Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.4.2016 o 16:45 hod.

Mgr.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vstup predsedajúceho 20.4.2016 17:42 - 17:43 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Áno, ďakujem, ja by som sa chcel pani poslankyni poďakovať. Mala veľmi pekný príhovor, ja so všetkým súhlasím a nechápem, prečo tuná pán kolega Poliačik každého poúča a vlastnú... (Reakcia z pléna.) Dobre, budem reagovať. Áno, každého poúča a skáče každému do reči a vlastnú politiku proste chce presadzovať aj týmito faktickými poznámkami a každého znevažovať. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán poslanec...

Kollár, Boris, poslanec NR SR
Viem, že to nemám robiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.4.2016 17:05 - 17:19 hod.

Marček Peter Zobrazit prepis
Dobrý deň. Vážený pán predseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení členovia vlády, skôr než sa vyjadrím k programovému vyhláseniu vlády, dovolím si povedať na úvod pár slov, ktorými by som chcel vyjadriť úprimnú podporu predsedovi Národnej rady za to, že hneď na úvod nášho prvého zasadnutia deklaroval úsilie o to, aby na tomto fóre sa uplatnili zásady slušnosti a politickej kultúry, ako poznáme zo zavedených demokracií. Mali by sme sa v našej parlamentnej i mimoparlamentnej komunikácii držať pravidiel, ktoré považujeme za dôležité v súkromnom živote.
Z mojich skúseností viem, že očakávajú to od nás aj naši voliči, a preto za seba sľubujem, že sa budem riadiť úctou i slušnosťou aj v polemikách s politickými protivníkmi.
Práve v tomto kontexte si dovolím pripomenúť, že aj napriek našim kritickým výhradám alebo odmietnutiam voči programovému vyhláseniu vlády by sme mali držať tých tradičných 100 dní tolerancie, ktoré v demokratických krajinách dostáva exekutíva, aby prejavila svoje schopnosti vládnuť a efektívne spravovať krajinu. Samozrejme, že to neznamená prehliadať kardinálne pochybenia, ale kultivovanou formou a spôsobom upozorňovať vládu, že sa nedrží deklarovaných predsavzatí a sľubov.
V takomto kontexte si dovoľujem vyjadriť svoj názor, že v predloženom texte programového vyhlásenia vlády sú štyri zreteľné rôzne partitúry, ale nie ruka nejakého dirigenta, ba ani len husľový kľúč. Každý koaličný partner si zahrá svoje sólo, ale výsledný dojem je rozpačitý. Hlavným problém však nie je ani tak chýbajúci spoločný menovateľ, ako chýbajúca perspektíva, kontrola a najmä efektívnosť konania a aj vynaložených verejných zdrojov.
Napríklad javí sa ako nepochopiteľné, že vláda či predchádzajúce kabinety nevložili do programového vyhlásenia vlády ambíciu vytvoriť manažment zdrojov a vyhodnotenie efektívnosti čerpania predovšetkým eurofondov. Myslím tým aj multiplikačné opatrenia a mimovládne rozvojové impulzy, pretože bez týchto opatrení nepoznáme zmysluplnosť fungovania štátu a čerpania verejných zdrojov vrátane eurofondov, ktoré sú z väčšej časti hradené aj tak slovenskými daňovými poplatníkmi, keďže práve kvôli neefektívnemu nakladaniu a klientelizmu veľká časť z nich stráca nielen obsah, ale aj energiu. Architektonický plán na štyri roky činnosti novej vlády máte pekne nakreslený. Úlohou opozície bude, aby po štyroch rokoch tu niečo z toho aj ostalo a bolo to reálne nielen potemkinovsky, ale naozaj.
Chcel by som upozorniť, že o podmienke efektívneho využívania finančných zdrojov sa v texte programového vyhlásenia vlády hovorí v kapitole školskej politiky v súvislosti s investíciami do regionálneho školstva, ale nespomína sa pri čerpaní a využívaní eurofondov. Preto by sme si všetci mali klásť základnú otázku. Čo sa reálne dostane k ľuďom, ktorí vytvárajú hodnoty pre občanov Slovenskej republiky?
Chýba mi tiež záväzok vlády zvýšiť percentuálne čerpanie eurofondov, teda úspešnosť čerpania a zároveň efektívnosť čerpania, aby sme neostali len pri hókusoch-pókusoch, prejedení alebo rozkrádaní fondov. Návrh Národného programu vzdelávania bude, dúfam, obsahovať aj to najzávažnejšie, nielen uplatniteľnosť absolventov, ale aj ich udržateľnosť na slovenskom trhu práce, aby sme sa skvalitňovaním vzdelávania nevyrábali zadarmo absolventov pre zahraničie. Čiže neinvestovali neefektívne do odlevu mozgov.
Oceňujem, že programové vyhlásenie vlády sa venuje osobitne aj ďalšiemu vzdelávaniu, ktorý je nevyhnutným trendom v dynamicky sa rozvíjajúcom svete ponúk, potrieb a výziev, aby sme ostali konkurencieschopní minimálne v súlade s Odporúčaním Rady Európskej únie z roku 2012 o potvrdzovaní neformálneho vzdelávania. Chýba mi tu však zdôraznenie priority a cieľa pre rozvoj kompetencií pre občanov s nízkou kvalifikáciou, aby sme im umožnili lepšiu alebo dostupnejšiu uplatniteľnosť na trhu práce. Toto slovenské špecifikum musíme riešiť aj v spolupráci s ministerstvom práce, čo sa už deje, len s tým rozdielom, že ak riešime zamestnanosť nízkokvalifikovaných ľudí, ktorým štát poskytne rekvalifikáciu, čo s odlivom týchto ľudí do zahraničia.
Aj keď rešpektujem mobilitu pracovnej sily a fakt, že nám títo ľudia vypadnú z negatívnych štatistík úradov práce nezamestnanosti, predsa len ide o to, aby sme si najlepších na všetkých úrovniach vzdelania dokázali udržať doma na Slovensku a zvyšovali tak efektivitu práce a dosahovali vyššiu ekonomickú výkonnosť a tým aj vyššiu životnú úroveň. S týmto súvisí aj otázka migračnej politiky, pretože si myslím, že Slovensko si môže systémovými nástrojmi a opatreniami aj cez systém ďalšieho vzdelávania zabezpečiť dostatok kvalifikovanej pracovnej sily so znalosťami, kompetenciami alebo zručnosťami bez toho, aby sme sa museli spoliehať na prílev migrantov zo zahraničia.
Dámy a páni, rád by som vyjadril, sa vyjadril aj k aktuálnym otázkam zahraničnej politiky nášho štátu. Rešpektujem našu strategickú orientáciu k Európskej únii a NATO ako zárukám našej bezpečnosti a stability v súčasnom rozbúrenom svete. Ale to by nám nemalo prekážať, aby sme robili realistickú a vyváženú politiku k Ruskej federácii a Číne, najmä ak riešime aktuálne otázky našej energetickej a ekonomickej bezpečnosti. V takomto rámci si musíme tiež uvedomovať, že na východ od našich hraníc sa nachádza vnútorne nestabilná a nepredvídateľná Ukrajina, ktorá sa ocitla v geopolitickej hre súperiacich mocností. I keď Slovenská republika je malá krajina, slovenská diplomacia disponuje potenciálom, ktorý môže prispieť svojou mierou k hľadaniu ciest zo zložitosti ukrajinskej krízy. Vážený pán predseda Národnej rady, vážené kolegyne a kolegovia, vážení členovia vlády, ďalej si dovolím upozorniť, upriamiť vašu pozornosť na oblasť, ktorá je mi blízka, oblasť športu, ktorému som sa dlho aktívne venoval aj ako funkcionár, a myslím si, že som dosiahol pre Slovensko pozitívne reprezentačné výsledky. Preto oceňujem, že vláda prikladá v programovom vyhlásení vlády športu významný, význam spoločenskej činnosti vrátane podpory pre športovú reprezentáciu.
Chýba mi však okrem sľubu prispievať na šport z verejných zdrojov aj bližšia špecifikácia nástrojov motivácie pre súkromné zdroje športu a tiež špecifikácia sľubu a realizácie nových možnosti na nové a pomerne vysoké transparentné a legitímne verejné zdroje z hazardných hier, ktorému sa v programovom vyhlásení vlády venuje v samostatnej podkapitole. Chýba mi tu prepojenie na finančné zdroje a krytie. Podľa vzoru z Českej republiky, ktorá legislatívne zaplátala dieru sivej ekonomiky na legálne, regulované a zdanené online hranie, odkiaľ by mohli aj na Slovensku plynúť do štátneho rozpočtu podľa mojich odhadov dosiaľ nové významné zdroje na financovanie športu, okolo 50 mil. eur, čo nie je malá suma. Dúfam, že pri zmienke o zriadení nového verejnoprávneho fondu na podporu športu, ktorý by mali financovať aj odvody z lotérií, sa myslelo aj na túto novú výzvu z digitálneho prostredia a zdroje, ktoré nám v súčasnosti unikajú, podotýkam, že viac-menej nelegálne, lebo štát to doteraz neriešil, a odchádzajú do daňových rajov.
Okrem pomerne dobre spracovanej štruktúry zámerov mi chýba v programovom vyhlásení vlády totiž percentuálny súhrnný finančný podiel alebo aspoň odhad verejných zdrojov vyčlenených na šport, športové a voľnočasové aktivity mládeže práve z verejných zdrojov. Častokrát sa totiž stáva, že dobré zámery stroskotajú na nedostatku financií. Preto dúfam, že už pri zostavovaní koncoročného štátneho rozpočtu sa dozvieme aj objem zdrojov plynúcich na šport.
Teraz, vážení kolegovia a prítomní členovia vlády, ako poslanec zaradený do výboru pre kultúru a médiá si dovolím niekoľko subjektívnych poznámok. Dúfam, že ekonomické využitie potenciálu kultúry nebude hlavným kritériom pre jej rozvoj a podporu. Aj keď na históriu a kultúru sme nielen bohatý národ, ale aj počtom jeden z najmenších v Európe, preto si ochrana a rozvoj národnej kultúry vyžaduje zo strany štátu mimoriadnu pozornosť a prioritu. Aj keď rezort kultúry má viacero strategických materiálov, ktoré môže úspešne ďalej rozvíjať a doťahovať, pretože platnosť väčšiny končí aj s funkčným obdobím tejto vlády, pri záväzku prípravy nových strategických východísk, projektov a akčných plánov mi chýba ich bližšie, aspoň rámcové určenie či smerovanie. Táto špecifikácia nových plánov a trendov mi v tomto dokumente chýba a dúfam, že pán minister kultúry bude viesť aj s konštruktívnou časťou opozície aktívny a férový dialóg už pri príprave materiálov. Aspoň ja za hnutie SME RODINA som pripravený aktívne a konštruktívne spolupracovať na rozvoji slovenskej kultúry.
Keďže nie som zástanca len výlučne trhového pohľadu na vydávanie tlače, pýtam sa pána ministra, či rezort nebude uvažovať o grantovej podpore podľa rakúskeho modelu financovania nekomerčnej tlače, teda tej, ktorá bude odmietať inzerciu alebo svojím charakterom nepriťahuje záujem inzerentov, ale napriek tomu šíri nezastupiteľné posolstvo alebo nekomerčné, nebulvárne či odborné, alebo regionálne informácie určené pre špecifickú časť verejnosti? Nákladovosť takejto tlače nie je masová. Preto nie je schopná sama prežiť na trhu, ale zo strany štátu by si zaslúžila podporu.
Dovolím si skromne uviesť, že som rytierom Rádu svätého Lazára, a preto, prirodzene, ma zaujíma aj oblasť cirkví a náboženských spoločností. Ale táto oblasť je v programovom vyhlásení vlády len povinným čítaním bez špecifikácie a transparentnosti trendov. Vláda by mala mať jasno, či udrží doterajšie status quo vo vzťahu a financovaní cirkví alebo bude raziť liberálne trendy. Ja som za prvý variant a súčasne chcem poukázať, že je potrebné riešiť do budúcnosti posudzovanie súhlasu na registratúru nových cirkví a náboženských spoločností. Vidíme totiž v Európe, že nie všetky cirkvi sú mierumilovné a niektoré ich učenia motivujú jednotlivcov až k nehumánnym teroristickým činom.
Vážené panie kolegyne a kolegovia, vážená vláda, podľa môjho názoru programové vyhlásenie vlády nie je napriek svojej obsiahlosti ideálnym a vyčerpávajúcim materiálom, na ktorom by sme sa všetci zhodli. Ale možno sa zhodneme na tom, že spoločnosť, Slovensko potrebuje zásadné zmeny a výrazný posun od téz k činom a od štatistických ukazovateľov k hmatateľnej účinnosti, efektívnosti a spokojnosti každého občana.
Ako opozičný poslanec hnutia SME RODINA chcem byť dôslednou a pragmatickou konštruktívnou opozíciou. Budem dôsledne kontrolovať, ako sa programové vyhlásenie vlády plní a uvádza do života, aby sme o štyri roky nemuseli opakovane konštatovať, že toto a tamto sa nepodarilo preto a z takých dôvodov. A aj s ohľadom na to, že od roku 1989 uplynulo už vyše štvrťstoročie a ľudia stále čakajú na výraznejšie zlepšenie kvality ich života, zvýšenie životnej úrovne aj kvality služieb štátu pre ich život a potreby, najmä ak tieto služby si platia a Slovenskú republiku považujú za svoju domovinu.
Ďakujem vám za trpezlivosť a pozornosť, ktorú ste venovali mojim názorom a pripomienkam.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.4.2016 17:01 - 17:03 hod.

Krajniak Milan Zobrazit prepis
Pán poslanec, s vašou kritikou programového vyhlásenia vlády v oblasti dopravy súhlasím.
Mám iba jednu poznámku k vašej kritike podpory pre kúpeľníctvo, a to konkrétne takú, že podľa mňa závisí od toho, ako by to vláda chcela urobiť. My totižto musíme vychádzať z toho, že Slovensko nemá ani ropu, nemá ani zemný plyn, žiadne, povedal by som, prirodzené suroviny, z ktorých by mohol bohatnúť. Fabrika sa môže, fabrika na autá alebo na elektroniku sa môže kedykoľvek zdvihnúť a odísť do Ázie, ale veci, ktoré u nás doma máme, či je to cestovný ruch, kultúrne pamiatky, pôda, lesy, ale aj kúpele ako také, tie zo Slovenska odísť nemôžu. A preto si myslím, že ak by ktorákoľvek vláda podporovala niektorý z týchto sektorov alebo, povedal by som, prirodzených domácich zdrojov, ktoré máme, rozumným spôsobom, tak by to pomáhalo nielen dajme tomu majiteľom kúpeľov, ale pomáhalo by to aj tomu regiónu, pretože jednoducho boli by to finančné prostriedky pre celý región takpovediac z domácich surovinových zdrojov.
Čiže toto je moja jediná poznámka, kde si myslím, že a priori to nemusí byť zlá vec, samozrejme, musíme počkať na to, ako to vláda chce urobiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.4.2016 16:45 - 16:47 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Teraz ma pán poslanec pobavil. Dobre, ja by som chcel reagovať na pani poslankyňu. Chcem povedať, že som strašne rád, že sa vyjadrila hlavne k tej téme tých daní. Pochádzam z podnikateľského sektora a musím skutočne povedať, že zníženie o 1 %, to je, to je, to je ako naliať kvapku vody skutočne do mora a ten podnikateľský sektor to, tomu to ani nepomôže, ani nenaštartuje a ani si to nevšimne. Je to len, dá sa povedať, ďalšie "check" alebo odčvaknutie proste nejako v nejakej, v nejakej v rovine, v nejakom programovom vyhlásení vlády, že splnili sme si aj zníženie daní. Ale skutočne sme nič neznížili.
Ja si tuná pomôžem výrokom jedného kolegu, ktorý povedal, že, že Robert Fico je ako, ako zlodej v noci, dôjde, vykradne špajzu a ráno dôjde a donesie vám jeden džem, váš džem. Takže takto ja vnímam tie daňové licencie. Proste najprv nám ich dá, všetkých nás tým zaťaží a potom nám to blahosklonne odobere tesne krátky čas pred ďalšími voľbami a povie, fajn, tak sme vám priniesli, zrušili sme vám tie, tie hrozné licencie.
Takže ja len krátko som chcel na toto reagovať. Skutočne, keď vláda má záujem znížiť daňové zaťaženie, naozaj rozbehnúť ten podnikateľský sektor, tak by to mala robiť tak, aby to naozaj pocítil. A nielen kozmeticky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.4.2016 14:25 - 14:26 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán kolega Klus, ja som veľmi rád, že ste v tomto parlamente, pretože takto si ja predstavujem hodnotenie po argumentačnej, faktickej a vecnej stránke, a preto nechcem hodnotiť obsahovú stránku, ale naozaj takto by to malo vyzerať.
Potom ja by som osobne privítal pána ministra zahraničných vecí, ktorý je tu, prípadne aby reagoval na toto vystúpenie pána Klusa. Ja som naozaj úprimne veľmi zvedavý, že čo na to poviete. Čiže mňa zaujíma váš názor na to a ja sa teším na ďalšiu spoluprácu do budúcna práve s ľuďmi, ako je Martin Klus, ktorí sa bavia k veci, a nie nejako emotívne.
A na záver by som ešte raz pozdravil Jakuba Jošta na balkóne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.4.2016 12:58 - 13:00 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán minister, skúsim takto všeobecne za klub SME RODINA a hovoríte o veľkej neznámej, čiže takto.
Úplne od začiatku vzniku hnutia SME RODINA jednoznačne držíme dohody, držíme sľuby a deklarujeme ochotu spolupracovať na tvorbe zákonov v prospech ľudí. Prosím vás, ak je toto neznáma, že niekto to, čo povie, aj sľúbi, to, čo povie pred voľbami, po voľbách aj sľúbi, ak je toto neznáma, dodrží, pardon, ak je toto neznáma, tak chápem. Viete, nás, nás fakt nezaujíma, aké máte trenky, či sú červené, modré, zelené, dokonca už aj hnedé, oranžové, už si nespomínam všetky farby strán. Viete, my sme tu prišli preto, aby sme niečo ukázali našim voličom. Aby sme im ukázali, čo vieme pre nich urobiť.
Mňa osobne a mnohých mojich kolegov úprimne unavujú, mňa osobne až obťažujú tieto vzájomné prestrelky, tieto vzájomné útoky. Mne tu padá hlava od únavy a je spôsobená práve takýmito výstupmi, kde navzájom sa napádate, urážate. Niektoré veci sú jasné, netreba ich komentovať. Viete, naše hnutie je možno problém pre mnohých, pretože, budem trošku expresívny, nás nikto nedrží za gule. Treba si len položiť otázku, už keď sme pri tých oligarchoch, dá sa to povedať aj o iných stranách? Napríklad vo vládnej koalícii?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.4.2016 12:55 - 12:56 hod.

Krajniak Milan Zobrazit prepis
Pán minister Maďarič, chodil som na Gymnáziu Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi do matematickej triedy. Tak som si skúsil spomenúť na niektoré zručnosti, ktoré som sa naučil.
Koľko má poslancov v tomto volebnom období poslanecký klub SMER-u? Pokiaľ sa nemýlim, 49. Koľko poslancov majú poslanci strán, ktoré už pred voľbami aj po voľbách odmietali vytvoriť vládnu spoluprácu so SMER-om? Pokiaľ teda ma moje matematické schopnosti základné nesklamú, tak 50. No, a pýtali sa, prečo nevznikla vláda okolo SaS? No, pretože sa SNS, MOST a SIEŤ rozhodli ísť s vami. Také je to jednoduché. Pretože sa rozhodli ísť s vami. A toto svoje rozhodnutie budú musieť obhájiť pred svojimi voličmi.
A čo sa týka už niekoľkokrát spomínaných stretnutí od viacerých mojich predrečníkov, tak myslím si, že nie je k tomu treba viacej dodať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.4.2016 10:47 - 10:48 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Som rád, že mám ďalšieho člena do východniarskej platformy Národnej rady, a dúfam, že nás bude viac, pretože vidím, že aj pani kolegyňa rozprávala veci najmä z praxe, nie nejaké teoretické poučky. A je to veľmi dôležité, aby nám poslancom ostal taký nejaký triezvy pohľad na vec a hlavne aby sme počúvali ľudí.
Je totižto pravda, ako ste spomínali, že štát roky kašle na rodiny so zdravotne ťažko postihnutými deťmi a ich nejaké finančné, ich finančná podpora zo strany štátu je nepostačujúca. Teraz nehovorím len o posledných vládach Roberta Fica, ale hovorím všeobecne o vládach, ktoré tu doteraz boli, či to bola pravica alebo ľavica. Jednoducho tento problém je dlhodobo zanedbávaný a bavíme sa tu o skupine, teraz ja neviem presné číslo, možno kolegyňa Nicholsonová bude vedieť, ja neviem, možno 100-tisíc ľudí. To znamená je to obrovská skupina, ktorá čaká na pomoc, už včera som o tom rozprával.
Taktiež som rád, že ste spomínali odchod ľudí do zahraničia, pretože práve východné Slovensko je charakteristické tým, že v každej tretej rodine je niekto, kto pracuje v zahraničí a podporuje tú rodinu zo zahraničia finančne, čo nie je normálny stav.
A už len dodám na záver, ja sa teším na spoluprácu nielen s kolegami z opozície, ale aj, zistil som, že veľmi vecne sa viem baviť aj s kolegami z koaličných strán, veľmi vecne, najmä s východniarmi.
Čiže, vážení, východniarska platforma asi vznikne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.4.2016 10:06 - 10:08 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani kolegyňa, zaujala ma časť, kde ste vyzdvihovali prácu vášho bývalého kolegu splnomocnenca pre Rómov pána Polláka.
No, ja mám mnoho známych, mnoho kamarátov Rómov. Skúste sa, prosím vás, ich spýtať, čo si myslia o práci pána Polláka. Viete, čo vám povedia? Kšeftovanie s dotáciami, rodinkárstvo pri výstavbe bytov pre Rómov a neriešenie základných problémov Rómov.
Totižto problémom Rómov nie je bývanie prioritne, ale je fakt, že za 25 rokov sa naliali miliardy a miliardy korún, keď nie euro, teraz neviem presné číslo, do riešenia rómskej otázky. Neurobilo sa reálne nič. Absolútne nič. Rómovia nemajú absolútne žiadnu perspektívu nielenže v budúcnosti, oni nevedia, čo bude zajtra. Oni prežívajú zo dňa na deň. Sledujú telenovely, kde hľadajú svojich hrdinov, a snívajú o tom, že raz by chceli takto bývať, takto sa mať. Lenže Rómovia potrebujú prácu v prvom rade a potrebujú, aby ich niekto donútil, donútil pracovať. Pretože moji rovesníci Rómovia, viete, čo mi povedia, keď sa ich spýtam, že prečo si nehľadá prácu a sedí v krčme? Povedia mi, že on robiť nebude, nech robíme my. Teraz ja nejdem útočiť na Rómov. Ide mi len o to, že práca pána Polláka nebola až taká skvelá, ako možno prezentujete, práve naopak.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.4.2016 18:54 - 18:56 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pani Remišovej. Ja som strašne rád, že spomenula tie hracie automaty. A som veľmi rád, že tu vidíme aj pána ministra, pána ministra financií. Ja som takisto podpísal tú petíciu proti tým hracím automatom. Mne strašne veľa ľudí píše a hovorí mi proste, hlavne z východu, ako to rozvracia rodiny. Máme tie automaty rozsiate ako taký hnusný plevel po celom Slovensku, v každej jednej krčme, v každej, na každej benzínke to je. Po jednom, po dva kusy. Tí ľudia tam odnesú celú výplatu a rozvracia to rodiny. A my sa na to všetko pozeráme. Pre mňa je neprípustné, aby štát dával niekomu sociálne dávky a kľudne sa na to pozeral, jak ten idiot to odnesie do kasína alebo do nejakého hracieho stroja. To je, to je pre mňa neprípustné. Vlastne štát to takto podporuje. Ja si myslím, že keď niekto poberá sociálnu dávku, je nezamestnaný, berie nejaké dávky od štátu, tak nemá právo vstúpiť do kasína a ísť to tam obúchať. Na toto by sme si mali dať pozor a urobiť tuná v tomto poriadok. To je jedna vec.
A tie kasína by mali byť dislokované na nejaké konkrétne miesta, veľké herne, kde by boli jasne kontrolované. Aj vstup do nich. Kto berie sociálne dávky, kto je nezamestnaný, proste tam nemá čo hľadať. Pokiaľ štát mu prispieva, on nemá čo tie peniaze dávať na hazard. To je všetko.
Ďakujem.
Skryt prepis