Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.10.2019 o 16:43 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2019 16:43 - 16:44 hod.

Mizík Stanislav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Žarnay, hovorili ste prevažne o mestách. Tak ja vám poviem niečo o vidieku. To, čo ste spomínali vo svojej rozprave, rozprave sú typické problémy miest. Sú to problémy v kolektívoch učiteľov, pedagogických pracovníkov.
Vo vidieckych oblastiach je skôr problém, zvlášť v slabo rozvinutých oblastiach je problém vzťahu rodičov či iných zákonných zástupcov detí k učiteľom. Jednoducho šikanujú učiteľov, robia na nich, dá sa povedať v úvodzovkách teror. Na obecných úradoch často sedia nevzdelaní ľudia, starostovia, poslanci častokrát sú negramotní a veruže v niektorých prípadoch je nadpolovičná väčšina poslancov negramotná. A títo ľudia veru dokážu urobiť učiteľom peklo zo života. Ale to už som vám niekoľkokrát v rámci rozpravy hovoril. Oni nedokážu pochopiť, že učňovská škola, výučný list nie je kvalifikačný predpoklad na miesto učiteľa či asistenta učiteľa. A podobných pikantérií by som vám vedel povedať viac, by som rozprával od rána do večera.
Rodičia často tolerujú protiprávne, či dokonca vyslovene trestnú činnosť detí. Dokonca niekedy navádzajú na tú činnosť. No je to ťažko dokázateľné. A myslím si, že ombudsman by pre nich, podľa mňa, bol dobrý len do chvíle kým by pískal ich pieseň. Ďakujem za slovo. Som skeptik jednoducho. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2019 16:24 - 16:25 hod.

Mizík Stanislav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Sopko, myslím si, že ste si pomýlil ombudsmana so Santa Klausom. Na našich školách sú tisíce problémov, možno desaťtisíce: mobbing, bossing, šikana. To ombudsman bude lietať po Slovensku, po slovenských školách, ťahať ho budú soby, bude sedieť na saniach a vyrieši každý problém? Bude riešiť mobbing, bossing , šikanu medzi pedagógmi, šikanu medzi žiakmi, šikanu neprispôsobivých detí voči pedagógom, útoky rodičov na rodičov a tak ďalej.
Nehovorím vám to v zlom, chráň Boh, len nerozumiem ako bude stíhať také obrovské množstvo problémov vyriešiť, také kvantum problémov. Alebo mať desiatky zamestnancov, ktorí mu pomôžu riešiť také kvantum problémov? To by som si prosil odpoveď.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.10.2019 15:41 - 15:42 hod.

Nehézová Jana Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1717. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1818 z 30. septembra 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do tridsiatich dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2019 10:01 - 10:02 hod.

Drobný Stanislav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani kolegyňa Bašistová, ďakujem vám za predloženie tohto pozmeňujúceho návrhu, ktorý ako návrh zákona o obecnej polícii minulú schôdzu stiahli z rokovania Národnej rady predkladatelia, poslanci vládnej koalície. Chcem vám poďakovať v mene nás všetkých obecných a mestských policajtov na Slovensku, že po 27 rokoch odmietania a ignorovania zo strany doterajších vlád sa táto problematika dostala na pôdu Národnej rady Slovenskej republiky aspoň formou pozmeňovacieho návrhu.
Za poslanecký klub Ľudovej strany naše Slovensko môžem povedať, že váš pozmeňujúci návrh podporíme.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.10.2019 16:27 - 16:28 hod.

Kecskés Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedené návrhy prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2019 15:20 - 15:21 hod.

Mizík Stanislav Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Klus, poviem to takto. Slovenskom obchádza strašidlo, je to strašidlo liberalizmu. Toto strašidlo zatiaľ hryzie. Nie až tak silne, ale hryzie. Keď ste dali za príklad Banskobystrický kraj, tak tam sa spojil čert červený s čertom čiernym, pravý s ľavým, ľavý so stredným a o čom to je? Je to len o biznise v tomto prípade. Prečo by mala byť v mestách a dedinách voľba primátorov, starostov dvojkolová? Každý každého pozná, občania vedia, že sú voľby. Prečo ich degradujete? Ten, kto chce starostu voliť, príde už v prvom kole. Vy by ste voľby opakovali dovtedy, kým by nezvíťazil vždy váš liberálny kandidát.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.10.2019 9:40 - 9:55 hod.

Drobný Stanislav
Ďakujem. Pán kolega Baránik, spomínali ste konzultácie so sudcami ohľadom vašich dvoch pozmeňujúcich návrhov. Mňa by zaujímalo, aký názor mali sudcovia na zverejňovanie ich tvárí. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.10.2019 18:04 - 18:06 hod.

Grausová Natália Zobrazit prepis
Dobre. Zápisnica z výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu člena Súdnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa, ktoré sa konalo toto hlasovanie 17. októbra 2019.
Na tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Súdnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 118 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 118 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Súdnej rady Slovenskej republiky zo 118 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 4 neplatné a 114 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:
– v prípade pána Ľuboša Kunaja: hlasovalo za 4 poslanci, proti 58 a zdržalo sa 52 poslancov,
– v prípade pána: Majerníka za 43 poslancov, proti 46 poslancov a zdržalo sa 25 poslancov,
– v prípade pána Viliama Pohančeníka: za hlasovalo 62, proti 23 a zdržalo sa hlasovania 29 poslancov.
Na voľbu člena Súdnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za člena Súdnej rady Slovenskej republiky zvolený pán Viliam Pohančeník.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.10.2019 18:02 - 18:04 hod.

Grausová Natália Zobrazit prepis
Ďakujem. Oznamujem vám výsledky v zápisnici, zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady, ktoré sa konalo 17. októbra 2019.
Na tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 118 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 118 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady zo 118 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 3 neplatné a 115 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že:
– Sylvia Beňová: za hlasovalo 78 poslancov, proti 14 poslancov a zdržalo sa hlasovania 23 poslancov,
– Slavomír Brudňák: za 19, proti 55, zdržalo sa 41,
– pán Miroslav Čelinský: za 52, proti 29, zdržalo sa 34,
– Jozef Ďuratný: za hlasovalo 16, proti 53 a zdržalo sa 46 poslancov,
– Vladimír Sirotka: za hlasovalo 5, proti 60 a zdržalo sa 50 poslancov.
Na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bola za členku Regulačnej rady zvolená pani Sylvia Beňová.
Keďže nebol zvolený požadovaný počet kandidá..., požadovaný počet, zvolený poža..., pardon, zvolený požadovaný kandidátov, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú všetci nezvolení kandidáti.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.10.2019 16:18 - 16:19 hod.

Grausová Natália Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani kolegyňa Verešová, veľmi kvitujem váš záujem, že sa staráte a takto zaujímate o deti. Veľmi teda toto kvitujem. A chcem sa v rámci toho spýtať, že či ste sa vo svojej starostlivosti zaoberali aj deťmi, dievčatami z cigánskych, z rómskych osád, pretože tam sa pácha incest a tam sa pácha zneužívanie mladistvých, pretože tam aj 13-ročné dievčatá sú tehotné, rodia a otcom je brat alebo strýko, alebo otec. Čiže dve veci. Zneužívanie neplnoletých mladistvých a incest. Je to aj hriech, oboje, a je to aj trestný čin.
Tak veľmi mi, keby ste mi mohli odpovedať, či ste sa zaoberali pri svojej starosti o deti aj touto tematikou.
Ďakujem.
Skryt prepis