Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.6.2019 o 15:20 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 15:20 - 15:22 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. V súvislosti s tou marihuanou už aj predtým tu kolega Dostál vystupoval a hovoril o tom. Ja som takisto toho názoru, že človek, ktorý v minulosti užíval drogy, nemá čo robiť v školstve. A poviem to možno pejoratívne, ako to cítim. Ja, ja by som mal veľký problém s tým, keby som zistil, že nejaký feťák alebo bývalý feťák učí moje dieťa. Toto naozaj nepatrí do výchovy a do nejakého procesu vzdelávania našich detí, to je jedna vec.
A druhá vec, ty si, Aďa, hovorila o trošku takej ješitnosti, že ale ja som to predkladal vtedy a vtedy ste vy to nepodporili a teraz ste mi to ukradli. Toto sa tu deje bežne, ale na rozdiel od iných my hlasujeme za návrhy zákonov podľa ich obsahu, nie podľa toho, kto ich predkladá. Je to podľa mňa normálny prístup v súlade s nejakým zdravým sedliackym rozumom a častokrát nedostaneme hlas za náš návrh zákona, hoci s ním kolegovia súhlasia, len preto, lebo, citujem, veď vy ste mi minule nepodporili môj návrh zákona. Čiže to len aby ste chápali, aj v rámci opozície, teraz budem hovoriť o treťom rade, aj v rámci opozície nám konkrétne sa stalo, že náš návrh zákona neprešiel o dva hlasy len preto, že kolegovia v treťom rade povedali, že nezahlasovali sme za to preto, lebo jednak sa nám nechce; v treťom rade, v tomto; jednak sa nám nechce to robiť, čo vy tam navrhujete, a jednak, veď aj minule vy ste nám nezahlasovali, hej? Čiže takto sa rozhoduje niekedy o tom, či návrh zákona prejde alebo neprejde, a v našom prípade to bolo o dva hlasy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.6.2019 15:11 - 15:20 hod.

Pčolinská Adriana Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážené dámy, vážení páni, ja by som z tohto miesta chcela stručne a po jasnej, vecnej argumentačnej línii zaujať svoje stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Ja som k nemu vystupovala už v prvom čítaní, kde náš klub hnutia alebo hnutie SME RODINA sa zdržalo, pričom v rámci reči a potom ešte aj pri iných príležitostiach, napríklad v diskusii s kolegynkou Smolíkovou, som jasne uviedla, že chápem – a toto je dosť podstatný moment, že chápem pohnútky a ambície predkladateľov tohto zákona, že prečo to predkladajú, ale zároveň jedným dychom som argumentovala aj tým, čo ma v tom predmetnom návrhu zákona vyrušuje.
Vtedy som uviedla niekoľko bodov ako napríklad to, že podľa môjho názoru nie je správne predlžovať tú povinnú školskú dochádzku z desiatich na jedenásť rokov, taktiež som vtedy uvádzala aj to, že sa mi vonkoncom nepáči alebo podľa môjho názoru nie je správne a vhodné to, aby v rámci toho zákona to dieťa vtedy takpovediac prepadlo, aby sa to s ním potom ťahalo po zvyšok plnenia, toho obdobia plnenia povinnej školskej dochádzky.
Potom sme mali, samozrejme, k predmetnému návrhu zákona niekoľko výborov, kde som bola vyzvaná alebo kde bola tá možnosť, tak ako všetci členovia výboru mali možnosť pripomienkovať tento zákon, dať pozmeňujúce návrhy a podobne. Ja som vtedy doručila nejaký súpis mojich postrehov a pripomienok kolegyni alebo teda výboru ako takému a potom v podstate som bola oboznámená o nejaký ďalší časový sled s pozmeňujúcim návrhom troch poslancov, ktorý bol teda dosť rozsiahly. A tu práve prichádzame k tomu momentu, ktorý by som chcela zdôrazniť, že v rámci tohto pozmeňováku som si prečítala, samozrejme, nie je to dokonalé, hej, nič nie je na svete úplne dokonalé, ale v rámci toho pozmeňujúceho návrhu sa mi páčilo niekoľko momentov a práve pre tieto; a znova zopakujem aj svoje predchádzajúce stanovisko, hneď teraz z tohto miesta uvádzam, že za daný zákon zahlasujem.
Po prvé, v tom pozmeňováku sa ponecháva desaťročná povinná školská dochádzka, čo je teda fajn, taktiež sa to pre-kla-si-fi-ku-je z plnenia povinnej školskej dochádzky na povinné predprimárne vzdelávanie, čo je takisto fajn. Poviem prečo. Ako som uviedla, som matka osemročného dievčatka. Aj napriek tomu, že je to jedináčik a v podstate som mala tú možnosť voľby, pretože moje pracovné zaradenie v tom čase nepatrilo medzi exponované, čiže nepatrila som do kategórie matiek, ktoré sa boja o svoje pracovné miesto, že stratia pozíciu a podobne, som svoju dcéru dala do škôlky, keď mala dva a pol roka.
Musím povedať, že je bez diskusie, aké sú benefity kolektívu, to si myslím, že sa tu asi zhodneme všetci v tejto sále, a za týmto si tvrdo stojím. A vtedy som argumentovala a ten argument naďalej zostáva, že som sa len bála toho, že ak chceme podchytiť tú rómsku populáciu v zmysle, že chceme zabezpečiť, aby mali sociálne návyky, spoločenské, hygienické a tak ďalej, tak som povedala, že je podľa mňa neskoro, keď chceme dieťa v piatich rokoch učiť používať toaletný papier a podobne. Pokiaľ sa týka majoritnej populácie, tak tam som povedala to, že som si vedomá benefitov, preto som to dieťa sama umiestnila do škôlky. A taktiež čo som minule zabudla povedať a teraz by som to chcela pripomenúť, častokrát sa stáva to, že keď to dieťa navštevuje, teda respektíve nenavštevuje kolektív a je potom umiestnené do škôlky, vo väčšine prípadov je to cítiť, že tam absentuje nejaká povedzme schopnosť nadväzovať kontakty, komunikačné schopnosti, schopnosť vychádzať s rovesníkmi v kolektíve a podobne a dokonca ja, čo som umiestnila dcéru do základnej školy, do súkromnej základnej školy, podotýkam z dôvodov nie snobských, ale z dôvodov čisto pragmatických, som bola častokrát svedkom toho, keď to dieťa, keď nastúpilo do školy a nebolo takpovediac začlenené predtým do kolektívu, to dieťa malo elementárne medzery v socializácii, ako napríklad používať ten spomínaný toaletný papier, pretože padla otázka zo strany mamy, či teda pani učiteľka bude chodiť prvý polrok alebo prípadne rok na toaletu s tým dieťaťom a pomáhať mu, lebo ono ešte nie je celkom zvyknuté.
Takže týmto zákonom, som presvedčená, že sme schopní eliminovať takú tú opičiu lásku častokrát detí, ktoré nie sú začlenené do kolektívu. A znova opakujem, chápem to ako niečo, čo je prospešné, ale nie je direktívne v tom tvrdom a negatívnom slova zmysle. Preto uvedený návrh zákona podporím.
Pokiaľ; nedá mi predsa len z tohto miesta – ale čisto konštruktívne a bez akýchkoľvek osobných invektív – povedať, že keď sa bavíme o pozmeňujúcich návrhoch k tomuto zákonu, tak sa mi zdá byť maximálne pokrytecké argumentovať tým, že to je len politika a podobne. Veď predsa my v rámci uvedených pozmeňovákov, áno, riešime napríklad stravovanie v rámci obedov zadarmo a podobne, ale prepánajána, tak keď sme takí liberálni častokrát, ako som mala svedkom to počuť za posledné debaty, tak prečo napríklad to stravovanie nemôžu poskytovať alternatívne inštitúcie? Veď moje dieťa takisto sa stravuje v reštaurácii neďaleko školy, pretože tá škola kapacitne alebo z nejakých xy irelevantných dôvodov na tomto mieste nie je schopná to stravovanie poskytnúť. Pokiaľ to stravovanie spĺňa hygienické a iné požiadavky, tak v tom nevidím najmenší problém.
Ďalšia vec. Bavíme sa tu o tom, že raz sa niečo prijalo, raz sa niečo neprijalo, teraz to principiálne odmietame, lebo je to politické a ja neviem čo. Znova, keď si chceme naliať čistého vína, chceme byť k sebe úprimní, že naozaj nám ide o dobro ľudí, tak vám pripomeniem jednu, jednu udalosť. Ja som, teraz nechcem klamať, bolo to dávnejšie, predkladala jeden balík zákona, v rámci ktorého som hovorila o logopédoch, školských uniformách a taktiež tam boli začlenené aj osemročné gymnáziá. Vtedy ani pes po mne neštekol. Samozrejme, že ten zákon nebol prijatý, neprešiel, zobrala som to ako holý fakt, hej? O tri alebo štyri mesiace bol tento zákon, ktorý riešil osemročné gymnáziá, znova nastolený a, vážení, ja sa pýtam, vtedy som kričala, a ja som to predložila a vy teraz opakujete a prečo ste to neschválili? Ja som sa jednoducho držala premisy, to, čo hlásam, tak to aj držím, že chcem pomôcť ľuďom. Prešiel ten zákon? Navýšili sa kvóty? Prešiel. Tak potom prečo by som teraz vypisovala po facebookoch a kričala po pléne, že aha, tak oni mi to ukradli a to bol môj nápad a teraz to chcete znovu predkladať a aké je to pokrytecké a vy z toho chcete vytĺcť politický kapitál a ja neviem čo.
Podľa môjho názoru my absolútne nie sme schopní v niektorých momentoch odabstrahovať od osobného a zo všetkého sa snažíme vytĺcť ten trápny politický kapitál. Ja keď sa držím toho, že chcem niekomu pomôcť, tak je jedno, či sa to nastolí v januári alebo v marci, keď sa mi to raz páči a viem sa s tým stotožniť, úprimne a vnútorne, keď už hovoríme o tom vnútru dneska, vnútre dneska, že nevidíme dovnútra niekoho, tak aspoň sám za seba viem, či sa mi niečo páči a či je to dobré alebo nie. Takže z tohto dôvodu znova opakujem, ja predmetný návrh zákona podporím.
Dôvody sú jasné. Samozrejme, znova opakujem, určite to nie je dokonalá verzia, ale skúsme sa na veci pozerať tou optikou toho optimistického a dobrého, že keď je niečo veľa pripomienkované, tak nepozerajme na to, že to sú len prílepky a aké to bolo v prvopočiatkoch zlé, ale pozerajme na to z tej druhej stránky trochu, že aha, tak asi chceme niečo skvalitniť a keď to už má prejsť a všetci matematiku tuná ovládame, tú elementárnu, tak vieme, že to prejde, tak nech to prejde v čo možno najlepšej možnej miere. A som presvedčená o tom, že predkladatelia tohto návrhu zákona nechcú niekomu robiť napriek alebo niekoho, a už vôbec nie deti, samozrejme, nejakým spôsobom penalizovať, ohrozovať, robiť im zle.
A ešte posledná vec, čo si neodpustím na tomto mieste nespomenúť. Keď sme sa bavili o tých drogách, ja sama som 15 rokov v školstve, príde mi nanajvýš nevhodné, minimálne ľudsky, ak nie inak, tvrdiť, že keď si dá niekto nejakú marišku, a, však mu to prepáčme a tak ďalej. Keď som raz učiteľ a zdravo zmýšľajúci človek, ktorý keď už nič iné má rád zdravý životný štýl a má rád svoje zdravie, tak jednoducho nebudem robiť také veci, že mám ambíciu pracovať s deťmi, pôsobiť s mládežou, byť príkladom, že však jedna mariška sa mi odpustí. To je podľa mňa akože dosť mimo argumentácie.
A viete prečo? Mám jedného známeho, ktorý sa uchádzal o post, neviem presne, ako sa volala tá pracovná pozícia, pointa bola tá, že chcel pracovať na letisku v rámci tej riadiacej veže. Dotyčný splnil všetky kritériá, bol úspešný v pohovoroch, splnil všetky papierové aj iné náležitosti, ale do pracovného pomeru ho nezobrali. A viete prečo? Pretože ten človek, ktorý chcel robiť na tej navigačnej veži, mal záznam, že jedného dňa močil na verejnosti. Tak to je diskvalifikácia toho, aby taký človek pracoval na letisku? A keď učiteľ, ktorý má ísť vzorom, príkladom, tak nech si dá tú marišku, veď to je v pohode, nie, však o nič nejde. Ja by som to, ľudia zlatí, zakázala každému, nieže pedagógom.
Toľko z mojej strany. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.6.2019 11:43 - 11:44 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktoré sa konalo 27. júna 2019 v opakovanej voľbe.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 123 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 123 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti v opakovanej voľbe všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 123 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 5 neplatných a 118 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že; zo 118 platných hlasovacích lístkoch overovatelia zistili, že:
– Zuzana Dlugošová: za 27 hlasov, proti 51, zdržalo sa 40.
– Monika Filipová: za 10, proti 53, zdržalo sa 55.
Na voľbu predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní v opakovanej voľbe nebola zvolená žiadna z navrhovaných kandidátok.
Overovatelia poverujú svojho člena Petra Pčolinského oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky. Koniec hlásenia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 10:40 - 10:42 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Pán kolega, zopakujem, každá strana bude mať rovnaký limit 3,5 milióna euro. Každá strana, žiadne zvýhodnenie, znevýhodnenie. Každá strana môže mať dary, pôžičky, úvery, bezodplatné plnenia. A ak prejde aj môj pozmeňovák, tak členské, maximálne 3,5 milióna euro. Ja nerozumiem, o akom obmedzení a diskriminácii tu stále hovoríme. Každá strana má tie isté podmienky. To, že niektoré strany už parlamentom prešli alebo neprešli, no to je politický život, to viete veľmi dobre, že jednoducho niekomu sa to podarí, niekomu sa to nepodarí. Ani KDH sa to nepodarilo, ani SMK sa to nepodarilo. Nepodarilo sa to ani strane 99 %, ktorá naliala do kampane, ja neviem, 5 miliónov euro a urobili jedna celá niečo. Ja nechcem, aby voľby boli vždy len o peniazoch, že kto má viac peňazí. Vy sa pýtate, že tak načo to potom je, keď 3,5 milióna dokopy nikto vlastne ani nezískal za volebné obdobie v rámci nejakých pôžičiek a darov. Ja vám poviem, načo to je, aby bola nejaká hranica, aby ľudia vedeli, že niekde je dosť.
Viete, čo je problém, čo ja osobne vnímam? Ja strašne veľa chodím po tom Slovensku a ľudia nám vyčítajú, politikom, že vyhadzujeme peniaze na bilbordy, na kampane, na sprostosti namiesto toho, aby sme tie peniaze dali ľuďom. A ja chcem, aby bol nejaký strop, aby bola nejaká hranica, že kedy je dosť. A vy zasa hovoríte, že nikdy nie je dosť. Vy zasa hovoríte, že stropy netreba, veď načo. Veď keď príde nejaký sponzor, nejaký oligarcha, však nech si tam naleje aj 100 miliónov euro, keď chce. No ja mám s týmto problém. Ja viem, že vy s týmto problém nemáte, ale ja s týmto problém mám.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 10:13 - 10:15 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Dostál, tretie strany sa môžu zaregistrovať, napríklad Pišta Lakatoš sa zaregistruje a bude viesť kampaň za 300-, 400-tisíc euro. Lenže nikto neskúma pôvod peňazí, odkiaľ Pišta Lakatoš, ktorý je nezamestnaný, 300-, 400-tisíc euro mal. Zrušením tretích strán sa zamedzí anonymným peniazom, ktoré sa do kampaní pravidelne nalievajú a je to bežná prax. Ja som veľmi rád, ak tento zákon prejde, že sa tretie strany zrušia. Pretože tam ja vidím najmä problémy z nejakého, teraz poviem, nekalého financovania pri politických kampaniach.
Pán kolega Klus, veď včera ste vraveli, možno nie doslovne, že najlepšie by to bolo bez obmedzenia, aby, lebo však tie stropy nemajú zmysel, aj tak sa porušujú, tak zrušme nejaké tie stropy. Nehovorím, že ty konkrétne, Martin, ale ja si myslím presný opak. Ja si myslím, že malo by to mať nejakú hranicu, veď nie je normálne, aby každé voľby boli len o tom, kto má viac peňazí, kto viac sponzorov naženie a kto koho bude potom držať za gule. My nie sme v Spojených štátoch amerických, že Trump za 24 hodín od ohlásenia kampane vyzbieral 24 miliónov dolárov. My nie sme v Spojených štátoch. Bohužiaľ, u nás to funguje tak, že poniektoré strany, ktoré sú tu 20 rokov, majú akcionárov, poniektoré strany tu majú svojich oligarchov, a ja si myslím, že nie je v poriadku, ak strany sú závislé na svojich sponzoroch, ktorí majú častokrát neobmedzené zdroje.
Pán kolega Zelník, ja sa pozerám na veci sedliackym rozumom z praxe, nie som kaviarenský povaľač, preto možno niekedy hovorím jednoduchšie a veľmi nefilozofujem.
A, pán kolega Kresák, ostalo na teba 15 sekúnd. Viem, áno, niektorí si mýlia dojmy s pojmami a vidím to veľakrát, občas sa to aj mne stane, nikto nie je dokonalý, teda, samozrejme, okrem teba.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.6.2019 9:50 - 10:07 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Mám krátky pozmeňujúci návrh, ale rád by som ešte povedal pár vecí k tomuto návrhu zákona a k tej rozprave, čo tu bola.
Súhlasím sčasti s pánom kolegom Dostálom. Je ten spôsob, akým sa predkladá tento návrh zákona, nie je v poriadku, nie je štandardný a mohol prísť oveľa skôr. Ale keďže máme parlamentnú demokraciu, koalícia vládne, opozícia kontroluje, tak sme v úlohe štatistov a keďže tento návrh tu je, tak jediné, čo môžme konštruktívne, bez hejtovania, lebo zatiaľ je to tu len o hejtovaní, prispieť pozmeňujúcim návrhom, možno z večera do rána, ale kto chce, tak vie si sadnúť a ho urobiť.
Dosť veľa rôznych argumentov tu zaznelo, len niektoré, niektoré, napríklad ktoré kolega Dostál rozprával, pri všetkej úcte, vyplývajú z neznalosti fungovania politických strán a z neznalosti tej praxe. Napríklad, pán Dostál, vy ste tvrdili, že to je lex Kiska, lebo Andrej Kiska nebude môcť dať viac ako 10-tisíc euro členské a 300-tisíc euro dar. Ale vy veľmi dobre viete, len ste to nepovedali, lebo je to výhodné, že môže dať pôžičku. Môže dať kľudne pôžičku. Prečo by ju nedal? Áno, pôžička sa musí vrátiť. Ale prečo by ju nedal na 30 rokov? Úplne bez problémov. Môže. Nikto mu v tom nezabráni, aby dal tri milióny euro pôžičku vlastnej strane. Môže to urobiť, bezúročne, aj na 30 rokov. Je to úplne legálne, je to úplne v poriadku a môže takýmto spôsobom financovať stranu.
Čo sa týka tých ďalších výdavkov, opomenuli ste povedať, že nielen strany, ktoré prekročili 5 %, majú štátny príspevok, ale aj strany, ktoré prekročili 3 %, majú štátny príspevok. Napríklad KDH, možno sa teraz mýlim, nepoviem presné číslo, dostalo 900-tisíc (?), tak nejak, neviem teraz presne alebo okolo milióna? Ja nemám pocit, že KDH minulo na, keďže je neparlamentná strana, ja nemám pocit, že KDH minulo na VÚC-ky, komunálne voľby alebo prezidentské voľby ešte ďalších šesť miliónov, sedem, desať, pätnásť. Pretože je úplne logické a funguje to tak, pán Dostál, že strana, ktorá neprejde do parlamentu, určite nevyhodí päť, šesť, sedem miliónov euro na komunálky, na prezidentské, na VÚC-ky. Len hlupák by dal toľko peňazí, keď je neparlamentnou stranou. A strany, ktoré, lebo váš argument je, že strany, ktoré nemajú štátny príspevok alebo nezískali štátny príspevok, sú diskriminované. Ukážte mi jednu stranu, ktorá urobila 2,9 % a nemá štátny príspevok, že dá na komunálne voľby alebo VÚC-ky 7,5 milióna euro. Ukážte mi jednu takúto stranu. Však len idiot by to urobil! A vy veľmi dobre viete, že je to tak.
Čiže diskriminácia pána Kisku v žiadnom prípade. Ja v tom absolútne nevidím problém. Môže minúť tri milióny na kampaň, zároveň môže do strany v pohode naliať 3,5 milióna euro, bez akýchkoľvek problémov. Môže tam dať členské, môže tam dať dar a môže tam dať pôžičku. Bez problémov. Čiže ten váš argument je trošku pritiahnutý za vlasy a nerozumiem, prečo tu stále rozprávate o pánovi Kiskovi. Dookola len Kiska, Kiska, Kiska, Kiska. Ak idete ku Kiskovi, povedzte to rovno, hájite jeho záujmy. Lebo mňa môže napadnúť aj Progresívne Slovensko, SPOLU, Štefan Harabin, neviem, kto ešte všetko možné vstúpi do parlamentných volieb, ale vy stále hovoríte len o Kiskovi. Nerozumiem prečo. Lebo tá vaša logika sa dá aplikovať na kohokoľvek z tých novovznikajúcich strán.
Ďalšia vec. Vy si stále, pán Dostál, pletiete vedenie volebnej kampane so slobodou šírenia informácií. Ja neviem, či to robíte úmyselne alebo, ja neviem, nerozumiete tomu rozdielu, ale jednoducho stále hovoríte to isté, že ide o zamedzenie alebo obmedzenie slobody šírenia informácií, lebo občania nebudú môcť prejavovať svoj názor. A však to je hlúposť. Nikto občanom nebráni prejavovať svoj názor. Ale viesť volebnú kampaň je niečo úplne iné. A máme skúsenosti s poslednými niekoľkými voľbami, že tie tretie strany zneužívali politické strany na to, aby dofinancovali kampaň, lebo na vedenie kampane je nejaký strop a keď ten strop videli, že míňajú, tak veľmi rýchlo sa členovia volebných štábov zaregistrovali ako tretie strany a naliali tam ďalšie peniaze. Tak potom načo máme stropy? Potom urobme to, čo chcete vy, čo je v podstate váš cieľ, aby žiadne stropy neboli, žiadne moratóriá neboli, žiadne pravidlá nie sú. Nech si každý robí, čo chce. Nalejme 50 miliónov euro do kampane a potom tu bude raj na Zemi. Ako mne to takto pripadá.
Ja neviem, či vy bojujete, lebo rozumiem výhradám, skrátené, tomu rozumiem, k tomu nemám ako výtky, ale ja nerozumiem, s čím máte problém, že sa obmedzia príjmy strany za volebné obdobie na 3,5 milióna euro. Keď si zoberiete výročné správy politických strán, nie som si istý, či tam nájdete iné príjmy politických strán ako štátny príspevok presahujúce 3,5 milióna euro. Ja neviem, či taká strana je, pochybujem, že je, neparlamentná alebo parlamentná, ktorá mala príjmy viac ako 3,5 milióna euro. Ja neviem, či je taká strana. Podľa mňa ani nie je.
Ďalšia vec. Mnohí máme skúsenosti s porušovaním volebnej kampane a mnohí máme skúsenosti s tým, že tie sankcie sú smiešne. Ja absolútne súhlasím s tým, že sa majú sprísniť sankcie za porušovanie moratória, za porušovanie financovania, za porušovanie vedenia volebnej kampane. Ja s tým nemám žiaden problém, lebo povedzte mi, ak niekto prekročí limit výdavkov o milión euro a dnes mu hrozí pokuta od 10-tisíc do 100-tisíc euro, čo je to za sankciu? To sa vám bude smiať do očí. To nie je žiadna sankcia. Nemá to, nemá to sankčný účinok. Sankcia má byť taká, aby ten, kto úmyselne ide porušovať limity alebo zákon, bol varovaný, že ak toto urobíš, tak tá sankcia bude taká, že to pocítiš. Ale čo je to za sankciu, že prekročím to o milión, o dva, ale sankciu dostanem 100-tisíc euro dnes maximálnu? No ja by som sa smial, že kľudne prekročím o 2 milióny euro, však dajte mi 100-tisíc, aj tak sa mi to vyplatí. Ja neviem, prečo sa bojíte sankcií.
A ďalšia vec. Ak sa bavíme o tom objeme 3,5 milióna za volebné obdobie, vy hovoríte o likvidácii strany, ak to poruší. Ale normálna politická strana, nehovorím o nenormálnych, normálna politická strana, ktorá vedie účtovníctvo, ktorá má auditované výročné správy, ak vidí, že prekročuje limit, tak úplne jednoducho tie peniaze vráti. Ja v tom nevidím problém. Ak to niekto neurobí, tak buď kašle na účtovníctvo, alebo to robí úmyselne a čaká, že čo bude, že nejako sa mu to prepečie. Je úplne normálne, že ak zistím, že porušujem pravidlo, tak okamžite vykonám nápravu. Ale vy hovoríte, vy hovoríte, že tí, čo porušujú pravidlá, to je v poriadku a my ich ideme trestať, lebo sa tu schváli nejaký zákon, že pôjdu do likvidácie. A čo? Majú dodržiavať pravidlá. Nech dodržiavajú zákon. Či zákon sa nemusí dodržiavať? Stačí povedať, že bu-bu-bu, dostaneš blokovú pokutu na mieste, v úvodzovkách?
Ja si myslím, že aj tie sankcie sú absolútne v poriadku. Dokonca ja by som bol aj za prísnejšie sankcie. Ak prekročíš limit, nie dvojnásobok prekročenia, pokuta, ja by som dal aj desaťnásobok prekročenia, lebo ak niekto prekročí limit o 100-tisíc euro, nech zaplatí milión pokutu. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec Šuca, poprosím o kľud v sále. Ďakujem.

Pčolinský, Peter, poslanec NR SR
Pán poslanec Šuca, nevykrikujte tam pod balkónom! Ak máte niečo k môjmu, kľudne dajte faktickú. Ďakujem.
Ďakujem, pán predsedajúci.
Budem pokračovať. Čiže zhodneme sa na skrátenom, ale k obsahu zákona ja nemám výhrady. Dáva logiku to, čo hovoríte, že za volebné obdobie podľa terajšieho zákona strany môžu minúť na všetky kampane 7,5 milióna euro, my ideme obmedziť príjmy strany, ktoré nedostanú, neprejdú voľbami, na 3,5 milióna euro. Ale povedzme si rovno, strana, ktorá neprejde voľbami a nedostane štátny príspevok, že nebude mať ani 3 %, nebude dávať 7 miliónov euro na komunálne voľby alebo VÚC-ky (reakcia z pléna), no lebo nebude. Len blázon by to urobil. Taká strana nie je. Čiže na jednej strane logicky máte pravdu, na druhej, prax je úplne iná.
A ja by som sa ešte vrátil k vedeniu volebnej kampane, kde hovoríte o obmedzovaní slobody šírenia slova. Naozaj, rozlišujte všetci šírenie informácií a vedenie volebnej kampane. Veď nie je v poriadku, že Ondrej Dostál sa postaví, teraz neberte to osobne, sa postaví na námestie v čase volieb alebo moratória a bude tam vykrikovať, že ja budem voliť SaS. Ale k nemu sa pridá ďalších desať kamarátov z nextu a budú tam spolu vykrikovať: My budeme voliť SaS. To nie je šírenie informácií, to je vedenie volebnej kampane. Toto, čo vy hovoríte, je mimo volebnej, mimo obdobia, kedy sa vedie volebná kampaň. To môžte sa postaviť a kričať to, ale nemýľme si šírenie informácií s vedením kampane.
Pán Dostál, ide len o to, že mimovládne organizácie a rôzne priateľské zoskupenia nebudú môcť viesť kampaň? O to ide? Lebo ja si myslím, že o to vám ide, že mimovládky a rôzne zoskupenia nebudú môcť viesť kampaň.
Vy ste včera rozprávali, že obmedzujú sa aj kandidáti, že kandidáti politickej strany sa nebudú môcť zaregistrovať ako tretia strana a, chudáci, nebudú môcť robiť kampaň. Ale veď je to hlúposť! Kampaň bude viesť politická strana. A ja ak chcem si viesť samostatnú krúžkovaciu kampaň, čo je bežná prax, tak zoberiem objem peňazí, ktoré chcem ja sám si vynaložiť na kampaň, dám ich na transparentný účet strany ako dar alebo pôžičku, ak sa tak dohodnem, zoberiem faktúru od firmy, ktorá mi robí krúžkovaciu kampaň, a odovzdám ju strane, že toto mi preplaťte, lebo som vám dal dar do strany alebo pôžičku, alebo členský príspevok. Ja absolútne nevidím žiadne obmedzenie.
Pán Dostál, myslíte si, že kandidát zo 148. miesta na kandidátke sa zaregistruje ako tretia strana, založí si transparentný účet, bude o tom viesť podrobnú evidenciu a bude si strážiť výdavky, limity, všetko, čo mu zákon dovoľuje alebo nedovoľuje? No nebude. Ten kandidát radšej dá strane 500 euro, lebo toľko má z vrecka na kampaň, vytiahne 500 euro, dá ich strane ako dar a pošle strane faktúru, že toto mi, prosím vás, preplaťte.
Ja som napríklad tiež zvažoval, že v týchto parlamentných voľbách sa zaregistrujem ako tretia strana. Viem, že by som s tým mal oveľa viac starostí, ale ja nevidím problém v tom, že nebudem tretia strana. Jednoducho objem peňazí, ktorý chcem dať na vlastnú krúžkovaciu kampaň, dám strane ako dar a len im dám faktúry, toto zaplaťte. Ja tam nevidím žiadne obmedzenie. Kandidáti si naďalej budú môcť viesť osobné kampane.
Nebudem to naťahovať, teraz dovoľte, aby som prečítal pozmeňujúci návrh. Môj pozmeňujúci návrh, ešte v krátkosti, je o tom, že navrhujem rozšíriť pôsobnosť navrhovaného limitu príjmov politickej strany počas jedného volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky okrem príjmov z darov, iných bezodplatných plnení, pôžičiek a úverov aj o príjmy strany z členských príspevkov. To znamená, že do limitu 3,5 milióna euro na volebné obdobie sa budú zarátavať aj členské príspevky. To znamená, aby sa nestalo, lebo dnes je zákon tak postavený, aby sa nestalo, že do toho, ten návrh je postavený tak, že do limitu 3,5 milióna sa počítajú len pôžičky, dary a bezodplatné plnenia. Členské tam nie je. Keď sa znižuje limit na 10-tisíc euro, ja aj tak tam vidím riziko, že niekto zoberie igelitku, obehne svojich sto členov, každému dá po 10-tisíc euro a vlož to ako členské. A nebolo by to v tom limite. Ja som veľmi zvedavý, či to prejde, tento návrh zákona, lebo poviem rovno, tento návrh zákona ide proti veľkým stranám, ako napríklad SMER-u. Som veľmi zvedavý, či zahlasujú.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pčolinského k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
Návrh skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, sa mení takto:
V čl. II 3. bode § 22 ods. 8 a 4. bode § 34f ods. 2 sa slová "písm. b) a h)" nahrádzajú slovami "písm. a), b) a h)".
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.6.2019 18:41 - 18:43 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Dostál, pán Kiska, ak bude môcť dať len 10-tisíc euro členské, však to je v poriadku, ale vy ste zabudli, že on môže dať ešte 3,5 milióna dar alebo 3,5 milióna pôžičku.
Ďalšia vec. Viete, vy tu, vy tu už po niekoľkýkrát hovoríte, že obmedzuje sa šírenie slobody informácií a bla-bla-bla. Ale šíriť informácie a viesť kampaň je obrovský rozdiel. Ak sa niekto počas moratória postaví na námestie a bude tam kričať, že ja budem voliť Ondreja Dostála, to je porušenie moratória. Ak to bude rozprávať v krčme pri pive, že chlapi, tak ja asi zajtra budem voliť Ondreja Dostála, tak to je v poriadku. Ale akonáhle, akonáhle sa to robí takýmto spôsobom, tak to podľa mňa v poriadku nie je.
Ak na tomto námestí bude hulákať 250 ľudí, že budú voliť Ondreja Dostála, podľa vás je to šírenie informácií? Nie, podľa mňa je to vedenie kampane a porušovanie moratória.
Čiže naozaj mali by ste rozlišovať a nezľahčujte vedenie kampane a šírenie informácií. Je v tom obrovský rozdiel.
A čo sa týka tých kandidátov, tak tých tretích strán. Tak napríklad ja ako kandidát po prijatí tohto zákona plánujem dať strane buď členský príspevok 10-tisíc euro, alebo dám dar strane 10-tisíc euro a nechám vystaviť faktúru danej firme, ktorá mi bude robiť nejakú kampaň na 10-tisíc euro, odovzdám to našej účtovníčke a poviem jej, dal som tam dar 10-tisíc euro, tu je moja faktúra, zaplať mi to. Napríklad aj takto.
A to je presne o tom, že vy ste nikdy nepôsobili v normálnej strane.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.6.2019 15:01 - 15:02 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Pán kolega Dostál, ale vy ste mi stále neodpovedali, že ako budú diskriminovaní? Teraz ste zase použili vetu, že obmedzí sa šírenie slobodných informácií. Ako? Tým, že povieme, že strop je 3,5 milióna na dary a pôžičky? To je obmedzenie šírenia informácií? To nemyslíte vážne. Za 3,5 milióna keby som chcel šíriť informácie, tak odvšadiaľ bude vyskakovať Pčolinský. Čokoľvek si otvoríte na internete, čokoľvek si otvoríte na Facebooku alebo Instagrame, bude vyskakovať Pčolinský. Za 3,5 milióna urobím takú kampaň, že nič iné pol roka nebudete počuť.
Čiže, prosím vás, aké obmedzenie je? Ja stále ako nemám odpoveď na túto otázku. Beriem, že možno nejakú odpoveď máte, ale ja som ju stále nepočul, že niekoľkokrát ste rozprával a stále ste mi nedal odpoveď, že akým spôsobom budú diskriminovaní. V čom? V čom? Podmienky budú mať všetci rovnaké. Tri a pol milióna na dary a pôžičky, bezodplatné plnenia a členské, tri milióny minúť na kampaň. Všetci to budú mať rovnaké. Čiže v čom sú obmedzení tí noví?
Skúste mi to, pán Dostál, prosím vás, vysvetliť, lebo stále tú odpoveď od vás nemám. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26.6.2019 14:48 - 14:57 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Áno, vládna koalícia mohla prísť skôr, ale zase platí argument, že nedávno skončili prezidentské voľby, skončili eurovoľby a tam sa ukázalo, akým spôsobom sa zneužíva inštitút tretích strán. Ja som rozprával s riaditeľkou odboru pani Chmelovou a pýtal som sa jej na tretie strany. A názor odboru a názor aj väčšiny členov štátnej komisie, kde aj vy máte zástupcu, strana SaS, je ten, že najväčší problém spôsobovali tretie strany.
Tento návrh zákona, nie to skrátené, budem hovoriť aj o tom návrhu zákona, tento návrh zákona hovorí aj o tom, že sa zrušia tretie strany, pretože tam sa obchádza financovanie politických strán, tam chodia s igelitkami za manželkami, za bratrancami, za susedmi, dajú im peniaze do ruky a zaregistrujú sa ako tretia strana a financujú kampaň v môj prospech, alebo v niekoho neprospech.
Mne osobne sa stalo v eurovoľbách, že v čase moratória, 48 hodín pred voľbami istý Inštitút ľudských práv, to sa len tak volá, to len aby ste chápali, to sa len volá Inštitút ľudských práv, ale v skutočnosti je to LGBT loby, tak platili sponzorované odkazy nielen na mňa, ale aj na pani Nicholsonovú a na ďalších. Sponzorované odkazy platili. Porušovali moratórium, len taký fukot. A keď som sa pýtal na ministerstve vnútra, aká im hrozí sankcia, tak mi povedali, že asi žiadna. Viete prečo? Lebo zákon nepočíta s tým, že tretia strana môže byť, pardon, zákon nepočíta s tým, že oni sú právny subjekt, nie fyzická osoba, jednoducho nejak to tak je teraz, nebudem hovoriť presne, nejak to je tam napísané, že maximálne môžu dostať v priestupkovom konaní 350 euro. Ale tisíce eur, to bolo nonstop, sponzorované odkazy počas moratória. Lebo sa zaregistrovali.
Zrušme tretie strany! Predíde sa problémom, ktoré má štátna komisia, ktoré majú počas volebnej kampane, majú desiatky a desiatky podnetov, počas moratória majú stovky podnetov, väčšina z nich sú ľahko alebo ťažko riešiteľné. A tie, ktoré sú ťažko riešiteľné, sa ťahajú potom ešte dlhé mesiace alebo roky.
Zrušme tretie strany a znížme limity!
Pán Dostál, ja viem, že vy by ste boli najradšej, keby sme nemali žiadne limity. Aj ako hovoril Boris Kollár, koľko je dosť na kampaň? Desať miliónov, dvadsať miliónov, sto miliónov? Koľko chcete, aby bolo dosť?
Presne o tom budú tieto voľby. Ak tento zákon neprejde, tieto voľby budú o tom, že toto bude historicky najdrahšia kampaň, najšpinavšia kampaň a najagresívnejšia kampaň.
A vidíme to už teraz. Už teraz sa robia antikampane. Už teraz sa systematicky pracuje na špinení politických konkurentov, už teraz sa to deje. A deje sa to aj na stranu SaS, pán Dostál, v ktorej vy ste v poslaneckom klube. Ale vám nie, vám to nestačí. Vy potrebujete mať neobmedzené výdavky na kampaň. Toto je podľa vás normálne?
Ja si myslím, že je úplne v poriadku, keď sa limit na dary, pôžičky, bezodplatné plnenia a na členské obmedzí na 3,5 milióna euro. Dnes táto suma nie je nijakým spôsobom obmedzená.
Vám sa, pán Dostál, zdá, že nejako utrpia tie nové strany, keď im, keď dáme limit 3,5 milióna euro? Veď celkový limit výdavkov na parlamentné voľby sú tri milióny. Návrh hovorí o tom, že príjmy strany za volebné obdobie môžu byť maximálne 3,5 milióna. Čiže čím utrpia? V návrhu sa píše, že limit, jednoducho tam ostáva, výdavkov na parlamentné voľby tri milióny euro. V čom budú obmedzené tie nové strany? Tiež môžu minúť tri milióny euro. V čom sú obmedzené? Ja nerozumiem, v čom sú obmedzené. V čom budú? Môžu dostať dary, pôžičky, bezodplatné plnenia a členské 3,5 milióna ako všetci a môžu minúť tri milióny na kampaň. V čom sú obmedzení? V ničom.
Jediné obmedzenie je v tom, aby sa nestalo, že dobrí oligarchovia, ktorých vy teraz velebíte poniektorí, dobrí oligarchovia nalejú nie tri, nie päť, možno desať a financovať sa to bude cez tretie strany. Strana minie tri milióny, ale ďalších päť miliónov kľudne minie cez tretie strany. Dnes naozaj nie je problém zobrať do igelitky päť miliónov euro, obehnúť, ja neviem, 500 ľudí, 500 členov a každý z nich vloží desaťtisíc euro ako, ako dar, ako, ja neviem, aké plnenie ešte, zaregistruje sa ako tretia strana a bude viesť kampaň. V čí prospech? Alebo v čí neprospech?
Toto je dnešný stav. Tento návrh tento stav vyrieši a obmedzí a tie podmienky budú rovnaké. Práveže budú rovnaké. Ja nevidím, v čom tam by rovnaké nemali byť. Ja nevidím, kde by mali byť diskriminované tie nové strany. Ja to tam nevidím. Tri a pol milióna budú môcť dostať a tri milióny budú môcť minúť tak, ako všetci. V čom je tá diskriminácia? Ja nerozumiem, v čom.
Že to prišlo teraz narýchlo? Áno, prišlo to teraz narýchlo, s tým súhlasím. Mohli s tým prísť oveľa skôr. Bohužiaľ, neprišli.
Pán spravodajca hovorí, že nemohli, možno nám povie prečo. Mohli s tým prísť skôr, podľa môjho názoru kľudne to mohlo byť. Ale čo už? Jednoducho, prišli s tým teraz.
Prečo by sme mali byť proti?
Že chceme, aby sa míňalo menej peňazí? Aby to nebola, tá kampaň o peniazoch, že všade len peniaze? Kúpim si tisíc bilbordov. Viete, koľko stoja bilbordy v čase kampane? Sto euro s DPH. Tisíc bilbordov stotisíc euro. To je nič. Tisíc bilbordov máte už brutálnu kampaň. Päťtisíc bilbordov, päťsto tisíc euro? No takto z vrecka poniektorí to pľuvnú. Päťtisíc bilbordov, ja si neviem predstaviť, že niekto bude mať päťtisíc bilbordov. Ale pokiaľ viem, niektoré strany kupujú, že dvetisíc, tritisíc bilbordov. Jeden bigbord, tisíc euro. Čo to je? Vy dnes milión dáte len na externú kampaň, dáte na bilbordy a bigbordy a oblepíte všetko, celé Slovensko. O tom má byť kampaň, že kto má viac peňazí? No hádam nie.
A mňa naozaj veľmi mrzí, že, nebudem menovať, jeden kolega z týchto radov (rečník rukou ukazuje na pravú časť pléna) mi povedal, že: však áno, len potrebujeme ocikať svoj piesoček, tak budeme proti. Ako, sorry, o tom je politika?!
Alebo iný kolega z tých nových strán mi povie: a to naši voliči chcú počuť, ale my máme názor iný. O tom je politika?!
Akože prepáčte, ja som nešiel do politiky tu robiť divadlo, ako to robia poniektorí, ale išli sme do politiky kvôli tomu, aby sme niečo pre tých ľudí urobili. A čo riešime? Egá, vlastné záujmy, spojíme sa s tými, aby sme zrazili dole týchto, keď zrazíme týchto, potom zrazme týchto, ale navonok hovorme, že sa chceme spájať. O tom je politika? Robiť divadlo? Robiť tu šou? Však ľudia, ktorí sú teraz hore na balkóne, si myslíte, že čo si o nás myslia? Že sme tu všetci blázni? Všetci tu hrabeme len do vlastného vrecka a vy im môžte vysvetľovať, že sa snažíte, vy môžte aj tu v opozícii alebo v koalícii, lebo je tu veľa slušných ľudí, je tu veľa pracovitých ľudí, vy im môžte rozprávať, čo len chcete, ale ten celkový obraz o poslancoch a o parlamente je ten, že máme vysoké platy, nepohneme prstom, teraz, keď sa pozrieme do sály, je tu päť ľudí dokopy. Čo si majú tí ľudia myslieť?
Jednoducho je to o čom? O peniazoch. Kto má viac peňazí, urobí lepšiu kampaň. Ale politika nemá byť o tom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.6.2019 14:46 - 14:48 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Áno, my tiež nie vždy súhlasíme s týmto zrýchleným konaním, skráteným legislatívnym konaním, samozrejme, to máte pravdu. Ale nakoľko si treba uvedomiť, že sme tu mali dvoje voľby, ktoré nám jasne ukázali, že tie tretie strany, cez tie tretie strany sa dá veľmi, veľmi ľahko ovplyvňovať a financovať kampane zboku, tak je namieste, aby niekto nevykrikoval zase, že to urobili v normálnom konaní, potom sa to dostane niekedy v septembri a októbri a potom už nám všetkým vyletí dekel, to už určite aj mne by vyletel, že proste je to tesne pred voľbami. Dnes ešte tú, ten pocit, že je to tesne pred voľbami, ten pocit nemám a preto si myslím, že je namieste v tomto prípade použiť toto skrátené. Aby sme zase nevyužívali tento argument v septembri, októbri, že áno, je to, je to tesne pred voľbami. Ja som presvedčený, že toto je správna vec, možno sme to mali urobiť ďaleko skôr. A toto je výčitka aj voči vládnej koalícii, tento návrh zákona možno už mal platiť dávno pred týmto termínom, že mali to priniesť pred rokom a mohli sme to robiť normálnym spôsobom. Áno, s týmto súhlasím.
Skryt prepis