Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Prednesenie interpelácie

4.4.2019 o 15:40 hod.

Mgr.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Prednesenie interpelácie 4.4.2019 15:40 - 15:53 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Vážený predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás informovať, že dňa 6. februára 2019 som v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a v súlade s ustanovením § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predložil interpeláciu ministerke školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pani Martine Lubyovej vo veci akútneho nedostatku základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v okrese Dunajská Streda.
Dovoľujem si vás informovať, že v rámci výkonu svojho poslaneckého mandátu som sa stretol so zástupcami občianskeho združenia Iniciatívy BKZ Rohovce, ktorí sa snažia o zriadenie základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským v obci Rohovce v okrese Dunajská Streda.
V obci Rohovce a v okolitých obciach nie je totiž možné, aby občan Slovenskej republiky prihlásil svoje dieťa do základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským. A to je nehorázna drzosť. V obci Rohovce a v okolitých obciach nie je totiž možné, aby sa takémuto niečomu občania Slováci, ktorí chcú, aby ich deti sa učili v slovenskom jazyku, neni možné, aby sa k tomuto dostali, a musia svoje deti voziť 10, 15, 20 km do roboty. Tí ľudia sú otrokmi svojich vlastných detí a zabíjajú denne dve hodiny navyše zo svojho času, aby vôbec dostali v Slovensku Slovák výučbu vo vlastnom materinskom jazyku.
Takáto škola, teda takáto škola v obciach Rohovce, Horný Bár, Kyselica, Báč, Trnávka a Macov chýba. Podľa informácií zástupcov občianskeho združenia v uvedených obciach sú obecné zastupiteľstvá a starostovia vo väčšine maďarskej národnosti a napriek tomu, že o probléme s nedostatkom základných škôl vedia niekoľko rokov a mali možnosť situáciu vyriešiť, otočili sa slovenským rodičom a rodičom týchto predškolákom a školákom chrbtom. Problém sa pritom netýka len občanov uvedených obcí, ale celého okresu Dunajská Streda. Podľa mojich zistení je v meste Šamorín Základná škola s vyučovacím jazykom slovenským absolútne preplnená. A toto je obrovský problém, lebo už nechcú prijímať deti z týchto blízkych obcí. Základná, á, áno, pardon. Voziť, teraz títo občania musia voziť malé šesťročné deti desiatky kilometrov do Základnej školy v Bratislave alebo na opačný smer do Gabčíkova, aby mohli, aby mohli svoje deti nechať vyučovať v tomto rodnom materinskom jazyku.
Od rodičov dotknutých obcí som ďalej zistil, že obecné zastupiteľstvá a starostovia okolitých obcí, až na jednu jedinú výnimku, a to starostku obce Macov, ktorá otvorene kritizuje neochotu otvoriť základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským v Rohovciach, sledujú v prvom rade svoje vlastné národnostné záujmy títo starostovia. A podotýkam, sú maďarskej národnosti.
Ako som ďalej zistil, v obci Rohovce funguje poloprázdna, upozorňujem, v obci Rohovce funguje poloprázdna Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, ktorú obec musí financovať z obecnej pokladnice, aby prežila. Je to obrovská budova. Základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským obec Rohovce odmieta zriadiť s argumentom, že nie sú žiaci a nie sú peniaze.
Zástupcovia Iniciatívy BKZ ma ďalej upozorňovali, že problém riešenia nedostatku základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v okrese Dunajská Streda sa pokúsil riešiť aj pán predseda slovenskej vlády, pán Peter Pellegrini, ktorý dňa 3. septembra 2018 navštívil tieto Rohovce.
Pán predseda vlády Slovenskej republiky rodičom, ktorí žiadajú zriadenie Základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským v Rohovciach, a to teraz chcem povedať, že tá Rohovec by mohla byť taká stredisková, ktorá okolité obce by mohla stiahnuť a tak to aj tí rodičia žiadajú, že by proste do tých Rohoviec tie svoje deti vozili, tak do poloprázdnej budovy, ktorá by sa dala normálne vyčleniť a rozčleniť na slovenskú školu a pokryla by veľký, veľký okruh ostatných obcí, tak pán predseda Slovenskej republiky rodičom, ktorí žiadajú zriadenie tejto školy v Rohovciach, prisľúbil zmenu zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov tak, aby už v školskom roku 2019/2020, čo sa bavíme o tomto školskom roku, mohli prihlásiť, mohli prihlásiť svoje deti do Základnej školy v Rohovciach s vyučovacím jazykom slovenským. Zároveň pán predseda vlády Slovenskej republiky uviedol, že na zmiešaných územiach sa budú musieť obce dohodnúť, v ktorej škole sa bude poskytovať vyučovanie v jazyku menšiny a naopak.
Prax je taká, že sú to všetko maďarské školy. Prax je taká, že tí naši spoluobčania slovenskej národnosti, ktorí sú tam v menšine, trpia a my sa na to dívame. A najväčší problém je ten, čo chcem poukázať na to, že pani ministerka je zo Slovenskej národnej strany, ktorá to má absolútne vo svojom programe a mala by to byť jej absolútna priorita. Absolútna priorita! Keby to mali Maďari, tak sa nedivím. Ale mne to nejde do hlavy, že toto patrí pod Slovenskú národnú stranu, a neriešia to! Bol tam predseda vlády, a vykašľali sa na to! Toto je absolútne nehoráznosť!
Ďalej chcem upozorniť, že tento školský rok by sa to malo otvoriť 2019/2020, a nič sa nedeje. Ľudia sa búria, nám prišli sem zastúpenia asi 20 rodičov sa sťažovať. Nestačí, že mi dôjde odpoveď nejaká vágna, pár, asistentom, pani ministerka, pri všetkej úcte vám to napísala a poslali mi to. Ale tí ľudia, tí slovenskí občania tam sú, tam žijú a budú musieť aj v tomto školskom roku, pretože nekonáte, pretože nekoná predseda vlády, pretože len dávate plané sľuby našim občanom, preto znova budú musieť voziť deti do Bratislavy v zácpach, lebo nemáme ani cesty dobré, zabijú kopec času a tí ľudia to nevysvetlia v svojej práci, že prečo došli o 9.00 do roboty, keď tam majú byť o 8.00, o 7.00, lebo museli voziť svoje deti, aby sa mohli učiť v materinskom jazyku, ich museli voziť 30 km do Bratislavy. Veď to je nehorázne! A je to, je to ministerstvo, ktoré patrí pod Slovenskú národnú stranu, upozorňujem. Nechápem to, ja to, ja to neviem pochopiť, prečo sa nedá vyriešiť jedna, jedna, jedna obyčajná škola. Lebo sa na to kašle, lebo sa riešia blbosti, zbytočnosti, rieši sa kopec vecí, riešia sa eurofondy, rieši sa veda, výskum, ja to chápem, ale treba riešiť aj obyčajných ľudí. Prepáčte, že som sa nechal uniesť.
Zároveň pán predseda vlády Slovenskej republiky uviedol, že na zmiešaných územiach sa budú musieť dohodnúť tieto obce. Dohodnúť, no ale vidíte, aký je výsledok. Nikto sa s nikým nedohodol.
S prihliadnutím na uvedené som v mojej interpelácii požiadal pani ministerku o dve odpovede na dve otázky.
Prvá je. Môžete nám, poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, uviesť opatrenia, ktoré realizuje vami riadené ministerstvo s cieľom zabrániť nedostatku základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v okrese Dunajská Streda? To bolo prvá otázka.
Druhá otázka. Môžete ubezpečiť občanov obce Rohovce a okolia, okolitých obcí, že zabezpečíte vytvorenie školského obvodu podľa platného zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, aby mohli svoje deti zapísať do Základnej školy v Rohovciach už v roku 2019/2020 v zmysle prísľubu, ktorý dal občanom predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini?
Ja sa pýtam, či pán Peter Pellegrini, keď dá slovo, či to je zdrap papiera, či to je zdrap, nejaká handra alebo čo to je slovo predsedu vlády? Je to, je to výmysel alebo potom si to máme, máme ako vysvetliť? Keď predseda vlády dá slovo a potom sa to nedodrží. A mňa nezaujímajú dôvody prečo. Mňa zaujíma to, prečo sa to neuskutočnilo. Pre boha živého, vyrieknutý sľub, tunák sú právnici, vyrieknutý verejný prísľub je právna zmluva, je to záväzné, keď raz niečo niekto verejne niečo vysloví. A tunák sa nič nedeje.
Pani ministerka mi na moju interpeláciu písomne odpovedala listom zo dňa 27. februára 2019. Vo svojej odpovedi uviedla, citujem: "Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v ostatných rokoch opakovane eviduje zvýšenú nespokojnosť zákonných zástupcov detí, ktorí žiadali predstaviteľov orgánov miestnej samosprávy o zabezpečenie výchovy a vzdelávania ich detí v štátnom jazyku formou zriadenia tried s vyučovacím jazykom slovenským."
No, gratulujem, že ste to zaevidovali. Však to evidujeme všetci. Ale ja sa pýtam, ako sa to bude riešiť? Čo ste pre to urobili, pani ministerka? Toto ma zaujíma. Čo ste vy osobne pre to urobili, aby tie naši občania mohli mať svoje deti v slovenských školách? A už keď chcem povedať, dokonca ešte váš predseda tam má rodičov v tej obci. Predseda Slovenskej národnej strany tam má rodičov a vám to je úplne putna, že tí naši ľudia, Slováci, ktorí sú tam v menšine, nemôžu dať deti do slovenskej školy. Vám to je úplne jedno! Ja sa fakt divím.
Na druhej strane tunák robíte populistické kroky smerom k Rusku, div sa nejdete potrhať, ale k vlastným Slovákom sa takto správate? Toto je národnosť?! Toto je národné?! Toto je maďarské! Možnože keby chceli ruskú školu, že už je to otvorené. Môžeme skúsiť.
V ďalšej časti odpovede na moju interpeláciu pani ministerka zaslala analýzu zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve, školskej samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V tejto analýze sa, vážená pani ministerka, zhodujeme. Zarážajúce je však vaše konštatovanie, z ktorého vyplýva, že predstavitelia miestnej samosprávy nevytvárali podmienky na to, aby sa požiadavky zákonných zástupcov, čiže rodičov, v plnej miere akceptovali. Nekonaním predstaviteľov samosprávy v uvedenej záležitosti núti zákonných zástupcov detí, aby sa výchova a vzdelanie ich detí uskutočňovala v inom ako štátnom materinskom jazyku. Však my ich tuná pomaďarčujeme!
Z tohto vyplýva, že deti slovenských rodičov sa nemôžu vzdelávať v okrese Dunajská Streda v slovenskom jazyku - a to je nehoráznosť!
Vážená pani ministerka, na základe uvedeného musím uviesť, že ste mi neodpovedala na položené otázky. Dokonca neplníte sľub, ktorý dal členom Rohoviec a občanom Rohoviec a okolitých obcí predseda vlády Slovenskej republiky pán Peter Pellegrini. Citujem, "že zabezpečíte vytvorenie školského obvodu podľa platného zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, aby mohli svoje deti zapísať na Základnú školu v Rohovciach už v školskom roku 2019/2020".
Preto vami zaslanú odpoveď považujem v súlade s ustanovením § 130 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov za neuspokojivú a žiadam Národnú radu Slovenskej republiky, aby mi pani ministerka na položené otázky zodpovedala.
Priatelia, je to absolútna nehoráznosť, že my tunák diskriminujeme vlastných občanov. A, pani ministerka, pri všetkej úcte, ja vám garantujem, že keď budeme o rok vo vláde a keď to vy nebudete schopní urobiť tam tú jednu blbú školu, tak ja vám garantujem, že urobím to do troch, štyroch mesiacov.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.4.2019 12:09 - 12:10 hod.

Štarchoň Peter
Vďaka. Naozaj si vážim tento návrh, je zreteľa hodný, treba ho podporiť. Možno len jedna poznámka.
Je škoda, že takéto veci musíme robiť zo zákona a nie preto, že by sme boli natoľko spoločensky zodpovední a zodpovední zároveň aj voči životnému prostrediu, aby sme to robili samostatne a dobrovoľne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.4.2019 15:05 - 15:06 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Ja by som chcel reagovať len na pani poslankyňu Antošovú a povedať jej, že moje vystúpenie bolo neosobné. Ja som osobne nenapádal. Akonáhle vám dôjdu argumenty v SNS, tak osobne napádate. Vy ste ma osobne napadla, ja som tam neprišiel a nehovoril som, že Danko rozkradol Lesostav, že Andrej Danko začal svoju politickú kariéru tým, že s otcom rozkradli tento štát, že našim ľuďom nezaplatili to, čo mali zaplatiť, že nezaplatili ani sociálne poistenie, že tam 300 ľudí skončilo na ulici. To som nepovedal. Teraz ste si to vypýtali, pani Antošová. Že celý život len parazitoval na tejto spoločnosti. Ja nie.
A som veľmi rád, že ste spomínali aj taliansku mafiu, to je váš koaličný partner, to som zvedavý, či to poviete aj Robertovi Ficovi, lebo toto sa týka len Roberta Fica. Čo znamená, že keď človek je neútočný, neosobný, postaví sa tam, nenaloží vám tak, ako by ste si zaslúžili za tie hlúposti, čo tu predkladáte, tak vy sa idete brániť. Ja viem, že ste tuná posadená na to, aby ste chránili, ale robíte chybu, že začínate byť osobná. Toto sme my nikdy neurobili a to je vaša úbohosť, to je vaša hanba, vaša osobná hanba, pani Antošová. Môžete sa hanbiť, že ste v SNS pod takým predsedom, aký je Andrej Danko a ešte ho snažíte sa obhájiť. Viete čo? Aká je to strašná hanba obhajovať hlupáka? Hrozná.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.4.2019 14:51 - 14:57 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Na toto som sa strašne tešil. To je taký pocit božský, nie, nie, vždy tak dobre sa cítim ako teraz, keď tu môžem mať kolegu Baláža, s ktorým som sedel v tomto pléne tu dole v TA3 a jak ma presviedčal, jaká je to perfektná vec, jak to pomôže tým poľnohospodárom, jak to poľnohospodárstvo zachránime a ja neodborne sa k tomu vyjadrujem. Potom som sedel s vaším predsedom v TA3-ke a teraz, ale to musíme odborne a to, hrdo a slušne. A ja som proste bojoval, vedel som, mal som analýzy. Rozprával som, koľko tých veľkých podnikov, tých potravinárov, tých veľkoobchodov, ako sú na tom, že tam je do 40 tých obrovských podnikov, ktorí keď sú teraz v akom-takom zisku, tak oni absolútne po zavedení tohto odvodu prejdú do straty a tým pádom zákonite, zákonite budú musieť zvyšovať ceny týchto potravín. Hovorili sme, opakovali sme to. Teraz možno všetci čakajú, že teraz, teraz sa vyvŕšime, teraz sa tu budem vysmievať. A nie, neurobím to. Nie, mňa teší to, že si musíte ten kalich horkosti a tej hanby vypiť do dna. Ja by som tu na vašom mieste sedieť nechcel, by som sa hanbil jak pes.
Viete, najhoršie je, keď vás nachytajú na hruškách. A vás práve nachytali na hruškách. To znamená, že ja do vás kopať nebudem, lebo vy si nesiete ten svoj kalich sám. Ja do vás kopať určite nebudem, ale musel som sem dojsť a musel som sa tunak do sýtosti vám zasmiať do tváre. A robím to s božským, takým, takým, takou úľavou, lebo konečne aspoň vidíte, čo páchate, čo robíte, aké nezmysly. Keď sme vám to povedali, kurník, však aj tomu vašemu predsedovi povedzte, však vy v tom vašom klube, však nie ste hlupáci, však sa s vami rozprávam. Ste mu to určite povedali. Nie, ale on keď si postaví hlavu, no tak, aj sa mu postavte, preboha živého. Však u nás v klube tak isto, keď dôjdem s nejakou blbosťou, tak mi to vysvetlia a stiahnem podpätky. Ale už toto by mal už pán predseda pochopiť, že nie je génius, už sme to všetci zažili, videli sme. Skúste s ním normálne rozprávať.
Ja do vás kopať nebudem. Ja som strašne rád, že môžeme teraz toto zrušiť. Ja vás podporím v tomto. Určite nebudem do toho ďalej búšiť, nebudem robiť obštrukcie, podporíme tento návrh zákona.
Chcem povedať jednu vec, že medziročne v januári za posledných 13 rokov najviac stúpli medzi mesačne, pardon, medzimesačne stúpli ceny potravín. A môžme teraz hovoriť, že to môžeme rozsegmentovať kvôli čomu, môžme sa baviť, že to nebolo všetko len kvôli tomuto. Je pravdou, že minulý rok stúpli ceny potravín skoro o 6 % a tam ešte ten odvod nebol, vážení, to treba povedať, že ten odvod nebol, a stúpli nám najviac z celej Európskej únie, cena potravín. Ale, priatelia, to znova sa netvárme, že to neni výsledok tejto vlády. To je výsledok zlej agrárnej politiky, to je výsledok toho, že tu máme oligarchov, ktorí nám tuná rozkrádajú dotácie, že nám tuná rozkrádajú elektrickú energiu, že tunak sa šírinou-barinou tunak so všetkým bačuje takým spôsobom, že naozaj tí, tí poľnohospodári alebo tí prvovýrobcovia musia zdvíhať tie ceny, aj keď to nechcú.
A teraz vám poviem ďalšiu vec. Ak niekto očakáva, že ceny potravín, keď tento zákon zrušíme, že klesnú, no tak zabudnite na to. Čakajte v lete Mikuláša, rovnaká blbosť. Preto lebo obchodník, obchodník, keď raz zvýši ceny, už ich nikdy nedá dole. Zažili ste, keď ste znížili dépeháčku z 20 na 10 %, žeby niekto zlacnel? Máte pocit, že hotely znížili ceny hotelových izieb? No ja som to nezažil. Ani v jednom hoteli. Proste oni akurát vykrývajú tie enormné náklady, ktoré sa zvyšujú, nafta, elektrika, všetky vstupy, zamestnanie, odvody, to všetko tak narástlo, že tí hotelieri už nemali z čoho žiť, tak si aspoň, trošku kyslíku dostali a nadýchli sa. Ale ceny neznížili ste tým, tým znížením dépeháčky. A rovnako teraz obchodníci zarobia ešte viacej a garantujem vám, že ceny nepôjdu dole, nepôjdu. Už je raz zvýšená cena a nikto ju nedá dole, nikto na tomto svete. A musím povedať, že vďaka aj vašim, vašemu zákonu, lebo sa pekne na vás vyhovorili, pekne sa vyhovorili. A mne tu nejde o to, aby som si povedal, no a, Ježiš, tak to je Dankova daň, tak teraz sa budeme, tak mu to hádžme na hlavu. Mne ide o tých ľudí, mne ide o tých ľudí, že tí ľudia budú musieť platiť tie vysoké ceny potravín. Ja sa môžem na to vykašľať, že Dankovi nasadia ďalšiu somársku hlavu, na to sa môžem úplne vykašľať. Mne vadí to, že vlastne tento stav vôbec nastal. A keď sme na to upozorňovali, tak sme boli za hlupákov. Ja som len rád, že teraz, pán kolega, si to môžete fakt tunak v celom to pléne. A ešte vám nezávidím, lebo ešte tu dlho budete sedieť a ešte si ten kalich horkosti do dna vypijete.
Nebudem vám nadávať, ja vás len veľmi pekne prosím, keď vám kolegovia, aj keď z opozície snažia sa vysvetliť niektoré veci, no ja som o tom presvedčený, že ste inteligentný človek, ja som na 100 percent presvedčený, že vy ste vedeli, čo presadzujete a že to nebude fungovať, že je to hlúposť. Upozorňoval som vás na to, aj čo sa stalo v Európskej únii, že Poľsko toto zaviedlo a im to zrušili. Však sme mali príklad tej Poľskej republiky. Prečo sme si mali myslieť, že no tak Poliakom to zrušili a nám to nezrušia? No jasné, že nám to zrušia, jasné, že budeme mať s tým problém. A buďme radi, že ideme z kratšej cesty späť, lebo keby sme to neurobili, tak ešte nás dodžubú tie reťazce na súdoch a ešte budeme platiť ako tento štát. A kto? Vy, SNS? Nie, zase my všetci, z našich peňazí to zaplatíme.
Takže ja som veľmi rád, že ideme z kratšej cesty späť, ja vám ďakujem za to, že ste ten zákon priniesli, že budeme môcť zaňho zahlasovať, že bojujete proti vlastnému zákonu, to som veľmi rád a podporíme vás v tom. A ja vám prajem, aby sa vám tu dneska dobre sedelo, aby ste si to vychutnali, a želám vám pekný deň.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.4.2019 14:22 - 14:23 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Dostál, popísali ste, myslím, že všetko. Ja by som chcel len dodať, že ste spomínali vo svojom vystúpení, že nie je ohrozená potravinová bezpečnosť. Tak ja chcem len povedať, že potravinová bezpečnosť je ohrozená už niekoľko rokov, nakoľko v prípade nejakej krízy Slovenská republika nie je schopná zabezpečiť výživu a potraviny pre svojich občanov, ale to len tak na margo. Súhlasím s tým, že to už sa stáva takým nejakým zvykom od Slovenskej národnej strany, že sa používa plagiátorstvo. Nie je to prvýkrát, čo Slovenská národná strana alebo aj strana SMER okopírovali opozičné návrhy zákonov, nie je to prvýkrát. Vedeli by sme niekoľko príkladov uviesť. A ja na záver by som len povedal, že hlavne odborne.
Skryt prepis
 

3.4.2019 11:48 - 11:49 hod.

Krištúfková Petra Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku, som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1359. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1433 z 11. marca 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 3. mája 2019 a v gestorskom výbore do 7. mája 2019.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2019 18:23 - 18:23 hod.

Kollár Boris
Ja by som chcel na záver poďakovať všetkým kolegom za vecnú diskusiu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2019 18:18 - 18:19 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Ďakujem. Martin, už som si spomenul. Takže rovnako chcem reagovať a poďakovať, že si upozornil na ten problém. Naozaj, keby aj sme mali tunák referendum, ktoré bude mať 50-percentnú účasť, tak my prakticky nie sme schopní, alebo za normálnych okolností by sme ho nevedeli zrealizovať, lebo naozaj nemôžeme donútiť tých poslancov. My máme naozaj tento zákon veľmi zle nastavený a aj sme sa bavili o, s ústavnými právnikmi. Skutočne, keby niekto chcel urobiť obštrukciu, urobí, keď niekto nebude chcieť, neurobí, proste máme to nejednoznačne stanovené, formulované a určite by sme mali tuto, v tomto, v tomto, v tejto sfére, aj keď nepohneme to kvórum toho referenda, mali by sme upraviť tento návrh zákona, alebo tento ústavný zákon, lebo on je nevykonateľný teoreticky. My zo zákona, teda vlastne urobíme referendum, mohla by byť aj účasť 50-percentná, 51-percentná, ale donúťte poslanca, ktorý zase z ústavy má právo podľa svojho slobodného vedomia a svedomia sa rozhodnúť pri hlasovaní. Akým spôsobom by sme ten zákon vyhlásili? To znamená, že je tunák problém v tomto, v tomto ústavnom zákone a bolo by ho dobré, veľmi dobré upraviť. Možno by som dal takto podnet na ústavnoprávny výbor, aby naozaj sa tým zaoberali a to treba v ústave určite odstrániť, tento, tento problém. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 2.4.2019 18:09 - 18:14 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, vo veľa veciach ste ma primäli k ďalším návrhom zákonov, takže ďalší návrh zákona o referende bude úplné zrušenie kvóra, to môžem (povedané so smiechom) už teraz povedať, veľmi podnetný návrh a myslím si, že by som si to vedel predstaviť pri 350-tisíc podpisoch bez obmedzenia času a kvórum nula. Máte pravdu, veľmi správne. A ja vám poviem jednu vec, s ktorou s vami nesúhlasím, že treba učiť národ na referendá na miestnej samosprávnej úrovni. Nemyslím si to, že proste človek má robiť vodičský preukaz a povedia mu, že choď, jazdite iba na hradských cestách, keď sa naučíš, potom môžeš ísť na diaľnicu. No na tej diaľnici sa ľahšie jazdí, ako na tých hradských cestách, to vám garantujem.
To znamená, že tento národ nie je hlúpy, ale nemá možnosti a my im, tie možnosti my im ako politici im, nedávame tomu národu využiť toto, tento inštitút referenda.
Krásny podnet ste dali, veľmi pekne ďakujem, nabudúce predložím tento návrh zákona, aby sme to úplne zrušili, to kvórum. Preto, lebo som presvedčený.
A teraz idem k tomu, k tej edukácii. Tak poďme učiť tých ľudí naučiť sa, zvyknúť si na referendum. To znamená, že spravíme prvé o rodine a dôjde iba 15 % a schválime ho. To bude úžasná vec, s pätnástimi percentami. Potom sa slniečkam všetkým vypáli kotol a potom asi pochopia alebo uvedomia si, že keď budú kašľať na veci verejné, tak potom nejakých 15 % obyvateľov tohto štátu im bude meniť životy a meniť zákony.
To znamená, že vám garantujem, pán poslanec, že v druhom akomkoľvek referende zrazu sa dostaví podstatne (povedané s úsmevom) viacej ľudí, aby si povedali, no tak treba sa zaujímať o veci verejné, nemôžem sa na to vykašľať, lebo potom nejakých 12 % o mne rozhodne. A to znamená, že týmto spôsobom poďme učiť ľudí. Poďme učiť ľudí a ja som to chcel spraviť ešte tak akože veľmi korektne tými 30 % kvôli tomu, aby proste to nebolo také ľahko, veľmi ľahko dosiahnuteľné. Ale potrebujeme tým ľuďom dať svetlo na konci tunela, že áno, tých 30 % sa dá, dá spraviť. Je to, potrebovalo by to veľmi veľa úsilia, veľmi veľa vysvetľovania, veľmi veľa marketingu, ale myslím si, že 30 % by sa dalo dosiahnuť. Ale môžeme sa baviť aj o dvadsiatich piatich percentách z OĽANA, lebo to je určite ľahšie dosiahnuteľné, jak naša, naša 30-percentná hranica tohto, tohto kvóra.
V každom prípade si myslím, že by sme sa ako poslanci, ako poslanci tohto národného parlamentu nemali, Národnej rady, nemali by sme sa báť hlasu ľudí, nemali by sme sa báť v zásadných témach, ktoré proste, ľudia už keď raz niekde dajú 350-tisíc podpisov, tak to musíme rešpektovať, preboha živého, to sú vážne veci a dovoľme týmto ľuďom sa rozhodnúť. Keď vidíme, že niečo nefunguje, tak to opravme. A keď vidíme, že to referendum naozaj pri tých päťdesiatich percentách nefunguje, tak to opravme. Keď sme schopní rešpektovať 12-percentnú účasť pri eurovoľbách, 42-percentnú účasť pri, za 42 % si vieme zvoliť predsedu, teda prezidenta republiky, nemáme s tým problém, a teraz sa budeme tam hádzať o zem, no a čo tých šesťdesiat, čo tých 60 % zvyšných, alebo, ja neviem, 58, ktoré sú nezúčastnili, jak tí si to teraz budú znášať toho nového prezidenta? No preboha živého, tak mali prísť a mohli vyjadriť sa. A keď nevyjadrili sa, je to ich problém, rešpektujme to.
Ale v tomto prípade si myslím, že by sme už konečne mali k tomuto prísť a urobiť to takým spôsobom, aby tam tí ľudia videli v tom zmysel. Keď ti raz niekto povie, že máme zákon, že môžete, ktorýkoľvek občan môžete slobodne, bez dane vyliezť na Mesiac. No môžeme prijať taký blbý zákon, už sme tuná kopec blbých zákonov prijali, ako posledne dvojpercentný odvod za reťazce a teraz ho meníme. Takže blbostí už tuná bolo prijatých dosť, môžeme aj toto urobiť. Lenže keď tí ľudia, im je jasné, že sa na ten Mesiac nedá vyliezť, tak, tak nebudú sa ho ani pokúšať, aj keď tunák taký zákon prijmeme. Tak proste keď im neumožníme aspoň vidieť to svetlo na konci tunela, tak, bohužiaľ, nebudú to využívať, pochopiteľne, lebo to nemá význam.
A jednu ešte poslednú vec by som chcel reagovať, ktorú ste povedali veľmi správne, že, a teraz mi to vypadlo (povedané so smiechom). Chcel som ešte reagovať na, na jeden moment. (Reakcia z pléna.) Áno, jasné (povedané so smiechom), dobre. Takže som sa, uletel som na dvojpercentnom (povedané so smiechom), takže mi, mi to dneska nenaskočí.
Cez to všetko vám ďakujem za vaše vystúpenie, preto, lebo keď toto nezmeníme, tak tí ľudia k tomuto referendu budú takýmto spôsobom pristupovať. Učiť ľudí na lokálnych úrovniach, ja si myslím, nemá význam. Treba učiť tých, ktorí sa nechcú zúčastňovať na veciach verejných, že pokiaľ sa nebudú zúčastňovať na veciach verejných, tak bude o nich rozhodovať menšina, ktorá sa je ochotná zúčastňovať na týchto veciach verejných. A tým my naučíme tých ľahostajných, benevolentných, ktorí na to kašľú, tak ich naučíme, že v prípade, že to nebudú využívať, no tak potom tá menšina bude rozhodovať o tej väčšine. A veľmi rýchle, ja si myslím, že sa naučia.
Ďakujem velice pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.4.2019 18:07 - 18:07 hod.

Kollár Boris
Ja ďakujem pánovi kolegovi za vecné vystúpenie. Veľa podnetných vecí sme sa dozvedeli, na veľa podnetných vecí ste upozornili, cez to všetko nemyslím si, že, a musím to povedať, že to referendum, ktoré bolo v Chorvátsku a ktoré bolo aj u nás, že to je téma, ktorá by nemala rezonovať. Referendum o rodine je podľa mňa úplne to jedno z najdôležitejších otázok a tém v spoločnosti a netreba ho znižovať a znižovať mu absolútne váhu. Ďakujem.
Skryt prepis