Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.10.2019 o 17:49 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.10.2019 17:49 - 17:50 hod.

Heger Eduard Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dve veci k tomu rozpočtu. Jednak vieme, že vyrovnaný rozpočet, ako avizovala táto vláda vlastne aj tu v Národnej rade nebude a druhá vec je, že rezort obrany dostal vlastne pridelené peniaze. Sám, keď som tu vlastne v prvom čítaní hovoril s pánom ministrom, tak hovoril, že by to nemal byť problém, jednak je to aj gesto voči vojakom a ukázať im, že sú naozaj prioritou a že to nie sú len nejaké prázdne reči, takže predpokladám, že vyčleniť na práve takúto úpravu by nemal byť problém o to, takže ja v tom nevidím žiadny problém, pretože je to vyplácanie až v januári, ale tam by sme sa mohli baviť ako o tých detailoch, ale myslím si, že je to v prvom rade naozaj ten silný signál voči vojakom a predpokladám, že s takýmito rezervami by nemalo mať ministerstvo žiadny problém, keďže sa jedná len o jeden mesiac. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.10.2019 17:45 - 17:48 hod.

Heger Eduard Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, ja len krátko chcem predniesť pozmeňujúci návrh, o ktorom sme hovoril vlastne aj pri prvom čítaní, keď sme debatovali aj s pánom ministrom na tému práve zvyšovania platov a sme sa zhodli na tom, že naozaj tá naplnenosť v ozbrojených silách je nízka a je potrebné aj v prospech alebo preto, aby tá regrutácia mohla fungovať lepšie, je dôležité upraviť aj tie platy smerom nahor nie len preto, aby to pritiahlo teda nových vojakov, ale samozrejme, aby sa, aby sa skvalitnil život súčasných vojakov, pretože vieme, že tá porovnateľnosť je tam so súkromným sektorom odlišná. Takže ja som vlastne vtedy hovoril k tomuto samotnému návrhu s tým, že som mal výhradu, že to je k 01.02. a navrhli sme už vtedy, pri prvom čítaní sme navrhli, že by sme alebo avizovali sme, že prinesieme pozmeňujúci návrh, aby tento termín bol posunutý na 01.12. na čo teda pán minister, ak si dobre pamätám, ste povedali, že s tým nemáte žiadny problém, takže predpokladám, že tento prísľub platí a preto predpokladám aj, že tento pozmeňujúci návrh vlastne prejde, pretože je to práve pomoc vojakom, ktorú aj tak plánujete urobiť, akurát, že bude to teda o dva, tri mesiace skôr, takže bude to platiť od 1. decembra. Myslím, že to je všetko, čo potrebujem povedať na to odôvodnenie, takže teraz by som prečítal samotný pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Eduarda Hegera k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátne službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony (tlač 1617). Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, sa mení takto: 1. V čl. I doterajšom bode 24 v § 235 až 235e vrátane nadpisu sa slová jedna, pardon sa slová "1. februára 2020" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "1. decembra 2019" v príslušnom tvare. Slová "31. januáru 2020" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "30. novembru 2019" v príslušnom tvare a slová "31. decembra 2020" sa nahrádzajú slovami "31. decembra 2019". 2. V čl. IV sa slová "1. februára 2020" nahrádzajú slovami "1. decembra 2019". Už len by som na záver povedal, že nepostrehol som nikde, že by teda tieto body kolidovali so spoločnou správou pán spravodajca. V bode 13" Takže poprosil by som v tom prípade vyňať bod 13 na samostatné hlasovanie, aby sme mohli potom hlasovať teda o tomto pozmeňujúcom návrhu. Takže je to bod 13? Isto? Dobre. Takže poprosím vás ten bod, ktorým teda tento pozmeňujúci návrh koliduje, aby sme vytiahli na. Pardon. Aha informácia. Takže v tej informácii poprosím teda na samostatné hlasovanie ten bod 13, aby sme mohli hlasovať o pozmeňujúcom návrhu. Ďakujem pekne. Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.10.2019 16:05 - 16:07 hod.

Budaj Ján Zobrazit prepis
Chcem ako komunálny poslanec v Bratislave len potvrdiť, že naozaj je to pre mňa sklamanie. Vláda mala peniaze na všelijaké darčeky, na nakupovanie doslova voličov, ale jedna veľká výzva, ktorou, ktorou je celá situácia s pozemkami a štátnymi zásahmi, alebo štátnymi možnosťami ako to napraviť, táto výzva zostala nevypočutá. Nepohlo sa ani s jedným z tých veľkých problémov, či už je to rozdrobenosť v extraviláne, alebo je to napríklad ten chaos vo vlastníckych vzťahoch v intravilánoch obcí. Preniesť náklady na obce to jeden proces, ktorý táto vláda robí už celé roky, všetky nové nápady, ktorými si chce získať voliča majú zaplatiť občania v miestnych daniach. To sa predsa nedá robiť do nekonečna. Teraz sú to obedy, teraz to budú pozemky, vy sa zbavujete zodpovednosti, ktorú by ste mali niesť vždy v prospech niekoho iného, ktorý to zaplatí a v tomto prípade to majú byť občania cez miestne dane. Tam majú nadávať svojim primátorom, starostom na zvyšovanie daní, ale môžem vám povedať, že tu v Bratislave napríklad tá majetková, ten majetkový chaos, ktorý v zásade je v rozpore s Ústavou, pretože majetkové práva sa de facto nenapĺňajú, nerešpektujú, tak ten si vyžaduje obrovské sumy. To nikdy Bratislava peniaze mať nebude pri súčasnom rozdeľovaní daní, aby zaplatila odovzdanie alebo výmenu pozemkov tých za tie, ktoré sú pod verejnými priestranstvami, cestami a chodníkmi. Čiže váš problém alebo problém, ktorý tu bol, ste len odsúvali a prenechali ste ho, žiaľ...
Skryt prepis
 

15.10.2019 15:55 - 15:59 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
ktoré v socializme boli odvodňované, životnosť týchto odvodňovacích je 30 až 40 rokov. Teraz už tá pôda a tá voda si berie to územie späť. Už to územie neni odvodnené a vy zistíte, že máte na tom poli mokraď, v mape to neni, mapa znesie všecko a potom zistíte, že dostanete nový stav pozemku. Ten, čo mal mokraď, bude mať suchý a ten, čo mal suchý, bude mať mokrý. No výborne. Takže láskavo tých geletov povodiť po území hoci aj dva týždne a všetkých vlastníkov, aby sme vedeli v akom sme území. Lebo z mapy sa všecko vyčítať nedá. A môžu tam byť aj nejaké drony, ortofotomapy a neviem všecko možné, ide sa pozrieť do územia a zistí, že za dva mesiace tam nemáte alebo máte také vylomeniny, obrazne povedané, že sa vám ani nebude chcieť veriť.
Takže, pani ministerka, zhruba toto sú moje nejaké výhrady k tomuto, tá najväčšia je samozrejme k tomu, že betónujete tých, možnosť dostať sa k pozemkom tým ostatným, ktorí roky čakajú, aby sme tento spôsob akože zamietli a mohli sa k tomu dostať. Takže v druhom čítaní pokiaľ to nebude teda z vašej strany stiahnuté alebo nejak ináč deklarované, že to má byť, tak samozrejme, že dáme nejaký pozmeňujúci návrh a myslím si, že v dobrom som mienil tieto rady, aby som vás upozornil na chyby, ktoré sa aj urobili, aj sa asi budú robiť a nerád by som bol, aby o 10, 15, 20 rokov nadávali na poslancov Národnej rady, na ministerku, na vládu, čo to nám urobili, keď oni boli pri moci a akým spôsobom ten majetok nám skomasovali alebo neskomasovali.
Hovorím, príde to raz za 150 rokov do jedného územia, keď tam nebudú veľkí sponzori a občania, vyzývam vás, aby ste boli aktívni prti pozemkových úpravách. Vlastníci, buďte aktívni teraz, keď tam pôjdete. Nie o 5 rokov, už to bude neskoro. Buďte aktívni a vaše podmienky do pozemkových úprav, ako si vy predstavujete toto územie, musia sa premietnuť cez návrhy všeobecných zásad slušného usporiadania, návrhy vyrovnania v nových pozemkoch a nového stavu ako aj vo vykonaní projektu pozemkových úprav. Vaše podmienky, nie podmienky ani Slovenského pozemkového fondu, keď tam nemá väčšinu, ani nejakí užívatelia, ktorí vám budú diktovať, ale vy, vlastníci. My nekomasujeme užívací vzťah, ale vlastnícky vzťah. Lebo užívací vzťah komasoval socializmus, kde boli projekty pozemkových úprav. A to, pani ministerka, viete, však ste aj robili, možno na niektorých ste aj participovali a tieto sú tiež veľmi zaujímavé, by som povedal, že doklady, ktoré vyzývam všetkých geodetov, ktorí budú robiť pozemkové úpravy, aby si našli staré súhrnné projekty pozemkových úprav, ktoré robila Štátna melioračná správa a z nich aby prevzali zrušené medze, zrušené poľné cesty, odvodňované pozemky, ktoré boli a ďalšie, lebo tam to všecko majú. A nemusia to navrhovať nanovo. Lebo to je dedičstvo našich predkov, ktorí nám to zanechali a socializmus nám to zlikvidoval.
Takže vážení, v takomto duchu apel aj na projektantov a na, chcem vedieť, že Komora pozemkových úprav to zvládne, hoci máme momentálne myslím, že iba 200, pani ministerka, lebo až 600, 200 myslím, že ich máme k dispozícii, tak dúfam, že mlaď, ktorá by na geodetických nejakých tých vysokých školách mohla vidieť nejakú perspektívu v pozemkových úpravách a svojej profesii, že nebude odrádzaná vlastnými geodetmi, že nechoď tam, lebo nemáš šancu, keď teraz sme 9 rokov nemali žiadne pozemkové úpravy. Takže v takomto duchu, v dobrom mienené rady, verím, že padnú na úrodnú pôdu. Takže, pani ministerka, ďakujem, že ste ma vypočuli a žime tak, aby bolo aj chleba, aj neba. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.10.2019 15:29 - 15:59 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Členky vlády, navrhovateľ, kolegyne, kolegovia, máme tu druhý zákon a musím povedať, že tento zákon, ako keďže som pozemkár, tak je jeden z tých mojich srdcových. Každý asi máme z poslancov nejakú svoju stratégiu a odvetvie, kde to vnímame trošku viacej ako inde. Tak u mňa je to jeden z týchto zákonov.
Musíme si uvedomiť, že pozemkové úpravy prídu do danej obci raz za sto rokov alebo za 150 rokov. A pokiaľ si toto neuvedomíme a neurobíme príslušnú osvetu, aby sme ľudí naučili do čoho idú, tak potom budeme pozerať, koľkože to máme tých žalôb, koľkože to máme možnože aj v Štrasburgu dohnaných nejakých tých žalôb, že čo sme vlastne urobili. A tak ako sme podcenili rok 1991 až 1995, kde sme pri vznikoch pozemkových úradov vôbec neurobili osvetu a preto sa aj naše reštitučné nároky v mnohých prípadoch neuplatnili, kde sa ani ROEP-ky, register obnovenej evidencie pozemkov. Takisto neurobili zmysluplne v mnohých územiach a teraz ľudia nadávajú. Tak nechcel by som, aby sme takúto chybu robili aj tu. Myslím si. že úrad a to jedno či je okresný alebo v sídle kraja, alebo ministerstvo, musí ísť medzi ľudí, lebo je to o vlastníctve. To nie sú kozmetické úpravy. Tam sa budú premiestňovať pozemky z miesta na miesto. A musím povedať, že moje postrehy aktuálne, terajšie letné, zo Slovenska hovoria o veľmi zlom povedomí občanov do čoho vlastne idú.
Pani ministerka, jedno ešte musím povedať, že áno, pozemkové úpravy sú riešením. Ja som za nich. Nemám s tým problém. Ale musíme ju urobiť s ľuďmi a pre ľudí tak, aby na nás nenadávali, čo sme im spôsobili, aby sme nemuseli potom to odškodňovať v iných procesoch. Takže poďme na to.
Máme tu novelu zákona 330, ktorá nám hovorí, áno, beriem, 66 zákon bol v mnohých prípadoch aj pani ministerka .... (nezroz. vyslov.) zo ZMOS-u, mnohí starostovia nadávali, nevedeli ako. Viete, čo stačilo na to, aby sa príslušná obec vymanila z toho, že nech to ide na triko štátu. Stačilo, že prišla a povedala ja nemám peniaze, ja nemám pozemky. Štát staraj sa. A uplatňujem si to cez 66, že poďme to riešiť. Preto som tu v tomto pléne už asi päťkrát dával tento zákon, aby sme v prvom rade išli po majetku toho, koho sa to týka, či už obce alebo VÚC-ky a až keď táto nemá majetok, tak až potom, aby sme siahli na štátny nejaký ten Slovenský pozemkový fond a štátnu pôdu. Takže pokiaľ teraz dávame do pozemkových úprav, že máme tam v tom § 8i, že ideme na to, dobre. Hovoríme o určitých, by som povedal, pozemkoch, ktoré prešli týmito, by som povedal, že socialistickými prevodmi majetku. A pokiaľ to povýšime na jednoduché pozemkové úpravy, tak myslím, že je to riešenie. Dobre, beriem, len chcem, aby to bolo urobené nie na úkor aj štátneho majetku. Aby to bolo v prvom rade na úkor toho v prospech koho sa to bude vysporiadavať. Chcem veriť, že aj vy, pani ministerka a vláda, ktorá spravuje a riadiť Slovenský pozemkový fond má takýto zhruba úsudok, aby sme slovenskú pôdu, čo má Slovenský pozemkový fond v prvom rade dávali tam, kde má ešte štát nedokončené domáce úlohy. A tie domáce úlohy hovoria o reštitúciách, záhradkárskych osadách, nevysporiadaných pozemkoch pod vodnými plochami, dvojky, trojky triedy cesty štátna VÚC-ske a ešte ochrana prírody. To budem stále hovoriť a to je jedno, či budete na fonde alebo budete na ministerstve, pretože z tých 275 tis. hektárov čo má Slovenský pozemkový fond, toto sa musí poriešiť. A keď budeme riešiť náhrady 80 rokov za reštitúcie, 40-ročný osocializmu a potom sme asi nezvládli dobu a nevieme, kde sme.
Pani ministerka, chcel by som sa opýtať, že dávate tú možnosť, že aj Slovenský pozemkový fond môže začať pozemkové úpravy. Neviem, možno som to dobre si neprečítal, ale ja sa dám rád poučiť, tak budem rád, keď mi poviete ten dôvod, prečo by Slovenský pozemkový fond by mal byť ten, ktorý by mal ísť. A musím vám teraz ešte jednu vec povedať, pani ministerka, aby ste boli v obraze, pretože realita je najlepší nejaký skúšač života a zákona. Viete, čo sa robí teraz pri jednoduchých pozemkových úpravách, pani ministerka? Šikovníci, ktorých sa nájde stále veľa, viete, čo robia? Si rozdelia chotár na 50 hektárov, Tu 50, tu 50, tu 50 a ten malý, ktorý má tam iba 180 metrov v tom jednom bloku, v tom druhom má ďalších 220 metrov a v tom treťom má ďalších 300. Nakoniec bude skomasovaný viete v čo? V jednom pozemku, kde bude spoluvlastníkom s tými ostatnými drobnými, lebo šikovníci si rozdelili chotár na osem rôznych častí a hypoúčka idú. No, super. Takže vážení, to je ďalší návod ako dobehnúť malých vlastníkov v rámci jednoduchých pozemkových úprav. A keď my nebudeme takto tieto konania cez našich pracovníkov na pozemkových a lesných odboroch nejakým spôsobom haltovať a zastavovať, tak nebude to dobrá reklama pre tie veľké pozemkové úpravy i pre tie jednoduché, za ktoré som aj ja. Som aj aj, ako opozičný poslanec, ale musia sa urobiť dobre.
Chcem sa opýtať, pani ministerka, že prečo sme vyhodili v § 7 konkrétne zákona, pretože radšej, ja to takto radšej budem čítať ods. 6 a 7. Ja vám ich prečítam. Odsek 6: Ak sú pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. a), to sú tie všeobecné, keď prišlo k všeobecnému nejakému zmenu tých užívacích vlastníckych vzťahov, okresný úrad prerokuje ich vykonanie s poľnohospodárskym podnikom a lesným podnikom a po b) s osobou, ktorá obhospodaruje pozemok, ktorého je vlastníkom, spoluvlastníkom, správcom, nájomcom na základe zmluvy o nájme alebo zo zákona alebo ktoré obhospodarujú pozemok na základe iného zákonného dôvodu, ďalej napríklad hospodársky subjekt. To je odsek 6, čo sme vyhodili. A odsek 7: Ak sú pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. h), j) a k), okresný úrad prerokuje ich vykonanie okrem subjektov podľa odseku 6 aj s obcou a orgánom štátnej správy na úseku územného plánovania. Prečo, aký dôvod bol, že sme to vyhodili a vlastne sme, neviem, kde je náhrada za takto definovaný nejaký vstup do tých pozemkových úprav a takto definovanú nejakú ďalšiu činnosť, ktorá by pozemkových úpravách mala byť.
Ďalej chcel by som sa opýtať, že prečo ponižujeme v konaní o pozemkových úpravách znovu počet účastníkov. Bolo tam pôvodne 50. Hovorím o § 8 ods. 5 zákona. Kde ak v konaní o pozemkových úpravách je menej ako 20 účastníkov rozhodne o povolení alebo nariadení úprav so známym vlastníkom, ktorých miesto pobytu je známe a účastník podľa § 6 ods. 1 písm. f) až h) doručí do vlastných rúk. Ostatným sa doručí verejnou vyhláškou. Bolo tam pôvodne 50, teraz je tam 20. Pani ministerka, hovoríme o vlastníctve. Nehovoríme o užívaní, lebo užívanie si môžete hocikedy zmeniť. Ale vlastníctvo si hocikedy zmeniť nemôžte. Tak mi povedzte, že keď robíme takú vážnu vec, ako pozemkové úpravy, komasácia, sceľovanie pozemkov, sceľovanie vlastníctva. Nie kozmetické úpravy, že ti ho namaľujem na modro, potom bude žltý a potom bude modrý. Mi povedzte, prečo znižujeme počet doručovaných do vlastných rúk účastníkom konania, ktorí sú priamo dotknutí na svojich vlastníckych právach, ktoré nám ústava garantuje, že aj ten malý, najmenší, čo má možno meter štvorcový, má právo rovnaké ako ten čo má 5 hektárov, obrazne povedané. Tak mi povedzte, že prečo z 50 na 20 ideme účastníkov konania. Lebo to sa mi vôbec teda nezadá. Ja by skôr to navýšil, aby to bolo každému jasné. Pretože dať to verejnou vyhláškou na obci, že niečo ideme konať a keď máme tam dve tretiny cezpoľných, tak mi povedzte ako sa dozvedia. Či chceme takto, že tým chceme povedať, že takto ušetríme stámilióny eur na to, aby na tom poštovnom. Tak už to nejako možnože zvážme, že nech aj oni tam participujú tí občania. A ja vám garantujem, že tých 5 eur každý na to poštovné vám dá. Mám to, dá, lebo sa to pýtam občanov na tých obciach. Oni hovoria, že nezaplatíme poštovné, zaplatíme poštovné. Sa pýtam, prečo znižujete z 50 na 20, ktorí majú dostať do vlastných rúk a zvyšok dostane iba verejnou vyhláškou. Toto je pre mňa nepochopiteľné.
Ďalej chcel by som sa opýtať, že ako vy ste spomenuli, znižujeme z 30 dní, kedy sa môžu odvolať alebo nejak domáhať nejakého svojho odvolacieho práva z 30 na 50. Čo k tomu viedlo? Či, neviem, vy hovoríte, že zrýchlenie procesu. Ale zrýchlený proces ešte neznamená kvalitný proces. A tu keď urobíme chybu
=== procesu. Ale zrýchlený proces ešte neznamená kvalitný proces a tu keď urobíme chybu, tak robíme chybu na vlastníctve našich občanov a hovorím, teraz nehovorím o užívacom práve, hovorím o vlastníckom práve, takže mne sa zdá, že tá 30-dňová lehota, ktorá mala byť dodržaná jednotlivo, resp. je tam, ju znížite na pätnásť, myslím si, že tiež nemá, aspoň u mňa, nejaké logické opodstatnenie.
Ďalej. Ak § 11 ods. 5 sa vypúšťa posledná veta, kde sa hovorí, akým spôsobom by sa malo dodržiavať tá výška v novom pozemku vo výmere, kde hovoríme o 5 %, plus-mínus, bez teda súhlasu vlastníka, keď dá, samozrejme, väčší súhlas, aby hodnota starých pozemkov a nových bola väčšia, tak samozrejme s jeho súhlasom môže byť tak 25-30 %, to je jasné, pretože súhlas vlastníka má prednosť pred kadejakým zákonom a kadejakou vyhláškou. A my tu hovoríme, že pri celkovej výmere 200 m2 sa táto, toto kritérium nemusí dodržať s písomným súhlasom vlastníka. To znamená, my túto vetu vypúšťame. Hovorí sa o tých malých pozemkoch, ktoré prakticky sa v pozemkových úpravách môžu rôznym spôsobom nejako či už predať, dať do spoločných zariadení a zariadení, kedy aj takto si odsúhlasia. Pýtam sa, že prečo tam sme túto vetu vypustili? To sú tie malé výmery. Samozrejme, nechceme tu robiť zase, aby sme to nejakým spôsobom nedorobili tú jeho komasáciu, komasáciu o sceľovaní pozemkov, nie o drobení. Takže myslím si, že aj tie malé výmery tam majú opodstatnenie, tobôž keď už hovoríte v ďalšom odseku, že ak sú pozemkové úpravy nariadené a vlastník v obvode (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) projektu pozemkových úprav vlastní výmeru do 50 m2, súhlas podľa tej prvej vety nie je potrebný, tých 5 %, hej?
Takže tu už hovoríte, že áno, nepotrebujeme a tam ste to vyhodili, že 200 metrov. Takže nech mi to niekto vysvetlí, pretože asi moje mozgové závity na to zatiaľ nestačia. A nebol som pri tom okrúhlom stole. Nebol som pri tom okrúhlom stole, ako ste to tam dojednávali a akým spôsobom ste riešili register, resp. novelu tohto zákona.
Veľký problém som videl, áno, aj v oblastiach vinohradoch a pani ministerka, teraz keď môžte z tohto tu miesta, keby ste možno občanom Slovenskej republiky, lebo toto je tu fórum, kde by občania mali počúvať, čo ministerstvo alebo poslanci mienia alebo nemienia, pretože veľký problém je pri trvalých porastoch, a teraz hovorím napríklad o viniciach a ich sceľovaní. Konkrétne aj v Trebišovskom okrese máme stav éčkový kolmo na vysadané vinohrady. Predpokladám, že teraz zavedením rôznych, by som povedal, či už registra viníc, resp. trvalých porastov a definovaním, kto je vlastníkom porastu prakticky na tejto pôde alebo na pôde, ktorú mám v náhradnom užívaní a vysadil tam vlastne strom, že aby ste takto polopate vysvetlili, akým spôsobom to pomôže pri sceľovaní viníc a trvalých kultúr v jednotlivých katastrálnych územiach (kýchnutie v sále), na zdravie, pretože celých deväť katastrálnych území v k. ú., teda v okrese Trebišov bude spadať pod takéto nejaké komasačné operáty, kde budeme trvalé kultúry, doslova je to na kríž, že pozemky idú tak a vinice idú naprieč.
Takže akým spôsobom tam by ste chceli, či už je nejaká metodika, alebo plánujete, alebo máte nejakú, pretože s kultúrami trvalými, ako aj s lesom, to je veľký problém, ako tam nahodnotiť, naviesť tú cenu.
No a, pani ministerka, to, čo zdvihlo hladinu všetkých malých, ale aj tých možnože chtiacich agropodnikateľov, je samozrejme, že § 14 ods. 8, kde sa píše, že prakticky tá stará klauzula, ktorú sme mali ešte, myslím, že v roku 2012 tam bola? Že dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo neskorším dňom uvedeným v tomto rozhodnutí zanikajú nájomné vzťahy k pôvodným pozemkom. Vy ste to samozrejme, že potom rozpísali, a z hľadiska (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) tejto 504-čky, zákona o nájme, kde hovoríte, že tam to je, znovu pred, nejaké prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy, ak spĺňa svoje podmienky a všetko ostatné.
Pani ministerka, toto nekoliduje so strategickou líniou od roku 2014, keď... (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) povedal, že poďme malých, mladých, začínajúcich farmárov podporiť a keď im sa malo vyčleniť 11-tisíc hektárov, v tej rozprave, to asi zdedili, asi o tom viete, 11-tisíc hektárov malo byť vyčlenených od roku 2014, tak bolo vyčlenených asi, keď si dobre pamätám, 340 hektárov. Pre tých mladých farmárov, ktorí chceli začať, a vtedy aj pán Jahnátek tu hovoril, že nemôžme takto začať, lebo niektoré zmluvy, ktoré má Slovenský pozemkový fond s tými agropodnikateľmi veľkými podpísané, tak nie sú vo výpovednej lehote, to znamená, nemôžme a preto sa začalo kombinovať, že ako. No a pokiaľ my dáme, že tieto zmluvy po pozemkových úpravách nepadajú, tak vlastne betónujete stav doterajší. Tak potom nehovorte, že pôdohospodárstvo je nejaký strategický, strategické odvetvie nášho slovenského fungovania a že podpora tých malých, mladých a hovorím aj začínajúcich, lebo mnohí chcú aj v päťdesiatke začínať, sa nedostane k pôde. Sa nedostane k pôde.
A musím vám povedať, že po mojich 35 obciach, ktoré som teraz absolvoval ku pozemkovým úpravám, všetci kvitujú, hovorím teraz o vlastníkoch, nehovorím o užívateľoch, hovorím o vlastníkoch, všetci kvitujú, že nájom skončí dňom vykonania projektu pozemkových úprav a jeho schválení, alebo dňom v ňom uvedeným. Všetci vlastníci a "face to face" tu bolo okolo 600-700 ľudí, aby sme boli v obraze. Tak sa pýtam, prečo do zákona o pozemkových úpravách, samozrejme, potom ste ho dali aj do 504-ky, znovu takýmto spôsobom betónujeme starý stav.
Pani ministerka, my sme tu už kráľov mali, že? Boli králi Rakúska, králi Uhorska, potom Rakúsko-Uhorska. Chceme mať teraz nových kráľov? Kráľa východného Slovenska? V pôde čo bude vlastniť alebo užívať. Kráľa stredného Slovenska? Kráľa západného Slovenska? Veď predsa na to boli prvé a druhá, prvá a druhá pozemková reforma. V roku ´21 a v roku ´48, keď sa od feudálov brala pôda pre náš ľud a slovenský národ si tú pôdu rozobral a vy ju teraz znovu dávate tým veľkým, čo sprivatizovali družstvá a štátne majetky a bránite im ju rozobrať, pretože majú prednostné právo. Veď sa spamätajme.
Európska únia, viete, čo hovorí? Však viete, však ste ministerka, musíte vedieť. Že primerané rozdelenie (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) vlastníctva. Primerané, ktoré, samozrejme, vlastníctvo garantuje ešte aj to užívanie, že to bude. Spôsobuje sociálny zmier v území, spôsobuje zamestnanosť a obrobenosť krajiny. A povedzte mi, aký má vzťah agropodnikateľ z Malaciek, keď podniká, vymyslím si, v Hermanovciach? Mi povedzte, aký má vzťah k tomuto územiu? No tak komerčný, že? Ako tých 250 alebo 200 eura na hektár vytiahnuť z tej pôdy v Hermanovciach. A to je ten zmysel, čo tu musíme urobiť, aby sme ten vzťah k pôde znovu dostali. A tá ďalšia generácia aby ho mala aj cez pozemkové úpravy. Áno, aj cez pozemkové úpravy, aby sa mohli dostať k pôde tí, čo chcú. A ja hovorím, že v prvom rade miestni to musia dostať a až potom cezpoľní. Tak to predsa bolo zadefinované v zákone v 140-ke, však asi viete, keď sa išlo predávať, muselo sa to proste predávať miestnemu, až potom. Tak predsa pri pozemkových úpravách, mi povedzte, prečo to betónujete tými starými užívacími zmluvami, ktoré sú nájomnými.
Chcem sa ešte opýtať, píšete v tej novele zákona, že mali by byť všetci pracovníci alebo tí, ktorí robia s pozemkovými úpravami, a štátni zamestnanci mali by ísť na nové skúšky. Neviem, ja som, pani ministerka, absolvoval dva alebo dve takéto skúška počas môjho pôsobenia na pozemkovom úrade, kde sme prakticky museli všetky zákony vedieť a prakticky sme to urobili, sme tam, tak sa pýtam, či to musia urobiť všetci alebo iba tí, čo tie skúšky neurobili, pretože zdá sa mi, že aby sme tu zase, neviem, nechcem nikoho dehonestovať, niekomu nenahrávali peniaze, že bude školiť niekoho a nechcem povedať, že možnože to v živote ani nevidel, nebol v reálnom nejakom tom pozemkovom kolotoči pri pozemkových úpravách. Tak sa pýtam, či je to potrebné, keď mi to zdôvodníte, že áno, že musíme, lebo neviem, čo sa stalo, dobre, okej, je to stále ten istý zákon, že bol znovelizovaný možnože päťkrát, dobre, okej, ale stále je ten istý. A ten, čo s tým robí pätnásť rokov, dvadsať rokov, tak mi chcete povedať, že on znovu teraz zopakujem, no viete čo, no tak, žiaľ, my sme si povedali, znovu musia byť skúšky, lebo však ty nevieš nič, hej? Takže či by to nemalo spať (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) iba na tých, ktorí prišli po týchto skúškach, ktoré boli na štátnej správe, kým sme šli do trvalej štátnej správy, tak sme to museli robiť, a sú urobené. Lebo na každom pozemkovom odbore máte aj starších aj mladších a zdá sa mi, že viacej prevláda tých starších. Tých mladších je trošku menej, takže myslím si, že neviem, či je potrebné až takéto nejaké veľké nejaké školiace zázemie zrealizovať.
Chcem veriť, že keď už takto budete školiť, tak budete ich školiť aj na to, aby vedeli robiť aj reštitúcie, lebo vyhovárame sa, že ich nemôžeme dokončiť a národ už ani nemá vieru, že niekedy ich dokončíme, pretože pri súčasných rýchlostiach plnenia to je na 31 a na fonde na 45 rokov.
Takže, pani ministerka, ja by som bol veľmi rád, keby sme popri pozemkových úpravách a takomto školení tých pracovníkov, resp. nejakým usmernením, aby sme aj v ďalších oblastiach, aby sme posilnili tie, by som povedal, boliace miesta, kde nás bolí.
No a ešte jednu vec, pani ministerka, ďakujem, to musím zas povedať, že ste poslali príkazný list, že pozemkové úpravy tam, kde idú pozemkové úpravy, tých 168 území, čo ste navrhla, aby sa prednostne robili aj reštitučné konania. Áno, Andrej Vašek to urobil, ďakujem, tomu som aj poďakoval, pretože my predsa nemôžme mať neukončené reštitúcie a ísť tam pozemkové úpravy robiť. Na krivde keby sa urobila, nemôžte predsa stavať nejakú spravodlivosť. Takže aj to by som chcel vytknúť, že ukončiť prednostne a aby ste to tlmočili aj pani Šklíbovej, šéfke fondu, aby ona tých 9 300 reštitúcií, čo má v náhradnej pôde, vy ako vláda aby ste jej to takisto prikázali, aby prednostne v tých 168 územiach, kde sú navrhnuté pozemkové úpravy, aby ukončila vydávanie náhradných pozemkov v reštitučnom konaní, aby ten vlastník, ktorý tu čaká 30 rokov a nemôže sa domôcť, aby povedal, že chvalabohu, že prišli pozemkové úpravy, lebo sa pohli aj moje reštitučné nároky, pani ministerka. To by mal byť zmysel pozemkových úprav. Lebo keď sme už zvrzali ROEP-ky, a to vás chcem upozorniť, aby aj nad tým ste sa zamysleli, že máme ROEP-ky ukončené veľmi zle. A či nebude treba dať priestor aj finančný, nie iba časový, do tých území, kde idete, aby ste zrevidovali skutkový stav, lebo ROEP-ka neni sväté písmo. To je iba podklad. To neni sväté písmo, pani ministerka. To je iba podklad, ktorý mal povedať, že už nebudeme mať pozemno-knižné vložky, ale listy vlastníctva. A iďte sa opýtať takej obce, ktoré ste navrhli do pozemkových úprav, čo vám povedia. Iďte si ich opýtať, tých ľudí. Nie starostov, nie družstevníkov, vlastníkov sa iďte opýtať a uvidíte, čo vám povedia.
A ešte jednu vec, a to je to, že myslím si, že pokiaľ neurobíme dobrú prípravu, a to, že chcete v ďalších rokoch v každom roku 30 miliónov v štátnom rozpočte alebo z iných zdrojov, dobre, beriem, a 120 území naplánovať, áno, chvályhodné, ale chcem sa spýtať, ako je pripravený občan v tých obciach, ktorý je vlastníkom a akú osvetu a kto tú osvetu vlastne urobí, či to bude v náplni práce geodetov alebo našich pracovníkov pozemkových odborov, lebo keď tam nebude táto osveta, tak tam nebude niť.
A ešte jednu vec by som vás chcel poprosiť, pani ministerka, keď budete, resp. uvidíme, jak to bude po tých voľbách ďalších, ale hovorím to celému národu slovenskému, lebo... (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené). Prosím vás, keď tam budete robiť tie pozemkové úpravy, tak láskavo tých geodetov, ktorí, neverím, že budú z tej istej obce, lebo budú to cezpoľní nejakí geodeti, aby si išli pozrieť terén, aby si išli pozrieť terén! Lebo odvodnené pozemky, ktoré v socializme boli odvodňované, životnosť týchto odvodňovacích je 30 až 40 rokov.
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.10.2019 15:29 - 15:59 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Členky vlády, navrhovateľ, kolegyne, kolegovia, máme tu druhý zákon a musím povedať, že tento zákon, ako keďže som pozemkár, tak je jeden z tých mojich srdcových. Každý asi máme z poslancov nejakú svoju stratégiu a odvetvie, kde to vnímame trošku viacej ako inde. Tak u mňa je to jeden z týchto zákonov.
Musíme si uvedomiť, že pozemkové úpravy prídu do danej obci raz za sto rokov alebo za 150 rokov. A pokiaľ si toto neuvedomíme a neurobíme príslušnú osvetu, aby sme ľudí naučili do čoho idú, tak potom budeme pozerať, koľkože to máme tých žalôb, koľkože to máme možnože aj v Štrasburgu dohnaných nejakých tých žalôb, že čo sme vlastne urobili. A tak ako sme podcenili rok 1991 až 1995, kde sme pri vznikoch pozemkových úradov vôbec neurobili osvetu a preto sa aj naše reštitučné nároky v mnohých prípadoch neuplatnili, kde sa ani ROEP-ky, register obnovenej evidencie pozemkov. Takisto neurobili zmysluplne v mnohých územiach a teraz ľudia nadávajú. Tak nechcel by som, aby sme takúto chybu robili aj tu. Myslím si. že úrad a to jedno či je okresný alebo v sídle kraja, alebo ministerstvo, musí ísť medzi ľudí, lebo je to o vlastníctve. To nie sú kozmetické úpravy. Tam sa budú premiestňovať pozemky z miesta na miesto. A musím povedať, že moje postrehy aktuálne, terajšie letné, zo Slovenska hovoria o veľmi zlom povedomí občanov do čoho vlastne idú.
Pani ministerka, jedno ešte musím povedať, že áno, pozemkové úpravy sú riešením. Ja som za nich. Nemám s tým problém. Ale musíme ju urobiť s ľuďmi a pre ľudí tak, aby na nás nenadávali, čo sme im spôsobili, aby sme nemuseli potom to odškodňovať v iných procesoch. Takže poďme na to.
Máme tu novelu zákona 330, ktorá nám hovorí, áno, beriem, 66 zákon bol v mnohých prípadoch aj pani ministerka .... (nezroz. vyslov.) zo ZMOS-u, mnohí starostovia nadávali, nevedeli ako. Viete, čo stačilo na to, aby sa príslušná obec vymanila z toho, že nech to ide na triko štátu. Stačilo, že prišla a povedala ja nemám peniaze, ja nemám pozemky. Štát staraj sa. A uplatňujem si to cez 66, že poďme to riešiť. Preto som tu v tomto pléne už asi päťkrát dával tento zákon, aby sme v prvom rade išli po majetku toho, koho sa to týka, či už obce alebo VÚC-ky a až keď táto nemá majetok, tak až potom, aby sme siahli na štátny nejaký ten Slovenský pozemkový fond a štátnu pôdu. Takže pokiaľ teraz dávame do pozemkových úprav, že máme tam v tom § 8i, že ideme na to, dobre. Hovoríme o určitých, by som povedal, pozemkoch, ktoré prešli týmito, by som povedal, že socialistickými prevodmi majetku. A pokiaľ to povýšime na jednoduché pozemkové úpravy, tak myslím, že je to riešenie. Dobre, beriem, len chcem, aby to bolo urobené nie na úkor aj štátneho majetku. Aby to bolo v prvom rade na úkor toho v prospech koho sa to bude vysporiadavať. Chcem veriť, že aj vy, pani ministerka a vláda, ktorá spravuje a riadiť Slovenský pozemkový fond má takýto zhruba úsudok, aby sme slovenskú pôdu, čo má Slovenský pozemkový fond v prvom rade dávali tam, kde má ešte štát nedokončené domáce úlohy. A tie domáce úlohy hovoria o reštitúciách, záhradkárskych osadách, nevysporiadaných pozemkoch pod vodnými plochami, dvojky, trojky triedy cesty štátna VÚC-ske a ešte ochrana prírody. To budem stále hovoriť a to je jedno, či budete na fonde alebo budete na ministerstve, pretože z tých 275 tis. hektárov čo má Slovenský pozemkový fond, toto sa musí poriešiť. A keď budeme riešiť náhrady 80 rokov za reštitúcie, 40-ročný osocializmu a potom sme asi nezvládli dobu a nevieme, kde sme.
Pani ministerka, chcel by som sa opýtať, že dávate tú možnosť, že aj Slovenský pozemkový fond môže začať pozemkové úpravy. Neviem, možno som to dobre si neprečítal, ale ja sa dám rád poučiť, tak budem rád, keď mi poviete ten dôvod, prečo by Slovenský pozemkový fond by mal byť ten, ktorý by mal ísť. A musím vám teraz ešte jednu vec povedať, pani ministerka, aby ste boli v obraze, pretože realita je najlepší nejaký skúšač života a zákona. Viete, čo sa robí teraz pri jednoduchých pozemkových úpravách, pani ministerka? Šikovníci, ktorých sa nájde stále veľa, viete, čo robia? Si rozdelia chotár na 50 hektárov, Tu 50, tu 50, tu 50 a ten malý, ktorý má tam iba 180 metrov v tom jednom bloku, v tom druhom má ďalších 220 metrov a v tom treťom má ďalších 300. Nakoniec bude skomasovaný viete v čo? V jednom pozemku, kde bude spoluvlastníkom s tými ostatnými drobnými, lebo šikovníci si rozdelili chotár na osem rôznych častí a hypoúčka idú. No, super. Takže vážení, to je ďalší návod ako dobehnúť malých vlastníkov v rámci jednoduchých pozemkových úprav. A keď my nebudeme takto tieto konania cez našich pracovníkov na pozemkových a lesných odboroch nejakým spôsobom haltovať a zastavovať, tak nebude to dobrá reklama pre tie veľké pozemkové úpravy i pre tie jednoduché, za ktoré som aj ja. Som aj aj, ako opozičný poslanec, ale musia sa urobiť dobre.
Chcem sa opýtať, pani ministerka, že prečo sme vyhodili v § 7 konkrétne zákona, pretože radšej, ja to takto radšej budem čítať ods. 6 a 7. Ja vám ich prečítam. Odsek 6: Ak sú pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. a), to sú tie všeobecné, keď prišlo k všeobecnému nejakému zmenu tých užívacích vlastníckych vzťahov, okresný úrad prerokuje ich vykonanie s poľnohospodárskym podnikom a lesným podnikom a po b) s osobou, ktorá obhospodaruje pozemok, ktorého je vlastníkom, spoluvlastníkom, správcom, nájomcom na základe zmluvy o nájme alebo zo zákona alebo ktoré obhospodarujú pozemok na základe iného zákonného dôvodu, ďalej napríklad hospodársky subjekt. To je odsek 6, čo sme vyhodili. A odsek 7: Ak sú pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. h), j) a k), okresný úrad prerokuje ich vykonanie okrem subjektov podľa odseku 6 aj s obcou a orgánom štátnej správy na úseku územného plánovania. Prečo, aký dôvod bol, že sme to vyhodili a vlastne sme, neviem, kde je náhrada za takto definovaný nejaký vstup do tých pozemkových úprav a takto definovanú nejakú ďalšiu činnosť, ktorá by pozemkových úpravách mala byť.
Ďalej chcel by som sa opýtať, že prečo ponižujeme v konaní o pozemkových úpravách znovu počet účastníkov. Bolo tam pôvodne 50. Hovorím o § 8 ods. 5 zákona. Kde ak v konaní o pozemkových úpravách je menej ako 20 účastníkov rozhodne o povolení alebo nariadení úprav so známym vlastníkom, ktorých miesto pobytu je známe a účastník podľa § 6 ods. 1 písm. f) až h) doručí do vlastných rúk. Ostatným sa doručí verejnou vyhláškou. Bolo tam pôvodne 50, teraz je tam 20. Pani ministerka, hovoríme o vlastníctve. Nehovoríme o užívaní, lebo užívanie si môžete hocikedy zmeniť. Ale vlastníctvo si hocikedy zmeniť nemôžte. Tak mi povedzte, že keď robíme takú vážnu vec, ako pozemkové úpravy, komasácia, sceľovanie pozemkov, sceľovanie vlastníctva. Nie kozmetické úpravy, že ti ho namaľujem na modro, potom bude žltý a potom bude modrý. Mi povedzte, prečo znižujeme počet doručovaných do vlastných rúk účastníkom konania, ktorí sú priamo dotknutí na svojich vlastníckych právach, ktoré nám ústava garantuje, že aj ten malý, najmenší, čo má možno meter štvorcový, má právo rovnaké ako ten čo má 5 hektárov, obrazne povedané. Tak mi povedzte, že prečo z 50 na 20 ideme účastníkov konania. Lebo to sa mi vôbec teda nezadá. Ja by skôr to navýšil, aby to bolo každému jasné. Pretože dať to verejnou vyhláškou na obci, že niečo ideme konať a keď máme tam dve tretiny cezpoľných, tak mi povedzte ako sa dozvedia. Či chceme takto, že tým chceme povedať, že takto ušetríme stámilióny eur na to, aby na tom poštovnom. Tak už to nejako možnože zvážme, že nech aj oni tam participujú tí občania. A ja vám garantujem, že tých 5 eur každý na to poštovné vám dá. Mám to, dá, lebo sa to pýtam občanov na tých obciach. Oni hovoria, že nezaplatíme poštovné, zaplatíme poštovné. Sa pýtam, prečo znižujete z 50 na 20, ktorí majú dostať do vlastných rúk a zvyšok dostane iba verejnou vyhláškou. Toto je pre mňa nepochopiteľné.
Ďalej chcel by som sa opýtať, že ako vy ste spomenuli, znižujeme z 30 dní, kedy sa môžu odvolať alebo nejak domáhať nejakého svojho odvolacieho práva z 30 na 50. Čo k tomu viedlo? Či, neviem, vy hovoríte, že zrýchlenie procesu. Ale zrýchlený proces ešte neznamená kvalitný proces. A tu keď urobíme chybu
=== procesu. Ale zrýchlený proces ešte neznamená kvalitný proces a tu keď urobíme chybu, tak robíme chybu na vlastníctve našich občanov a hovorím, teraz nehovorím o užívacom práve, hovorím o vlastníckom práve, takže mne sa zdá, že tá 30-dňová lehota, ktorá mala byť dodržaná jednotlivo, resp. je tam, ju znížite na pätnásť, myslím si, že tiež nemá, aspoň u mňa, nejaké logické opodstatnenie.
Ďalej. Ak § 11 ods. 5 sa vypúšťa posledná veta, kde sa hovorí, akým spôsobom by sa malo dodržiavať tá výška v novom pozemku vo výmere, kde hovoríme o 5 %, plus-mínus, bez teda súhlasu vlastníka, keď dá, samozrejme, väčší súhlas, aby hodnota starých pozemkov a nových bola väčšia, tak samozrejme s jeho súhlasom môže byť tak 25-30 %, to je jasné, pretože súhlas vlastníka má prednosť pred kadejakým zákonom a kadejakou vyhláškou. A my tu hovoríme, že pri celkovej výmere 200 m2 sa táto, toto kritérium nemusí dodržať s písomným súhlasom vlastníka. To znamená, my túto vetu vypúšťame. Hovorí sa o tých malých pozemkoch, ktoré prakticky sa v pozemkových úpravách môžu rôznym spôsobom nejako či už predať, dať do spoločných zariadení a zariadení, kedy aj takto si odsúhlasia. Pýtam sa, že prečo tam sme túto vetu vypustili? To sú tie malé výmery. Samozrejme, nechceme tu robiť zase, aby sme to nejakým spôsobom nedorobili tú jeho komasáciu, komasáciu o sceľovaní pozemkov, nie o drobení. Takže myslím si, že aj tie malé výmery tam majú opodstatnenie, tobôž keď už hovoríte v ďalšom odseku, že ak sú pozemkové úpravy nariadené a vlastník v obvode (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) projektu pozemkových úprav vlastní výmeru do 50 m2, súhlas podľa tej prvej vety nie je potrebný, tých 5 %, hej?
Takže tu už hovoríte, že áno, nepotrebujeme a tam ste to vyhodili, že 200 metrov. Takže nech mi to niekto vysvetlí, pretože asi moje mozgové závity na to zatiaľ nestačia. A nebol som pri tom okrúhlom stole. Nebol som pri tom okrúhlom stole, ako ste to tam dojednávali a akým spôsobom ste riešili register, resp. novelu tohto zákona.
Veľký problém som videl, áno, aj v oblastiach vinohradoch a pani ministerka, teraz keď môžte z tohto tu miesta, keby ste možno občanom Slovenskej republiky, lebo toto je tu fórum, kde by občania mali počúvať, čo ministerstvo alebo poslanci mienia alebo nemienia, pretože veľký problém je pri trvalých porastoch, a teraz hovorím napríklad o viniciach a ich sceľovaní. Konkrétne aj v Trebišovskom okrese máme stav éčkový kolmo na vysadané vinohrady. Predpokladám, že teraz zavedením rôznych, by som povedal, či už registra viníc, resp. trvalých porastov a definovaním, kto je vlastníkom porastu prakticky na tejto pôde alebo na pôde, ktorú mám v náhradnom užívaní a vysadil tam vlastne strom, že aby ste takto polopate vysvetlili, akým spôsobom to pomôže pri sceľovaní viníc a trvalých kultúr v jednotlivých katastrálnych územiach (kýchnutie v sále), na zdravie, pretože celých deväť katastrálnych území v k. ú., teda v okrese Trebišov bude spadať pod takéto nejaké komasačné operáty, kde budeme trvalé kultúry, doslova je to na kríž, že pozemky idú tak a vinice idú naprieč.
Takže akým spôsobom tam by ste chceli, či už je nejaká metodika, alebo plánujete, alebo máte nejakú, pretože s kultúrami trvalými, ako aj s lesom, to je veľký problém, ako tam nahodnotiť, naviesť tú cenu.
No a, pani ministerka, to, čo zdvihlo hladinu všetkých malých, ale aj tých možnože chtiacich agropodnikateľov, je samozrejme, že § 14 ods. 8, kde sa píše, že prakticky tá stará klauzula, ktorú sme mali ešte, myslím, že v roku 2012 tam bola? Že dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo neskorším dňom uvedeným v tomto rozhodnutí zanikajú nájomné vzťahy k pôvodným pozemkom. Vy ste to samozrejme, že potom rozpísali, a z hľadiska (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) tejto 504-čky, zákona o nájme, kde hovoríte, že tam to je, znovu pred, nejaké prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy, ak spĺňa svoje podmienky a všetko ostatné.
Pani ministerka, toto nekoliduje so strategickou líniou od roku 2014, keď... (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) povedal, že poďme malých, mladých, začínajúcich farmárov podporiť a keď im sa malo vyčleniť 11-tisíc hektárov, v tej rozprave, to asi zdedili, asi o tom viete, 11-tisíc hektárov malo byť vyčlenených od roku 2014, tak bolo vyčlenených asi, keď si dobre pamätám, 340 hektárov. Pre tých mladých farmárov, ktorí chceli začať, a vtedy aj pán Jahnátek tu hovoril, že nemôžme takto začať, lebo niektoré zmluvy, ktoré má Slovenský pozemkový fond s tými agropodnikateľmi veľkými podpísané, tak nie sú vo výpovednej lehote, to znamená, nemôžme a preto sa začalo kombinovať, že ako. No a pokiaľ my dáme, že tieto zmluvy po pozemkových úpravách nepadajú, tak vlastne betónujete stav doterajší. Tak potom nehovorte, že pôdohospodárstvo je nejaký strategický, strategické odvetvie nášho slovenského fungovania a že podpora tých malých, mladých a hovorím aj začínajúcich, lebo mnohí chcú aj v päťdesiatke začínať, sa nedostane k pôde. Sa nedostane k pôde.
A musím vám povedať, že po mojich 35 obciach, ktoré som teraz absolvoval ku pozemkovým úpravám, všetci kvitujú, hovorím teraz o vlastníkoch, nehovorím o užívateľoch, hovorím o vlastníkoch, všetci kvitujú, že nájom skončí dňom vykonania projektu pozemkových úprav a jeho schválení, alebo dňom v ňom uvedeným. Všetci vlastníci a "face to face" tu bolo okolo 600-700 ľudí, aby sme boli v obraze. Tak sa pýtam, prečo do zákona o pozemkových úpravách, samozrejme, potom ste ho dali aj do 504-ky, znovu takýmto spôsobom betónujeme starý stav.
Pani ministerka, my sme tu už kráľov mali, že? Boli králi Rakúska, králi Uhorska, potom Rakúsko-Uhorska. Chceme mať teraz nových kráľov? Kráľa východného Slovenska? V pôde čo bude vlastniť alebo užívať. Kráľa stredného Slovenska? Kráľa západného Slovenska? Veď predsa na to boli prvé a druhá, prvá a druhá pozemková reforma. V roku ´21 a v roku ´48, keď sa od feudálov brala pôda pre náš ľud a slovenský národ si tú pôdu rozobral a vy ju teraz znovu dávate tým veľkým, čo sprivatizovali družstvá a štátne majetky a bránite im ju rozobrať, pretože majú prednostné právo. Veď sa spamätajme.
Európska únia, viete, čo hovorí? Však viete, však ste ministerka, musíte vedieť. Že primerané rozdelenie (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) vlastníctva. Primerané, ktoré, samozrejme, vlastníctvo garantuje ešte aj to užívanie, že to bude. Spôsobuje sociálny zmier v území, spôsobuje zamestnanosť a obrobenosť krajiny. A povedzte mi, aký má vzťah agropodnikateľ z Malaciek, keď podniká, vymyslím si, v Hermanovciach? Mi povedzte, aký má vzťah k tomuto územiu? No tak komerčný, že? Ako tých 250 alebo 200 eura na hektár vytiahnuť z tej pôdy v Hermanovciach. A to je ten zmysel, čo tu musíme urobiť, aby sme ten vzťah k pôde znovu dostali. A tá ďalšia generácia aby ho mala aj cez pozemkové úpravy. Áno, aj cez pozemkové úpravy, aby sa mohli dostať k pôde tí, čo chcú. A ja hovorím, že v prvom rade miestni to musia dostať a až potom cezpoľní. Tak to predsa bolo zadefinované v zákone v 140-ke, však asi viete, keď sa išlo predávať, muselo sa to proste predávať miestnemu, až potom. Tak predsa pri pozemkových úpravách, mi povedzte, prečo to betónujete tými starými užívacími zmluvami, ktoré sú nájomnými.
Chcem sa ešte opýtať, píšete v tej novele zákona, že mali by byť všetci pracovníci alebo tí, ktorí robia s pozemkovými úpravami, a štátni zamestnanci mali by ísť na nové skúšky. Neviem, ja som, pani ministerka, absolvoval dva alebo dve takéto skúška počas môjho pôsobenia na pozemkovom úrade, kde sme prakticky museli všetky zákony vedieť a prakticky sme to urobili, sme tam, tak sa pýtam, či to musia urobiť všetci alebo iba tí, čo tie skúšky neurobili, pretože zdá sa mi, že aby sme tu zase, neviem, nechcem nikoho dehonestovať, niekomu nenahrávali peniaze, že bude školiť niekoho a nechcem povedať, že možnože to v živote ani nevidel, nebol v reálnom nejakom tom pozemkovom kolotoči pri pozemkových úpravách. Tak sa pýtam, či je to potrebné, keď mi to zdôvodníte, že áno, že musíme, lebo neviem, čo sa stalo, dobre, okej, je to stále ten istý zákon, že bol znovelizovaný možnože päťkrát, dobre, okej, ale stále je ten istý. A ten, čo s tým robí pätnásť rokov, dvadsať rokov, tak mi chcete povedať, že on znovu teraz zopakujem, no viete čo, no tak, žiaľ, my sme si povedali, znovu musia byť skúšky, lebo však ty nevieš nič, hej? Takže či by to nemalo spať (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) iba na tých, ktorí prišli po týchto skúškach, ktoré boli na štátnej správe, kým sme šli do trvalej štátnej správy, tak sme to museli robiť, a sú urobené. Lebo na každom pozemkovom odbore máte aj starších aj mladších a zdá sa mi, že viacej prevláda tých starších. Tých mladších je trošku menej, takže myslím si, že neviem, či je potrebné až takéto nejaké veľké nejaké školiace zázemie zrealizovať.
Chcem veriť, že keď už takto budete školiť, tak budete ich školiť aj na to, aby vedeli robiť aj reštitúcie, lebo vyhovárame sa, že ich nemôžeme dokončiť a národ už ani nemá vieru, že niekedy ich dokončíme, pretože pri súčasných rýchlostiach plnenia to je na 31 a na fonde na 45 rokov.
Takže, pani ministerka, ja by som bol veľmi rád, keby sme popri pozemkových úpravách a takomto školení tých pracovníkov, resp. nejakým usmernením, aby sme aj v ďalších oblastiach, aby sme posilnili tie, by som povedal, boliace miesta, kde nás bolí.
No a ešte jednu vec, pani ministerka, ďakujem, to musím zas povedať, že ste poslali príkazný list, že pozemkové úpravy tam, kde idú pozemkové úpravy, tých 168 území, čo ste navrhla, aby sa prednostne robili aj reštitučné konania. Áno, Andrej Vašek to urobil, ďakujem, tomu som aj poďakoval, pretože my predsa nemôžme mať neukončené reštitúcie a ísť tam pozemkové úpravy robiť. Na krivde keby sa urobila, nemôžte predsa stavať nejakú spravodlivosť. Takže aj to by som chcel vytknúť, že ukončiť prednostne a aby ste to tlmočili aj pani Šklíbovej, šéfke fondu, aby ona tých 9 300 reštitúcií, čo má v náhradnej pôde, vy ako vláda aby ste jej to takisto prikázali, aby prednostne v tých 168 územiach, kde sú navrhnuté pozemkové úpravy, aby ukončila vydávanie náhradných pozemkov v reštitučnom konaní, aby ten vlastník, ktorý tu čaká 30 rokov a nemôže sa domôcť, aby povedal, že chvalabohu, že prišli pozemkové úpravy, lebo sa pohli aj moje reštitučné nároky, pani ministerka. To by mal byť zmysel pozemkových úprav. Lebo keď sme už zvrzali ROEP-ky, a to vás chcem upozorniť, aby aj nad tým ste sa zamysleli, že máme ROEP-ky ukončené veľmi zle. A či nebude treba dať priestor aj finančný, nie iba časový, do tých území, kde idete, aby ste zrevidovali skutkový stav, lebo ROEP-ka neni sväté písmo. To je iba podklad. To neni sväté písmo, pani ministerka. To je iba podklad, ktorý mal povedať, že už nebudeme mať pozemno-knižné vložky, ale listy vlastníctva. A iďte sa opýtať takej obce, ktoré ste navrhli do pozemkových úprav, čo vám povedia. Iďte si ich opýtať, tých ľudí. Nie starostov, nie družstevníkov, vlastníkov sa iďte opýtať a uvidíte, čo vám povedia.
A ešte jednu vec, a to je to, že myslím si, že pokiaľ neurobíme dobrú prípravu, a to, že chcete v ďalších rokoch v každom roku 30 miliónov v štátnom rozpočte alebo z iných zdrojov, dobre, beriem, a 120 území naplánovať, áno, chvályhodné, ale chcem sa spýtať, ako je pripravený občan v tých obciach, ktorý je vlastníkom a akú osvetu a kto tú osvetu vlastne urobí, či to bude v náplni práce geodetov alebo našich pracovníkov pozemkových odborov, lebo keď tam nebude táto osveta, tak tam nebude niť.
A ešte jednu vec by som vás chcel poprosiť, pani ministerka, keď budete, resp. uvidíme, jak to bude po tých voľbách ďalších, ale hovorím to celému národu slovenskému, lebo... (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené). Prosím vás, keď tam budete robiť tie pozemkové úpravy, tak láskavo tých geodetov, ktorí, neverím, že budú z tej istej obce, lebo budú to cezpoľní nejakí geodeti, aby si išli pozrieť terén, aby si išli pozrieť terén! Lebo odvodnené pozemky, ktoré v socializme boli odvodňované, životnosť týchto odvodňovacích je 30 až 40 rokov.
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.10.2019 15:14 - 15:16 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Áno pán spravodajca, samozrejme však predpokladám, keď neni poslanecký návrh tak malo to mať nejaké to medzi rezortné pripomienkové konanie, nechcem zhadzovať koho pani ministerka všetko zavolala k okrúhlemu stolu a s kým debatovala, ale pýtam sa jedno a budem sa pýtať stále nenastala už doba aby zver neurčovala ako bude vyzerať les. Nenastala doba, aby neurčovala zver ako bude mať vybraté svoje zemiačnisko nejaký s. r. pod nejakým úbočím, pod nejakým lesom. Vážení o tomto som rozprával a pokiaľ je to vo verejnom záujme tak sa pýtam, ten verejný záujem aj tých malých vlastníkov ako sa prejavil v tom keď im ešte negarantujeme tú náhradu škody. Nie, na súd, aj náhradu škody z inštitúcii, ktoré by malina to peniaze, je to vo verejnom záujme nájsť aby sa takýmto spôsobom tento jeho hospodársky výsledok nedevastoval a teraz hovorím aj o sadení lesa aj o sadení poľnohospodárskych plodín. Nehovorím iba ani to, ani to. Takže pokiaľ chceme takéto robiť a to je tá systémová chyba ktorú ja hovorím, že keď aj niečo nemáme, tak bez toho nemôžme garantovať, že tak to je. By to malo byť nastavené. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.10.2019 15:03 - 15:12 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, členky vlády, pani predkladateľka, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia niekoľko slov aj z mojich úst, ak dovolíte. Na začiatku musím povedať, že hoci mám poľovnícke skúšky, nie som v žiadnom združení, žiadnej organizácií, takže som skôr ochranca a ornitológ. Ako tu už bolo spomínané, nebudem znovu opakovať. Kolegovia prakticky povedali veľa aj za mňa, tak som rád, že máme rovnakú vlnovú dĺžku ako sa pozeráme na tento zákon, ja by som chcel v prvom rade povedať, že ako hovorí zákon, že právo poľovať patrí hlavne vlastníkovi pozemku, tak chcel by som apelovať, aby sme toto mali ako memento, že by tí miestni vlastníci pozemkov lesných a poľnohospodárskych. Nie tí iba čo majú 20 tisíc hektárov, 500 hektárov, 10 hektárov, 30 hektárov aj tí malí, aby mohli oni to svoje kvázi hobby na tom svojom území realizovať, to znamená, aby neboli vytláčaní rôznymi inými, ktorí si zaplatia tú brigádu, keď treba ísť do toho lesa v tej zime, on si to zaplatí v tom združení a prakticky odmaká to miestna komunita nadšencov a on proste dá tam nejaké peniaze a je to vybavené. Takže bol by som veľmi rád, keby to bolo to všeľudové poľovníctvo aj tých malých vlastníkov či už poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy, ktorá je v tom nejakom poľovnom uznanom revíri. Ďalšiu vec, ktorú by som chcel znovu zvýrazniť, to je poľovnícka komora. Ja už som tu dával asi štyrikrát alebo päťkrát zákon, že prakticky zdá sa mi, že to bolo akože naviac a poľovnícka komora vlastne vydáva poľovnícke lístky. To znamená, keď nemáš, máš problém, keď nie si členom komory, tiež máš problém a chcem sa opýtať pani ministerka vás, pani ministerka vás, že kto vlastne nad tým financovaním tej komory. Tam sa píše, že môže nadobúdať majetok komora. Samozrejme nejaké poplatky tam idú a opýtajte sa jednotlivých poľovníkov, že ako na to majú názor. Nie tých, ktorí chodia do Kanady a do Číny na nejaké svoje poľovačky, aj tých miestnych sa opýtajte, že akým spôsobom sa zaujíma činnosť poľovníckej komory a ako by som chcel vedieť ako vlastne to financovanie, aká kontrola nad touto komorou je. Cez akú páku. Či to je cez ministerstvo alebo cez nejaký okresné alebo nejaké iné inštitúcie či vôbec má niekto dosah na tento finančný tok, ktorý v tejto komore je spravovaný. Ďalšiu vec, ktorú by som chcel a to musím zdôrazniť a ďakujem mojim predrečníkom, neviem vážení či už nenastal čas, aby sme mali pri tomto verejnom záujme, ktorý je hobby pre niekoľkých 60 tisíc poľovníkov plus mínus či nenastal čas, aby sme si povedali, že kto bude určovať rast krajiny. Lebo mimo poľovných revírov to neni 80 % územia, to je naopak. Viete ako. A sa pýtam či zver má určovať, ako bude vyzerať les, ako bude vyzerať poľnohospodárska pôda alebo naopak či by to nemalo určovať to, že v akom stave ten les a tá poľnohospodárska pôda je alebo tá úroda tam je a pokiaľ nie sme v stave zabezpečiť odškodné za tieto škody, ktoré už tu boli spomínané a ja poviem jeden príklad. Bol som vo Veľkom Folkmari pozreť sa, akým spôsobom sa prírode blízkom hospodári v krásnom lese a keď som videl, že 17-ročná jedlička je vo výške meter päťdesiat, tak som myslel, že sa mi sníva, pretože tak bola zdevastovaná, áno, vysokou zverou, ktorá tam proste funguje. Takže asi nastal čas vážení, aby sme to hobby nepovyšovali nad hospodársku činnosť či už v lesoch alebo v poľnohospodárskej výrobe, kde mnoho, jak tu už bolo spomenutých aj tých poľnohospodárov sa sťažuje a nemá šancu a nemá šancu sa domôcť. Čo píšete v škodách zodpovednosť užívateľa poľného pozemku. Tak píšete, uplatňujete tu náhrady škody. Samozrejme, ak užívateľ poľovného revíru alebo užívateľ poľovného pozemku neuhradí škodu do 60 dní, kedy poškodený si uplatnil svoj nárok na náhradu škody a uviedol aj výšku škody alebo ak v rovnakej lehote neuzavrie s poškodeným písomnú dohodu o náhrade tejto škody, môže poškodený v lehote do troch mesiacov uplatniť svoj nárok škody na súde. Všeobecná klauzula. Všetko na súd ženieme. Koľko tam toho bude? Tri roky, desať rokov, dvadsať rokov? O akú cenu sa tam debatujeme? Niekedy sa debatujeme o možnože troch vreciach obilia čo bola spôsobená možnože aj trošku viac. Vážení, tak mne sa to zdá, že toto, že nikto nemá dosah na to, aby aj to vymožiteľnosť tej škody bola nejakým garantovaná či už lesným odborom na okresných úradoch, respektíve opravnými prostriedkami v sídle kraja príslušného lesného odboru. Myslím, že toto by sa nemalo len tak lárom-fárom na súd, okamžite všecko na súd, na súd, na súd, na súd. Mi povedzte, koľko konaní ja hovorím, že nezmyselných, ktoré by sa dali urobiť iba sprísnením pravidiel kontroly a vymáhania určitých škôd, koľko súdnych pojednávaní by nemuselo byť. Len my sa hráme akože my nič, my všetko v poriadku, kašleme na to. Myslím si, že v niektorých prípadoch, už spomínal kolega Zsolt Simon, tie poľovné revíri, ktoré majú byť a rozdiel medzi tými 50 % a dvomi tretinami, že to nejde cez nejakú tú aukciu, ale ide to, kto o tom rozhodne, tak myslím si, že to je tiež veľký problém a chcel by som zvýrazniť jedno, že pokiaľ si myslíme, že tú zver nejakým spôsobom usmerníme tým, že budeme všetko oplocovať, tak si neviem ani predstaviť, koľko by sme tú tých plotov museli mať. Áno, dávate do zákona, že nie náhrada škody nepodlieha tam, kde bolo viacej ako 50 hektárov v jednej kultúre, ale zase hovoríte na druhej strane, že mal by ten vlastník alebo ten hospodár na poľnohospodárskej pôde zabrániť nejakým spôsobom a dávate nám nejaké prieľahy, ktoré by tam mali byť, nejaké pásy 15-metrové a ďalšie, aké by tam mali byť. No ukážte mi pri dnešnom veľkoplošnom obhospodárovaní, kde máme všecko žlté, kde nemáme žiadne skoro biokoridory a hovoríme teraz o tej možno nie o tej lesnej, ale o tej poľnohospodárskej krajine, kde aj tam sú poľovné revíry, ukážte mi, kde máme tie prieľahy, kde máme tie medze, kde máme tento, nemáme nič, pretože zdedili sme krajinu, ktorá sa u mňa volá poľnohospodárska púšť, hovorím o poľnohospodárskej krajine, teraz nehovorím predovšetkým o lesnej, lebo aj tam máme naše revíry. Takže pani ...
===== lebo aj tam máme naše revíry, takže pani ministerka mne sa zdá, že tak ako tu bolo pred mojimi rečníkmi povedané.t ento zákon by mal ešte byť dopracovaný, preto dávam aj návrh pánu spravodajcovi vrátiť zákon späť na dopracovanie. Áno dvakrát ste ho stiahli neviem aké boli, možno že ste to mohli aj vysvetliť kvôli čomu už aj v úvodnom slove, kvôli čomu vlastne bol ten zákon dvakrát nejako preložený na ďalšiu schôdzu, aby aj občania počuli aké dôvody na to boli a pokiaľ sa v niečom vylepšil tak mali ste to asi spomenúť, lebo to asi nie tak akože v tomto vašom úvodnom slove chýbalo, takže chcem ešte raz vás vyzvať aby ste prehodnotili logiku obhospodarovania krajiny týkajúcej sa poľovnej zvery aby nám táto nediktovala akým spôsobom tú krajinu budeme mať. Paradoxne máme ja neviem diviakov veľa, raticovej zvery veľa, vysokej zvery veľa a na druhej strane jarabice, bažanty nemáme, prepelice nám odchádzajú, proste ornita nám s poľnohospodárskej krajiny odchádza. My nemáme najväčší úbytok vtáčích druhov je práve v poľnohospodárskej krajine a preto by som bol veľmi rád, keby sme možno že aj niektoré druhy, ktoré na ktoré sa môže poľovať, s pernatej zvery (nerozumieť) ja hovorím, že zver to by malo byť každý tvor ktorý proste tu je nemožné povedať, že to je užitočné alebo neužitočné, to je už asi prežitok malo by to byť to čo by v tejto našej nike ekologickej malo fungovať a to je jedno, či to bude havran, krkavec, krakľa, jarabica alebo to bude zajac, alebo to bude srna. Takže pani ministerka, myslím, že je tu čas, aby sme prehodnotili a zver aby neurčovala akým spôsobom bude vyzerať les, akým spôsobom sa bude zbierať úroda, alebo nezbierať úroda z poľnohospodárskych pôd a hlavne aby sme zabezpečili keď už takto chcem to postaviť to hobby nad tú hospodársku činnosť aby sme mali peniaze skade to uhradiť pretože tak ako vy to dávate na súd, myslím si, že je to veľmi alibistické a povedané, že občania vy sa starajte my nemáme s tým nič, nech to riešia súdy. Toľko zatiaľ z mojej strany, verím, že tieto slová padnú na úrodnú pôdu a končím tak ako stále, že naši predkovia nám odkazujú, že žime tak aby bolo aj chleba aj neba. Ďakujem, pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15.10.2019 15:03 - 15:12 hod.

Fecko Martin Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, členky vlády, pani predkladateľka, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia niekoľko slov aj z mojich úst, ak dovolíte. Na začiatku musím povedať, že hoci mám poľovnícke skúšky, nie som v žiadnom združení, žiadnej organizácií, takže som skôr ochranca a ornitológ. Ako tu už bolo spomínané, nebudem znovu opakovať. Kolegovia prakticky povedali veľa aj za mňa, tak som rád, že máme rovnakú vlnovú dĺžku ako sa pozeráme na tento zákon, ja by som chcel v prvom rade povedať, že ako hovorí zákon, že právo poľovať patrí hlavne vlastníkovi pozemku, tak chcel by som apelovať, aby sme toto mali ako memento, že by tí miestni vlastníci pozemkov lesných a poľnohospodárskych. Nie tí iba čo majú 20 tisíc hektárov, 500 hektárov, 10 hektárov, 30 hektárov aj tí malí, aby mohli oni to svoje kvázi hobby na tom svojom území realizovať, to znamená, aby neboli vytláčaní rôznymi inými, ktorí si zaplatia tú brigádu, keď treba ísť do toho lesa v tej zime, on si to zaplatí v tom združení a prakticky odmaká to miestna komunita nadšencov a on proste dá tam nejaké peniaze a je to vybavené. Takže bol by som veľmi rád, keby to bolo to všeľudové poľovníctvo aj tých malých vlastníkov či už poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy, ktorá je v tom nejakom poľovnom uznanom revíri. Ďalšiu vec, ktorú by som chcel znovu zvýrazniť, to je poľovnícka komora. Ja už som tu dával asi štyrikrát alebo päťkrát zákon, že prakticky zdá sa mi, že to bolo akože naviac a poľovnícka komora vlastne vydáva poľovnícke lístky. To znamená, keď nemáš, máš problém, keď nie si členom komory, tiež máš problém a chcem sa opýtať pani ministerka vás, pani ministerka vás, že kto vlastne nad tým financovaním tej komory. Tam sa píše, že môže nadobúdať majetok komora. Samozrejme nejaké poplatky tam idú a opýtajte sa jednotlivých poľovníkov, že ako na to majú názor. Nie tých, ktorí chodia do Kanady a do Číny na nejaké svoje poľovačky, aj tých miestnych sa opýtajte, že akým spôsobom sa zaujíma činnosť poľovníckej komory a ako by som chcel vedieť ako vlastne to financovanie, aká kontrola nad touto komorou je. Cez akú páku. Či to je cez ministerstvo alebo cez nejaký okresné alebo nejaké iné inštitúcie či vôbec má niekto dosah na tento finančný tok, ktorý v tejto komore je spravovaný. Ďalšiu vec, ktorú by som chcel a to musím zdôrazniť a ďakujem mojim predrečníkom, neviem vážení či už nenastal čas, aby sme mali pri tomto verejnom záujme, ktorý je hobby pre niekoľkých 60 tisíc poľovníkov plus mínus či nenastal čas, aby sme si povedali, že kto bude určovať rast krajiny. Lebo mimo poľovných revírov to neni 80 % územia, to je naopak. Viete ako. A sa pýtam či zver má určovať, ako bude vyzerať les, ako bude vyzerať poľnohospodárska pôda alebo naopak či by to nemalo určovať to, že v akom stave ten les a tá poľnohospodárska pôda je alebo tá úroda tam je a pokiaľ nie sme v stave zabezpečiť odškodné za tieto škody, ktoré už tu boli spomínané a ja poviem jeden príklad. Bol som vo Veľkom Folkmari pozreť sa, akým spôsobom sa prírode blízkom hospodári v krásnom lese a keď som videl, že 17-ročná jedlička je vo výške meter päťdesiat, tak som myslel, že sa mi sníva, pretože tak bola zdevastovaná, áno, vysokou zverou, ktorá tam proste funguje. Takže asi nastal čas vážení, aby sme to hobby nepovyšovali nad hospodársku činnosť či už v lesoch alebo v poľnohospodárskej výrobe, kde mnoho, jak tu už bolo spomenutých aj tých poľnohospodárov sa sťažuje a nemá šancu a nemá šancu sa domôcť. Čo píšete v škodách zodpovednosť užívateľa poľného pozemku. Tak píšete, uplatňujete tu náhrady škody. Samozrejme, ak užívateľ poľovného revíru alebo užívateľ poľovného pozemku neuhradí škodu do 60 dní, kedy poškodený si uplatnil svoj nárok na náhradu škody a uviedol aj výšku škody alebo ak v rovnakej lehote neuzavrie s poškodeným písomnú dohodu o náhrade tejto škody, môže poškodený v lehote do troch mesiacov uplatniť svoj nárok škody na súde. Všeobecná klauzula. Všetko na súd ženieme. Koľko tam toho bude? Tri roky, desať rokov, dvadsať rokov? O akú cenu sa tam debatujeme? Niekedy sa debatujeme o možnože troch vreciach obilia čo bola spôsobená možnože aj trošku viac. Vážení, tak mne sa to zdá, že toto, že nikto nemá dosah na to, aby aj to vymožiteľnosť tej škody bola nejakým garantovaná či už lesným odborom na okresných úradoch, respektíve opravnými prostriedkami v sídle kraja príslušného lesného odboru. Myslím, že toto by sa nemalo len tak lárom-fárom na súd, okamžite všecko na súd, na súd, na súd, na súd. Mi povedzte, koľko konaní ja hovorím, že nezmyselných, ktoré by sa dali urobiť iba sprísnením pravidiel kontroly a vymáhania určitých škôd, koľko súdnych pojednávaní by nemuselo byť. Len my sa hráme akože my nič, my všetko v poriadku, kašleme na to. Myslím si, že v niektorých prípadoch, už spomínal kolega Zsolt Simon, tie poľovné revíri, ktoré majú byť a rozdiel medzi tými 50 % a dvomi tretinami, že to nejde cez nejakú tú aukciu, ale ide to, kto o tom rozhodne, tak myslím si, že to je tiež veľký problém a chcel by som zvýrazniť jedno, že pokiaľ si myslíme, že tú zver nejakým spôsobom usmerníme tým, že budeme všetko oplocovať, tak si neviem ani predstaviť, koľko by sme tú tých plotov museli mať. Áno, dávate do zákona, že nie náhrada škody nepodlieha tam, kde bolo viacej ako 50 hektárov v jednej kultúre, ale zase hovoríte na druhej strane, že mal by ten vlastník alebo ten hospodár na poľnohospodárskej pôde zabrániť nejakým spôsobom a dávate nám nejaké prieľahy, ktoré by tam mali byť, nejaké pásy 15-metrové a ďalšie, aké by tam mali byť. No ukážte mi pri dnešnom veľkoplošnom obhospodárovaní, kde máme všecko žlté, kde nemáme žiadne skoro biokoridory a hovoríme teraz o tej možno nie o tej lesnej, ale o tej poľnohospodárskej krajine, kde aj tam sú poľovné revíry, ukážte mi, kde máme tie prieľahy, kde máme tie medze, kde máme tento, nemáme nič, pretože zdedili sme krajinu, ktorá sa u mňa volá poľnohospodárska púšť, hovorím o poľnohospodárskej krajine, teraz nehovorím predovšetkým o lesnej, lebo aj tam máme naše revíry. Takže pani ...
===== lebo aj tam máme naše revíry, takže pani ministerka mne sa zdá, že tak ako tu bolo pred mojimi rečníkmi povedané.t ento zákon by mal ešte byť dopracovaný, preto dávam aj návrh pánu spravodajcovi vrátiť zákon späť na dopracovanie. Áno dvakrát ste ho stiahli neviem aké boli, možno že ste to mohli aj vysvetliť kvôli čomu už aj v úvodnom slove, kvôli čomu vlastne bol ten zákon dvakrát nejako preložený na ďalšiu schôdzu, aby aj občania počuli aké dôvody na to boli a pokiaľ sa v niečom vylepšil tak mali ste to asi spomenúť, lebo to asi nie tak akože v tomto vašom úvodnom slove chýbalo, takže chcem ešte raz vás vyzvať aby ste prehodnotili logiku obhospodarovania krajiny týkajúcej sa poľovnej zvery aby nám táto nediktovala akým spôsobom tú krajinu budeme mať. Paradoxne máme ja neviem diviakov veľa, raticovej zvery veľa, vysokej zvery veľa a na druhej strane jarabice, bažanty nemáme, prepelice nám odchádzajú, proste ornita nám s poľnohospodárskej krajiny odchádza. My nemáme najväčší úbytok vtáčích druhov je práve v poľnohospodárskej krajine a preto by som bol veľmi rád, keby sme možno že aj niektoré druhy, ktoré na ktoré sa môže poľovať, s pernatej zvery (nerozumieť) ja hovorím, že zver to by malo byť každý tvor ktorý proste tu je nemožné povedať, že to je užitočné alebo neužitočné, to je už asi prežitok malo by to byť to čo by v tejto našej nike ekologickej malo fungovať a to je jedno, či to bude havran, krkavec, krakľa, jarabica alebo to bude zajac, alebo to bude srna. Takže pani ministerka, myslím, že je tu čas, aby sme prehodnotili a zver aby neurčovala akým spôsobom bude vyzerať les, akým spôsobom sa bude zbierať úroda, alebo nezbierať úroda z poľnohospodárskych pôd a hlavne aby sme zabezpečili keď už takto chcem to postaviť to hobby nad tú hospodársku činnosť aby sme mali peniaze skade to uhradiť pretože tak ako vy to dávate na súd, myslím si, že je to veľmi alibistické a povedané, že občania vy sa starajte my nemáme s tým nič, nech to riešia súdy. Toľko zatiaľ z mojej strany, verím, že tieto slová padnú na úrodnú pôdu a končím tak ako stále, že naši predkovia nám odkazujú, že žime tak aby bolo aj chleba aj neba. Ďakujem, pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15.10.2019 13:20 - 13:21 hod.

Matovič Igor Zobrazit prepis
Čiže znenie návrhu. Navrhujem, aby Národná rada na rokovanie zaradila nový bod odvolanie predsedu Národnej rady, podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky Martina Glváča z postu podpredsedu Národnej rady. Odôvodnenie. Matrin Glváč dlhodobo a vedome komunikoval so závadovou osobou Alenou Zsuzsovou, hoci vedel, že táto osoba bola vyšetrovaná v súvislosti s vraždou primátora Hurbanova. Túto skutočnosť zatajil, robil to ako minister obrany a zároveň po smrti Jána Martiny sa vysmieval ľuďom, ktorí protestovali v súvislosti so smrťou Jána Martiny. Takýto človek je hanbou na tomto poste, nemá tam čo robiť a je doslova pľuvancom do očí pozostalých po Jánovi a Martine, dupľom v čase, kedy je vyšetrovaný a čoskoro pred súdom bude stáť objednávateľ vraždy Marián Kočner, s ktorým dlhodobom udržiaval priateľské vzťahy a chodil s ním na dovolenky na jachty do Chorvátska.
Skryt prepis