Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.9.2019 o 15:27 hod.

Mgr.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.9.2019 15:27 - 15:29 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Zapnete ma? Ďakujem. Aj napriek tomu, že minister tvrdošijne presadzuje schválenie novely, ktorá má údajne zabrániť infringementu voči SR kvôli klesajúcim stavom hlucháňa hôrneho, pričom samo ministerstvo na otázky Bruselu, ktoré predchádzali infringementu, odpovedalo polopravdy, využívalo neoverené informácie, hľadalo chyby všade, len nie vo svojich radoch. Podávalo skreslené a neodborné informácie o obhospodarovaní lesov na Slovensku. Preto sa nemôžme čudovať, že Brusel začal voči nám konanie o infringemente. Treba presadzovať to, aby sa ochrana prírody realizovala integrovane a proaktívne za účasti všetkých zainteresovaných s dôrazom na vlastníkov, užívateľov a správcov pozemkov tak, ako je tomu vo vyspelej Európe, a nie vymýšľať nezmysly, čo koho napadne presadzovať v zákone.
Slovenská republika je lídrom chránených území v Európe. Máme deväť národných parkov s celkovou výmerou 317 889 hektárov, pričom ich ochranné pásmo predstavuje ďalších 270-tisíc. Čiže celkovo je to 522-tisíc hektárov. A na porovnanie, také vyspelé Švajčiarsko má jeden národný park Engadine s výmerou iba 17-tisíc hektárov. Je zarážajúce, že po tridsiatich rokoch po Nežnej revolúcii si ministerstvo životného prostredia dovolí predložiť do Národnej rady novelu zákona, v ktorej sa neguje jedno zo základných práv garantovaných Ústavou Slovenskej republiky, a to je vlastnícke právo. Konkrétne ide o § 29 zákaz činnosti v územiach s druhým až piatym stupňom ochrany v chránených vtáčích územiach neplatí. Súhlas na činnosť v prvom až piatom stupni ochrany sa nevyžaduje, ak, pôvodné znenie písm. d), ide o bezprostredné ohrozenie života alebo zdravia človeka alebo majetku a o vykonávaní úloh horskou záchrannou službou. A teraz ste odtiaľ vyhodili to slovo "majetku", čo v praxi bude znamenať, že ak dôjde z titulu záujmov ochrany prírody k ohrozeniu majetku vlastníkov, nič sa nedeje, je to podľa tejto novely v poriadku.
A my tu musíme chrániť našich ľudí, ktorí majú tunak milión hektárov lesov, preboha živého. My si tuná vyhlasujeme národné parky a tým ľuďom štát za to nedá žiadnu kompenzáciu. Pokiaľ nemáme na kompenzáciu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.9.2019 15:17 - 15:19 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som chcel len k tomuto všetkému pripomenúť, že je tu jeden veľký problém, že tunak sa dohodli čelní predstavitelia SNS a MOST – HÍD, pritom pán Pellegrini povedal jasne, že príde, musí prísť k nejakej dohode medzi MPRV a ministerstvom životného prostredia a vlastníkmi a správcami pozemkov v chránených územiach. A tunak sme, vidíme, že dohodli sa len títo čelní predstavitelia. Celý slovenský vidiek vlastníkov a správcov hodili cez palubu. K dohode nedošlo. K novele nebola realizovaná korektná odborná ani verejná diskusia. S neštátnymi vlastníkmi, ktorí vlastnia viac ako 1 milión hektárov lesov, sa nikto konkrétne nebavil. Pritom vlastnia viac ako 50 percent výmery lesov Slovenska. Hodiť súkromných vlastníkov pri prerokovaní tak dôležitého zákona cez palubu si v súčasnosti nedovolí žiadna krajina Európskej únie. Pritom novela má 203 novelizačných ustanovení.
Preto súhlasím s tým, ktoré už tunak bolo povedané. Odložme to, tento navrhovaný zákon a prerokujme to s absolútnou pokorou a s účastníkom všetkých týchto ľudí. Lebo skutočne tunak si treba uvedomiť, že máme tunak, na ministerstve životného prostredia sa nevysporiadali s pripomienkami k novele. V SLOV-LEX-e je ich v novele zákona 915. Neboli akceptované pripomienky, Odborový zväz lesy, drevo, voda, ani Združenie zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku. Na pripomienkovanie boli k dispozícii dva materiály. Pričom samo ministerstvo na otázky, teraz, pardon, boli dva materiály. Prax bola taká, že počas pripomienkového konania sa novela niekoľkokrát menila, dokonca v jednom dni dvakrát, čo hraničí až s protiústavným postupom tvorby novely.
Absolútne chcem poukázať na to, že tunak máme 1 milión hektárov súkromných vlastníkov teda lesov, ktorým je bránené vykonávať činnosť aj týmto zákonom o ochrane prírody. S nimi sa nikto... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.9.2019 12:01 - 12:03 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Ďakujem za toto vystúpenie. Musím ho absolútne podporiť a povedať jednu vec alebo sa opýtať poslancov: chránime vrabce? No nie, lebo ich je strašne veľa. A my tuná chránime medveďa, ktorý je premnožený. Medveď nie je zapísaný ani v červenej knihe ohrozených druhov. Takže my tu chránime ako nejakého jednorožca niečo, čo je absolútne premnožené a my čakáme, skutočne čakáme na prvú ľudskú tragédiu, kedy medveď zabije človeka. To, že ho dotrhá, to si prečítame v Novom Čase a tak si prejdeme na ďalšiu stránku, potom tam máme politiku a ešte ďalšiu stránku, máme tam Plačkovú a potom, že Lobotka je, je, bude otcom. To je fajn. A úplne na to kašleme. Do momentu, kým prvý medveď nezabije niekoho na Slovensku, prvý, prvý medveď.
Viete, kedy sme začali chrániť medvede? V tridsiatych rokoch minulého storočia, v štyridsiatych, okolo roku 1930 – 35, kedy bol maximálne ohrozený stav a bolo ich nejakých 30 alebo 35 medveďov. Vtedy to bolo namieste a odvtedy to ako dogmu posúvame si desiatkami rokov až do dnešného dňa. Z trusu medveďov bol robený tento výskum a len z trusu, čo našli, zistili, že je unikátnych okolo 1 200 až 1 300 jedincov. Poľovníci, ktorí sa naozaj do toho vyznajú, hovoria, že je tá populácia až na úrovni 2 000. Ideálny stav, kedy medvede nezasahujú do ľudských obydlí alebo sa nesťahujú bližšie k obyvateľom, je okolo 700 medveďov. A my tunak bez nadsádzky máme 1 500 až 2 000 medveďov. Skutočne sa im túlajú po dvoroch, ľudia sú nešťastní. Ja som sa rozprával s kopec primátormi.
My naozaj čakáme, keď prvý medveď zabije niekomu dieťa alebo zabije niekomu manželku?! Potom sa spamätáme, potom to budeme riešiť?! Teraz to, prosím vás pekne, kolegovia, riešme, kým je to namieste. Medveď nie je ohrozený druh. Prosím vás pekne, spravme s tým niečo! Ľudia na to čakajú. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11.9.2019 11:32 - 11:32 hod.

Kollár Boris
Ďakujem pekne, chcem upozorniť všetkých členov výboru pre verejnú správu, že máme o 12.00 hod. zasadnutie v miestnosti výboru č. 147a. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 15:22 - 15:23 hod.

Pčolinská Adriana
Už? Aha. No ďakujem pánu kolegovi Pčolinskému za podporné stanovisko, zdieľame rovnaké morálne, názorové a iné hodnoty.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 15:20 - 15:22 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. V súvislosti s tou marihuanou už aj predtým tu kolega Dostál vystupoval a hovoril o tom. Ja som takisto toho názoru, že človek, ktorý v minulosti užíval drogy, nemá čo robiť v školstve. A poviem to možno pejoratívne, ako to cítim. Ja, ja by som mal veľký problém s tým, keby som zistil, že nejaký feťák alebo bývalý feťák učí moje dieťa. Toto naozaj nepatrí do výchovy a do nejakého procesu vzdelávania našich detí, to je jedna vec.
A druhá vec, ty si, Aďa, hovorila o trošku takej ješitnosti, že ale ja som to predkladal vtedy a vtedy ste vy to nepodporili a teraz ste mi to ukradli. Toto sa tu deje bežne, ale na rozdiel od iných my hlasujeme za návrhy zákonov podľa ich obsahu, nie podľa toho, kto ich predkladá. Je to podľa mňa normálny prístup v súlade s nejakým zdravým sedliackym rozumom a častokrát nedostaneme hlas za náš návrh zákona, hoci s ním kolegovia súhlasia, len preto, lebo, citujem, veď vy ste mi minule nepodporili môj návrh zákona. Čiže to len aby ste chápali, aj v rámci opozície, teraz budem hovoriť o treťom rade, aj v rámci opozície nám konkrétne sa stalo, že náš návrh zákona neprešiel o dva hlasy len preto, že kolegovia v treťom rade povedali, že nezahlasovali sme za to preto, lebo jednak sa nám nechce; v treťom rade, v tomto; jednak sa nám nechce to robiť, čo vy tam navrhujete, a jednak, veď aj minule vy ste nám nezahlasovali, hej? Čiže takto sa rozhoduje niekedy o tom, či návrh zákona prejde alebo neprejde, a v našom prípade to bolo o dva hlasy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.6.2019 15:11 - 15:20 hod.

Pčolinská Adriana Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážené dámy, vážení páni, ja by som z tohto miesta chcela stručne a po jasnej, vecnej argumentačnej línii zaujať svoje stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Ja som k nemu vystupovala už v prvom čítaní, kde náš klub hnutia alebo hnutie SME RODINA sa zdržalo, pričom v rámci reči a potom ešte aj pri iných príležitostiach, napríklad v diskusii s kolegynkou Smolíkovou, som jasne uviedla, že chápem – a toto je dosť podstatný moment, že chápem pohnútky a ambície predkladateľov tohto zákona, že prečo to predkladajú, ale zároveň jedným dychom som argumentovala aj tým, čo ma v tom predmetnom návrhu zákona vyrušuje.
Vtedy som uviedla niekoľko bodov ako napríklad to, že podľa môjho názoru nie je správne predlžovať tú povinnú školskú dochádzku z desiatich na jedenásť rokov, taktiež som vtedy uvádzala aj to, že sa mi vonkoncom nepáči alebo podľa môjho názoru nie je správne a vhodné to, aby v rámci toho zákona to dieťa vtedy takpovediac prepadlo, aby sa to s ním potom ťahalo po zvyšok plnenia, toho obdobia plnenia povinnej školskej dochádzky.
Potom sme mali, samozrejme, k predmetnému návrhu zákona niekoľko výborov, kde som bola vyzvaná alebo kde bola tá možnosť, tak ako všetci členovia výboru mali možnosť pripomienkovať tento zákon, dať pozmeňujúce návrhy a podobne. Ja som vtedy doručila nejaký súpis mojich postrehov a pripomienok kolegyni alebo teda výboru ako takému a potom v podstate som bola oboznámená o nejaký ďalší časový sled s pozmeňujúcim návrhom troch poslancov, ktorý bol teda dosť rozsiahly. A tu práve prichádzame k tomu momentu, ktorý by som chcela zdôrazniť, že v rámci tohto pozmeňováku som si prečítala, samozrejme, nie je to dokonalé, hej, nič nie je na svete úplne dokonalé, ale v rámci toho pozmeňujúceho návrhu sa mi páčilo niekoľko momentov a práve pre tieto; a znova zopakujem aj svoje predchádzajúce stanovisko, hneď teraz z tohto miesta uvádzam, že za daný zákon zahlasujem.
Po prvé, v tom pozmeňováku sa ponecháva desaťročná povinná školská dochádzka, čo je teda fajn, taktiež sa to pre-kla-si-fi-ku-je z plnenia povinnej školskej dochádzky na povinné predprimárne vzdelávanie, čo je takisto fajn. Poviem prečo. Ako som uviedla, som matka osemročného dievčatka. Aj napriek tomu, že je to jedináčik a v podstate som mala tú možnosť voľby, pretože moje pracovné zaradenie v tom čase nepatrilo medzi exponované, čiže nepatrila som do kategórie matiek, ktoré sa boja o svoje pracovné miesto, že stratia pozíciu a podobne, som svoju dcéru dala do škôlky, keď mala dva a pol roka.
Musím povedať, že je bez diskusie, aké sú benefity kolektívu, to si myslím, že sa tu asi zhodneme všetci v tejto sále, a za týmto si tvrdo stojím. A vtedy som argumentovala a ten argument naďalej zostáva, že som sa len bála toho, že ak chceme podchytiť tú rómsku populáciu v zmysle, že chceme zabezpečiť, aby mali sociálne návyky, spoločenské, hygienické a tak ďalej, tak som povedala, že je podľa mňa neskoro, keď chceme dieťa v piatich rokoch učiť používať toaletný papier a podobne. Pokiaľ sa týka majoritnej populácie, tak tam som povedala to, že som si vedomá benefitov, preto som to dieťa sama umiestnila do škôlky. A taktiež čo som minule zabudla povedať a teraz by som to chcela pripomenúť, častokrát sa stáva to, že keď to dieťa navštevuje, teda respektíve nenavštevuje kolektív a je potom umiestnené do škôlky, vo väčšine prípadov je to cítiť, že tam absentuje nejaká povedzme schopnosť nadväzovať kontakty, komunikačné schopnosti, schopnosť vychádzať s rovesníkmi v kolektíve a podobne a dokonca ja, čo som umiestnila dcéru do základnej školy, do súkromnej základnej školy, podotýkam z dôvodov nie snobských, ale z dôvodov čisto pragmatických, som bola častokrát svedkom toho, keď to dieťa, keď nastúpilo do školy a nebolo takpovediac začlenené predtým do kolektívu, to dieťa malo elementárne medzery v socializácii, ako napríklad používať ten spomínaný toaletný papier, pretože padla otázka zo strany mamy, či teda pani učiteľka bude chodiť prvý polrok alebo prípadne rok na toaletu s tým dieťaťom a pomáhať mu, lebo ono ešte nie je celkom zvyknuté.
Takže týmto zákonom, som presvedčená, že sme schopní eliminovať takú tú opičiu lásku častokrát detí, ktoré nie sú začlenené do kolektívu. A znova opakujem, chápem to ako niečo, čo je prospešné, ale nie je direktívne v tom tvrdom a negatívnom slova zmysle. Preto uvedený návrh zákona podporím.
Pokiaľ; nedá mi predsa len z tohto miesta – ale čisto konštruktívne a bez akýchkoľvek osobných invektív – povedať, že keď sa bavíme o pozmeňujúcich návrhoch k tomuto zákonu, tak sa mi zdá byť maximálne pokrytecké argumentovať tým, že to je len politika a podobne. Veď predsa my v rámci uvedených pozmeňovákov, áno, riešime napríklad stravovanie v rámci obedov zadarmo a podobne, ale prepánajána, tak keď sme takí liberálni častokrát, ako som mala svedkom to počuť za posledné debaty, tak prečo napríklad to stravovanie nemôžu poskytovať alternatívne inštitúcie? Veď moje dieťa takisto sa stravuje v reštaurácii neďaleko školy, pretože tá škola kapacitne alebo z nejakých xy irelevantných dôvodov na tomto mieste nie je schopná to stravovanie poskytnúť. Pokiaľ to stravovanie spĺňa hygienické a iné požiadavky, tak v tom nevidím najmenší problém.
Ďalšia vec. Bavíme sa tu o tom, že raz sa niečo prijalo, raz sa niečo neprijalo, teraz to principiálne odmietame, lebo je to politické a ja neviem čo. Znova, keď si chceme naliať čistého vína, chceme byť k sebe úprimní, že naozaj nám ide o dobro ľudí, tak vám pripomeniem jednu, jednu udalosť. Ja som, teraz nechcem klamať, bolo to dávnejšie, predkladala jeden balík zákona, v rámci ktorého som hovorila o logopédoch, školských uniformách a taktiež tam boli začlenené aj osemročné gymnáziá. Vtedy ani pes po mne neštekol. Samozrejme, že ten zákon nebol prijatý, neprešiel, zobrala som to ako holý fakt, hej? O tri alebo štyri mesiace bol tento zákon, ktorý riešil osemročné gymnáziá, znova nastolený a, vážení, ja sa pýtam, vtedy som kričala, a ja som to predložila a vy teraz opakujete a prečo ste to neschválili? Ja som sa jednoducho držala premisy, to, čo hlásam, tak to aj držím, že chcem pomôcť ľuďom. Prešiel ten zákon? Navýšili sa kvóty? Prešiel. Tak potom prečo by som teraz vypisovala po facebookoch a kričala po pléne, že aha, tak oni mi to ukradli a to bol môj nápad a teraz to chcete znovu predkladať a aké je to pokrytecké a vy z toho chcete vytĺcť politický kapitál a ja neviem čo.
Podľa môjho názoru my absolútne nie sme schopní v niektorých momentoch odabstrahovať od osobného a zo všetkého sa snažíme vytĺcť ten trápny politický kapitál. Ja keď sa držím toho, že chcem niekomu pomôcť, tak je jedno, či sa to nastolí v januári alebo v marci, keď sa mi to raz páči a viem sa s tým stotožniť, úprimne a vnútorne, keď už hovoríme o tom vnútru dneska, vnútre dneska, že nevidíme dovnútra niekoho, tak aspoň sám za seba viem, či sa mi niečo páči a či je to dobré alebo nie. Takže z tohto dôvodu znova opakujem, ja predmetný návrh zákona podporím.
Dôvody sú jasné. Samozrejme, znova opakujem, určite to nie je dokonalá verzia, ale skúsme sa na veci pozerať tou optikou toho optimistického a dobrého, že keď je niečo veľa pripomienkované, tak nepozerajme na to, že to sú len prílepky a aké to bolo v prvopočiatkoch zlé, ale pozerajme na to z tej druhej stránky trochu, že aha, tak asi chceme niečo skvalitniť a keď to už má prejsť a všetci matematiku tuná ovládame, tú elementárnu, tak vieme, že to prejde, tak nech to prejde v čo možno najlepšej možnej miere. A som presvedčená o tom, že predkladatelia tohto návrhu zákona nechcú niekomu robiť napriek alebo niekoho, a už vôbec nie deti, samozrejme, nejakým spôsobom penalizovať, ohrozovať, robiť im zle.
A ešte posledná vec, čo si neodpustím na tomto mieste nespomenúť. Keď sme sa bavili o tých drogách, ja sama som 15 rokov v školstve, príde mi nanajvýš nevhodné, minimálne ľudsky, ak nie inak, tvrdiť, že keď si dá niekto nejakú marišku, a, však mu to prepáčme a tak ďalej. Keď som raz učiteľ a zdravo zmýšľajúci človek, ktorý keď už nič iné má rád zdravý životný štýl a má rád svoje zdravie, tak jednoducho nebudem robiť také veci, že mám ambíciu pracovať s deťmi, pôsobiť s mládežou, byť príkladom, že však jedna mariška sa mi odpustí. To je podľa mňa akože dosť mimo argumentácie.
A viete prečo? Mám jedného známeho, ktorý sa uchádzal o post, neviem presne, ako sa volala tá pracovná pozícia, pointa bola tá, že chcel pracovať na letisku v rámci tej riadiacej veže. Dotyčný splnil všetky kritériá, bol úspešný v pohovoroch, splnil všetky papierové aj iné náležitosti, ale do pracovného pomeru ho nezobrali. A viete prečo? Pretože ten človek, ktorý chcel robiť na tej navigačnej veži, mal záznam, že jedného dňa močil na verejnosti. Tak to je diskvalifikácia toho, aby taký človek pracoval na letisku? A keď učiteľ, ktorý má ísť vzorom, príkladom, tak nech si dá tú marišku, veď to je v pohode, nie, však o nič nejde. Ja by som to, ľudia zlatí, zakázala každému, nieže pedagógom.
Toľko z mojej strany. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.6.2019 11:43 - 11:44 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktoré sa konalo 27. júna 2019 v opakovanej voľbe.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 123 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 123 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti v opakovanej voľbe všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 123 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 5 neplatných a 118 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že; zo 118 platných hlasovacích lístkoch overovatelia zistili, že:
– Zuzana Dlugošová: za 27 hlasov, proti 51, zdržalo sa 40.
– Monika Filipová: za 10, proti 53, zdržalo sa 55.
Na voľbu predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní v opakovanej voľbe nebola zvolená žiadna z navrhovaných kandidátok.
Overovatelia poverujú svojho člena Petra Pčolinského oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky. Koniec hlásenia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 10:40 - 10:42 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Pán kolega, zopakujem, každá strana bude mať rovnaký limit 3,5 milióna euro. Každá strana, žiadne zvýhodnenie, znevýhodnenie. Každá strana môže mať dary, pôžičky, úvery, bezodplatné plnenia. A ak prejde aj môj pozmeňovák, tak členské, maximálne 3,5 milióna euro. Ja nerozumiem, o akom obmedzení a diskriminácii tu stále hovoríme. Každá strana má tie isté podmienky. To, že niektoré strany už parlamentom prešli alebo neprešli, no to je politický život, to viete veľmi dobre, že jednoducho niekomu sa to podarí, niekomu sa to nepodarí. Ani KDH sa to nepodarilo, ani SMK sa to nepodarilo. Nepodarilo sa to ani strane 99 %, ktorá naliala do kampane, ja neviem, 5 miliónov euro a urobili jedna celá niečo. Ja nechcem, aby voľby boli vždy len o peniazoch, že kto má viac peňazí. Vy sa pýtate, že tak načo to potom je, keď 3,5 milióna dokopy nikto vlastne ani nezískal za volebné obdobie v rámci nejakých pôžičiek a darov. Ja vám poviem, načo to je, aby bola nejaká hranica, aby ľudia vedeli, že niekde je dosť.
Viete, čo je problém, čo ja osobne vnímam? Ja strašne veľa chodím po tom Slovensku a ľudia nám vyčítajú, politikom, že vyhadzujeme peniaze na bilbordy, na kampane, na sprostosti namiesto toho, aby sme tie peniaze dali ľuďom. A ja chcem, aby bol nejaký strop, aby bola nejaká hranica, že kedy je dosť. A vy zasa hovoríte, že nikdy nie je dosť. Vy zasa hovoríte, že stropy netreba, veď načo. Veď keď príde nejaký sponzor, nejaký oligarcha, však nech si tam naleje aj 100 miliónov euro, keď chce. No ja mám s týmto problém. Ja viem, že vy s týmto problém nemáte, ale ja s týmto problém mám.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 10:13 - 10:15 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Dostál, tretie strany sa môžu zaregistrovať, napríklad Pišta Lakatoš sa zaregistruje a bude viesť kampaň za 300-, 400-tisíc euro. Lenže nikto neskúma pôvod peňazí, odkiaľ Pišta Lakatoš, ktorý je nezamestnaný, 300-, 400-tisíc euro mal. Zrušením tretích strán sa zamedzí anonymným peniazom, ktoré sa do kampaní pravidelne nalievajú a je to bežná prax. Ja som veľmi rád, ak tento zákon prejde, že sa tretie strany zrušia. Pretože tam ja vidím najmä problémy z nejakého, teraz poviem, nekalého financovania pri politických kampaniach.
Pán kolega Klus, veď včera ste vraveli, možno nie doslovne, že najlepšie by to bolo bez obmedzenia, aby, lebo však tie stropy nemajú zmysel, aj tak sa porušujú, tak zrušme nejaké tie stropy. Nehovorím, že ty konkrétne, Martin, ale ja si myslím presný opak. Ja si myslím, že malo by to mať nejakú hranicu, veď nie je normálne, aby každé voľby boli len o tom, kto má viac peňazí, kto viac sponzorov naženie a kto koho bude potom držať za gule. My nie sme v Spojených štátoch amerických, že Trump za 24 hodín od ohlásenia kampane vyzbieral 24 miliónov dolárov. My nie sme v Spojených štátoch. Bohužiaľ, u nás to funguje tak, že poniektoré strany, ktoré sú tu 20 rokov, majú akcionárov, poniektoré strany tu majú svojich oligarchov, a ja si myslím, že nie je v poriadku, ak strany sú závislé na svojich sponzoroch, ktorí majú častokrát neobmedzené zdroje.
Pán kolega Zelník, ja sa pozerám na veci sedliackym rozumom z praxe, nie som kaviarenský povaľač, preto možno niekedy hovorím jednoduchšie a veľmi nefilozofujem.
A, pán kolega Kresák, ostalo na teba 15 sekúnd. Viem, áno, niektorí si mýlia dojmy s pojmami a vidím to veľakrát, občas sa to aj mne stane, nikto nie je dokonalý, teda, samozrejme, okrem teba.
Ďakujem.
Skryt prepis