Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

17.9.2019 o 16:05 hod.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 17.9.2019 16:05 - 16:11 hod.

Krištúfková Petra Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, z tohto návrhu sa úprimne teším. Konečne tu máme slušnejšie zvýšenie rodičovského príspevku, ale dávame rodinám len to, čo už mali mať dávno. Návrh na zvýšenie rodičovského príspevku bol totižto náš prvý návrh, ktorý som predkladala na prvej schôdzi po programovom vyhlásení vlády. Potom nasledovali moje opakované podania, no a konečne teraz padli na úrodnú pôdu, takisto ako mnou už mnohokrát predkladaný návrh zákona na úpravu náhradného výživného alebo zavedenie príspevku na začiatku školského roka. Ale vrátim sa k rodičovskému príspevku.
Ja osobne som v parlamente tri a pol roka, a to je približne čas, za ktorý jedna várka detí odrástla z obdobia, kedy rodina má výpadok jedného príjmu a je odkázaná na rodičovský príspevok, nehovoriac o zlej situácii osamelých rodičov, najčastejšie matiek.
Máme tu aktuálne návrh na zvýšenie rodičovského príspevku v dvoch úrovniach, a to pre matky, ktoré pracovali, 370 eur a matky, ktoré nepracovali. Ide o približne 140-tisíc rodičovských príspevkov vyplatených mesačne. A pán minister Richter sa vyjadril, že tento počet sa rozdelí na približne dve rovnaké skupiny žien.
Ale určite nepokladám za správne, že sa zabudlo na študentky vysokých škôl denného štúdia a doktorandky. A to bude obsahom nášho pozmeňujúceho návrhu, a to hneď z viacerých dôvodov. Nemajú nárok na poberanie materskej dávky, nebudú mať ani nárok na vyššiu úroveň rodičovského príspevku a tým ich nepriamo nútime odkladať materstvo. A povedzme si pravdu, po ukončení školy ich takto motivujeme najskôr sa zamestnať, tým pádom riešiť kariérne postupy a mať vyšší plat, aby mali vyššiu materskú a tak im utekajú roky. Tým pádom prvé dieťa prichádza vo vyššom veku a častokrát, žiaľ, už aj s ťažkosťami. A druhé a tretie dieťa je v nedohľadne. Študentky a doktorandky tým, že sa vzdelávajú, nadobúdajú vedomosti a budú každopádne prínosom do systému a my ich máme za to znevýhodňovať?
Všetci dobre vieme, že Slovensko potrebuje deti ako soľ. Pokiaľ rodiny nebudú mať dve, tri deti, tak demografia sa bude naďalej len zhoršovať. A pevne verím, že nikto z nás nechce ten stav riešiť prílevom migrantov. Nerobme teda opatrenia, ktorými motivujeme mladých ľudí k tomu, aby založenie rodiny odkladali, netlačme ich do kúta, ale dajme im možnosti. A pritom o čo nám ide? Predsa o to, aby mali deti.
Tento štát akútne potrebuje zvýšiť pôrodnosť, pretože momentálne Slovensko vymiera. Mladí ľudia nemajú prostriedky na to, aby si založili rodinu, splácali hypotéku, poprípade lízing na auto, platili bežné prevádzkové náklady a do toho mali výpadok príjmu počas rodičovskej dovolenky. Ja nehovorím, že toto celú situáciu zázračne vyrieši, ale musím, musíme zavádzať čím viac opatrení, aby demografia prestala klesať. Tento štát tak kašlal na ľudí, že pod tlakom neistôt sa rodiny začali rozhodovať pre menší počet detí a predsa práve tieto deti sú jeho bohatstvom.
Ďakujem za vašu pozornosť a teraz prečítam znenie môjho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Petry Krištúfkovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení takto:
V čl. I § 4 ods. 1 písm. b) znie:
"b) 370 eur mesačne, ak oprávnená osoba, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, je študentom dennej formy uskutočňovania štúdia na vysokej škole alebo ak sa oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte.".
Paragraf 60 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 15:25 - 15:26 hod.

Krištúfková Petra Zobrazit prepis
V rozprave ste povedal, že ženy z balkóna a vzletné reči. Trikrát ste to zopakovali. Hore na balkóne sú ženy, ktoré boli takisto aj na výbore dňa 10. septembra a tam ste vôbec nepoužili toľko demagógie ako tu. Lebo vás ani nenapadlo, že sa nevzdajú a ja s nimi. A som naozaj veľmi rada, že som na ten pozmeňujúci návrh, ktorý priniesol pán poslanec Vážny na výbor, reagovala a že naše hnutie prišlo s týmto pozmeňujúcim návrhom, pretože vás to prebudilo a konečne tu vznikla vôbec nejaká debata o tom. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2019 14:52 - 14:52 hod.

Krištúfková Petra
Ja už len dve veci. Prvá, odpoviem na otázku pána poslanca Tomáša. Spravodlivá som ja a spravodlivé je hnutie SME RODINA, pretože my sme hlasovali za dôchodkový strop, ale tak isto chceme, aby sa v praxi naplnil aj ústavný princíp. A druhá vec, z legislatívno-technického hľadiska navrhujem vyňať na osobitné hlasovanie body 7 a 9 spoločnej správy. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2019 14:21 - 14:22 hod.

Krištúfková Petra Zobrazit prepis
Najlepšie na tom je, že táto nespravodlivosť voči ženám je riešená tu v pléne tromi mužmi. A čo sa týka (reakcia z pléna), je to tak, tromi mužmi. (Potlesk. Reakcia z pléna.) Samozrejme. A na obidvoch pánov poslancov môžem reagovať akurát tak, že asi mňa ste nepočúvali, lebo ja som nepovedala strana SMER, ja som povedala vyslovene, že prišiel na výbor s pozmeňujúcim návrhom a fixnou tabuľkou pán poslanec Vážny. Takže nebol tam priestor na to, aby sme to ešte doupravovávali. Bola to tabuľka, ktorá mala v podstate zohľadňovať ústavný zákon, ktorý sme si prijali. A už je na vašom svedomí, či máte pocit, či je to správne. Ja a naše hnutie sme presvedčení o tom, že tá tabuľka je nespravodlivá voči týmto ženám. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2019 14:03 - 14:15 hod.

Krištúfková Petra Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, určite mnohí z vás ste zachytili diskrimináciu žien ročníkov ´58 až ´60 súvisiacu s vypočítavaním veku odchodu do dôchodku. Nebol totižto použitý rovnaký kľúč na výpočet a práve ročníkom ´58 až ´60 neboli spravodlivo odpočítané mesiace za výchovu detí. Výpočty sú zmätočné, nespravodlivé, a pritom zákon tu máme otvorený len preto, aby sa v praxi naplnil ústavný princíp. A tento problém sa týka približne 1 100 žien. Nie je jasné, či vládna koalícia úmyselne nechce riešiť túto situáciu, ale nič iné z toho nevychádza. Pretože dňa 10. septembra na sociálnom výbore pán poslanec Vážny predložil pozmeňujúci návrh, ktorého súčasťou bola tabuľka, ktorá fixne definuje vek odchodu do dôchodku. Už tam bolo jasné, že výpočtová tabuľka spôsobuje nespravodlivosť pre ženy ročníkov ´58 až ´60.
Účastné na výbore boli aj dámy z iniciatívy dotknutých žien, aby povedali verejne o krivde voči nim a tlmočili svoje legitímne práva, ktoré vyplývajú z ústavy. Dokonca bola zaslaná petícia pánovi ministrovi Richterovi a bolo im prisľúbené zo strany koaličných poslancov, že sa tým budú zaoberať. Ja osobne som oslovila viacerých z vás a diskutovala na túto tému, ale, žiaľ, evidentne bez výsledku. Takže sa pokúsim o to ešte raz aj tu v pléne a použijem pár konkrétnych príkladov. Môžete si to porovnať z tabuľky, ktorá bola schválená na výbore, a tabuľkou, ktorá je súčasťou môjho pozmeňujúceho návrhu.
Napríklad žene, ročník ´58, ste odpočítali do dôchodku pri jednom dieťati jeden mesiac a malo by sa odpočítať 6 a pri dvoch deťoch ste jej odpočítali sedem mesiacov a malo by sa odpočítať dvanásť. Žene, ročník ´59, pri dvoch deťoch ste jej odpočítali päť mesiacov a má sa pritom odpočítať dvanásť. A takto by som mohla pokračovať ďalej.
Prosím vás, podľa akého kľúča ste túto tabuľku vypracovali, keď ústavný zákon jasne hovorí, odpočet za každé vychované dieťa je šesť mesiacov? Lenže tá vaša tabuľka, s ktorou ste prišli, tento ústavný zákon porušuje. Takže z tohto dôvodu predkladám pozmeňujúci návrh, ktorý má za cieľ pomôcť ženám, ktoré pre tento štát poctivo odpracovali roky svojho života a vychovali preň deti, ktoré taktiež prispievajú do sociálneho systému. A predtým, ako vám prečítam znenie môjho pozmeňujúceho návrhu, chcem všetkých pekne poprosiť, aby ste sa zamysleli, či chcete vedome a vlastným zapríčinením všetky tieto ženy za ich odpracované roky a vychované deti odmeniť nespravodlivosťou.
A teraz prečítam pozmeňujúci a doplňujúci návrh a žiadam vyčleniť hlasovanie k bodu 7 a 13 spoločnej správy, pretože tento návrh sa týka práve týchto bodov. Začnem čítať pozmeňujúci návrh.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I sa vypúšťa bod 2 a 3.
2. V čl. I sa vkladá nový bod 2, ktorý znie:
"2.V § 65a ods. 2 sa vkladá písm. f), ktoré znie:
«f) Dôchodkový vek poistenca sa určí podľa prílohy č. 3a, ak tento zákon v § 274 neustanovuje inak; ak obdobie výchovy dieťaťa nemožno zohľadniť na určenie dôchodkového veku žene, dôchodkový vek muža narodeného po roku 1957, ktorý dieťa vychoval, sa určí podľa prílohy č. 3b.»."
3. V čl. I sa body 4 až 9 označujú ako body 3 až 8.
4. Za prílohu č. 3 sa vkladajú prílohy č. 3a a 3b, ktoré znejú... Musím teraz prečítať tabuľku, ktorá obsahuje kolónky, rok narodenia poistenca, kolónka muž, kolónka žena, kolónka žena, ktorá vychovala jedno dieťa, kolónka žena, ktorá vychovala dve deti, kolónka žena, ktorá vychovala tri deti alebo štyri deti, a kolónka žena, ktorá vychovala päť detí alebo viac detí.
Ročník ´43 a menej. Budem používať skratky, "r" je rok, "m" je mesiac a "d" je deň.
"Ročník ´43: 60r, 57r, 56r, 55r, 54r, 53r.
Ročník ´44: 60r 9m, 57r, 56r, 55r, 54r, 53r.
Ročník ´45: 61r 6m, 57r, 56r, 55, 54r, 53r.
Ročník ´46: 62r, 57r, 56r, 55r, 54r, 53r.
Ročník ´47: 62r, 57r 9m, 56r, 55r, 54r, 53r.
Ročník ´48: 62r, 58r 6m, 56r 9m, 55r, 54r, 53r.
Ročník ´49: 62r, 59r 3m, 57r 6m, 55r 9m, 54r, 53r.
Ročník ´50: 62r, 60r, 58r 3m, 56r 6m, 54r 9m, 53r.
Ročník ´51: 62r, 60r 9m, 59r, 57r 3m, 55r 6m, 53r 9m.
Ročník ´52: 62r, 61r 6m, 59 9m, 58r, 56r 3m, 54r 6m.
Ročník ´53: 62r, 62r, 60r 6m, 58r 9m, 57r, 55r 3m.

Ročník ´54: 62r, 62r, 61r 3m, 59r 6m, 57r 9m, 56r,
Ročník ´55: 62r 76d, 62r 76d, 62r 76d, 60r 3m, 58r 6m, 56r 9m,
Ročník ´56: 62r 139d, 62r 139d, 62r 139d, 61r, 59r 3m, 57r 6m,
Ročník ´57: 62r 6m, 62r 6m, 62r, 61r 9m, 60r, 58r 3m,
Ročník ´58: 62r 8m, 62r 8m, 62r 2m, 61r 8m, 60r 9m, 59r,
Ročník ´59: 62r 10m, 62r 10m, 62r 4m, 61r 10m, 61r 6m, 59r 9m,
Ročník ´60: 60r, 60r (pozn. red.: správne «63r, 63r»), 62r 6m, 62r, 61r 6m, 60r 6m,
Ročník ´61: 63r 2m, 63r 2m, 62r 8m, 62r 2m, 61r 8m, 61r 3m,
Ročník ´62: 63r 4m, 63r 4m, 62r 10m, 62r 4m, 61r 10m, 61r 7m,
Ročník ´63: 63r 6m, 63r 6m, 63r, 62r 6m, 62r, 61r 10m,
Ročník ´64: 63r 8m, 63r 8m, 63r 2m, 62r 8m, 62r 2m, 62r,
Ročník ´65: 63r 10m, 63r 10m, 63r 4m, 62r 10m, 62r 4m, 62r 2m,
Ročník ´66 a viac: 64r, 64r, 63r 6m, 63r, 62r 6m, 62r 6m."
Už len krátka tabuľka.
Príloha č. 3b k zákonu č. 461/2003 Z. z.
Tabuľka obsahuje kolónku rok narodenia poistenca, muž, ktorý vychoval jedno dieťa, muž, ktorý vychoval dve deti a muž, ktorý vychoval tri deti alebo viac detí.
"Ročník ´58: 62r 2m, 61r 8m, 60r 9m,
Ročník ´59: 62r 4m, 61r 10m, 61r 6m,
Ročník ´60: 62r 6m, 62r, 61r 6m,
Ročník ´61: 62r 8m, 62r 2m, 61r 8m,
Ročník ´62: 62r 10m, 62r 4m, 61r 10m,
Ročník ´63 a viac: 63r, 62r 6m, 62r."
Koniec znenia môjho pozmeňujúceho návrhu.
Kolegyne a kolegovia, tento pozmeňujúci návrh, ktorý som vám práve predniesla, je veľmi dôležité podporiť, aby sa odstránila krivda, ktorá vznikla ženám, ktoré poctivo pracovali a štát na ne zabudol.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2019 23:05 - 23:05 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Rozmýšľam, kto bol prvý s re..., jaj, Martin. Tak nejak si to zrekapituloval, to, čo som povedal. Ja chcel by som sa ospravedlniť kolegom poslancom, keďže dúfam, že to nikto nepozerá už teraz z verejnosti, lebo hanbím sa, naozaj sa hanbím za tie tri-štyri roky za môjho kolegu, chvalabohu, len dva či tri mesiace kolegu, pretože každé jeho vystúpenie je pamätné.
A, pán podpredseda vlády a pán podpredseda parlamentu, keď si spomínate, pred nejakým časom ste tu sedeli, keď sa robilo programové vyhlásenie vlády Petra Pellegriniho a jedným z posledných vystupujúcich bol práve spomínaný kolega. A pamätáte si asi jeho vystúpenie, keď tu kričal po poslancoch, že eštebák, LGBT, nohavičky. Ja si pamätám, že za ním sedel predseda vlády Pellegrini a takto si držal hlavu a zakrýval si oči, lebo sa tiež hanbil a bolo mu to nepríjemné.
Ja som vedel, že môj kolega, bývalý, že dnes vystúpi, a vedel som, že to bude niečo podobné, ale on prerazil to dno. A, bohužiaľ, na takomto človeku dnes stojí táto vláda, keďže formálne ste prišli o parlamentnú väčšinu. Všetci vieme, že neformálne ju stále máte, keďže nikdy tu nie je 100-percentný počet poslancov. Ja vám k tomu, samozrejme, ironicky gratulujem, ale už len päť mesiacov snáď to nejako spolu vydržíme a po voľbách sa karty rozdajú nanovo.
Ostatným poslancom ďakujem za reakcie.
A, Gábor, ešte k tebe jednu vec. Áno, Jankovská, je to problém tisíc správ, ale vieš veľmi dobre, že tých káuz a správ a tých prúserov je toľko, že Jankovská je taká kvapka v mori.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.9.2019 22:35 - 22:35 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážený pán podpredseda vlády, vážený pán kolega z koalície či v počte jedna a vážený pán kolega pod balkónom, a neviem, či si ešte v koalícii, či nie. Dobre. Je veľmi ťažké teraz vystupovať, keďže tu nikto nie je. (Reakcie z pléna.) To je pomerne štandardná situácia pri mimoriadnych schôdzach v túto nočnú hodinu, ale povedal som si, že už keď som sa prihlásil, tak vystúpim a poviem v krátkosti, čo som povedať chcel.
Sledoval som túto schôdzu, videli ste, môžte potvrdiť, bol som tu celý deň od jednej, odkedy začala, neodišiel som domov, maximálne som sa bol najesť a rôzne ďalšie povinnosti, ktoré som musel vyriešiť. Táto schôdza bola v celku poučná. Poučná bola v tom, že počuli sme tu nejakú, počuli sme tu nejaké odôvodnenie a počuli sme naňho reakcie. Na tie reakcie boli zase reakcie, potom ďalšie reakcie, ďalšie reakcie. A ja som si spomenul na to, že kedysi som veľmi rád hral pingpong a dnes mi toto všetko pripomínalo taký pingpong. A toto bolo tak, nie, toto nebolo tak a toto som myslel takto, nie, toto som ja nemyslel takto. A tento pingpong tu vlastne počúvame celé poobedie, celý večer. Uniká nám ale podstata. A tá podstata z môjho pohľadu je tá, že dnes je tu človek, ktorý sa musí pomerne veľmi dobre zabávať.
Nedávno som videl taký film, volal sa, možno ste ho videli, Gangster Ka: Afrika ("Gangster Ka: Afričan", pozn. red.). Je o takom českom týpkovi, ktorý z ničoho, z nuly sa stal najväčším mafiánskym bosom, a keď zdrhol na Seychely, tak ešte odtiaľ si tam robil nejaký biznis, predával toaletný papier, zarábal na tom strašné prachy, dokonca skoro položil seychelskú ekonomiku a jedného pekného dňa rôznymi konšpiráciami sa rozhodol, že potopí vládnuceho českého premiéra, v tom filme. Tak urobil také video zo Seychel, kde povedal, že s tým českým premiérom sú kamaráti a vtedy a vtedy nejaká zmenka a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa stalo? Padla česká vláda. A ten český gangster v tom filme sa strašne zabával na Seycheloch na tom, že kvôli mne padla vláda, že to je sranda, ideme piť, padla vláda v Čechách.
A mňa tak napadlo, že čo asi robí teraz Marian Kočner, kvôli ktorému dnes je situácia v spoločnosti, aká je. Marian Kočner tu nie je posledný rok, dva, desať, on tu fungoval dvadsať rokov, možno viac, dvadsaťpäť rokov. Začínal vraj ako nejaký - čo on bol? Nejaký redaktor alebo v STV-čke pracoval nejaký novinár, potom začal podnikať, potom mal nejakých divných kamarátov, potom mal zase divných kamarátov, potom začal robiť veľký biznis. A dnes sme tu počuli, že kto všetko sa s tým Kočnerom stretával. No s Kočnerom sa stretával skoro každý, kto niečo v tejto krajine nieže znamenal, ale mal nejaký vplyv. Naozaj každý. Krížom od Mečiarovej cez Dzurindovu, prvú Ficovu, Radičovej vládu, druhú Ficovu, tretiu Ficovu, prvú Pellegriniho, no každý.
Tak si predstavte, že asi tak dva roky dozadu, pár mesiacov predtým, ako bol Marian Kočner, myslím, že v júni zadržaný, vedľa parlamentu sú garáže a nad nimi je taká kaviareň. Keďže v telke sa to nevysiela, volá sa Coffee house, tak počas obednej pauzy, keď sa vyľudní parlament, tak som išiel vedľa na kávu, lebo už ma nebavilo tu sedieť sám v sále počas obeda, tak prídem do tej kaviarne a koho tam nevidím. Sedí tam Marian Kočner, vedľa parlamentu v kaviarni. Strašne škaredo na mňa pozeral, asi môj ksicht mu niečo hovoril, tak som mu opätoval škaredý pohľad, ale povedal som si, že kašľať na neho, že sadnem si. A bol som zvedavý, že s kým on tam, koho tam čaká, že Kočner vedľa parlamentu? A nie tak dávno. Tak sedím, sedím, sedím a zrazu istý...
Poprosím, pán Baláž, pokiaľ máte nejaké nutkanie niečo povedať, číslo 3 gombík - faktická poznámka, nech sa páči, veľmi rád budem reagovať na vaše dotazy, ale poprosím vás, aby ste nerušili moje vystúpenie, je to neúctivé voči mne a chápem, že v túto nočnú hodinu je ťažko počúvať, s kým vy všetkým ste vo vláde.
Ak dovolíte budem pokračovať.
A zrazu prišla návšteva, to stretnutie pána Mariana Kočnera. A kto tam bol? Došiel tam poslanec z vládnej strany SMER, sadli si, zvítali sa a začali živo debatovať, diskutovať, neviem, o čom sa rozprávali, ani ma to nezaujímalo. Ale ma napadlo, čo sa zbláznili, vedľa parlamentu si sadnúť do kaviarne, kde chodí milión poslancov, novinári tam chodia na kávu?! Tak si sadnú a tak Kočner si tam vybavuje stránku, hej? Sadol si tam a zavolal si svoju stránku, že, no poď, ideme riešiť, čo potrebujeme. Nebudem hovoriť, ako sa volal ten poslanec, ale mal také isté iniciály ako pán Kočner. Trošku... (Reakcia z pléna.) To si povedal.
Trošku ako ma to zarazilo, že, že tá arogancia, že na drzovku tu vedľa parlamentu si sadnem a tu si budem riešiť veci. To bolo naposledy, čo som videl Mariana Kočnera. Odvtedy som ho, chvalabohu, nikde nevidel ani nestretol.
Marian Kočner bol človek, ktorý sa veľmi rád stretával s každým, kto mu mohol byť nejako teraz alebo v budúcnosti na osoh. Marian Kočner fungoval na tom, že zbieral informácie o čomkoľvek, o komkoľvek. Marian Kočner veselo sponzoroval poniektorých novinárov, dával im informácie, ktoré potom sme čítali v rôznych aj mienkotvorných denníkoch, ale veľmi rád dával rozhovory a pomáhal takzvaným novinárom, ktorí pobehovali ako robocopy s ovešanými kamerami a robil s nimi veľmi rád rozhovory. Marian Kočner sa stretával s mnohými politikmi za posledných 20 rokov. S niektorými cielene, s niektorými náhodne. V tomto musím povedať, že verím predsedajúcemu, že na dovolenke ho tam stretol. To naozaj mohla byť náhoda. A verím, že nebol z toho nadšený.
Lenže Marian Kočner mal svoje opičky nielen na ministerstve spravodlivosti, mal svoje opičky v Policajnom zbore, mal svoje opičky na prokuratúre, mal svoje opičky všade, kde sa dalo a kde to potreboval. Podľa môjho názoru...
Pán Heger, poprosím.
Podľa môjho názoru Marian Kočner bol jednou z hláv zločineckej skupiny, tí ľudia boli dnes pomenovaní niekoľkokrát Igorom Matovičom a tá skupina dlhodobo kooperovala, financovala sledovanie a vyrábanie kompromateriálov na rôznych politikov a rôznych ľudí, ktorí im neboli pohodlní. Napríklad aj na mňa. Existuje taká, už teraz nie, existuje taká stránka, Gábor si ju bude pamätať, kde si predstavte, že bol som odfotený v kaviarni, ako si robím kávu, a na druhý deň vyšiel blog, ktorý ma okydával zvrchu, zospodu. Predstavte si, že som sa ženil v mojej rodnej obci, za dva týždne sa zjavili fotky na tej stránke z mojej svadby s titulkom "Mafiánska svadba Petra Pčolinského". Samozrejme, časom sme zistili, že za tými blogmi, fotkami a sledovaniami stála asi partia okolo aj Mariana Kočnera.
Môj kolega Milan Krajniak nedávno bol vypovedať a bol predvolaný kvôli sledovaniu novinárov a rôznych ľudí organizovanou skupinou okolo Mariana Kočnera. A si tam vedel pozrieť rôzne fotky, svoje, rôzne prepisy rozhovorov v kaviarni. Títo ľudia sledovali nielen politikov, nielen novinárov, sledovali v tom čase aj mňa bezvýznamného, ktorý som nebol nijako politicky angažovaný, len som bol kamarát napríklad Milana Krajniaka. Čiže mám svoje skúsenosti aj ja s touto organizovanou skupinou.
Marian Kočner vyrástol za vlády SMER-u, vyrástol, nie vznikol, vyrástol, do obludných rozmerov. Všetci veľmi dobre vieme, že bol to kamarát práve členov strany SMER, nie strany SNS, nie strany MOST, práve členov strany SMER. Udržiaval s nimi čulé kontakty. Platil si policajtov, platil si prokurátorov a mal na povel a mal na povel policajného prezidenta a jeho okruh a na povel si vedel vyžiadať pavúkov, vedel si vyžiadať rôzne informácie, ktoré potreboval na svoj biznis alebo na svoje aktivity súvisiace s politikou.
Ja nedávam vinu Petrovi Pellegrinimu, že Marian Kočner tu je alebo bol, alebo pôsobil, ja verím tomu, že Peter Pellegrini sa s ním nikdy nestretol. Však prečo by sa s ním aj stretával? Ale kolegovia Petra Pellegriniho s ním úzko spolupracovali, obchodovali, komunikovali a je naozaj smiešne dnes počúvať, že lebo Sulík, lebo Matovič, lebo Kollár.
A keď sme pri Kollárovi, tak Boris Kollár pozná Mariana Kočnera a nikdy sa tým netajil. A pozná ho 25 rokov. A poznať ho bude do konca svojho života. Lenže rozdiel je v tom, že Marian Kočner vydieral Borisa Kollára, chcel ho okradnúť o pozemky na Donovaloch, chceli ho "vypáliť" a jednoducho ich vzťah bol maximálne nepriateľský. O čom svedčí aj komunikácia, ktorú niektorí z novinárov videli.
Rozdiel je v tom, že na Borisa Kolára Marian Kočner robil tlačovky a vypisoval odmeny. To je v tom rozdiel, páni kolegovia, ak ste tu ešte niektorí z koalície, že čo mal Kočner s Kollárom. Asi to. Na rozdiel od iných kolegov z tejto koalície, ktorí s ním chodili vedľa parlamentu na kávičky a robili s ním biznis. Ktorí sa s ním stretávali, chodili na jachty a udržiavali úzke styky.
Viete, prečo som podpísal túto mimoriadnu schôdzu? Osobne nie kvôli Monike Jankovskej, lebo pre mňa tým, že sa vzdala funkcie, tak pre mňa je to vybavená vec v tomto smere. Túto schôdzu som podpísal kvôli tomu, pretože ma štve, v akej sociálnej situácii sú ľudia, pretože ma štve, v akom stave sú verejné financie, a preto, že ma štve, v akom stave je táto krajina.
Edo Heger už dnes rozprával o verejných financiách, my dnes veľmi dobre vieme, že vyrovnaný rozpočet nebude, že tá sekera bude niekde okolo jednej miliardy euro, žiaden vyrovnaný rozpočet nebude. A tá sekera miliarda bude len preto, že nejaký Andrej Danko chce nakupovať stíhačky, transportéry, rôzne nezmysly a vymýšľa si rôzne balíčky len preto, aby pred voľbami sa zapáčil svojim voličom. Pretože keď tu bolo dnes povedané, že Igorovi Matovičovi ide o politické prežitie, lebo má nízke preferencie, taký istý problém má Andrej Danko, taký istý problém má SaS-ka, taký istý problém má aj SME RODINA, taký istý problém má aj ix strán, že sme niekde medzi 5, 6, 7, 8 %. A nikto nevie, ako dopadnú voľby. Ale kvôli tomu, že idú voľby, tak nebudeme hovoriť o tom, že v akom stave je táto krajina?
Určite by mi pán premiér oponoval, že veď ale vianočné príspevky, obedy zadarmo, jasné, super. Obedy zadarmo vidíme v praxi, zadarmo nie sú. Lebo samosprávy sú zlé. Vidíme v praxi, že tie "sociálne balíčky" sú drobné. Tak ako Igor raz povedal, že táto vláda funguje tak, že oni vám v noci vykradnú špajzu - tak to bolo? - vykradnú špajzu a ráno vám s úsmevom na tvári prídu dať džem. A ešte im zatlieskajte, poďakujte im, pokloňte sa im. A ako to bolo dnes povedané? Že vám neďakujú ľudia na Slovensku, tak ako poniektorým. No jasne, že vám ďakujú ľudia, keď prídete na míting stranícky, kde navozíte ľudí zo Slovenska, tak vám tlieskajú, až sa zblázniť idú, že vlasy si trhajú.
Ale o tomto má byť politika? Tieto hádky - ukradol-neukradol, urobil-neurobil? Na toto tu máme súdy, na toto tu máme políciu. Naša politika, vážení, by mala byť o tom, aby sme pomohli ľuďom. Dennodenne aj vám ľudia píšu. Lebo viem, že aj vám ľudia píšu, nemá na lieky, nemá na toto, nemá na toto. Dnes som videl akože naozaj hnusné fotky a status zo Žiaru nad Hronom. Nehybný chlap, chorý, leží a spí na nejakej deke na zemi, na dlážke, lebo nemajú peniaze, nemá ani posteľ. O takýchto ľudí sa máme starať. Máme sa strať o matky s deťmi, máme sa starať o všetkých, ktorí sa postarať sami o seba nevedia. Nie všetko vyrieši trh. Štát by mal pomáhať týmto slabším ľuďom, kvôli tomu ste išli do politiky všetci.
Mňa tiež nebaví tú celý deň sedieť a počúvať tie hádky a zaklincuje to, chvalabohu, môj bývalý kolega, len tri mesiace bol môj kolega, absolútne stupídnym a stupídnym a ja neviem akým, pod úroveň vystúpením, to bolo niečo strašné. Áno, bolo to vtipné, smial som sa, ale smial som sa na jeho sprostosti.
Pán podpredseda vlády, pri všetkej úcte, dnes ste formálne stratili väčšinu. Vy ste na tomto človeku, čo tam hore sedí pod tým balkónom, nie je tu teraz, vy dnes formálne ste závislý od podpory takýchto poslancov, ktorí ste dnes videli jeho vystúpenie. A ja som videl, ako ste sa vy tu všetci tvárili aj vrátane predsedu vlády. Bolo vám trápne aj za neho. My sme sa hore hanbili, že sme ho dotiahli do parlamentu a, bohužiaľ, dnes tento človek rozhoduje o tom, či vy dnes máte väčšinu alebo nemáte väčšinu. Ja viem, že na to sa môžte už vykašľať pár mesiacov pred voľbami, už aj tak nič svetové neschválite okrem rozpočtu, to som veľmi zvedavý, ako dopadne hlasovanie, a na takýchto ľuďoch je dnes táto vláda závislá.
Ja si pamätám, pred dvomi rokmi, keď ste mali dohodnutý termín predčasných volieb, 7. júla, myslím, to bolo, po vražde, tak, tak jeden minister tejto vlády mi povedal, že, áno, ideme do predčasných volieb, pretože my sa nemôžme spoliehať na hlasy nejakého Marčeka. No dnes musíte. Áno, je to smutné, ja viem, že vás to neteší, viem, že je to situácia, z ktorej nie ste nadšení, ale na takýchto ľuďoch, ktorých, my sa za to hanbíme, že sme ich tu dotiahli, vy ste závislí dnes.
Táto vláda formálne stratila väčšinu v parlamente a "legitimitu", a keď som tu dnes počul od jedného kolegu z opozície, že táto schôdza aj tak nemá zmysel, lebo však čo, predčasné voľby tu nemajú zmysel, akože mesiac skôr hore-dole. Každý deň tejto vlády je pre Slovensko veľké mínus! Každý deň! Nielen v rozpočte, nielen vo výbere daní, ale v celkovej atmosfére spoločnosti.
A tak ako som dnes povedal vo faktickej, toto volebné obdobie mi pripomína už jedine obdobie Mečiarovej vlády z ´94 - ´98, keď sa vraždili ľudia, keď sa, v úvodzovkách, nechcem tu nejaké klišé rozprávať, "unášal štát", keď sa rozkrádal štát šialeným spôsobom a keď si tí, ktorí mali moc, robili, čo chcú, a správali sa tak arogantne ako v tomto volebnom období, že sa s mafiánmi a hlavami zločineckých skupín stretávali hneď vedľa parlamentu bez absolútnej štipky nejakej, nejakej, teraz poviem, základnej logiky, že tak nebudem pod nosom sa tu stretávať všetkým. Táto nie vláda, ale toto volebné obdobie mi pripomína obdobie ´94 - ´98.
A naozaj je to na zamyslenie, aby ste, kolegovia, aj do budúcna, lebo teraz už nič svetoborné neurobíme, naozaj zvážili, že načo my ideme do politiky. Či tu ideme preto, aby sme sa tu, síce už tu nikto nie je, ale aj tak to nepoužijem, aby sme tu sedeli na tých kreslách a stláčali ten gombík, lebo 80 % poslancov v tejto sále, a viete veľmi dobre, že je to tak, častokrát nemá šajnu, o čom sa hlasuje, najmä keď sa hlasuje o spoločných správach.
Ani ja častokrát nemám šajnu, že čo je spoločná správa bod päť. Teraz hlasujeme 7 až 11, tiež občas nemám šajnu, čo to je. Ale spolieham sa na kolegov, ktorí sa tomu venujú.
Na toto sme tu išli, aby sme stláčali gombík a sa tu prestravovali a boli stravníci? Však je to hanba. A je to naša hanba.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.9.2019 18:02 - 18:04 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Prichádzam sem trochu zhrbený, padajú mi plecia, ohnutý chrbát preto, lebo cítim strašnú ťarchu, ťarchu zodpovednosti a výnimočnosti, že na jednej osobe, teda na mne, na jednej osobe stojí a padá otvorenie Národnej rady a vôbec fungovanie celej Národnej rady a mimoriadnej schôdzi ("schôdze", pozn. red.). Cítim sa veľmi výnimočne.
A teraz vážne. Uvedomte si, že ja som sa ospravedlnil dlhodobo, riadne som sa ospravedlnil kvôli riadnej, plánovanej ceste do Spojených štátov. Ja som nechcel o tom veľmi hovoriť, ale predbehol ma pán predseda Národnej rady Danko, ktorý začal hovoriť, že som si tam išiel dovolenkovať. Potom to poopravil, že som si išiel robiť PR. Ja som tam išiel kvôli tomu, čo robím v podstate celý svoj dospelý život, v nejakej forme pokúsiť sa pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú.
A to najdôležitejšie teraz. Ja chápem, že pán predseda Danko to nevie, či nie je schopný pochopiť, možno jeho mentálna výbava na to nemá, že niekto sa snaží pomáhať ľuďom, pokiaľ môže. Pretože on celý svoj život miesto toho, aby ľuďom pomáhal, tak tých ľudí okrádal, prípadne v tom lepšom prípade na nich parazitoval či na nich kašľal. Samozrejme, že s tým súvisí, že nebol ochotný ospravedlniť moju neúčasť a toto chcem veľmi zdôrazniť... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Držte sa témy, pán poslanec, nie som odvolávaný ja, takže.

Kollár, Boris, poslanec NR SR
... pre takéhoto človeka je absolútne neospravedlniteľné, ak niekto sa snaží pomáhať ľuďom, a pritom tento človek, ktorý neakceptuje a neospravedlňuje pomoc iným, bez problémov vlastných poslancov SNS, absolútne bez problémov ospravedlní, ako za dôvod súkromná zahraničná cesta alebo dlhodobo plánovaná súkromná zahraničná cesta do Švajčiarska, alebo vo veľa prípadoch plánované stretnutia v regiónoch.
Viete, ukončím to tým, čím som začal, pre takéhoto človeka je absolútne neospravedlniteľné, ak sa niekto snaží pomáhať ľuďom.
Ďakujem. Som rád, že konečne tá schôdza bola otvorená.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2019 16:55 - 16:57 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán podpredseda, aj pán premiér predtým spomínal tiež, že táto schôdza, že je slabá a tá príprava je slabá, no, ja musím konštatovať, že aj tá obhajoba je taká slabá a tiež ide tu o nejaké, by som povedal, zľahčovanie.
Čo sa týka tej obhajoby, mňa by veľmi zaujímala jedna vec. Keď sa odvolávala pani ministerka Matečná, SNS-ka nastúpená do jedného poslanca. Keď bola mimoriadka ku Gajdošovi, SNS-ska nastúpená do jedného poslanca a bili sa tu do krvi a vystupovali a reagovali na každé jedno vystúpenie. Kde máte poslancov, pán podpredseda. Kde máte poslancov SMER-u? Však je vás vyše 40, vidím vystupovať dvoch, pána Blahu, ktorého to baví, o tom nepochybujem, a pána Erika Tomáša, ktorý musí.
Čiže mňa by naozaj zaujímalo, že kde máte tú obhajobu, lebo mne to príde tak, že vašim poslancom nezáleží na imidži tejto vlády a nie sú ochotní vystupovať na vašu obranu. Čo sa nedá povedať o poslancoch za SNS, ktorí tu boli do nohy a jeden za druhým vystupovali celý čas, keď sa odvolávala pani Matečná alebo keď bola mimoriadka ku Gajdošovi.
Čiže toto mi skúste zodpovedať, že prečo tu nemáte poslancov? Prečo sa nezapájajú okrem pána Blahu a pána Tomáša? Nezáleží im na tom?
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2019 15:34 - 15:36 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predseda, veľmi pozorne som vás počúval, nemáme tú možnosť vás tu často počúvať. Napadlo ma niekoľko vecí pri vašom prejave, čiže skúsim byť stručný.
Jedna z tých vecí je, keď som tak si porovnával rôzne volebné obdobia Národnej rady, toto volebné obdobie - a teraz neberte osobne -, toto volebné obdobie pre mňa osobne je porovnateľné atmosférou v spoločnosti, kauzami, problémami, tým, čo sa tu deje, jedine s obdobím ´94 - ´98, pre mňa osobne. To je môj názor.
Druhá moja poznámka k vášmu vystúpeniu. Ja okrem iného som mal špecializáciu na vysokej škole marketing a celkom živo sa zaujímam aj o politický marketing, zaujímam sa celkom živo o sociálne siete, sledujem to, monitorujem to a vnímam vývoj niektorých ľudí.
Pán predseda, klobúk dole, vy ste ďaleko, ďaleko predbehli Roberta Fica v politickom marketingu. Naozaj, klobúk dole. Aj čo sa týka sociálnych sietí, aj čo sa týka komunikácie s médiami, aj čo sa týka vystupovania. Keby tu stál Robert Fico na vašom mieste, išla by z neho zlosť, miestami agresivita, hnev. Z vás išiel pokoj, kľud, úsmev na tvári. Robert Fico sa má čo učiť od vás, čo sa týka politického marketingu. Politický marketing ste zvládli na jedničku s hviezdičkou.
A o tom, ja som jeden z dvoch poslancov za SME RODINA, čo podpísali túto schôdzu, pre mňa osobne dôvod Monika Jankovská nebol ten primárny dôvod. O svojich dôvodoch, prečo som to podpísal, a to sú ekonomické, sociálne, spoločenské, budem hovoriť... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis