Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.6.2019 o 16:57 hod.

prof. Mgr. PhD.

Peter Štarchoň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2019 16:57 - 16:58 hod.

Štarchoň Peter
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.6.2019 16:48 - 16:49 hod.

Štarchoň Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy, pričom vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na to, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Odporúčam, aby uvedený návrh zákona výbory prerokovali do 6. septembra 2019 a gestorský výbor do 9. septembra 2019. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.6.2019 11:13 - 11:15 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Tento návrh zákona ja vnímam určite pozitívne ale sa, budeme za neho hlasovať ale zdieľam aj názor Eda Hegera, ktorý hovorí, že my dnes nevieme prejudikovať dopredu aký to bude mať vplyv na príjmy štátneho rozpočtu. Osobne si myslím, že tento štátny rozpočet na tento rok, na tento rok kde je schválený vyrovnaný štátny rozpočet dodržaný nebude a kľudne sa s kýmkoľvek z vás stavím o jeden svoj poslanecký plat, že vyrovnaný rozpočet nebude tento rok aj keď sa na hlavu postavíte. A vy viete veľmi dobre, že vyrovnaný nebude ale budete sa tu do poslednej chvíle biť, že bude a dobre viete, že nebude. Čo sa týka budúcoročného štátneho rozpočtu, s tým, že tieto opatrenia budú až od januára 2020, to je, to je síce pravda. Mňa len veľmi mrzí, že nemáme parlamentné voľby každého pol roka, naozaj mrzí ma, že každého pol roka nemáme parlamentné voľby lebo tu by bol, tu by bol raj na zemi keby sme mali každý pol rok parlamentné voľby. Lebo stalo sa pravidlom za posledných 20 rokov, že predvolebný rok jednoducho sa rozdáva vo veľkom, robili to všetky vlády, nerobí to len táto vláda, robili to aj predošlé vlády a my keď sme sa teraz cez víkend bavili s ľuďmi napríklad na Kysuciach tak tí jednoducho hovorili, že škoda, že nie sú parlamentné voľby každý pol rok, tu by sa nám žilo. ďakujem.
Skryt prepis
 

21.6.2019 13:30 - 13:33 hod.

Goga Ľudovít Zobrazit prepis
Ďakujem pani podpredsedníčka. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 14. mája 2019 č. 1792 sa uzniesla prerokovať návrh uvedených poslancov a prideliť ho týmto výborom a vo výboroch v druhom čítaní: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. K návrhu poslancov zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 638 z 13. júna 2019, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 445 z 18. júna 2019 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 225 z 11. júna 2019 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených pod bodmi I až V spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor odporúča návrh uvedených poslancov, tento schváliť. Predmetná spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport na gestorskom výbore z 19. júna 2019 č. 234. Týmto má zároveň aj, uznesením, výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pani podpredsedníčka, skončil som, prosím otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.6.2019 10:25 - 10:27 hod.

Krajniak Milan Zobrazit prepis
začať rozhodovať o ochranných pásmach. Predstavte si to tak, že vy zainvestujete, postavíte "malé letisko" to nie je letisko, že tam staviate budovy, ale musíte tam nejakú infraštruktúru, aby tie lietadla tam mohli pristávať, tankovať, aby keď olej unikne náhodou alebo niečo, proste zainvestujete do toho. Necháte si vytýčiť tie tzv. ochranné pásma, ako mi pán kolega poslanec povedal odborne, tie kúžele, v ktorých sa tam nalietava a odlietava, prilietava, aby sa vám nič nestalo. A je logické, že keď vám niekto, na to potrebujete tie ochranné pásma, že sa tam nesmie nič postaviť. Dokonca ani že, keď tam staviate niečo legálne, tak musíte tam postaviť iba žeriavy nejakej výšky, aby ten letecký koridor bol zachovaný. Čiže musíte s tým počítať aj v úplne bežnej činnosti, ktorá sa všade na Slovensku deje.
A teraz si predstavte, že vy ste zainvestovali nejaké peniaze, venujete sa tomu a teraz dopravný úrad sám od seba vám povie, my vám tuto rušíme ochranné pásmo. No tak ale, tak čo s tým už potom urobíte, tak už potom darmo tam všetko ostatné máte, lebo nemôžete lietať. A ja teraz nehovorím, že sa tu musí stať. Teraz nepredpokladám zlý úmysel pána ministra, pána ministra už vôbec nie, lebo si myslím, že pánovi ministrovi je to v zásade jedno, len chce, aby to bolo pokiaľ možno čo najlepšie urobené, ale prečo chceme dať možnosť akoby nejakému, nazvime to štátnemu úradníkovi, že to môže urobiť z vlastného rozhodnutia a takýmto spôsobom niekomu nazvime to pokaziť letisko a niekomu nepokaziť letisko. Najmä ak vieme, že dobre viete, že keď niekto právomoc má, okrúhlu pečiatku má, no tak sa to dá aj zneužiť. Čiže toto je tá moja hlavná otázka alebo niečo, prečo podporím aj ten pozmeňovací návrh, ktorý bol, že prečo to neurobiť tak. Však keď obec sa nesťažuje, že tam to, nazvime to, malé letisko má, majitelia alebo prevádzkovatelia, alebo ten aeroklub, alebo ako to nazveme sa nesťažuje, občania sa nesťažujú, tak prečo ten dopravný úrad teraz akože má mať tu pečiatku a že just vám to zruším.
Toto sú moje otázky, ktoré dávam. Ako vravím, oceňujem to, že sme sa naozaj posunuli. Niektoré veci boli zakceptované už v tom pozmeňovacom návrhu, ktorý je pripravený. Niektoré veci sú tam ďalej, ktoré dával pán kolega Ivan. Len by som chcel apelovať, že hlasovať o tom asi budeme až v utorok, že či by sa to ešte nedalo nejako prejsť, aby tam došlo k nejakej zhode. Nech neurobíme zle niekomu, kto tomuto štátu, myslím tým prevádzkovateľov, tých najmenších letísk, kto tomuto štátu nič zlé neurobil, tak prečo im komplikovať život. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.6.2019 10:21 - 10:27 hod.

Krajniak Milan Zobrazit prepis

Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, pani kolegyne poslankyne, páni poslanci, chcel by som vlastne, mal som pripravené dlhšie vystúpenie ale teraz mi vlastne umožňuje situácia iba aby som krátko zareagoval na mojich dvoch predrečníkov, pretože v zásade to meritom bolo povedané. Čo sa týka pána poslanca Ivana chcem povedať že ten pozmeňovák mi podporíme a zrejme ešte si to potrebujem pozrieť presne paragrafovo ale presne tak ako ste povedali, to znamená, že vyňať tie body na osobitné hlasovanie a v takom prípade ten zbytok je nekonfliktný a všeobecne akceptovaný a presne v tých bodoch, ktoré ste aj vy spomenuli my máme pochybnosti, že či je to v poriadku. Takže aj ja oceňujem to, že ste to pripravili, lebo vyzerá mi to zatiaľ tak na prvé počutie, že by sme to presne v takom ako ste to, ten návrh ktorý ste pripravili, že presne tak by sme ho mohli podporiť. Čo sa týka pána poslanca Marosza v niečom máte pravdu v niečom nemáte, nemáte pravdu v tom to vás len chcem informovať, že by pán minister, alebo ministerstvo nebolo ochotné rokovať, aj kolegovia z nášho poslaneckého klubu keď požiadali pána ministra, že sú tu otázky, ktoré by chceli riešiť tak ja už neviem ako to má pán minister zorganizované, každopádne úradníci ministerstvo ktorí to majú na starosti sa stretli v tejto veci a boli ochotní debatovať a diskutovať. Čiže v tomto by som problém v nejakej základnej ústretovosti počúvať aj nejaké kritické návrhy nevidel a to v čom máte pravdu je že áno ale niektoré z tých vecí, ktoré aj mi považujeme za rozumné akceptované neboli. Ale by som zopakoval aby si vedeli aj kolegovia predstaviť o čo ide. My tu máme, nikto nespochybňuje veľké medzinárodné letiská s medzinárodnými letovou prevádzkou a neviem, tam nie je žiaden problém. Potom máme nazvime to veľké regionálne letiská, ktoré majú tiež povolenie, teraz to akože tie malé cestníčky alebo niečo môžu pristáť aj zo zahraničia a tak. Tam vyzerá, že to tiež nie je problém. Ide naozaj o tie, najmenšie letiská ktoré v minulosti boli prevádzkované v súvislosti to sú na tie takzvané práškovacie lietadlá a dnes si to často krát osvojili tí nadšenci, ktorí lietajú s tými ultra ľahkými lietadlami a ďalšími vecami a ide o to, že ako to dať do poriadku tak aby aj oni mali možnosť v prípade ak nemajú všetky povolenia to zlegalizovať a aby im štát teraz to tak poviem nerobil zle. A tam ja vidím problém iba v dvoch veciach. A to je presne tá možnosť, že ten bývalý letecký úrad dneska dopravný úrad aby som použil dobrú terminológiu môže sám z vlastného rozhodnutia začať rozhodovať o ochranných pásmach. Predstavte si to tak, že vy za investujete postavíte "malé letisko" to neni letisko, že tma staviate budovy, ale musíte tam mať nejakú infraštruktúru, aby tie lietadlá tam mohli pristávať, tankovať, aby ten olej unikne náhodou alebo niečo proste ...
=====

Skryt prepis
 

20.6.2019 16:38 - 16:44 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci za upozornenie, beriem na vedomie. Vy týmto zákonom možno pomôžete súdom, ale nepomôžete ľudom, práve kvôli tomu, že teoreticky na druhý deň, teoreticky na druhý deň, hovorím to obrazne, môžu oprávnení opäť podať návrh na vykonanie exekúcie. Čiže ja sa pýtam, prečo by niekto, kto má v rukách nejakú pohľadávku, prečo by sa jej mal vzdať. Jasné, že väčšina oprávnených, návrh na vykonanie exekúcie opäť podá, pretože by boli hlúpi, keby sa vzdali svojich pohľadávok. A viete prečo? Pretože oni si kľudne počkajú až kým ten človek sa nestane poberateľom starobného dôchodku. Oni s tým nemajú problém. Mne nejeden exekútor povedal, že jemu vyhovuje, že keď ľudia neplatia, alebo keď mu platia po 10 eur mesačne, lebo viacej nemajú, lebo budú mu platiť celý život a on si kľudne počká, hoci nemajú majetok, hoci nemajú príjem, alebo pracujú načierno, on si kľudne počká na starobný dôchodok, majú isté peniaze a potom máme problém napríklad, že sociálna poisťovňa eviduje myslím že 39 tisíc starobných dôchodcov v exekúcii, ktorí potom samozrejme majú problém vyžiť z toho zvyšku čo mu exekútor nechá. Osobne si myslím, že tento návrh zákona nijako nepomôže ľuďom, možno pomôže súdom, to uznávam, možno pomôže súdom, tých súdov je, tých spisov je toľko, že jednoducho tie súdy nie sú schopné s touto agendou robiť a naopak neberiem argument, že osobný bankrot rieši problém, lebo to často krát používate, že osobný bankrot rieši problém, pretože bohužiaľ, to nie je vaša chyba a to je možno aj pre vás, že ak by sa personálne, ale drasticky posilnili centrá právnej pomoci, tak centrum právnej pomoci by bolo možno schopné ročne obhospodáriť násobne viac žiadostí, pretože nie sú schopný ten nával riešiť. Dnes, keď zavoláte na centrum právnej pomoci na východnom Slovensku a poviete, že chcete ísť do osobného bankrotu, tak vám dajú termín o 6-7 mesiacov na prvé stretnutie, jednoducho nemajú voľné termíny, nestíhajú to, tých žiadostí je tak veľa. Čiže, ja uznávame, že osobný bankrot je riešenie, ale súčasné personálne možnosti Centra právnej pomoci jednoducho nie sú také, aby mohli ten dopyt riešiť, čiže ak hovoríme o osobnom bankrote, tam skúste radikálne posilniť personálne to Centrum právnej pomoci a tých vybavených žiadostí bude podstatne viac. A čo sa týka už len v krátkosti k toľko omieľanej exekučnej amnestii, exekučná amnestia, ktorú napríklad my sme navrhovali, ona nie je o tom, že škrtneme dlhy a je to nespravodlivé a neviem čo, lebo niekto si dlhy platí. Skúste si pán minister prečítať ten zákon, hej, to vám teraz vraciam. Naša exekučná amnestia hovorí o tom, to je de facto generálny pardon, ktorý Sociálna poisťovňa už urobila niekoľkokrát v histórii, ktorý znamená, že ak zaplatíš istinu, tak ti odpustíme úroky, odpustíme ti penále, odpustíme ti trovy. A my to navrhujeme, my sme to navrhovali len v prípade štátnych inštitúcií, pretože rozumieme tomu, že donútiť, alebo dotlačiť súkromné spoločnosti je podstatne zložitejšie, ale štátne inštitúcie, ktoré tvoria viac ako 50 %, ktoré majú viac ako 50 % tých exekúcií, tak štátne inštitúcie to vedia urobiť napríklad ja neviem rozhodnutím vlády, alebo rozhodnutím generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne, alebo neviem akým rozhodnutím. Viete to urobiť veľmi rýchlo, viete to urobiť veľmi elegantne a všetci budú spokojní, lebo najväčší problém často krát je tam, že tie úroky, tie penále a tie rôzne trovy a všetko možné sú častokrát x-násobne vyššie ako samotná istina. Čiže to čo my sme navrhovali je, že zaplať istinu a zvyšok ti škrtneme. To je exekučná amnestia, ktorú my sme navrhovali. My nie sme za plošné škrtanie dlhov, lebo súhlasíme s tým, že to nie je spravodlivé, ak niekto si dlhy vyrobil a teraz sa mu škrtnú, tak v poriadku to nie je. My sme za to, aby si ľudia zaplatili to čo dlhujú, ale pokiaľ sú x-násobne prekročené tie vymáhané sumy celkové, tak to si myslím, že v poriadku nie je. Ja dúfam pán minister, že tento váš zákon v praxi prinesie výsledky, ale opakujem, silne o tom pochybujem a keďže ho považujeme za nedokonalý a považujeme tento návrh zákona len za takú náplasť na oko, tak my tento návrh zákona nepodporíme. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 20.6.2019 16:34 - 16:44 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegovia, pred chvíľou pán minister povedal, že dlhé roky tu nikto nič nerobil. V marci 2016 boli voľby, teraz máme rok 2019, táto vládna koalícia s tým nič nerobila posledné tri roky. A keď už to vyzeralo, že sa ide robiť, tak už nebola ministerka, prišiel nový minister, ktorý to chcel urobiť inak, lebo návrh pani ministerky, na ktorom vládna koalícia vyše roka pracovala, boli tam desiatky stretnutí v rámci koalície k tomuto, odborných skupín, tak z mesiaca na mesiac už to nebol dobrý návrh. Dobre.
Pán minister priniesol návrh zákona, ktorý má čiastočne vyriešiť tento problém. Úprimne povedané, nechce sa mi to rozoberať dopodrobna, ale tak zaujímajú ma nejaké veci k tomuto vášmu návrhu, pán minister. Asi sa zhodneme na tom, že exekúcia je zastavená, keď súd doručí uznesenie o zastavení exekúcie. Dobre hovorím? Oprávnený dá návrh na zastavenie exekúcie a súd musí vydať rozhodnutie o zastavení exekúcie. Ale súd musí ešte potom poslať doložku k právoplatnosti. A až potom je exekúcia zastavená.
Čo to znamená v praxi. Sám ste pán minister povedali, že aj malé okresné súdy majú desaťtisíce spisov. Áno, je to tak. Mnohé majú 50, 60, 70 tisíc spisov exekučných. Trvá roky, roky kým vyplatené exekúcie je súd schopný vydať rozhodnutie o zastavení exekúcie. V mojom prípade to trvalo osem rokov, aj to vtedy, keď som niekoľkokrát volal na okresný súd, či sú normálni a nevedia za osem rokov vydať jedno rozhodnutie. Lebo stále svietim v registri exekúcií. Človek má stále zablokovaný účet. Si pán minister predstavte, že exekúcia je vyplatená a vy roky naďalej máte zablokovaný účet exekútorom, lebo rozhodnutie ešte nie je právoplatné, lebo okresný súd ešte nebol schopný za roky vydať rozhodnutie o zastavení.
A aj keď ho vydá, čakáte roky, kým súd pošle doložku právoplatnosti. A až potom je exekúcia zastavená.
A teraz mi povedzte, pán minister, týmto vaším zákon sa "zastaví" koľko asi tých exekúcií, plus, mínus, neviem. 2,6 mil. to je číslo, ktorú okresné súdy, resp. súdy, kde sú tie spisy budú musieť vydať rozhodnutie o zastavení, že paušálne, zo zákona, dobre, dobre, beriem. Osobne si myslím, že tento zákon spôsobí tak či tak obrovský chaos na súd v exekučných spisoch a osobne si myslím, že tým ľuďom nijako nepomôžete. Pomôžete možno súdom. Pomôžete možno súdom, pán minister, keď chcete reagovať, môžte stlačiť gombík, môžte sa prihlásiť po mne do rozpravy. Ja som vám do reči neskákal, hoci som mal chuť. Čiže skúste aj vy. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán poslanec, ale potom sa nepýtajte pána ministra
===== a osobne si myslím, že tým ľuďom nijako nepomôžete. Pomôžete možno súdom, pomôžete možno súdom pán minister, keď chcete reagovať, môžte stlačiť gombík, môžte sa prihlásiť po mne do rozpravy. Ja som vám do reči neskákal, hoci som mal chuť, čiže skúste aj vy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 20.6.2019 16:34 - 16:44 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegovia, pred chvíľou pán minister povedal, že dlhé roky tu nikto nič nerobil. V marci 2016 boli voľby, teraz máme rok 2019, táto vládna koalícia s tým nič nerobila posledné tri roky. A keď už to vyzeralo, že sa ide robiť, tak už nebola ministerka, prišiel nový minister, ktorý to chcel urobiť inak, lebo návrh pani ministerky, na ktorom vládna koalícia vyše roka pracovala, boli tam desiatky stretnutí v rámci koalície k tomuto, odborných skupín, tak z mesiaca na mesiac už to nebol dobrý návrh. Dobre.
Pán minister priniesol návrh zákona, ktorý má čiastočne vyriešiť tento problém. Úprimne povedané, nechce sa mi to rozoberať dopodrobna, ale tak zaujímajú ma nejaké veci k tomuto vášmu návrhu, pán minister. Asi sa zhodneme na tom, že exekúcia je zastavená, keď súd doručí uznesenie o zastavení exekúcie. Dobre hovorím? Oprávnený dá návrh na zastavenie exekúcie a súd musí vydať rozhodnutie o zastavení exekúcie. Ale súd musí ešte potom poslať doložku k právoplatnosti. A až potom je exekúcia zastavená.
Čo to znamená v praxi. Sám ste pán minister povedali, že aj malé okresné súdy majú desaťtisíce spisov. Áno, je to tak. Mnohé majú 50, 60, 70 tisíc spisov exekučných. Trvá roky, roky kým vyplatené exekúcie je súd schopný vydať rozhodnutie o zastavení exekúcie. V mojom prípade to trvalo osem rokov, aj to vtedy, keď som niekoľkokrát volal na okresný súd, či sú normálni a nevedia za osem rokov vydať jedno rozhodnutie. Lebo stále svietim v registri exekúcií. Človek má stále zablokovaný účet. Si pán minister predstavte, že exekúcia je vyplatená a vy roky naďalej máte zablokovaný účet exekútorom, lebo rozhodnutie ešte nie je právoplatné, lebo okresný súd ešte nebol schopný za roky vydať rozhodnutie o zastavení.
A aj keď ho vydá, čakáte roky, kým súd pošle doložku právoplatnosti. A až potom je exekúcia zastavená.
A teraz mi povedzte, pán minister, týmto vaším zákon sa "zastaví" koľko asi tých exekúcií, plus, mínus, neviem. 2,6 mil. to je číslo, ktorú okresné súdy, resp. súdy, kde sú tie spisy budú musieť vydať rozhodnutie o zastavení, že paušálne, zo zákona, dobre, dobre, beriem. Osobne si myslím, že tento zákon spôsobí tak či tak obrovský chaos na súd v exekučných spisoch a osobne si myslím, že tým ľuďom nijako nepomôžete. Pomôžete možno súdom. Pomôžete možno súdom, pán minister, keď chcete reagovať, môžte stlačiť gombík, môžte sa prihlásiť po mne do rozpravy. Ja som vám do reči neskákal, hoci som mal chuť. Čiže skúste aj vy. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán poslanec, ale potom sa nepýtajte pána ministra
===== a osobne si myslím, že tým ľuďom nijako nepomôžete. Pomôžete možno súdom, pomôžete možno súdom pán minister, keď chcete reagovať, môžte stlačiť gombík, môžte sa prihlásiť po mne do rozpravy. Ja som vám do reči neskákal, hoci som mal chuť, čiže skúste aj vy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2019 9:39 - 9:39 hod.

Pčolinský Peter
Má pravdu.
Skryt prepis