Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.9.2019 o 9:23 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2019 9:23 - 9:25 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Napadlo mi pri tvojom vystúpení, keď si sa pýtala, že prečo až po štyroch rokoch a prečo až teraz, no jednak to, že idú voľby, preto to predkladajú. A mne to pripomenulo iný zákon, zákon o exekučnej amnestii, ktorý sme predkladali od roku 2016. Po roku sa zrazu stal témou aj pre vládnu koalíciu a tvárili sa celý čas, že to idú riešiť. Výsledok je taký, že predložili nejaký paškvil, ktorý v skutočnosti nepomôže ľuďom, ale pomôže súdom, pretože sa zastaví exekúcia, ale na druhý deň opäť sa môže tá exekúcia podať, tá istá. Čiže čo sa vyriešilo? Pomohlo sa súdom.
Čo sa týka náhradného výživného; je to tak, pán kolega. Čo sa týka náhradného výživného, tak opäť je tu, teraz by som povedal, nejaká, nejaká slabá napodobenina nášho návrhu zákona, ktorá opäť má tam rôzne nášľapné míny, ktoré v konečnom dôsledku neurobia ten efekt, ktorý je požadovaný, to znamená, aby sa pomohlo tým matkám tak, ako treba.
A prečo sa to všetko robí takýmto spôsobom? No jednoducho preto, ako povedal mi raz jeden koaličný poslanec, že môžte predkladať, čo chcete, my to potom predložíme sami a vyfúkneme vám tú tému. Lenže ten zásadný rozdiel je v tom, že nám nejde o to, aby sme niekomu vyfukovali témy, ale nám ide o to, aby sme reálne pomohli tým ľuďom. Ak chceme reálne tým ľuďom aj pomôcť, tak jednoducho tie zákony musia byť urobené tak, aby ten efekt mal aj zmysel. Nie, aby tam boli nášľapné míny, ako napríklad aj v tomto prípade, čo sa týka vládneho návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.9.2019 9:18 - 9:23 hod.

Krištúfková Petra Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, skoro štyri roky sme čakali na to, aby ste upravili tento zákon tak, aby fungoval. Už štyri roky mohol tento zákon reálne pomáhať matkám s deťmi alebo teda osamelým rodičom. Opakovane som tu v pléne otvárala diskusiu, opakovane predkladala návrh na jeho úpravu. Nikdy ste sa nezapojili do konštruktívnej debaty a návrh na jeho úpravu podávate až teraz, pol roka pred voľbami.
Ale ľudia nie sú naivní, tak ako si myslíte. Pamätajú si. Napríklad matky celé toto volebné obdobie poberali nízky rodičovský príspevok a museli vyžiť z 203 eur mesačne. Až neskôr ste im zvýšili o smiešnych 10 eur. Ale je tu aj kopec matiek, teda osamelých rodičov, ktorí sa nevedeli dostať ani k náhradnému výživnému, a to vďaka vám. A nezačnite, prosím, argumentovať, že to chcelo dôkladnú prípravu. Ak sa na to musíte pripravovať štyri roky, tak tam nemáte čo robiť. A nakoniec, aj tak ste si zobrali za predlohu ten náš návrh. Dokola som tu opakovala, že zákon je zlý a nepomáha tak, ako by mal. Tak pevne verím, že z tohto vznikne konštruktívna debata. Vypočujte si naše námietky a vznikne jeden dobre fungujúci zákon, ktorý bude pomáhať matkám, teda osamelým rodičom s deťmi, pretože výživné je určené práve deťom a je psia povinnosť štátu deti chrániť.
Už v roku 2016 som upozorňovala na všetky nedostatky tohto zákona a predovšetkým som navrhovala, aby exekúciu na neplatiča podával štát, čiže úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, a nie matka, resp. osamelý rodič. Je predsa nemysliteľné, aby bremeno vymáhania bolo na pleciach matky. Túto úpravu tento váš návrh obsahuje, čo je veľmi dobré.
Ale mám otázku. Ďalším problémom zákona je, že o náhradné výživné môže požiadať rodič len s príjmom do domácnosti nižším ako 2,2-násobok životného minima. Vy vo vašom návrhu zvyšujete túto hranicu na 1 010 eur, ale nenašla som navýšenie v návrhu, ktoré by sa vzťahovalo na matku s viacerým počtom detí. Zaujíma ma, prečo ste sa rozhodli touto sumou matku s dieťaťom obmedzovať a ako ste dospeli k tejto sume, že je dostačujúca k tomu, aby mohla o náhradné výživné požiadať. Presne z tohto dôvodu sme my v našom návrhu túto hranicu úplne odstránili, pretože odmietame diskriminovať akúkoľvek matku a už vôbec nie tú, ktorá pracuje. Lebo presne tá osamelá pracujúca matka je celé dni v robote, aby zarobila tých tisíc eur. Padá na hubu a vy jej za toto všetko zoberiete aj možnosť požiadať o náhradné výživné?
Ďalej navrhujete vyplácať náhradné výživné maximálne do výšky 355 eur zo sumy riadneho výživného. Avšak nevidím dôvod, prečo chcete nastaviť zákon tak, že nebude akceptovať sumu riadneho výživného, ktorá už raz bola určená súdom, a to s ohľadom na potreby dieťaťa. Podľa mňa je to schizofrenické.
Ďalej, upozorňovala som na nutnosť zmeniť trestnoprávnu zodpovednosť u neplatiča výživného už po dvoch mesiacoch. Aktuálne ste s tým prišli aj vo vašom návrhu a neplatenie výživného sa stáva trestným činom po dvoch mesiacoch, čo som veľmi rada, pretože už jeden mesačný výpadok výživného pre matku s dieťaťom, ktorá každý mesiac rieši základné existenčné výdavky, spôsobuje likvidačné problémy.
Takže trocha návrh ešte dolaďme, diskutujme a bude naozaj dobrý. Týka sa predsa detí, čo už som ikskrát povedala, že práve tie sú bohatstvom tohto štátu. Keď upravujete zákon, spravte to, prosím, tak, aby naozaj fungoval bez nezmyselných podmienok. Keďže váš návrh je v prvom čítaní, tak v druhom čítaní určite prídeme s pozmeňujúcim návrhom, ktorý nepodmieňuje, nevyčleňuje a neznemožňuje osamelým matkám alebo teda osamelým rodičom poberať náhradné výživné. Alebo podporte náš návrh.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.9.2019 9:11 - 9:15 hod.

Krištúfková Petra Zobrazit prepis
Dobrý deň, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, skoro štyri roky sme čakali na to, aby ste tento zákon upravili tak, aby bol v poriadku, pretože je veľmi dôležitý. Už štyri roky mohol tento zákon reálne pomáhať matkám s deťmi alebo teda osamelým rodičom. Opakovane som tu v pléne otvárala diskusiu, opakovane predkladala návrh na jeho úpravu. Nikdy ste sa nezapojili do konštruktívnej debaty. A návrh na jeho úpravu... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, pardon. (Krátky rozhovor navrhovateľky s predsedajúcim mimo mikrofónu.)

Krištúfková, Petra, poslankyňa NR SR
Takže ešte raz, takže musíme uviesť, pardon, tým, že je rozprava spojená, tak... Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, najlepší záujem dieťaťa musí byť rozhodujúcim kritériom v rozhodovacej činnosti orgánu štátu, preto je ale nevyhnutné vytvoriť také legislatívne podmienky v zmysle čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, aby štátne orgány mali možnosť účinne pomáhať tejto skupine obyvateľstva. Pomôcť deťom v situáciách, keď v dôsledku neplnenia najzákladnejšej povinnosti zo strany ich rodičov, vyživovacej povinnosti, aj keď je ohrozený ich zdravotný vývin, musí byť a je aj prioritou každej vyspelej spoločnosti.
Zákonom č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa upravilo poskytovanie náhradného výživného. Štát poskytuje náhradné výživné v prípadoch, ak si povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť voči nezaopatreným deťom, a v prípadoch, keď sirotský dôchodok, resp. suma sirotských dôchodkov u nezaopatreného dieťaťa nedosahuje výšku minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine. Celé bremeno vymáhania nedoplatkov na výživnom ponecháva na pleciach jednotlivca, vo väčšine prípadov matky dieťaťa, ktorá je v mnohých prípadoch v nezávideniahodnej situácii.
Cieľom predloženého návrhu zákona je vytvoriť pre deti a oprávnené osoby plnú vykonateľnosť rozhodnutí súdov alebo súdom schválenej dohody o vyživovacej povinnosti povinnej osoby a pre príslušné štátne orgány také podmienky, aby mali povinnosť vymáhať náhradu od povinných osôb za poskytnuté náhradné výživné prostredníctvom rozhodnutí vydaných v správnom konaní. Navrhovaný zákon teda zabezpečí rýchly a dostatočný spôsob náhrady za poskytnuté výživné žiadateľom, ktorým sa z rôznych dôvodov výživné neplatí.
Návrh zákona obsahuje prísne mechanizmy postihovania tých, za ktorých sa poskytne náhradné výživné a ktoré sa, a ktoré sa zabránia pokusom o zneužitie tohto inštitútu. Ide najmä o povinnosť oprávnenej osoby podať celé trestné oznámenie na povinného pre zanedbanie povinnej výživy, nakoľko naplnenie jedného zo znakov trestného činu podľa § 207 Trestného zákona je totožné s podmienkou nároku § 2 ods. 1 písm. a) návrhu zákona, navýšenie vymáhanej pohľadávky o penále vo výške 0,05 % za každý deň z omeškania nezaplatenia náhradného výživného, ktoré úrad vymáha spolu s náhradou za poskytnuté náhradné výživné. Úrad vymáha pohľadávku, ktorá prešla na štát podľa § 38 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Ďakujem a hlásim sa do rozpravy.
Skryt prepis
 

19.9.2019 17:56 - 17:58 hod.

Štarchoň Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážení páni poslanci, dáma, pani poslankyňa tu nie je aktuálne žiadna. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedené návrhy prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 19.9.2019 17:16 - 17:16 hod.

Krištúfková Petra
Dávam procedurálny návrh, aby k bodu 113 (tlač 1464) a bodu 72 (tlač 1626) bola zlúčená rozprava, nakoľko sa obidva týkajú náhradného výživného.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2019 16:30 - 16:30 hod.

Pčolinský Peter
Ďakujem pekne za faktické. A posledná veta, pani ministerka, nechcem, aby to vyznelo ako klišé, ale skúste sa na ten návrh zákona pozrieť nie cez tabuľky, ale skúste sa na neho pozrieť srdcom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2019 16:29 - 16:30 hod.

Goga Ľudovít Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Myslím, že už veľa skutočností tu odznelo, nechcem sa opakovať, ale chcel by som len zo skúseností, akú máme my, povedať niečo. My sme pôvodne prevádzkovali autopožičovňu so zahraničnou spoločnosťou SIXT a tu zo skúseností už bolo to, že vodičovi mladistvému do 21 rokov sa vôbec nepožičiavajú autá. To nehovoríme o nákladných autách. A vodiči vo veku od 21 do 25 rokov mali tzv. ten under age restriction, čo bolo vlastne vekové obmedzenie. A poistka pre nich bola, myslím, že 10 euro na deň za požičanie. Takže už aj tie požičovne to vedia, že tí vodiči nemajú skúsenosti tým, že nešoférujú. A bavíme sa stále iba o osobných autách. A to vôbec, ani drahé limuzíny sa im nepožičiava. Takže určite to, čo odznelo, skúsenosti naberajú podľa mňa odjazdenými kilometrami a určite aj preškolením. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2019 16:28 - 16:29 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Ďakujem velice, Peter, za vystúpenie. Ja by som k nemu povedal len toľko, že ani Petrove vystúpenie, ani moje nie je útok na pani ministerku Sakovú, lebo principiálne nemáme absolútne žiadne problémy, ako vedie ministerstvo. Ani ju nenapádame, lebo si myslíme, že je to dobrý odborník, slušný človek. Rovnako môžem aj tu pred všetkými povedať, že aj s tou Threemou s tým Kočnerom stála na správnej strane, neni na nej jeden biľak. A som presvedčený, že, pani ministerka, ani vy toto ste nepriniesli, lebo ste chceli. Ste matkou, máte dieťa, tak isto nechcete, aby bolo ohrozené týmito 18-ročnými deťmi s kamiónmi v rukách. Takže asi ste boli dotlačená vládou, ale cez to všetko by som vás chcel možno ako matku poprosiť, aby ste sa na tento zákon pozreli a možno využili tú možnosť, ktorú spomínal pán Muňko, a urobili trochu pri tom nejakom pozmeňovacom návrhu zákona, aby sa to sprísnilo, aby sme naozaj chránili tie, tie naše rodiny. Ďakujem velice pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.9.2019 16:23 - 16:28 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dobrý deň, pani ministerka. Viete dobre, že ja rešpektujem mnohé vaše kroky, rozhodnutia, pôsobenie, ale toto podľa mňa ľudia, ktorí vám pripravovali tento návrh zákona, nevymysleli dobre. Hovorí sa tu o školeniach, len tu neodznela jedna vec. Vy môžte byť vyškolený akokoľvek najlepšie, viete, môžte absolvovať milión školení, ale poviem to trošku pejoratívne, raz, keď ste magor, tak vám nepomôžu žiadne školenia. To nie je o školeniach, ale to je o praxi a o vyzretosti danej osoby. Lebo tak ako som spomínal na sebe, bol som mladý, prchký, mnohí vodiči sú agresívni, vidíme to dennodenne a je pravda, to sú také faktory, ktoré si možno neuvedomujete, ale tí mladí ľudia radi žúrujú, tí mladí ľudia málo spia a viete veľmi dobre, že je to tak, a jednoducho na druhý deň, keď si sadne za volant, tá únava sa skôr či neskôr prejaví.
Kolega Muňko by vám vedel povedať, keď prídu skúsení šoféri mestskej hromadnej dopravy do inej autobusovej, diaľkovej dopravy, oni nevedia cúvať. On nevie cúvať s autobusom, hej. A to sú ľudia, ktorí majú najazdené iks kilometrov, jednoducho on nevie cúvať s tým autobusom, lebo jazdil na MHD len furt dookola, len furt kolečká robiť.
A spomínal som, že poznám veľmi dobre najväčšiu špeditérsku firmu, ktorá je z nášho mesta, majú, myslím, možno, možno to už je starý údaj, vyše 500 kamiónov. Mnohí moji kamaráti a známi robia v tejto firme, robia šoférov, špeditérov, administratívnych pracovníkov, ja sa s nimi stretávam, bavím sa o všetkom možnom, aj o ich práci. Nieže by ma to nejako strašne zaujímalo, že ako funguje špeditérska firma, ale jednoducho z tej debaty vyplynú nejaké pikošky. A medzi tie pikošky práve, práve patria najmä pikošky s vodičmi týchto kamiónov. Že mali taký a taký problém, mali taký a takýto prúser. A väčšinou z toho, čo počúvam, tak ide o vodičov, ktorí sú neskúsení, ktorí sú mladí, nastúpili, lebo ide zarobiť peniaze, nemá rodinu, deti, tak jemu to je jedno, bude aj mesiac v kamióne a bude jazdiť. Lenže z toho vzniká množstvo problémov. A naozaj, máte deti všetci, ja mám 15-ročnú dcéru. A teraz si predstavte úplne teoreticky, že by moja dcéra v osemnástich mala sadnúť za kamión. Však to je choré. To je na hlavu, však je to furt decko. Viete veľmi dobre, že 20-roční sú deti, 25-roční sa častokrát správajú ako deti. A ešte raz, naše ženy hovoria, že ani v tridsiatke nemáme rozum, chlapi. Je to možno aj pravda, lebo jednoducho toho chlapca máme v sebe ešte aj v starobe.
Ja by som naozaj veľmi, pani ministerka, zvážil na vašom mieste buď, buď to stiahnuť. Viem, že to asi neurobíte, lebo by to blbo vyzeralo, rozumiem tomu, ale minimálne v tom druhom čítaní, ak bude možnosť, urobme tam nejaké pozmeňováky, pretože v tomto znení tento návrh zákona je naozaj nebezpečný. Chápem, že špeditéri a dopravcovia majú problém, nemajú šoférov. Ja to počúvam dennodenne, chodia pravidelne vybavovať povolenia na ambasády, ťahajú tu Ukrajincov, Srbov, kdekoho. Ja tomu rozumiem, že majú s tým problém. Lenže tak ako bolo spomínané, sa nerieši, nerieši sa príčina, ale riešia sa, riešia sa symptómy. Je to to isté, ako vláda tejto krajiny urobila to, že zamestnanci vo fabrikách, tak namiesto toho, žeby sme tlačili firmy, aby zamestnávali Slovákov a dali im tam lepšie podmienky, tak umožníme firmám tu dovážať lacnú pracovnú silu, napríklad zo Srbska a Ukrajiny. Robíte presný opak toho, čo by normálna vláda mala systematicky robiť. A to isté platí aj pri týchto vodičoch, znížime vek, lebo máme veľa šoférov. A za 10 rokov, keď ich stále bude málo, čo urobíme? Budeme dávať vodičáky od 15 rokov na kamióny, lebo máme málo šoférov?
Čiže treba sa naozaj nad tým zamyslieť. Ja už budem končiť, ale naozaj si myslím, že to nie je to dobrý návrh zákona. Podporujem väčšinu vašich vecí, aj vás pochválim, aj neviem čo, ale toto naozaj nie je domyslené. A je na zváženie, kolegovia na balkóne, fakt sa na toto pozrieť, lebo spôsobí to mnohé problémy, ktoré, potom budete sa chytať za hlavu, že čo sme to napísali.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2019 16:21 - 16:23 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Pán Budaj, ďakujem za podnetné, za podnetnú faktickú poznámku.
Pán Lukáč, máte pravdu, deťom kamión do rúk nepatrí.
Kolega Pčolinský, ďakujem.
Pán poslanec Marosz, ďakujem za vypichnutie kurzov.
A teraz tu chcem povedať, pani ministerka, prosím pekne, dobre počúvajte. Tunak sa bavíme o tých kurzoch. "Domnievam sa, že za navrhovaných podmienok nie je možné, aby vodiči prechádzali psychotestami a boli dosadzovaní na svoje miesta profesionálnych vodičov a boli dosadzovaní na svoje miesta vodičov v tak mladom veku. Pri vydávaní oprávnení pre profesionálnych vodičov sa posudzujú kritériá ako osobnosť a tiež napríklad zrelosť, ako je schopný v kritickom momente človek reagovať. Treba sa opýtať i posudkových lekárov, ktorí potvrdia, že osoby vo veku 12 až 20 rokov patria do kategórie adolescentov, doktori mi dajú za pravdu, a im na základe súčasných kritérií nie je možné vystaviť potrebné oprávnenie."
Pán kolega Muňko, musím povedať, že vašu faktickú beriem preto, lebo viem, že máte tieto kamióny, a som rád, že ste nedržali len stranícku líniu a že ste neopustili zdravý rozum a skutočne ste vypichli z reálnych podmienok napríklad, o ktorých vy viete v rámci týchto šoférov alebo máte nám čo k tomuto povedať. Pevne verím, že tie skúsenosti máte bohaté za tie, za tie roky, že skutočne toto je veľmi vážny problém, a ďakujem za vašu faktickú poznámku.
Skryt prepis