Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.11.2016 o 11:02 hod.

Bc.

Milan Krajniak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2016 11:02 - 11:02 hod.

Krajniak Milan Zobrazit prepis
Pani podpredsedníčka, ja kľudne budem reagovať, mňa hluk nevyrušuje, som na to zvyknutý.
Pani kolegyňa Remišová, myslím si, že váš prístup je naivný. Skúsim vám vysvetliť prečo, v dobrom. Predstavte si, že sa stanete ministerkou školstva. Tých sekčných šéfov tam nie je desiatky a stovky, ale je ich tam pár. A váš sekčný šéf pre základné školstvo bude požadovať, aby bol navýšený počet škôl, pretože to je jeho odborný názor. Vy ako ministerka ste bola zvolená s tým, že počet základných škôl sa má znižovať. Ako chcete s takýmto človekom spolupracovať? Máte jednoducho rozdielne odborné názory a človek, ktorý je s vami na funkcii na ministerstve vo vedúcej manažérskej pozícii, nemôže konať proti vám. Inak vám to nikdy nebude fungovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.11.2016 10:51 - 10:54 hod.

Krajniak Milan Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán minister, vážené dámy a páni. Tento zákon o štátnej službe je zlý, nelogický, nedá sa vylepšiť žiadnymi pozmeňujúcimi návrhmi. A myslím si, že by ho bolo treba stiahnuť. Vysvetlím to veľmi, to veľmi jednoducho a stručne na príklade z futbalu.
Ja osobne som fanúšikom Chelsea Londýn, keď minulý rok Chelsea Londýn hrala zle, fanúšikovia na ňu pískali, tak prirodzene došlo k výmene trénera. Jose Mourinho, napriek tomu, že ho mám rád, musel odísť, prišiel tam nový tréner. Nový tréner Conte si v tejto sezóne doviedol štyroch nových hráčov, pretože každý tréner má mať právo zložiť si mančaft takým spôsobom, aby to boli ľudia, ktorým dôveruje. Doviedol tam štyroch nových hráčov, Chelsea vedie anglickú ligu, som tomu veľmi rád. Ale predstavte si, že Jose Mourinho tesne pred tým, než bol z Chelsea odvolaný, by prijal zákon o štátnej službe futbalistov FC Chelsea Londýn a dal by im definitívu. Dal by im definitívu a nový tréner by musel hrať s tým mančaftom, na ktorý ľudia pískajú a s ktorým sú absolútne nespokojní. Toto presne isté chcete urobiť so zákonom o štátnej službe.
Prečo by tesne pred tým, keď už na vás ľudia pískajú a keď čoskoro vás vymeníme, by ste mali dávať štátnu definitívu ľuďom, ktorí jednoducho nekonajú svoju prácu dobre. Ja napríklad garantujem, že v rezorte pána ministra pani Pietruchová jednoducho nemôže zostať. Ak sa akýmkoľvek spôsobom vymení vládna garnitúra, tak taký človek ako pani Pietruchová si bude musieť zbaliť svoje saky-paky a z ministerstva odísť. Žiadny zákon o štátnej službe ju tam nemôže zabetónovať.
Chcel by som ešte pani poslankyni Remišovej povedať jeden príklad. Povedali ste, že je absolútne neprijateľné, aby na vedúce pozície na ministerstvách neboli výberové konania. Alebo že musia byť na takéto pozície, najmä na vedúce pozície, výberové konania. No, to je manažérsky absolútne iracionálne, pretože predstavte si, že si nebudete môcť vybrať ani najbližšieho spolupracovníka, ktorý by mal reprezentovať vašu politiku, váš program, a nejaká komisia vám tam nanominuje odborníkov, ktorí budú mať úplne iný odborný názor ako vy. Podľa mňa ste, pani poslankyňa, nerobili na miesto svojich asistentov výberové konanie, kde sa mohol každý prihlásiť, kde vám niekto iný určil výberovú komisiu, ktorá vám potom pridelila asistenta. Podľa mňa je úplne prirodzené, že každý má právo, keď ide koučovať nejaký tím a má nejakú predstavu o tom, čo chce robiť, aby si tam doviedol, najmä do vedúcich pozícií svojich spolupracovníkov. Tak je to logické a tak by to malo byť, ak by tento štát mal normálne manažérsky fungovať.
Ďakujem vám.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.11.2016 18:15 - 18:21 hod.

Krištúfková Petra Zobrazit prepis
Dobrý večer prajem. Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, vážení kolegovia, k vládnemu návrhu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia som sa už podrobnejšie vyjadrovala v rozprave v prvom čítaní. Zopakujem teda, že túto novelu v niektorých jej častiach vítame, hlavne zmenu dôchodkového poistenia opatrovateľov, ktoré bude na celú dobu vykonávania tejto činnosti, a nielen na 12 rokov, ako tomu bolo doteraz.
Taktiež som rada, že ďalším cieľom tohto návrhu je zvýšenie výšky opatrovateľského príspevku. Ale, bohužiaľ, tu musím povedať, že zvýšenie v priemere o 27 euro je nedostačujúce. V prvom čítaní som sa vyjadrila, že zvýšenie o 27 euro nie je zvýšením, ale v podstate dorovnaním straty, ktorá vznikla opatrovateľom v tzv. produktívnom veku za posledné roky, keď tento príspevok nebol valorizovaný.
Aj z tohto dôvodu predkladám svoj pozmeňujúci a doplňujúci návrh, cieľom ktorého je zvýšiť opatrovateľský príspevok v priemere o 50 eur. Môj druhý pozmeňovací návrh sa týka, dovoľte mi tak povedať, mojej srdcovej témy a tou je možnosť vykonávať osobnú asistenciu aj pre rodinných príslušníkov. Na septembrovej schôdzi som podala návrh novely zákona, v ktorom som navrhovala rozšírenie možnosti vykonávania osobnej asistencie aj pre rodičov, manžela, manželku a ďalších rodinných príslušníkov. Využívam teda skutočnosť, že tento zákon je predložený na rokovanie Národnej rady, a opätovne žiadam vo svojom pozmeňujúcom návrhu o rozšírenie možnosti vykonávať osobnú asistenciu rodinnými príslušníkmi.
A teraz mi dovoľte predniesť môj pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Petry Krištúfkovej k vládnemu návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 243).
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I bod 10 sa slová "125 %" nahrádzajú slovami "136,3 %" a slová "162,1 %" sa nahrádzajú slovami "173,44 %".
Odôvodnenie: Navrhované zvýšenie základnej výšky peňažného príspevku na opatrovanie súvisí s tým, že príspevky na opatrovanie neboli valorizované najmenej tri roky, čo vplýva zo Správy o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2015. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje zvýšiť príspevok o približne 11,3 % oproti zvýšeniu, ktorý navrhuje vláda Slovenskej republiky. Predmetným návrhom sa tento príspevok zvýši pre jeho poberateľa asi o 50 eur.
2. V čl. I bod 11 sa slová "112,01 %" nahrádzajú slovami "123,35 %" a slová "152,83 %" sa nahrádzajú slovami "164,17 %".
Odôvodnenie: Navrhované zvýšenie základnej výšky peňažného príspevku na opatrovanie súvisí s tým, že príspevky na opatrovanie neboli valorizované najmenej tri roky, čo vplýva aj zo Správy o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2015. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje zvýšiť príspevok o približne 11,3 % oproti zvýšeniu, ktorý navrhuje vláda Slovenskej republiky. Predmetným návrhom sa tento príspevok zvýši pre jeho poberateľov približne o 50 eur.
3. V čl. I sa za bod 7 vkladá nový bod 8, ktorý znie:
"8. V § 22 ods. 4 sa v prvej vete slovo "nemožno" nahrádza slovom "možno".
Doterajšie body 8 až 21 sa označujú ako body 9 až 22.
Odôvodnenie: Navrhuje sa rozšíriť možnosť poberania príspevku za osobnú asistenciu aj pre manžela, manželku, rodičov alebo fyzickú osobu, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu, alebo fyzickú osobu, ktorú súd ustanovil za opatrovníka fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, deti, starých rodičov, vnúčatá, súrodencov, nevestu, zaťa, svokru a svokra, teda o osoby, ktoré sa v širšom slova zmysle považujú za rodinu. Osobná asistencia má pomôcť osobe s ťažkým zdravotným postihnutím v činnostiach, ktoré zlepšia kvalitu jej života, podporujú jej vlastnú aktivitu a dávajú šancu na lepšie uplatnenie pri vykonávaní jej funkcie v rodine, pri vzdelávaní, v zamestnaní alebo pri záujmoch vo voľnom čase.
4. V čl. I bod 20 sa vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
"(2) V konaní o peňažnom príspevku na osobnú asistenciu začatom pred 1. januárom 2017, ktoré nebolo právoplatne skončené do 31. decembra 2016, sa postupuje podľa zákona účinného od 31. decembra 2016."
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
Odôvodnenie: Určuje sa účinnosť navrhnutých zmien v prechodných ustanoveniach.
Ďakujem za pozornosť a vašu podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2016 11:53 - 11:54 hod.

Pčolinská Adriana Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. V prvom rade ďakujem pánu poslancovi Beblavému za veľmi rozsiahly diskurz, ktorý predchádzal k tej vecnej problematike k Fondu na podporu vzdelávania.
Ja by som si v tejto súvislosti dovolila povedať a zopakovať ešte raz myšlienku, ktorú som hovorila v prechádzajúcej rozprave, keď bola predošlá schôdza, a síce že podľa môjho názoru, a toto by sme mohli nejakým spôsobom do budúcna držať v hlave, nestojí otázka o tom ako alebo o spôsobe financovania tohto fondu, ale položme si otázku, či ho vôbec potrebujeme, pretože omnoho lepšie by túto úlohu zastávali komerčné inštitúcie, nech si tí učitelia a žiaci berú pôžičky z bánk hypotekárne a spotrebiteľské, ale neriešme to týmto spôsobom, pretože aj z rozhovorov pána ministra sa zhodneme na tom, že treba urobiť prierezovú reformu. Veľakrát sme sa o tom bavili. To znamená, že máme rovnaké názory na mnohé aspekty a určite podľa môjho názoru jeden z nich je aj tento spôsob financovania tohto Fondu na podporu vzdelávania. Dajme radšej tie peniaze na platy učiteľov, na materiálno-technické zabezpečenie budov a podobne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2016 10:59 - 10:59 hod.

Goga Ľudovít Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja si rovnako, rovnako mám za to, že pokles, že pokiaľ Národná banka Slovenska poskytuje bežnú úrokovú sadzbu okolo 0,89 %, tak považujem sadzbu zvýšenú za 3 percentálne, o 3 percentuálne body za neprimeranú.
Pani poslankyňa ešte zabudla pripomenúť to, že ten fond sám hospodári s finančnými prostriedkami, myslím, že okolo 1,8 mil. ročne, to znamená, že to nie je organizácia zameraná na zisk a nemala by tvoriť výnos, ale pomáhať študentom zo sociálne slabších rodín dostať sa k vysokoškolskému štúdiu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.11.2016 13:33 - 13:35 hod.

Krajniak Milan Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené dámy a páni, pred mesiacom som tu v rozprave k zákonu, kde sa upravoval boj proti extrémizmu, pani ministerku Žitňanskú veľmi kritizoval, dnes musím pani ministerku pochváliť a robím to rád. Robím to rád, lebo si myslím, že ten kompromisný návrh o strope a limite poplatkov pre exekútorov pomôže naozaj podľa môjho odhadu aktuálne hneď, nielen do budúcnosti, ale v tomto aktuálnom stave minimálne 100-tisíc ľuďom na Slovensku. A, samozrejme, z dlhodobého hľadiska aj ďalším, ktorí budú znášať ťarchu exekúcie.
Keď som prišiel ako nový poslanec do tohto parlamentu, tak som si dal iba jeden malý cieľ, že chcel by som aspoň jednu vec presadiť, v ktorej pomôžeme reálnym ľuďom a reálne im uľahčíme. Ak by tento kompromisný pozmeňovací návrh, ktorý vlastne podpísali poslanci všetkých klubov Národnej rady, prešiel, tak naozaj bol by som rád, pretože by som mal veľmi dobrý pocit, že som tu v tomto parlamente nebol zbytočne.
Chcem sa ešte raz poďakovať poslancom z klubov OĽANO, SaS, MOST, SMER - sociálna demokracia aj SNS, aj nezaradeným poslankyniam, že tento pozmeňovací návrh podporili, podpísali, a pani ministerke za ústretovosť a konštruktívnosť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.11.2016 13:24 - 13:30 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážený skoro 1 milión ľudí v exekúcii, som veľmi rád, že môžem teraz vystúpiť, som na to hrdý a mám veľkú radosť. Budem veľmi stručný.
Podarila sa naozaj zásadná vec, a to je dohoda s pani ministerkou Luciou Žitňanskou, ktorej chcem z tohto miesta veľmi pekne poďakovať za ústretovosť a za kompromis, ktorý sme dokázali dosiahnuť. Takisto chcem poďakovať nezaradeným poslancom, poslaneckému klubu OĽANO, SaS, SNS, MOST - HÍD a SMER - sociálna demokracia.
Tento návrh je kompromisom, s ktorým sme spokojní, a dovoľte, aby som ho prečítal tak, ako káže rokovací poriadok. Čiže podávame pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 248).
Navrhujeme:
1. V čl. I bod 96 sa v § 197 ods. 1 na konci pripája táto veta: „Výška odmeny exekútora pri exekúcii na vymoženie práva na peňažné plnenie sa určí ako percento z vymoženého plnenia a nemôže presiahnuť výšku vymáhaného nároku podľa stavu ku dňu vydania poverenia na vykonanie exekúcie."
Odôvodňujeme tento návrh tým, resp. navrhuje sa, aby sa spresnilo pravidlo o určení odmeny exekútora pri exekúcii zameranej na vymáhanie peňažných nárokov, a to tak, že odmena sa určí ako percento z vymoženej sumy plnenia a určuje sa zároveň limit, že odmena exekútora nesmie presiahnuť výšku vymáhaného nároku.
Zamedzí sa tým situáciám, kedy pri bagateľných pohľadávkach 10-, 20-, 50-eurových musel povinný platiť na odmene exekútora sumy neúmerne vysoké oproti vymáhanej povinnosti. Poznáme tisíce a desaťtisíce príkladov, keď z 50-eurovej istiny dlhu sa stali 500-eurové pohľadávky a 500-eurové exekúcie. K tomuto si dovolím povedať, že je koniec a tento pozmeňujúci návrh výrazne obmedzí tieto odmeny.
Ďalej v bode 2. Druhý bod. V čl. I bod 96 sa v § 190e bodka na konci druhej vety nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová "a ak ide o exekúciu na vymoženie práva na peňažné plnenie, patrí mu náhrada týchto trov právneho zastúpenia najviac vo výške vymáhaného nároku podľa stavu ku dňu vydania poverenia na vykonanie exekúcie."
Toto odôvodňujeme tým, resp. navrhujeme doplniť pravidlo limitujúce náhradu trov právneho zastúpenia oprávneného v exekučnom konaní, ak ide o vymáhanie bagateľných pohľadávok, keďže v praxi nie sú zriedkavé situácie, kedy rôzne subjekty obchodujú s takýmito pohľadávkami a dokonca sú ochotné za ne platiť viac, ako je ich nominálna hodnota, pretože vedia, že len na trovách právneho zastúpenia v exekučnom konaní sa im ich investícia niekoľkonásobne zhodnotí.
Vážení kolegovia, tento návrh zákona, keď som s pani ministerkou, sme pred chvíľkou sedeli a na konkrétnom príklade skúsim len uviesť zhruba, čo by to mohlo znamenať. Pri 13-eurovej pohľadávke dlhu súčasný právny stav dovoľuje exekútorovi vrátane odmeny, poplatkov, ďalej odmena právneho zastúpenia, dovoľuje vymáhať sumu z 13 euro zhruba 120 euro. Tento pozmeňujúci návrh spôsobí to, že exekútor si bude môcť vymáhať zhruba polovicu toho čo doteraz. Čiže z nášho pohľadu je to veľmi dobrý pozmeňujúci návrh, pretože ušetrí možno až polovicu peňazí ľuďom, no a, samozrejme, o toľko menej budú exekútori asi zarábať, ale stále budú zarábať a budú mať pokryté svoje náklady na vymáhanie. A som naozaj veľmi rád, že došlo k takejto dohode, a musím povedať, že bol som veľmi milo týmto prekvapený, týmto kompromisom, a musím povedať, že táto Národná rada sa dokáže občas aj dohodnúť na veciach, ktoré naozaj výrazne môžu pomôcť ľuďom a nie sú len nejakým populizmom, ako sme tu mali rozpravu o platoch, ale sú naozaj tým, čo reálne, konkrétne tento návrh zákona ovplyvní státisíce ľudí.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2016 11:12 - 11:13 hod.

Štarchoň Peter Zobrazit prepis
Vďaka. Na vystúpenie budem mať v podstate iba dve poznámky.
Prvá sa týka meteoritu, ja hovorím toľko, že nikdy neviete, aká tá lobová čierna labuď môže priletieť. Priletela možno už aj jedna v podobe Trumpa a z toho vyplývajúcich konzekvencií, takže uvidíme, ako na to budeme reagovať budúci rok.
Druhá poznámka veľmi jednoduchá. Dlhy Slovákov prekročili ich úspory, myslím, že je to známa skutočnosť. Ak sa pozeráme na spotrebiteľské trhy, tak v podstate vidíme možno až nezdravé navyšovanie úverov a hlavne v oblasti hypotekárnych úverov. No a reagovali sme na to napríklad aj my tým, že sa snažíme regulovať poskytovania spotrebiteľských úverov. Nuž, je to vtipné, na spotrebiteľa budeme mať trošku iný meter ako na verejné financie? Veď uvidíme, ako dopadne budúci rok.
Každopádne fandím pánovi ministrovi, aby aspoň časť z jeho ambícií sa naplnila, aj keď možno nie sú také, ako by sme očakávali.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2016 10:28 - 10:28 hod.

Krajniak Milan
Pán poslanec Grendel, chcel som vám len povedať, že to bolo veľmi trefné a rozumné vystúpenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2016 10:16 - 10:16 hod.

Kollár Boris
Súhlasím s pánom poslancom Uhríkom, že ak ekonomika rastie, mali by sme toto obdobie využiť na znižovanie schodku rozpočtu, prípadne na znižovanie celkového dlhu, a nie chovať sa nezodpovedne, nehospodárne a povedať si, hurá, my sme tu teraz, tak to všetko miňme. Viete, prejeme to všetko a mňa veľmi mrzí, že táto "sociálna vláda" dokáže minúť všetko a dokáže dokonca minúť aj peniaze našich detí. Aj ony budú platiť dlhy tejto vlády.
Skryt prepis