Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.5.2016 o 18:42 hod.

prof. Mgr. PhD.

Peter Štarchoň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.5.2016 18:42 - 18:44 hod.

Štarchoň Peter Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážená pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.5.2016 17:52 - 17:54 hod.

Holúbek Rastislav Zobrazit prepis
Ďakujem, pani podpredsedníčka. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Karola Galeka, Jany Kiššovej a Miroslava Ivana na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajú z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pani podpredsedníčka, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.5.2016 16:18 - 16:20 hod.

Holúbek Rastislav Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 83). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2016 15:48 - 15:50 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Janka Cigániková, financovať by to mali prevádzkovatelia, to znamená, to technické riešenie prepojenia tej nejakej databázy dlžníkov a samotnej herne musia prevádzkovať, musia financovať prevádzkovatelia, nikto iný. Prečo by to mal platiť štát? Oni majú stanovené zisky, tak nech si to zaplatia, pokiaľ chcú podnikať ďalej.
Pán kolega Krajčí, áno, 30 % pri petícii je strašne veľa, preto je naozaj nutná plošná úprava, ktorá by vyriešila tento problém vo všeobecnosti, lebo napríklad v tej Bratislave ono sa to zdalo, že je to nemožné, ale vyzberalo sa, ale koľko to trvalo, koľko úsilia a jednoducho nie každé mesto, resp. občania nie každého mesta sú, v úvodzovkách, teraz nechcem nikoho uraziť, uvedomelí natoľko, aby sa dali do takejto petície, resp. vyzbierania tých podpisov. Jednoducho máte ľudí, ktorým táto problematika nie je ukradnutá, ale myslia si, že oni nezmôžu nič. Jednoducho takéto iniciatívy nie sú všade bežné. Poznám to najmä na východnom Slovensku, kde tí ľudia, jednoducho všetko je im jedno, ich zaujíma, čo bude zajtra, a nič viac.
Pani poslankyňa Grausová, hazard, alkohol a drogy vždy idú ruka v ruke, vždy. Vždy to tak bolo, vždy to tak aj bude. Čo myslíte, prečo dnes v každej herni máte bar? Práve kvôli tomu, aby ten človek čo najviac vypil a tým pádom tam aj nechal čo najviac peňazí v tom automate. Práve kvôli tomu. Čiže možno by stálo za úvahu, to ma teraz tak napadlo, zakázať to, aby to bolo spojené.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.5.2016 15:28 - 15:41 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja by som ťa, Igor, trošku poopravil. Sociálne odkázaný do kasína nepôjde. Čiže trošku, naozaj trošku sa zastanem možno kolegu Muňka. Sociálne odkázaný do kasína nepôjde. Jednoducho ho tam nepustia. Musíš mať nejaký dress code.
Ale každopádne ten návrh zákona je podľa mňa dobrý. My sme to v rámci nejakej aj našej predvolebnej kampane rozprávali tiež, že je nevyhnutné, aby hráči v herniach boli nielen legitimovaní, ako je to napríklad v kasínach, kde v kasíne si ten hráč nezahrá, pokiaľ nie je zaregistrovaný, pokiaľ nie je vyhotovená jeho fotka, majú ho tam v evidencii. Dokonca, dokonca myslím, že majú evidenciu, koľko peňazí tam minul, pretože on si ich musí chodiť nejako meniť, zamieňať žetóny hore-dole. Čiže niečo podobné je potrebné urobiť aj vo všeobecnosti, nielen v kasínach, ktoré to majú len v rámci nejakých svojich interných predpisov.
Čo však vidím problematické, je prepojenie po tej softvérovej stránke. Určite viem si to predstaviť. Bude to treba raz urobiť, bude potrebné to raz urobiť, ale samozrejme všetky tie údaje, ktoré dnes človek musí prácne vyhľadať, to znamená, Sociálna poisťovňa, Všeobecná zdravotná poisťovňa, daňový úrad, to nie je len tak, že luskneme a vieme o tom človeku všetko. Čiže bude nutné urobiť, respektíve zase je to na nejakom prepojení tých herní, teda s informačným prepojením herní a všetkých týchto príslušných inštitúcií, kde môže vzniknúť, kde môže mať hráč dlh.
Samozrejme, máte pravdu, moji predrečníci, v tom, že ten hazard sa dotýka najmä sociálne slabších skupín. Veď dnes, keď máme niekde okolo 55 % exekúcií vo verejnom záujme, tak sú to exekúcie vo verejnom záujme, čiže sociálne a zdravotné a daňový úrad, tak, bohužiaľ, je skoro pravidlom, že mnohí z týchto exekvovaných ľudí sú práve gamblermi. To znamená, napriek tomu, že majú dlhy voči štátnym inštitúciám, napriek tomu, že ich finančná situácia je veľmi zlá, tak napriek tomu ako, poviem to, ako posledné východisko z tej svojej situácie vidia práve ten hazard. Poznám mnoho ľudí, poznám mnoho ľudí, ktorí sa spoliehajú na to, že vyhrajú v Lotte, že podajú Lotto a teraz to vyhrám a vyriešim svoju finančnú situáciu. Ale Lotto neberiem za nejaký veľký hazard. Áno, aj tam skončí nejaká miliarda alebo koľko. Ale každopádne veľmi veľa ľudí, ktorí sú v zúfalej situácii finančnej, majú obrovské dlhy, sa utiekajú práve k hazardu, o ktorom si myslia, že a teraz to padne a vyriešim tie svoje finančné problémy.
Lenže prevádzkovatelia, respektíve výrobcovia týchto výherných zariadení by vám vedeli povedať percentuálne nastavenie týchto hracích zariadení, pretože je to len počítač, je to len softvér, kde je percentuálne nastavená výhernosť každého jedného zariadenia. Viete, ten hazard by nefungoval, respektíve by nebol, ak by to nebolo výnosné predovšetkým pre prevádzkovateľa. To znamená, že dnes, ak máte herňu, tak máte istý biznis. Ja poznám niekoľkých prevádzkovateľov herní, takých menších, a tí nám povedia častokrát, že im stačí jeden jediný hráč na to, aby oni mesačne mohli spokojne fungovať, spokojne podnikať. Jeden jediný hráč, ktorý im tam donesie každý mesiac niekoľko tisíc euro. Pretože majú uňho, teraz citujem, "garanciu, že nikdy nevyberie, čo vyhrá, ale vždy to nahádže naspäť".
Čiže ten hazard, pozrite sa, v akom štádiu je ten hazard v niektorých mestách na Slovensku. V Sabinove ja zakázaný. V tom Sabinove s tým mali obrovský problém. Bolo tam veľmi veľa herní na jednej ulici, na tej hlavnej ulici bolo strašne veľa herní. A nechodili tam hrať miestni, pretože samotné mesto Sabinov až veľa tých sociálne slabších nemá, samotné mesto. Ale zamestnanci mestského úradu, keď sme tam boli nedávno, nám povedali, že problém boli práve obyvatelia osád Jarovnice, Ostrovany, Šarišské Michaľany, vlastne okolitých obcí, Hermanovce, ktoré chodili do toho Sabinova. Bola zvýšená kriminalita, lebo on keď prehral sociálne dávky a opil sa, no tak išiel si to nejako, jednoducho tie peniaze vrátiť späť, častokrát drobnou kriminalitou, krádeže, vlámačky, elpečka, respektíve lúpežné prepadnutia. Čiže to tam bolo úplne normálne. A nehovoriac o nežiaducich spoločenských javoch, ako bol neporiadok, hluk, výtržnosti. To bolo bežné v Sabinove. Akonáhle ten hazard zakázali, tak mestskí policajti nám povedali, že kriminalita tam klesla minimálne o 50 % v týchto drobných deliktoch. Čiže v súvislosti s hazardom ide ruka v ruke aj kriminalita.
Levoča zakázala nedávno hazard. Ružomberok je momentálne pred koncom zozbierania podpisov pod petíciu za zákaz hazardu. Bratislava, myslím, že je vo finále tých podpisov? A ešte im tam niečo chýba, ešte im tam... Majú dosť? Už majú dosť podpisov. Samozrejme, bude veľmi zaujímavé sledovať poslancov Mestského zastupiteľstva v Bratislave, ako budú hlasovať za toto. Čiže ten trend je jednoznačný. Spoločnosť odmieta hazard. Spoločnosť v rámci miestnej samosprávy sa snaží obmedzovať ten hazard. Ale nie obmedzovať, že tak nech chodia hrať títo, alebo títo. Jednoducho ľudia toho majú plné zuby. Lenže samozrejme my nemôžme sa spoliehať na to, že hazard obmedzíme takýmto spôsobom na celom Slovensku. Ľudia sú, bohužiaľ, častokrát hluchí, slepí voči takýmto javom.
Čiže preto každá novela, ktorá obmedzí nejakým spôsobom hazard, je dobrá. Jednoznačne najohrozenejšou skupinou sú práve tie, sociálne slabší. Už tuto kolega Matovič spomínal, ale ja v podstate som z okresu Vranov nad Topľou, kde je v našom okresnom meste vyše štyridsať herní. Viete, to je maličké mesto na východnom Slovensku, kde je štyridsať herní v jednom meste, štyridsať herní. To je niečo neuveriteľné. A keď sa prejdete po tých uliciach okolo tých herní, tak drvivá väčšina hráčov sú, bohužiaľ, Rómovia. Druhá väčšina hráčov sú skupiny ľudí, ktoré jednoducho na to nemajú. Ja zase tvrdím, keď máš peniaze, kľudne ich prehraj, hej. Choď do toho kasína, miň tam, pre mňa za mňa, aj sto tisíc euro. Keď na to máš, hraj si. Ale nemôžme dopustiť, aby gamblerstvo, ktoré, si povedzme na rovinu, to je choroba, gamblerstvo je choroba. Kľudne ju môžeme definovať ako chorobu. To nie je blbý zvyk. Jednoducho je to choroba. A dnes skúsme si spočítať, aké sú náklady na liečenie jedného gamblera verzus opatrenia, ktoré by sme prijali. Veľmi rýchlo zistíme, že skôr by sme sa mali zamerať na prevenciu ako na liečenie už týchto prípadov.
Samozrejme, nie som naivný a viem, že nemôžme to regulovať ako v niektorých štátoch, kde je hazard úplne zakázaný. Napríklad dodnes, neviem, či viete, ale na Ukrajine je hazard zakázaný. A napriek tomu tam funguje. Hráči hrajú na internete na zahraničných serveroch, čiže s doménou mimo Ukrajiny. Čiže hazard tam funguje a samozrejme funguje čierny hazard, čiže nelegálny hazard. Čiže naivní nie sme, že dá sa to zakázať plošne, lebo ten hazard vždy tu bol a vždy tu bude. Hazard je, viete, to je ako prostitúcia. To je tu celý život, celé veky.
Čiže určite môžem za klub SME RODINA povedať, že tento návrh zákona podporíme. Považujeme za veľmi dôležité, aby hazard bol obmedzený. Ja už som tu minule rozprával, že kľudne nech je obmedzený bez toho, aby mal dopad na štátny rozpočet. A to sa dá urobiť jednoducho. Dajme 100-tisíc euro zábezpeku na každú jednu herňu. Nie na prevádzkovateľa, firmu, ktorá ma štyridsať herní, ale na každú jednu herňu. V Bratislave je koľko? Dvesto herní? Alebo sto? Neviem. No ak firma, ktorá vytvára neúmerné zisky, mimochodom príjmy z hazardu, a teraz sa bavíme o prevádzkovateľoch videolotérií týchto vlastne hracích výherných automatoch, teraz sa nebavíme o nejakých stávkových kanceláriách, ale prevádzkovatelia týchto zariadení robia ročne zisky v stámiliónoch v eurách. To sú šialené peniaze. Čiže kľudne, kľudne dajme zábezpeku 100-tisíc euro na jednu herňu. Klesne nám počet herní a zároveň nám stúpne výber peňazí do štátneho rozpočtu. Viete, koľko v prepočte platí dnes prevádzkovateľ takejto herne za jeden automat? Nejakých 160 euro. Čo to je? To je spriemerovaný ročný poplatok na jeden stroj, myslím zábezpeka štátu alebo takéto niečo. Teraz mimo toho poplatku, ktorý sa platí obci a štátu.
To znamená, že nechoďme len sa pozerať na to, že kto nám tam chodí hrať. Kto sú tí hráči, že sú sociálne slabší a treba to obmedziť. Súhlas. Skúsme sa pozerať na to aj komplexnejšie. To znamená, treba obmedziť aj samotných prevádzkovateľov. Zakázať to nemôžme. To plošne jednoducho nebude fungovať, ten hazard tu bude vždy. Ale vieme im podmienky na podnikanie sťažiť tak, aby pri nich nemalo zmysel otvárať herne ako na bežiacom páse. Pretože dnes, ak sa pozriete napríklad po Bratislave, na každom rohu je herňa. Veď to je choré. My vlastne turistom môžeme ukazovať herne, normálne katalóg môžeme urobiť.
Čiže ešte raz, podporíme tento návrh, určite je dobrý a verím, že aj koaliční poslanci, no verím, dobre, som naivný, aspoň raz nebudú pozerať na nariadenie, resp. politické rozhodnutie a snáď sa dočkáme aj toho, že naozaj dobré návrhy zákonov budú v tomto pléne občas aj prijaté.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2016 14:39 - 14:40 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Neviem, či, pán kolega, viete, ako som sa ja nejako dostal k politike. To bolo tak v roku, to bolo v januári 2012, som si prečítal taký spis, volal sa Gorila. Strašne nás to naštvalo a zhodou náhod som sa stal súčasťou nejakej organizácie tých protestov. Ale máme tu Gorilu, máme tu vláčiky, sitká, neviem čo, mne je úplne jedno, či je to pravicové, ľavicové, či to bola Ficova vláda, Dzurindova vláda, Radičovej vláda, mne je to úplne jedno. Zriaďme tie vyšetrovacie výbory, zriaďme tie komisie a vyšetrujme kľudne všetko. Teraz tu nejde len o kauzy Ficovej vlády, viem veľmi dobre, že Dzurindova vláda mala minimálne toľko káuz, minimálne toľko, Mečiarove vlády detto. Ja rozdiely v tomto nerobím. Hej? Nekradneme ľavicovo, nekradneme pravicovo, ale kradne sa. Čiže ukážte nejakú svoju vôľu, že naozaj chcete. Lebo viete, častokrát sa tu pánovi Lipšicovi vyhadzuje na oči, že áno, vedel o tom kupovaní poslancov. Zriaďme výbory, nech sa vyšetruje. Kľudne, padni, komu padni. Nič viac, nič menej.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2016 14:30 - 14:30 hod.

Krajniak Milan
Pán poslanec Pčolinský, ja nerozumiem tomu, kde sa vo vás berie tá skepsa. Veď ja som niekoľkokrát počul ubezpečenie od kolegov z vládnej koalície, že ak bude nejaký návrh dobrý, tak vôbec nebude žiadny problém s tým, aby získal podporu. A ja napríklad tu vidím široký konsenzus, čo sa týka zriadenia vyšetrovacích komisií. Ja som presvedčený, že dnes o piatej budeme všetci príjemne prekvapení.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2016 14:28 - 14:30 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som chcel kolegovi Krajniakovi pripomenúť, nech si spomenie na tú našu frustráciu a pocit, keď sme ešte pred prvou schôdzou sedeli na takom školení nových poslancov, kde sme vlastne dávali rôzne otázky, čo všetko môžme, čo všetko nemôžme, a s takým znechutením sme ako noví poslanci, naivní, zistili, že nemôžme nič. Že poslanec Národnej rady opozičný reálne nemôže nič. Nemôže kontrolovať, nemôže ani dohliadať, teraz nehovorím, že vyšetrovať, ale jednoducho ten poslanec nemôže nič. A my sme sa tak potom bavili, že tak potom na čo sme vlastne prišli, keď ako opozičný poslanec, tak vidíme, že opozičné návrhy schválené nie sú, ani nebudú, čo zase rešpektujem, vzhľadom na rozloženie sily v parlamente je to normálne, vyhraj voľby, môžeš všetko, ale, a to zase nebola výčitka, jednoducho je to tak.
Ale naozaj ten poslanec Národnej rady dokopy nemá žiadne kompetencie, žiadne právomoci. A myslím si, že zriadenie takýchto vyšetrovacích výborov by prinieslo trošku aj takej atraktivity do poslaneckého mandátu, pretože pre mnohých ľudí je ten poslanec len nejaký taký, čo tam stláča tie gombíky, reálne nič nerobí, len sa tam stravuje. To teraz len hovorím, čo počúvam od ľudí. Že čo tam vlastne robíš, keď koalícia vám aj tak nič nepustí, čo tam vlastne robíš.
Čiže možno by stálo za to, aby takéto výbory zriadené boli, aby sme jednoducho mohli riešiť veci, ktoré trápia týchto ľudí.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.5.2016 14:27 - 14:28 hod.

Krajniak Milan Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážené dámy a páni, pán kolega Lipšic je známy ako znalec právnych systémov takpovediac po celom svete, ale keďže nie som až natoľko erudovaný, tak ma zaujala tá informácia, ktorú spomenul, že v stredoafrickej republike by vedeli niektoré naše kauzy, ktoré naše orgány činné v trestnom konaní nevedia, akým spôsobom zvládnuť, že tam ich vedeli vyriešiť, tak by som sa len chcel pána poslanca opýtať, či by nemohlo byť riešením aj to, že jednoducho by sme niektoré orgány činné v trestnom konaní poslali na dlhodobú stáž, kde by jednoducho boli vzdelaní v tejto činnosti. Možnože by to Slovensku pomohlo. Ide o to, na akú dlhodobú stáž.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2016 10:35 - 10:36 hod.

Krajniak Milan Zobrazit prepis
Pán poslanec Blaha, veď vy ste sa tu priznali v priamom prenose, to bolo priznanie. Obvinili ste ma, že neúmerne kritizujem Európsku komisiu, a pritom ste sám priznali, ako Európska komisia v prípade rokovania o TTIP postupuje, netransparentne, utajene, takým spôsobom, aby všetky predložili a potom pred hotovú vec a už nemali žiadnu inú možnosť iba povedať to vaše slávne: nemáme alternatívu. Nemáme alternatívu. Ale veď oni presne takto postupujú, aby už nebola alternatíva.
Po druhé, vy ste sa priznali, že vy chcete nielen fiškálnu, menovú a hospodársku úniu, vy chcete dosiahnuť aj sociálnu úniu. A pýtam sa potom, aké kompetencie ešte Slovenskej republike zostanú? O čom bude Slovenská republika rozhodovať? V čom budeme suverénni a môcť robiť suverénne rozhodnutia, keď nás v týchto všetkých otázkach prehlasujú v Bruseli?
Veľmi dojemne ste sa snažili chrániť Európu pred Spojenými štátmi americkými a tvrdili ste, že väčší pes žere, lebo sa Amerika chce dohodnúť s Európou na nejakej užšej hospodárskej spolupráci. A prosím vás pekne, v tej hospodárskej, menovej, fiškálnej a sociálnej únii tým väčším psom bude kto, ktorý bude žrať? Bude to Slovensko? Obávam sa, že nie. Pri takomto postupnom, plíživom odovzdávaní suverenity do Bruselu Slovensko zostane maximálne tak krajina, ktorá môže mať vlastné futbalové mužstvo. Len vás chcem upozorniť, že aj Wells, s ktorým budeme hrať na majstrovstvách Európy vo futbale, má svoje futbalové mužstvo, ale suverénny štát to teda nie je. Prosím vás pekne, nerobte zo Slovenska Wells.
Skryt prepis