na prerokovanie výborom Národnej rady do určeného termínu konania schôdze. Zároveň určil ako, aby Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor pripravil na schôdzu Národnej rady správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch.
Predložený návrh skupiny poslancov prerokovali výbory v určenom termíne s nasledovným výsledkom:
Výbor pre sociálne veci o návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 rokovacieho poriadku nebol uznášaniaschopný.
Zahraničný výbor uznesením č. 142 z 3. 4. 2019 odporučil Národnej rade vysloviť nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky poverenému riadením Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Árpádovi Érsekovi.
Ostatné výbory neprijali k návrhu uznesenia, keďže návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ako gestorský výbor rokoval výbor pre hospodárske záležitosti 4. apríla 2019. Uznesením č. 351 schválil správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky poverenému riadením Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky Árpádovi Érsekovi. Výbor ma zároveň poveril, aby som predniesol na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania predmetného návrhu vo výboroch.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 4.4.2019 16:03 - 16:06 hod.

Mizík Stanislav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne a kolegovia, nasledujúca interpelácia je určená pre ministra spravodlivosti Slovenskej republiky Gábora Gála.
Pán minister, dňa 16. 3. 2019, to je v sobotu v noci, sa pri Hostinci Turzák v Dobšinej odohral zločin vraždy. Páchateľom činu bol Ondrej, ktorý bol v roku 2014 odsúdený za násilnú trestnú činnosť. Výkon trestu ukončil koncom marca tohto roku. Týždeň po prepustení z výkonu trestu vykradol miestny hostinec, pričom bola spôsobená veľká škoda odhadovaná na vyše 7-tisíc eur. Týždeň po vykradnutí hostinca mu majiteľ nechcel poskytnúť alkohol zadarmo, tak si doniesol kolík a brutálne vraždil. Podľa výpovedí svedkov dokonca jeho partnerka ešte stihla napadnutého okradnúť.
V nadväznosti na uvedené skutočnosti vám chcem položiť nasledujúce otázky.
Prečo páchateľ po vykradnutí hostinca, kde bola spôsobená škoda, nebol umiestnený do vyšetrovacej väzby, zvlášť pri prihliadnutí na jeho kriminálnu minulosť, čo v konečnom dôsledku umožnilo tomuto páchateľovi vraždiť?
Prečo prokurátor rozhodol o vyšetrovaní na slobode pre tohto kriminálnika?
Tretia otázka. Nebolo by potrebné, aby v takýchto prípadoch, kde je dôvodný predpoklad na páchaní ďalšej trestnej činnosti, takýchto páchateľov umiestniť do vyšetrovacej väzby, zvlášť pri prihliadnutí na ich minulosť? Prečo sa neuplatnil § 69 ods. 1 Trestného poriadku? Po c), tam sa hovorí, "dôvod pre vzatie do väzby je obava, že bude pokračovať v trestnej činnosti". Zopakujem to ešte raz, "dôvod pre vzatie do väzby je obava, že bude pokračovať v trestnej činnosti".
Pán minister, myslíte si, že prepustený z výkonu trestu, keď hneď po týždni spácha trestný čin, nebude pokračovať vo svojom protiprávnom a protizákonnom konaní? Neumožnilo mu to v konečnom dôsledku vraždiť? To nikto z kompetentných necítil žiadnu obavu? Kto je za toto zodpovedný Pretože toto nie je prvý prípad z radov trestaných asociálov, ktorí znásilňovali a vraždili.
Ďakujem za odpoveď.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 4.4.2019 15:55 - 15:57 hod.

Drobný Stanislav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, nasledujúca interpelácia je určená ministrovi financií Slovenskej republiky Petrovi Kažimírovi.
Vážený pán minister, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky si vám dovoľujem podať nasledovnú interpeláciu. Podľa zákona 368/2018 Z. z., ktorý vstúpil do účinnosti 1. 1. 2019, Finančná správa Slovenskej republiky zavádza projekt online napojenia všetkých registračných pokladníc na portál Finančnej správy s názvom eKasa. Aj keď cieľ eKasy je pochopiteľný, spôsob jeho dosiahnutia vyvoláva otázky. Množstvo podnikateľov je opätovne nútených meniť na vlastné náklady svoje registračné pokladnice. To znamená, nielen kúpiť nové pokladnice, ale aj preškoliť personál, výrobcovia počítačových programov musia upraviť rozhrania a podobne. To je len časť problémov a termín 1. 7. 2019, kedy podnikateľ musí mať novú pokladnicu, sa rýchlo blíži. Pokladnice musia mať certifikát a prvý bol vydaný 15. marca a až 26. marca bol certifikovaný väčší počet pokladníc. Na základe vyššie uvedených skutočností si vám preto dovoľujem položiť nasledovné otázky.
1. Naozaj bolo nutné takto hnať široký okruh podnikateľov do náhlej výmeny zariadení, keď dnes sú už povinné fiškálne pokladnice?
2. Nedala sa situácia riešiť tak, že povinnosť mať eKasu, pokladnicu, by mal len ten, komu v súčasnosti používaná fiškálna pokladňa skončí životnosť?
3. Bude do 1. júla dostatok nových alebo modernizovaných pokladní pre každého? Zamýšľal sa predkladateľ zákona vôbec nad otázkou technického zabezpečenia?
4. Nebolo by pri tomto stave vecí namieste predĺžiť termín zavedenia eKasy, aby to šlo bez stresu?
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.4.2019 15:59 - 16:00 hod.

Mizík Stanislav Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený predsedajúci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1368). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 3. mája 2019 a gestorský výbor do 7. mája 2019.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 3.4.2019 11:25 - 11:33 hod.

Mazurek Milan Zobrazit prepis
Ctený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, ďalší z návrhov, ďalší návrh zákona, ktorý tu Ľudová strana Naše Slovensko predkladá, je jedným z balíčka v rámci našej reformy sociálneho systému, o ktorý sa na Slovensku už v podstate dlhodobo snažíme. Totiž to málokto z vás môže poprieť to, že na Slovensku je dnes sociálny systém nastavený spravodlivo, že je nastavený tak, aby reflektoval potreby ekonomiky, že je nastavený tak, aby reflektoval potreby slušných pracujúcich ľudí, aby im pomáhal, aby sa snažil ich podporovať, aby jednoducho či už mladé, ale aj všetky slušné rodiny, ktoré sa snažia, ktoré pracujú bez ohľadu na to, akú majú farbu alebo čokoľvek podobné, mali v štáte deti, aby sa nám prestal rúcať súčasný dôchodkový systém, aby jednoducho Slovensko mohlo ďalej ako štát fungovať, aby sa ekonomika nezrútila. Systém dnes na Slovensku funguje totižto tak, že zvýhodňuje práve tých, ktorí pracovať nechcú, zvýhodňuje práve tých, ktorí si chcú iba z rodenia detí, o ktoré sa potom nestarajú, robiť biznis, zvýhodňuje všetkých tých, len nie tých, ktorých by zvýhodňovať mal. A práve tento návrh zákona, ktorým chceme odstupňovať daňový bonus, to znamená, že navyšovať ho podľa toho, koľko má ktorá pracujúca rodina detí, by mohol pomôcť k tomu, aby práve tie rodiny, ktoré sú žiaduce pre štát, aby tie deti mali, ktoré pre ten štát v budúcnosti budú tie deti vychovávať slušne, pretože tam ten predpoklad logicky existuje na základe toho, že tí rodičia pracujú, že sa snažia, práve pri tých by sme takéto metódy podpory jednoducho akceptovať a prijímať mali.
To znamená, keby tento náš návrh zákona začal platiť, keby bol aplikovaný do platnosti, tak by si všetky pracujúce rodiny polepšili ročne o takmer 1000 eur. To znamená, keby mali už len tri deti, tak by neplatili takmer žiadnu daň z príjmu a ostalo by im v peňaženkách omnoho viac peňazí, ako je tomu dnes. A ja si myslím a to je podľa mňa neoddiskutovateľný fakt, že úlohou štátu každého zdravého racionálne uvažujúceho štátu a správy, ktorá sa o neho stará, by malo byť to, aby mali jeho občania, tí, ktorí pracujú, ktorí vytvárajú hodnoty, v peňaženkách čo najväčší objem peňazí. Čím viac peňazí v peňaženkách všetci slušní pracujúci ľudia majú, tým lepšie sa darí ekonomike, tým viac pracovných miest sa vytvára, tým sa zvyšuje spotreba, logicky s tým rastie aj výroba. Pani Vaľová, poprosím, aby ste ma nevyrušovali. A tým na základe toho sa zvyšuje aj podiel daní, ktoré štát neskôr vyberá. Či už ide o dépeháčku alebo všetky ostatné dane. To znamená, nemôžme tu hovoriť o tom, že by tento návrh zákona mal nejaký negatívna dopad na rozpočet verejnej správy, keďže, ako hovorím, ak ostane v peňaženke všetkým slušným pracujúcim ľuďom viac peňazí, tak následne štát na všetkých daniach opätovne vyberie viac, ako hovorím, narastá spotreba a zvyšuje sa zamestnanosť a jednoducho ekonomika rastie.
Mnohokrát sa tu hovorí o tom, že súčasný dôchodkový systém je neudržateľný. Že sa rodí príliš málo detí, že jednoducho tí, ktorí dnes majú, povedzme, toľko ako ja 25, 30 rokov, tak ich dôchodky už dnes sú len možno nejaké science fiction. Že jednoducho na tie dôchodky nebude mať kto pracovať, že tieto dôchodky v súčasnom nastavení ekonomiky Slovenska proste nebude mať kto vytvárať a že ten dôchodkový systém sa rúti. Pretože už dnes máme dôchodkový systém, ktorý je deficitný. A prečo? No preto, že sa na Slovensku rodí veľmi málo detí.
A aj súčasný predseda vlády Peter Pellegrini to priznal, na Slovensku máme obrovský problém s demografiou, rodí sa príliš málo detí, myslím do tých slušných rodín, nie do tých v osadách, tam sa ich rodí až viac ,ako by sme chceli, a dôchodkový systém je neudržateľný a v budúcnosti nastane veľký problém. Ale keď má vláda prísť s nejakým opatrením, s nejakým návrhom, s niečím, čo môže pomôcť tejto pôrodnosti, čo môže motivovať slušné pracujúce rodiny, predovšetkým mladé rodiny, ktoré dnes štát systematicky vyháňa do zahraničia, núti ich pracovať na nejakých podradných prácach v Nemecku, v Rakúsku, v Anglicku, v Taliansku, ale nechce, aby ostávali doma, aby vytvárali hodnoty, pracovali a mali deti, zakladali si rodiny tu, tak jednoducho vidíme, že vláda nerobí nič. Nakupujú sa tu lietadielka, stíhačky z Ameriky za 1,6 miliardy, ale podpora rodín prakticky neexistuje. Kupujú sa tu transportéry, radary, dáva sa tu 650 miliónov eur do Jaguaru, jednoducho rozhadzujú sa tu obrovské peniaze do nezmyselných výmyslov, hlúpostí, na korupcii sa tu strácajú obrovské peniaze, vidíme tu neuveriteľné daňové podvody, ale keď má prísť podpora priamo tam, kde by podpora ísť mala, tak jednoducho neprichádza. Mladé rodiny, ako hovorím, sú vyháňané do zahraničia, podpora neexistuje, materská je smiešna. Jednoducho tu mladí ľudia, tí slušní, tí, ktorí chcú pracovať, ktorí chcú tie deti naozaj vychovávať slušne, ktorí chcú vytvoriť ekonomicky aktívnych občanov, ktorí v budúcnosti budú pre tú ekonomiku prínosom a ktorí budú pracovať na tie dôchodky, tí necítia od štátu tú potrebnú podporu a motiváciu, ktorá by ich k takémuto konaniu predsa len mohla nejako presvedčiť.
A toto je obrovský problém. Môžme si teraz zakrývať oči a tvrdiť, že ešte 10 rokov to možno nejako vydržíme, že to bude v poriadku, ale ten systém sa skôr či neskôr musí zrútiť, pretože tá pôrodnosť na Slovensku je okolo 1,3 dieťaťa na jednu ženu. A ako vieme z rôznych štúdií, z rôznych výskumov, štát, národ, ktorý chce prežiť, potrebuje ten priemer aspoň 2,1 dieťaťa na jednu ženu. A keď je to 1,3, tak to znamená, že Slovensko skôr či neskôr vymrie. A prísť tu potom s nejakými absurdnými návrhmi, že potrebujeme nejakú lacnú pracovnú silu z Balkánu, že potrebujeme lacnú pracovnú silu z Afriky, z Ázie a dovážať sem imigrantov len preto, že vláda odmieta podporiť tých, ktorých by podporiť mala, to znamená predovšetkým domácich obyvateľov, ktorí pre štát môžu byť prínosom, jednoducho nemôžeme ako Ľudová strana Naše Slovensko akceptovať. A práve kvôli tomu tu dávame tento návrh zákona.
Dávali sme množstvo iných návrhov zákona, napríklad preto, aby sa prestali rodinné prídavky vyplácať asociálom, aby sa jednoducho nepodporovala pôrodnosť v osadách, kde jednoducho ju musíme zastaviť, pretože to je ďalšia časovaná bomba, ale práve naopak, aby sa podporovali tí, ktorých podporovať musíme. Pretože keď na jednej strane rastie podiel obyvateľstva v osadách, ktoré je nevzdelané, ktoré jednoducho nerešpektuje naše zákony, naše hodnoty, jednoducho tam tie deti sú vychovávané alebo skôr nevychovávané a na druhej strane tu klesá podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva a všetko to, čo, ako sa hovorí, má zdravé nohy, uteká do zahraničia, že mladí ľudia sú masovo systematicky vyháňaní do zahraničia, tak si tu proste pripravujeme katastrofu. Pripravujeme si tu katastrofu a každému, komu aspoň trošku záleží na budúcnosti Slovenska, kto chce, aby jeho deti mohli vyrastať v normálnom demokratickom, prosperujúcom, ekonomicky zdravom štáte, by takéto opatrenia mal podporovať. A ja verím tomu, že sa táto vláda, alebo aspoň chcem veriť tomu, že sa táto vláda zobudí a začne mladých ľudí konečne podporovať. Či už je to podpora na trhu bývania, aby jednoducho mladí ľudia mohli konečne nájsť nejaké adekvátne bývanie, aby sa mohli osamostatniť, či už je to podpora v takýchto daňových výhodách, aby nemuseli platiť také vysoké dane z príjmu, aby im v peňaženkách ostávalo viac peňazí, alebo rôzne iné sociálne výhody, príspevky, aby sme jednoducho konečne mohli tú pôrodnosť na Slovensku naštartovať. Lebo keď to pôjde takto ďalej, tak to jednoducho dovedie Slovensko ku tragédii.
A my sa v Ľudovej strane Naše Slovensko nechceme na to len pozerať, pripravujeme takéto návrhy, takéto riešenia, predkladáme ich, chceme ukazovať slovenským občanom, že máme riešenia, že ich chceme nejakým spôsobom aplikovať do praxe, že chceme pomôcť pôrodnosti v slušných rodinách a toto je jeden z tých návrhov. To znamená, komukoľvek záleží na tom, aby sa Slovensko naštartovalo, aby sa tu slovenský dôchodkový systém nezrútil, aby boli mladí ľudia motivovaní k tomu, aby ostávali na Slovensku a neutekali do zahraničia, by za takýto návrh zákona mal hlasovať a potom prípadne v druhom čítaní ho možno ešte vylepšiť, ešte viac nastaviť ten daňový bonus tak, aby zvýhodňoval tých slušných pracujúcich ľudí, a potom verím tomu, že sa nejakým spoločným úsilím nám podarí konečne naštartovať tú pôrodnosť v slušných rodinách a zastaviť práve ten obrovský populačný boom v osadách, ktorý na Slovensku v budúcnosti musí zákonite priniesť katastrofu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 3.4.2019 11:21 - 11:25 hod.

Beluský Martin Zobrazit prepis
Ešte raz ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, štáty vo svete na účely zabezpečenia prežitia štátotvorného národa využívajú rôzne nástroje populačnej politiky. Vo všeobecnosti platí, že demokratický štát nemôže žiadnemu páru muža a ženy, teda s výnimkou incestu, brániť možnosti mať ľubovoľný počet detí. Zároveň však žiadny štát nie je povinný finančne podporovať rodiny s deťmi, a preto žiadna forma štátneho príspevku na deti nie je právne nárokovateľná.
Rozumná vláda by sa mala snažiť priamo podporovať pôrodnosť len tých skupín obyvateľstva, ktoré sa s najväčšou pravdepodobnosťou dokážu podieľať na budúcom kultúrnom a hospodárskom rozvoji daného štátu. Ekonomicky aktívni obyvatelia nepochybne patria ku skupine, ktorá je hodná aktívnej podpore pôrodnosti, pretože títo ľudia tým, že sú ekonomicky aktívni, preukázali svoju schopnosť osvojiť si pracovné návyky, vzdelávať sa, rozvíjať svoje zručnosti a tieto zručnosti používať na vytváranie spoločensky prospešných hodnôt.
Cieľom tohto legislatívneho návrhu je preto zvýšenie daňového bonusu tak, aby motivovalo pracujúce rodiny k vyššej pôrodnosti a aby poskytol týmto rodičom lepšie podmienky na výchovu detí. Okrem toho tento legislatívny návrh zavádza závislosť výšky uplatniteľného daňového bonusu od počtu vyživovaných detí žijúcich v domácnosti s daňovníkom. Výška uplatniteľného daňového bonusu je nastavená tak, aby bola, aby bolo pre každú rodinu ekonomicky najvýhodnejšie mať práve tri deti. Tento počet detí na dvojicu rodičov je z pohľadu demografického vývoja v štáte optimálny.
Výška daňového bonusu je nastavená tak, aby priemerná rodina, v ktorej obaja rodičia zarábajú priemernú nominálnu mzdu, neplatili pri uplatnení daňového bonusu za tri deti takmer žiadnu daň z príjmu. To znamená, že uplatniteľný daňový bonus za tri deti je v aktuálnom roku rovný dvojnásobku dane z príjmu z priemernej nominálnej mesačnej mzdy za uplynulý rok.
Na tento účel sa v zákone o dani z príjmov zavádza nová definícia tzv. bonusového koeficientu, ktorý zodpovedá dani z príjmu fyzickej osoby zarábajúcej priemernú nominálnu mesačnú mzdu v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Následne je výška uplatniteľného daňového bonusu definovaná tak, aby celková suma daňového bonusu za prvé tri deti bola rovná dvojnásobku bonusového koeficientu.
Tento predložený legislatívny návrh bude mať negatívny dopad na štátny rozpočet. Aby bolo možné dopad zodpovedne premietnuť do štátneho rozpočtu, tak účinnosť tejto legislatívnej novely je navrhovaná až od 1. 1. 2020. Pokles príjmov štátneho rozpočtu nie je možné presne kvantifikovať. Na jednej strane síce príde k poklesu výberu dane z príjmov, na druhej strane však rodinám zostane k dispozícii väčší balík peňazí, ktoré môžu použiť na bežnú spotrebu. Tým príde k zvýšenej agregátnej spotreby a zároveň zvýšeniu výberu nepriamych daní. V dlhodobom horizonte sa predpokladá, že toto opatrenie bude mať pozitívny dopad na vývoj štátneho rozpočtu, keďže zvýšenie počtu pracujúcich ľudí povedie k rastu ekonomiky a zlepšeniu ekonomickej situácie na Slovensku.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 3.4.2019 11:19 - 11:19 hod.

Beluský Martin Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. (Zaznievanie gongu.) Vážené panie poslankyne, páni poslanci, poslanci za poslanecký klub Ľudová strana Naše Slovensko Marian Kotleba, Milan Uhrík, Martin Beluský, Rastislav Schlosár a Milan Mazurek predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Cieľom predloženej novely zákona o dani z príjmov je zvýšenie finančnej podpory pre viacdetné pracujúce rodiny vo forme navýšeného a odstupňovaného daňového bonusu, ktorý bude závislý na priemernej mzde. Konečnou ambíciou tohto legislatívneho návrhu je motivácia pracujúcich rodín k vyššej pôrodnosti. Viac uvediem v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý. (Zaznievanie gongu.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.4.2019 10:57 - 10:59 hod.

Kotleba Marian Zobrazit prepis
Eňo, len dve krátke doplnenia k tvojmu vystúpeniu. Súčasná Únia je omnoho horšia ako ten Sovietsky zväz. Kým za Sovietskeho zväzu nás nútili plniť a prekračovať kvóty na, alebo plány na pestovanie pšenice, čohokoľvek, živočíšnu výrobu, tak dnes nám tá Únia hovorí, že nesmiete vyrobiť toľko pšenice a vypestovať, nesmiete toľko hovädzieho mäsa, nesmiete mať toľko vajec, nesmiete chovať doma kurčatá alebo to, všetko nám Únia zakazuje. Takže Únia je ďaleko, ďaleko, ďaleko horšia ako čokoľvek, čo sme tu dovtedy mali.
A tú druhú vec, že či sme kolónia alebo samostatný štát? No videli sme to predsa aj včera na rokovaní výboru, aj v piatok na ministerstve zahraničných vecí, kde zástupcovia ministerstva jasne povedali, že poslanci Národnej rady nemôžu, nemôžu vidieť dokumenty, ktoré nie sú utajené, bez toho, aby to neodsúhlasila najprv americká strana. Takže to nejde len už o podriadenosť Únii. Táto mašinéria dnes je tak, tak servilná voči všetkým zahraničným záujmom, že zahraničie je na prvom mieste, potom dlho, dlho nič a potom možno nejaké slovenské záujmy. Čiže naozaj, prvý krok je odstránenie článku 7 odsek 2 a potom sa môžme vôbec rozprávať o tom, že začneme znova budovať Slovenskú republiku ako republiku suverénnu, samostatnú a ako národný a právny štát.
Skryt prepis