Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

3.2.2017 o 13:04 hod.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Uvádzajúci uvádza bod 3.2.2017 13:04 - 13:07 hod.

Krištúfková Petra Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, najlepší záujem dieťaťa musí byť rozhodujúcim kritériom rozhodovacej činnosti orgánov štátu. Je preto nevyhnutné vytvoriť takéto legislatívne podmienky v zmysle čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, aby štátne orgány mali možnosť účinne pomáhať tejto skupine obyvateľstva. Pomoc deťom v situáciách, keď v dôsledku neplnenia najzákladnejšej povinnosti zo strany ich rodičov, a to je vyživovacej povinnosti, musí byť prioritou každej vyspelej spoločnosti.
Zákonom č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa upravilo poskytovanie náhradného výživného. Štát poskytuje náhradné výživné v prípadoch, ak si povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť voči nezaopatreným deťom, a v prípadoch, keď sirotský dôchodok, resp. suma sirotských dôchodkov u nezaopatreného dieťaťa nedosahuje výšku minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine. Celé bremeno vymáhania nedoplatkov na výživnom ponecháva na pleciach jednotlivca, vo väčšine prípadov matky dieťaťa, ktorá je v mnohých prípadoch v nezávideniahodnej situácii.
Cieľom predloženého návrhu zákona je vytvoriť pre deti a oprávnené osoby plnú vykonateľnosť rozhodnutí súdov alebo súdom schválenej dohody o vyživovacej povinnosti povinnej osoby a pre príslušné štátne orgány také podmienky, aby mali povinnosť vymáhať náhradu od povinných osôb za poskytnuté náhradné výživné prostredníctvom rozhodnutí vydaných v správnom konaní. Tieto rozhodnutia budú mať priamu vykonateľnosť a budú súčasne podkladom pre exekučné konanie pri vymáhaní tejto pohľadávky. Penále vymerané povinnej osobe nahradia náklady štátu za služby pri poskytovaní náhradného výživného a bude to mať silný a preventívny účinok.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.2.2017 12:49 - 12:49 hod.

Goga Ľudovít Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ako už odznelo, my z hnutia súhlasíme s návrhom zákona, ako je predkladaný. Ale ja rovnako, ako poznamenal pán kolega Dostál, mám za to, že ľudia pracujúci počas sviatkov a dňoch pracovného voľna nie sú motivovaní nutnosťou, potrebou pracovať, ale nutnosťou zarobiť peniaze. Treba si naozaj uvedomiť, že pokiaľ sa pozeráme do krajín Európskej únie, ako západných krajín Európskej únie, napríklad v Rakúsku je príjem nízko, resp. mzda nízkopríjmových skupín okolo 1 000 až 1 500 euro a podpora v nezamestnanosti sa hýbe okolo 800 euro, čo je dostatočný príjem na to, aby nemuseli tuto ľudia pracovať počas sviatkov a dňoch pracovného pokoja. Ale u nás, žiaľbohu, tá ekonomická situácia nie je taká. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.2.2017 12:46 - 12:47 hod.

Štarchoň Peter Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec Dostál, osobne som veľmi rád, že ste vystúpili v rámci rozpravy, pretože ste poukázali na oveľa širšie súvislosti, než doteraz tu boli prezentované. A predkladaný návrh zákona treba vnímať aj v širšom kontexte a nielen v súvislostiach. A ten kontext tu už čiastočne bol spomenutý v prípade Maďarska. A trochu sa zabudlo na situáciu, ktorá bola, resp. aktuálne je v Českej republike, pretože tam napríklad po vyhodnocovaní predajov jednotlivými maloobchodnými reťazcami po prijatí nového zákona, ktorý v podstate je v súčasnosti podobný súčasnému stavu na Slovensku, tak jednotliví predstavitelia maloobchodných reťazcov zaznamenali naozaj výpadky v tržbách, ktoré im predaje pred obdobím daného sviatku, počas ktorého maloobchodný predaj bol zakázaný, neumožňoval. Áno, toto sú tie širšie súvislosti, ktoré by sme mali vnímať a ukáže reálna prax po tom, ako daný návrh zákona bude schválený. Lebo aj v rámci rozpravy tu bolo vidieť, že tento parlament bude mať skôr všeobecný súhlasný postoj voči predkladanému návrhu.
Každopádne je tu opäť širší rozmer a ja osobne napriek tomu, že hnutie SME RODINA tento návrh zákona podporovať bude, tak veľmi pozitívne vnímam aj váš príspevok a práve to, že poukazujete aj na vedľajšie súvislosti takto predkladaného návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.2.2017 12:45 - 12:46 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja nebudem do toho vnášať žiadne ideológie, socializmy ani iné -izmy. Ja len sucho skonštatujem, že naše hnutie tento návrh zákona podporí. Myslíme si, že je to správny návrh zákona. Cez to všetko rešpektujeme aj argumenty strany SaS. Áno, bude to stáť štát nejaké peniaze. Rozhodne je to rozumnejší kompromis spraviť týchto pár dní, ako zatvoriť všetky nedele v roku. To by náš štát ekonomicky absolútne položilo. Tak si myslím, že toto je taký rozumný kompromis medzi tým liberálnym pohľadom na veci a tým konzervatívnym. To je všetko. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.2.2017 12:20 - 12:21 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán Blaha, vy máte úžasnú schopnosť obrátiť akúkoľvek tému na otázky ideológie, to je naozaj neuveriteľné a obdivuhodné. Ono, viete, niekedy je menej viac, to je, ja som čakal, že k tomu pristúpite trošku vecne, ale toto bol, si pamätám, už neviem ktorá predstaviteľka vašej ideológie rozprávala na tlačovke takú básničku, že, "naša mládež, tys´ držiteľka rána" a takéto, mne to presne takto pripadalo. Prosím vás, že toto čo bolo? (Všetok text povedaný so smiechom.)
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.2.2017 12:02 - 12:04 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja poviem za seba. Ja vítam tento návrh pána kolegu Podmanického. Považujem ho za akýsi kompromis a určite, určite si viem predstaviť, aby sme ho podporili. Ale beriem slová pána Kéryho, ktorý povedal, že určite sa k tomu ešte vrátime, k tým voľným nedeliam, ja vás beriem za slovo. Ja si to budem pamätať a som zvedavý, či do konca volebného obdobia sa k tomu vrátime. Ja chápem, že momentálna situácia je taká, že asi je problém, aby tie voľné nedele prešli, tak vítam tento kompromis, ale naozaj ja si budem pamätať vaše slová, že sa k tomu vrátite. Som zvedavý kedy.
Ja som nedávno sedel aj s predstaviteľmi Aliancie za rodinu a bavili sme sa o týchto nedeliach. Samozrejme, tá debata bola asi taká, že pre mňa napríklad ideálny stav by boli tie voľné nedele. Veď keď to vie fungovať v Rakúsku, vie to fungovať v iných krajinách, tak prečo by nemalo to fungovať aj u nás. Ale musím dať za pravdu aj kolegyni Gaborčákovej, aj kolegyni Verešovej, no, 2012 - 2016 ste vládli sami, štyri roky, mohli ste urobiť, čo ste len chceli. Mali ste 83 hlasov, na lúsknutie ste mali 90 hlasov od KDH, mohli ste urobiť čokoľvek, a neurobili ste.
A naozaj by bolo dobré sa zamyslieť nad regionálnymi rozdielmi, lebo tým, že sa zvyšuje minimálna mzda, ale tak ako kolegyňa Gaborčáková povedala, sa znižuje zároveň aj rozdiel medzi kvalifikovanou a nekvalifikovanou pracovnou silou. Čiže skúsme sa ešte niekedy pobaviť o špeciálnych ekonomických zónach.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.2.2017 10:19 - 10:21 hod.

Krajniak Milan Zobrazit prepis
Pán kolega Dostál, vysmievali ste sa tu z toho, že čo je to potravinová sebestačnosť alebo potravinová bezpečnosť. Tak ja vám poviem niekoľko faktov, ktoré, myslím, nie sú všeobecne známe a z ktorých normálnemu človeku zostáva rozum stáť.
Slovensko dováža úplne zbytočne potraviny v hodnote 1 mld. eur ročne. Momentálne je to už dokonca 1,1 mld. Nedovážame exotické ovocie, pomaranče, banány, čo by sa dalo odôvodňovať nejakou deľbou práce, o ktorej ste hovorili. My dovážame bežné mäso, dovážame bežné potraviny, ktoré sme schopní dopestovať aj sami. Kvôli tomu, že zbytočne dovážame z Nemecka. Napríklad z Nemecka dovážame ročne mäso za 50 mil. eur. Načo je to dobré? My nie sme schopní dopestovať, alebo teda dochovať ošípané a hovädzí dobytok?
Proste my sme svojou hlúpou politikou za 20 rokov spôsobili to, že namiesto toho, aby v poľnohospodárstve nám pracovalo o 50-tisíc ľudí viac, tak títo ľudia pracujú v Nemecku, v Česku, v Poľsku a úplne zbytočne berú pracovné miesta našim ľuďom. Na Slovensku máme takmer 200-tisíc dlhodobo nezamestnaných. Ak by sme boli potravinovo sebestační aspoň trochu viac ako teraz, tak 50-tisíc týchto ľudí, ktorí sú menej kvalifikovaní, si nájdu prácu v slovenskom poľnohospodárstve. A keď si položíte len jednu jednoduchú otázku, ako je možné, že v Nemecku sa vyplatí oveľa bohatšej nemeckej pracovnej sile chovať ošípané pre slovenský trh, tak zbadáte, že len vlastnou hlúposťou prichádzame ročne o miliardu eur, za ktorú by sme mohli mať kvalitnejšie potraviny a kvôli ktorej by mohlo na Slovensku robiť o 50-tisíc ľudí viac.
My za to vždy budeme bojovať a nikdy sa na to nevykašleme tak, ako sa na to kašlalo týchto posledných 20 rokov... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.2.2017 9:50 - 9:52 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Pán kolega Fecko, ja vám veľmi pekne ďakujem za vaše vystúpenie. Skutočne vy ste jeden z mála ľudí v parlamente, pri ktorom mi je ľúto, že bola obmedzená rozprava. Veľakrát sú to len drísty a hodinové vykecávanie. Skutočne vo vašom prípade, keď vy začnete, kľudne môžete hovoriť hodinu a každý sa z vás a z vašich slov môže poučiť. Ja som veľmi rád a vďačím vám za vaše každé príspevky, napríklad o pôde.
Chcem povedať, že naša strana rovnako podporí tento návrh zákona. Predkladaný návrh umožňuje vykonať skutočne účinnú ochranu poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy. Teraz citujem: „Po prijatí predloženého návrhu zákona možno zákonom ustanoviť, že pôda v určitom rozsahu limitovanom potravinovou bezpečnosťou štátu bude môcť byť iba vo vlastníctve určitým zákonom stanovených subjektov, osôb, napríklad samostatne hospodáriacich roľníkov.“
Viete, je veľmi dôležité, aby sme si vedeli zachovať potravinovú sebestačnosť. Momentálne ju nemáme. Viacej dovážame, ako vyvážame, ale keď rozpredáme všetku pôdu špekulantom zo zahraničia, keď všetko predáme a raz sa dostane do vedenia rozumná vláda, už nebude môcť to vykonať, lebo všetko bude v rukách špekulantov.
Prečo to predávajú ľudia? No lebo sú chudobní, pani poslankyňa. Áno, lebo on potrebuje dnes nakŕmiť svoje dieťa a nerozmýšľa, čo bude s jeho vnukom. Ale, bohužiaľ, to je výsledok tohto štátu a tohto hospodárenia týchto štandardných politických strán, napríklad, prepáčte mi to, strany SMER za desať rokov. Toto je dôsledok toho všetkého. Tak potom sa nedivme, ale my to musíme zastaviť, aby to bolo aj pre našich vnukov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.2.2017 11:46 - 11:47 hod.

Pčolinský Peter
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, ja vás podozrievam z toho, že vaše vystúpenie bolo plné konšpirácií. Pretože v skutočnosti máme nízku nezamestnanosť, nepracuje len ten, kto nechce, máme veľmi dobré mzdy, nikto neuteká do zahraničia, máme stabilné ceny energií, investori prichádzajú ako na bežiacom páse. Čiže naozaj mám pochybnosti, či ste len nekonšpirovali a realita je úplne iná. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31.1.2017 18:21 - 18:22 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som chcel poprosiť pána ministra, neodpustím si to, lebo pán kolega Simon to presne pomenoval, teraz neviem presnú sumu, koľko sme dali stimulu Jaguaru, 200-300 mil. alebo tak nejak. Čiže vyhodíme niekoľko sto miliónov euro na to, aby tu prišiel Jaguar, a týmto zákonom umožníme Srbom, Ukrajincom, ja neviem, Vietnamcom a neviem komu, aby prišli pracovať za podstatne nižšiu mzdu, ako majú terajší zamestnanci automobiliek.
Mne to nedáva logiku, dáme stovky miliónov na zahraničného investora, ale naši ľudia tam robiť nebudú. Tento zákon presne umožňuje to, čo pomenoval kolega Simon, že sa zjednoduší prístup na pracovný trh na Slovensku práve pre občanov tretích krajín. Ja rozumiem, že je to nejaká smernica Európskej únie, tak mohli by ste, pán minister, vysvetliť, čo všetko hrozí Slovensku, aké sankcie, lebo ja si myslím, že tento návrh zákona nijako nepomôže slovenskej ekonomike, práve naopak, deformuje trh tým, že zamestnávatelia budú mať oveľa väčšie možnosti zamestnávať príslušníkov, občanov tretích krajín za podstatne nižšie peniaze, ako dnes dostávajú Slováci.
Ďakujem.
Skryt prepis