Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.6.2016 o 10:32 hod.

Mgr.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.6.2016 10:32 - 10:33 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som chcel sa pridať k pánovi poslancovi Mihálovi. Ďakujem za jeho rozpravu, lebo bola naozaj obšírna a bola odborná. A ja takisto chcem potvrdiť jeden taký úzus, ktorý vlastne, ani nie úzus, ale taká predstava spoločnosti je, že najohrozenejší sú naozaj iba dôchodcovia. Ale nie je to pravdou. Najohrozenejšie sú mladé rodiny, hlavne matky s deťmi a týmto by sme mali pomáhať. Samozrejme, všetci dobre vieme, prečo sa pomáha hlavne dôchodcom a prečo strana SMER hlavne dáva rôzne vianočné príplatky a vianočné doplatky, prečo zvyšuje hlavne dôchodcom, lebo sú to hlavne ich voliči. Ale skutočne, tento národ nebude mať budúcnosť, pokiaľ nebude mať deti. A pokiaľ sa nebudeme starať o rodiny a o deti, no tak nemáme budúcnosť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.6.2016 10:04 - 10:05 hod.

Krajniak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pani poslankyni za jej vystúpenie. Ja nerozumiem jednej veci, lebo bez ohľadu na to, či je nikto člen vládnej koalície alebo opozície, nerozumiem tomu, ako môže byť rozdiel, takýto zásadný, v tom, či matka sa stará o svoje dieťa sama doma, alebo ho dá do jaslí? Aký bol vlastne účel toho, že matka, ktorá sa stará doma, dostane 203 eur, a keď niekto dá svoje dieťa do jaslí, tak dostane príspevok 280 eur. Neviem, že vôbec prečo to niekto takto vymyslel. Nerozumiem tomu, zdá sa mi to úplne nelogické.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.6.2016 9:54 - 10:01 hod.

Krištúfková Petra Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som sa vyjadrila k návrhu, ktorý podporí rodiny s malými deťmi. V tejto súvislosti sa odvolávam na programové vyhlásenie vlády, v ktorom sa vláda zaviazala podporovať rodinu, a napriek tomu jediným reálnym finančným opatrením pre mladé rodiny malo byť navýšenie materskej o 5 percent. Musím byť veľmi kritická, pretože už po krátkej dobe od prijatia programového vyhlásenia vlády sa ministerstvo práce dištancovalo od tohto deklarovaného zvýšenia materskej. Považujem to za klamstvo nielen na poslancoch koalície a opozície, ale najmä za klamstvo na mladých rodinách. Ministerstvo uprednostnilo valorizáciu dôchodkov pred podporou mladých rodín. Mám za to, že máme dostatok prostriedkov na obe tieto opatrenia, tak isto ako som presvedčená, že by sa našlo na budúci rok 131 mil. eur na zvýšenie rodičovského príspevku.
Som presvedčená, že minimálne vy, panie poslankyne, ale keď pozerám, vidím, že momentálne vás tu je málo, prítomné v rokovacej sále, určite chápete, že vychovávať dieťa do troch rokov z 203,20 eur mesačne je viac ako náročné. Pripomínam vám v tejto súvislosti, že Štatistický úrad Slovenskej republiky stanovil na rok 2015 hranicu chudoby pre jednočlennú domácnosť vo výške 347 eur. Suma 203,20 eur mesačne predstavuje menej ako 60 % tejto sumy, ktorá je deklarovaná ako hranica chudoby. Nezabúdajte, že viac ako polovica manželstiev na Slovensku sa rozvádza a že máme množstvo osamelých matiek, ktoré vychovávajú jedno alebo viac detí, z ktorých je minimálne jedno vo veku do troch rokov. Suma 280 eur mesačne by významným spôsobom pomohla mladým slovenským rodinám, 203,20 eur je almužna, ktorú predkladá mladým rodinám tento štát. Ak sa pozrieme na túto sumu optikou mladej rodiny, zistíme, že aktuálne vyplácaný rodičovský príspevok neodráža v dostatočnej miere finančné nároky rodiny pri výchove dieťaťa. Táto suma nepokrýva ani základné nároky rodiny pri zabezpečovaní jej základných funkcií a fungovania. Zároveň je absolútne demotivujúca pre mladých ľudí, aby si zakladali rodiny, mali deti a aby sa z tejto sumy vedeli o ne postarať. Navrhujeme preto, aby sa táto suma zvýšila na 280 eur mesačne.
Dovoľte mi pripomenúť, že v roku 2009 bola Národnou radou Slovenskej republiky schválená suma rodičovského príspevku pre rodičov, ktorí boli poistencami pred príchodom dieťaťa na svet vo výške 256 eur mesačne, pričom uvedená suma sa mala každoročne valorizovať. V uvedenom období sa táto suma rovnala minimálnej mzde. Je rok 2016 a rodičovský príspevok je naviazaný na životné minimum. Je to o 52,8 eur menej než pred 7 rokmi. Ak by sme pokračovali podľa výpočtu z roku 2009 a rodičovský príspevok by bol naviazaný na minimálnu mzdu a valorizoval by sa, dnes by bol viac ako 350 eur mesačne.
Dôvodom predloženia takejto legislatívnej úpravy je snaha o finančné zrovnoprávnenie rodičovského príspevku s príspevkom na starostlivosť o dieťa. Súčasný stav vytvára dve kategórie matiek starajúcich sa o deti do troch rokov. Ak matka dá dieťa do súkromného zariadenia, má nárok na príspevok 280 euro. Ale ak sa stará o dieťa doma, poberá 203. Ak berieme do úvahy stále to isté dieťa, prečo dostáva matka iba 203, ale súkromné zariadenie dostane za toto dieťa 280 euro? V našom návrhu argumentujeme, že rôzna výška príspevkov pri starostlivosti o dieťa do troch rokov je diskriminačná a nemá žiadnu opodstatnenosť. Máme za to, že každý rodič má nárok na rovnaký príspevok od štátu, či zverí svoje dieťa do troch rokov do starostlivosti v príslušnom zariadení alebo zostane s dieťaťom doma na rodičovskej dovolenke do troch rokov.
Ako isto viete, Slovensko čelí v krátkej budúcnosti demografickej kríze. Dokonca niektorí odborníci hovoria, že Slovensko demograficky umiera. Obyvateľstvo starne a vymiera. Rodí sa málo detí a tento vývoj je nezvratný. Prirodzený prírastok obyvateľov v súčasnosti existuje už len v necelej polovici slovenských okresov. Je preto našou povinnosťou ako zodpovedných politikov čeliť tejto výzve a prijať také opatrenia, ktoré pomôžu zvrátiť tento stav. Pri prognóze demografie do roku 2035 možno hovoriť o dvoch hlavných trendoch, starnutí a znižovaní počtu obyvateľov, čiže tzv. depopulácii. Starnutie sa pritom týka všetkých okresov a od začiatku deväťdesiatych rokov populácia u nás zostarla o päť a pol roka. Na 100 detí dnes pripadá až 88 seniorov. Výrazne klesá aj pôrodnosť. Až pre dve tretiny Slovenska platí, že na jednu matku v priemere pripadá 1,3 dieťaťa. Slovensko sa postupne stáva jednou z najrýchlejšie starnúcich populácií v Európe. Náš návrh na zvýšenie príspevku na 280 eur mesačne považujeme vzhľadom na stav, v akom sa nachádzajú slovenské rodiny, za okamžite potrebný. Máme za to, že by výška vyplácaného rodičovského príspevku mala byť rozdielna pre občanov, ktorí neprispievajú do sociálneho systému. Ak by prešiel tento náš návrh, tak máme na septembrovú schôdzu pripravenú novelu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Touto novelou budeme riešiť aj vyplácanie rodičovského príspevku, bude v nej aj možnosť, aby sa každý mladý človek pripoistil po dobu 270 dní. Platil by poistenie vo výške približne 15 eur mesačne a mohol by tak poberať vyšší rodičovský príspevok.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, som presvedčená, že moje argumenty vás presvedčili a že návrh pomôže mladým rodinám s deťmi do veku troch rokov zvýšiť životnú úroveň a zároveň motiváciu zakladať si rodiny a mať deti. Je to určitá, určite je to jedna z ciest, ako im pomôcť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.6.2016 9:50 - 9:52 hod.

Krištúfková Petra Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dobrý deň prajem. Takže ja premostím z krokodílov na deti. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, prečítam dôvodovú správu.
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Petra Krištúfková, Zuzana Šebová a Boris Kollár.
Cieľom predloženého návrhu zákona je zvýšiť sumu rodičovského príspevku na rovnakú výšku, ako je suma uhrádzaná za poskytovanú starostlivosť o dieťa podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dôvodom predloženia takejto legislatívnej úpravy je snaha o finančné zrovnoprávnenie rodičovského príspevku, súčasne vo výške 203,20 eura mesačne, s príspevkom na starostlivosť o dieťa, súčasne 280 eur mesačne.
Rôzna výška príspevkov pri starostlivosti o dieťa do troch rokov je diskriminačná a nemá žiadnu opodstatnenosť. Sme toho názoru, že každý rodič má nárok na rovnaký príspevok od štátu, či zverí svoje dieťa do troch rokov do starostlivosti v príslušnom súkromnom zariadení, alebo do starostlivosti inej osobe, alebo rodič zostane s dieťaťom doma na rodičovskej dovolenke do troch rokov dieťaťa.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie. Návrh zákona bude mať vplyv na verejné financie, nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, bude mať sociálny vplyv a nebude mať vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.6.2016 9:29 - 9:31 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, milí hostia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 139.
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 5. septembra 2016 a v gestorskom výbore do 6. septembra 2016.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.6.2016 18:56 - 18:57 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Mihál, na základnej škole na hodinách matematiky som driemal, pretože nezaujímalo ma to a ani som nechcel tomu porozumieť. Na strednej škole som mal ten istý problém. Strašne ma nudila matematika. Na vysokej škole to bol zase finančný manažment. Nerozumel som mu, nechápal som ho, nechcel som ho chápať. Z podobných rozpráv odborných mám občas rovnaký pocit, keďže nie veľmi rozumiem týmto odborným témam. Tak sa mi to nechce počúvať. Ale ja som si naozaj dal námahu vás veľmi pozorne vypočuť a musím povedať, že porozumel som vám. Myslím si, že je to veľmi dobrý návrh. Som presvedčený o tom, že ste naozaj odborník na danú oblasť.
Mňa len napadli dve také otázky úplne jednoduché. Čiže v každom prípade veľmi dobre ste to vysvetlili, porozumel som tomu, rád to podporím, pretože si myslím, že je to dobrá vec, že ste ma presvedčili. A mám len dve otázky. Z nich prvá otázka je, že zhruba o akú veľkú skupinu ľudí sa jedná, že zhruba o akom počte ľudí sa bavíme, a druhá otázka, aký je zhruba dopad na štátny rozpočet. Mne ide len o tieto dve čísla tak pre moju zaujímavosť, o to, že zhruba o čom sa bavíme.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.6.2016 17:05 - 17:06 hod.

Krajniak Milan Zobrazit prepis
Pán poslanec Hrnko, musím povedať, že s vami hlboko súhlasím vo vašej obhajobe tajnej voľby, tak ako ste ju pomenovali, že tajná voľba má chrániť slobodu tých, ktorí volia pred nejakým diktovaním straníckych sekretariátov. Dúfam len, že pri najbližšom odvolávaní ministra vnútra alebo vlády budete tiež presadzovať tajnú voľbu, aby náhodou sa necítili niektorí členovia vládnej koalície ustrkovaní svojimi tajnými sekretariátmi a odporúčaniami. Ale každopádne v tomto s vami súhlasím (potlesk).
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.6.2016 16:03 - 16:05 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Za náš klub môžem povedať, že my tento návrh posunieme do druhého čítania, ale už tu bolo viackrát spomínané, že bude tam potrebné dopracovať nejaké veci, ale každopádne mali by sme všetci pracovať na tom, aby samospráva bola čo najviac otvorená pre občana.
Taktiež ja súhlasím s kolegom Viskupičom v otázke participatívnych rozpočtov. Je to veľmi zaujímavá myšlienka, ktorá v mnohých mestách aj v iných krajinách Európy a sveta celkom dobre funguje a zapája tých ľudí do diania v samospráve. Bohužiaľ, ja mám tie skúsenosti, síce pani Vaľová tvrdí že v Humennom je to všetko okej, čo vôbec nespochybňujem, ale sú aj obce a mestá, kde práve tí menej osvietení predstavitelia týchto obcí a miest si vykladajú častokrát zákon po svojom. Čiže bolo by dobré viac angažovať našich občanov, aby sa viac začali o to zaujímať, pretože potom, však vidíme to sami na účasti v komunálnych voľbách, ale aj vo voľbách do VÚC, že tá účasť je katastrofálna, ľudia úplne kašlú na miestnu politiku alebo na regionálnu politiku a nezaujímajú sa o to, ale, samozrejme, ľahšie je nadávať doma alebo v krčme pri pive.
Každopádne vidím tam aj ja nejaké chýbajúce veci, ktoré je nutné zapracovať do tohto návrhu, ale predpokladám, že tento návrh by mohol byť posunutý ďalej a už pozmeňovákmi to vypracujeme do podoby takej, aby to bolo prijateľné aj pre kolegov z koalície.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 16.6.2016 14:13 - 14:13 hod.

Štarchoň Peter
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2016 16:48 - 16:50 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Chcem sa stotožniť s vystúpením pána Mihála, ale cez to všetko by som rád ešte podotkol, že som zachytil v tej správe navýšenie nákladov správneho fondu o 24 mil. a osobne mi chýba údaj, kam išli peniaze z navýšenia. Náklady sú aj tak dosť vysoké a u nás sú tie náklady 1,72 % z príjmov a dokonca sa vyberá až 24, ale nepoužije a nevyčerpá sa všetko. A keď si zoberieme porovnanie s Českom, s Českou republikou, tak v Českej republike je podstatne vyšší výber, úspešnejší sú Češi a majú Češi ale aj jasnú štruktúru pohľadávok. To mi chýba. Tam je silná absencia a toto je priestor na korupciu. Ja teraz nenapádam pána generálneho riaditeľa poisťovne, určite nie. Ale tunak ja vidím možnosť veľkej korupcie pri predávaní pohľadávok, ktoré môžu byť nedobytné, môžu byť veľmi bonitné a pokiaľ máme informácie, tak Sociálna poisťovňa veľmi často tieto pohľadávky predáva s diskontom a keď sa predávajú s diskontom a sú bonitné, tak tunak je veľká možnosť nejakej neskoršej korupcie. Ešte raz. Nikoho z toho neobviňujem.
A ešte chcem upozorniť, že Češi oproti nám majú náklady len 1,36, 1,36 % oproti našich 1,72. Za posledné tri roky znížili náklady o 350 mil. českých korún, čo si myslím, že je veľká úspora a mám pocit, že by sme sa aj my mohli na toto pozrieť u nás.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis