Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.4.2016 o 9:25 hod.

Mgr.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.5.2016 9:49 - 9:49 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Ďakujem.
Ja som veľmi rád, že pán Viskupič sa tomuto takto venuje obšírne, a ja som presvedčený, že tento zákon treba zmeniť. Je nedokonalý tento regulátor, je absolútne, má zviazané ruky, lebo je veľmi nešťastné, že keď tunak ideme kontrolovať vyváženosť spravodajstva, najviac sťažností na to bolo, že proste je to nedokonalé, ale pritom printy si tu môžu robiť, čo chcú. To sú takisto médiá ako elektronické médiá a tie môžu zavádzať, robiť si, čo chce. To je taký nezmysel, ako keby sme pornografiu do telky nepustili, ale na titulkách sme to predávali pomaly pred školami. Takže to je jedna z vecí, ktoré si myslím, že treba určite zmeniť a rozviazať ruky tomuto regulátorovi aj v tomto, aj hlavne a potom pri tých licenciách. Pozrite sa, jedna finančná skupina má tri-štyri rádiá a neni s tým absolútny problém, dá sa s tým kupčiť, okamžite to viete po získaní takejto licencie zmeniť, ten program už nemusí byť informačný, ale zrazu je to z toho oldies rádio, áno?
To znamená, že skutočne súhlasím s pánom poslancom, že treba tento zákon kompletne prekopať a zmeniť, lebo je nefunkčný. Zväzuje rade ruky, pre retransmisiu a vysielanie, a nevieme, skutočne my nevieme, kto sú skutoční vlastníci týchto médií. Môžeme sa len domnievať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.5.2016 18:24 - 18:33 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda Najvyššieho kontrolného úradu, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, je mi ľúto, ale ja budem kritický k predkladanej správe o činnosti NKÚ.
Pán predseda si splnil povinnosť, ktorá mu vyplýva zo zákona o NKÚ, ale z môjho pohľadu je to tak všetko. Tá správa nám je jednoducho nanič, pretože úrad, ktorý má v tomto štáte kontrolovať dodržiavanie princípov transparentnosti, efektívnosti, hospodárnosti a účinnosti vynaložených prostriedkov, si túto úlohu neplní a som presvedčený o tom, že si neplní ani zákonné povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona.
Uvediem prečo. Viete, pán predseda NKÚ, počas predvolebnej kampane som vysvetľoval našim občanom, že náš štát má dostatok ekonomických prostriedkov a dokáže sa postarať vlastne o svojich občanov, resp. nasýtiť každého človeka na Slovensku. Nemôžeme však financovať nikdy nekončiaci apetít niektorých podnikateľov alebo finančných skupín. Tento systém fungovania slovenskej politiky, je vám asi každému jasné, že je nutné zmeniť. Ale uisťujem vás, že sľuby, ktoré sme dali našim občanom, aj splníme a vynaložíme maximálne úsilie a možnosti poslancov Národnej rady, aby sme poukázali na zlú činnosť alebo nečinnosť štátnych orgánov.
No, k vašej správe. V úvode vašej správy som sa dočítal o ohromných číslach. NKÚ skontroloval hospodárenie v celkovej sume 11,1 mld. euro. No. prekontrolovali ste celý štátny rozpočet, myslím príjmovú časť. Sklamanie však nastalo, keď som zistil, že toto nie je len za rok 2015, ale aj za predchádzajúce roky. Dovolím si vás požiadať, aby ste v ďalších správach boli konkrétnejší a v tejto správe nás nezavádzali.
Taktiež som sa potešil z vašich výsledkov, keď som zistil v úvode správy, že porušenie finančnej disciplíny bolo zistené vo výške 12,7 mil. euro. Povedal som si, že je to zachránená nejaká suma peňazí pre našich občanov a z tých zachránených peňazí vieme, ja neviem, materské škôlky postaviť alebo využiť na iné veci. Avšak prebudenie do reality prišlo na záver v časti 2.2 Realizácia výsledkov kontrolnej činnosti, kde uvádzate, teraz budem citovať, "porušenie finančnej disciplíny podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy NKÚ oznámilo v 16 prípadoch v celkovej sume 244 138 eur".
Pán predseda, nehnevajte sa, ale je toto podľa vás efektivita NKÚ? Vynakladáme 8,6 mil. na činnosť NKÚ a kontrolóri nám vrátia do štátneho rozpočtu 244-tisíc euro. Ja neviem, či vy ste so svojou prácou spokojný, ale ja určite nie.
Je až zarážajúce, že z celej správy sa nedozvieme, koľko porušení zákonov, prepáčte, pán predseda, aby som bol v súlade so zákonom NKÚ, koľko kontrolných zistení NKÚ za rok 2015 zistilo. Aký je ich vývoj v porovnaní s rokmi 2014, 2013, aj tieto informácie nám vedia priniesť obraz o činností NKÚ. V správe je síce pár štatistických čísiel o počte kontrolovaných subjektov, o počte odporúčaní, o počte prijatých opatrení kontrolovanými subjektmi, ale počet kontrolných zistení v správe absentuje.
Na porovnanie činnosti NKÚ som sa oboznámil s výročnou správou NKÚ Českej republiky, aj so správou Európskeho dvora audítorov. Tieto správy totižto upozorňujú na systémové nedostatky na základe analýzy kontrolných zistení, sú prehľadné, vidieť v nich efektivitu práce uvedených kontrolných inštitúcií.
Preto vám, pán predseda NKÚ, odporúčam osloviť príslušné výbory Národnej rady, najmä teda výbor pre financie a rozpočet a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, a predložiť im ako užívateľovi správy návrh novej štruktúry správy o kontrolnej činnosti NKÚ.
Vami predložená správa musí byť pre vládu a Národnú radu využiteľná, nie uložiteľná pre archív.
A teraz vám poviem niečo iné, som totiž toho názoru, že vy ako predseda NKÚ porušujete zákon o Najvyššom kontrolnom úrade. Vyplýva to totiž z obsahu samotnej správy, v ktorej nás informujete o vykonaných kontrolách, ktorými kontrolovanými subjektami boli aj ústredné orgány štátnej správy, napríklad ministerstvo obrany, financií, dopravy, pôdohospodárstva atď. Boli tam zistené nedostatky, čiže kontrolné zistenia.
A teraz podľa § 20 zákona o NKÚ, výsledky budem citovať: "Nedostatky v činnosti ústredných orgánov štátnej správy oznámi vláde prostredníctvom predsedu vlády. Orgán, ktorému úrad oznámil kontrolou zistené nedostatky, je povinný v rozsahu svojej pôsobnosti a v lehote určenej úradom zabezpečiť odstránenie oznámených nedostatkov a bez odkladu podať o tom úradu písomnú správu. Ak svoje povinnosti podľa odseku 2 nesplní vláda, predseda prerokuje vec s predsedom vlády, a ak nedôjde k dohode medzi nimi, predseda predloží vec Národnej rade. Ak vláda neprijme opatrenia na vyriešenie veci, predseda predloží vec Národnej rade Slovenskej republiky."
No a teraz, viete, ja som si prekontroloval materiály, ktoré boli predmetom rokovania vlády za celý rok 2015. Nenašiel som tam jediný materiál, ktorý by predložil predseda NKÚ na rokovanie vlády Slovenskej republiky. Vláda Slovenskej republiky neprijala na základe kontroly vykonanej NKÚ ani jedno opatrenie na zvýšenie transparentnosti, efektívnosti a účinnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi. Potom sa nečudujme, že ak NKÚ niečo zistí, ale výsledok z jeho kontroly činnosti neprinesie žiadnu zmenu k lepšiemu, ba naopak, tie nedostatky ústredných orgánov štátnej správy sa neustále opakujú.
A teraz otázka znie, že čo z toho vyplýva. Viete, nechcem ja tu polemizovať, že možno iný kolega na mojom mieste by povedal, že zakrývate nejakú trestnú činnosť alebo porušenia zákonov, alebo zodpovednosť niektorých členov vlád, alebo, nebodaj, že napomáhate rozkrádať verejné zdroje v prospech finančných skupín, alebo, ja neviem, oligarchov. Toto ja vám vyčítať nebudem, ale, viete, aj kvôli tomuto je nedostatok finančných prostriedkov pre učiteľov, zdravotníkov, aj preto tu nemáme dôstojný život pre dôchodcov.
Viete, po vypuknutí kauzy Gorila, predseda NKÚ len z môjho pohľadu pokračuje, tváriac sa, nevidím, nepočujem, nehovorím. Viete, vy nie ste zástupcom opozície, ako sa to možno zdalo, možno by bola namieste otázka, že ako, čím ste presvedčili pána Freša, možno jeho minulosťou, neviem, to viete vy.
Jednoducho, táto vaša správa je všeobecná, bezobsažná, sú tam rôzne na prvý pohľad zavádzajúce údaje, ale čo je podstatné, vaše kontrolné zistenia za rok 2015 ani raz ste nepredložili na rokovanie vlády, ani raz vláda neprijala žiadne opatrenia na elimináciu neefektívneho hospodárenia jednotlivých orgánov štátnej správy. Teda sa pýtam, načo je tá správa? Máme sa k nej nejako vyjadriť? Mne to fakt príde ako nejaká povinná jazda, ktorú ste si splnili, odídete spokojný, že ste to prečítali a karavána ide ďalej.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2016 16:38 - 16:40 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pani kolegyňa Nicholsonová. Ja chcem reagovať na tú časť, kde ste rozprávali o tých zmiešaných triedach. A, no, je mi ľúto, ale my sme nie tak dávno navštívili obce na východnom Slovensku, kde sú veľké rómske osady, a jednoducho tí mnohí rodičia detí nerómskych tak nám povedali, že oni jednoducho tie deti svoje berú preč z takýchto škôl, resp. z takýchto tried, pretože ich deti sú vystavované, a či sa to niekomu páči, alebo nie, drobným krádežiam, fyzickým útokom, otrasnej hygiene ich spolužiakov. A jednoducho pokiaľ máte časť detí a, bohužiaľ, je to tak, ktoré sú mentálne na tom horšie ako ich spolužiaci, tak nikdy nedocielite to, že tí šikovnejší potiahnu tých menej šikovných, ale presný opak. Úroveň celej triedy sa zníži.
Čiže možno nie je riešenie takéto zmiešané triedy a začleňovanie, možno je riešenie oveľa skôr, to znamená úlohou školy má byť vzdelávať deti, ale nie im vysvetľovať, ako sa umývajú ruky, ako sa chodí na toaletu, a tieto základné, základné veci. Čiže možno stojí za úvahu rozmýšľať nie o zmiešaných triedach, ktoré síce znejú voči Európskej únii fajn, ale skôr sa zamerať na, by som povedal, ešte predškolskú výchovu. A kľudne sa bavme, ja viem, že sa to mnohým nepáči a mnohí vybuchnú, kľudne sa bavme aj o nejakej forme internátnych škôl, kde by sme tieto deti naučili základným hygienickým pravidlám, kde by sme ich naučili nejakým základom, pretože to im chýba.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2016 16:27 - 16:28 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani ombudsmanka, ozaj by bolo dobré, keby ste urobili kontroly aj v iných detských domovoch alebo dojčenských ústavoch, pretože ja konkrétne poznám prípad, kedy si rodina adoptovala malé dievčatko, 7-mesačné, a to dievčatko, keď začalo plakať v noci, tak skúšali čaj, mlieko, všetko možné a úplne so šokom zistili, že to dieťa sa ukľudnilo, až keď dostalo čistú vodu vo fľaši.
To znamená, že ja len tak odporúčam, že skúsme sa pozrieť aj na to, ako to funguje v iných dojčenských ústavoch alebo detských domovoch, pretože častokrát na úkor detí sa šetrí a namiesto nejakej normálnej stravy, výživy, tak v noci do nich pumpujú vodu, aby ich zasýtili, v úvodzovkách. Akože znie to ako nezmysel, ale akože je to úplná realita, je to fakt.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.5.2016 13:27 - 13:28 hod.

Štarchoň Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja by som reagoval na pána poslanca Jurzycu predovšetkým v tom, že sa jedná nielen o nákup cenných papierov, ale aj rozširovanie zbierkového fondu Národnej banky Slovenska. Plus sa môžeme pýtať aj detailnejšie, aká je štruktúra poskytovania jednotlivých darov, pretože Národná banka Slovenska naozaj z hľadiska financovania, alebo teda prispievania na rôzne projekty, myslím si, že je veľmi aktívna, o čom svedčí množstvo darovacích zmlúv.
Možno by bolo za zváženie porozmýšľať aj nad prehľadom alebo doplnením danej správy. Som si vedomý, že metodika je striktne daná, ale možná do budúcich období rozšíriť danú správu v kontexte spoločenskej zodpovednosti a predovšetkým, ak hovoríme aj o rozširovaní zbierkového fondu, o poskytovanie darov, za ktoré zodpovedá v tomto prípade NBS-ka. 
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2016 11:54 - 11:55 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ešte raz, už som raz povedal, že budeme podporovať tento návrh zákona, zahlasujeme zaňho, pretože sme presvedčení, že to bola obrovský, to bolo, to bolo, to bolo znásilnenie naozaj všetkého možného, to bolo slušnosti znásilnenie, práva znásilnenie, ľudskosti, všetkého, to treba napraviť, neviem, či bude dostatočná vôla zo strany koalície, ale necháme sa prekvapiť pri hlasovaní.
Cez to všetko mi je ľúto, Gábor, že veľmi emotívne si vykreslil pána Michala Kováča ml., ja mám iný trochu na to názor, okradol Technopol, teraz koncom júna 2015 prebehla kauza, obrovská kauza za 500 mil. euro, pardon, dolárov so zdravotníckym materiálom, spomína sa v tom aj slovenská firma Chirana, kde zase figuruje Michal Kováč ml., on to má v genetickej výbave. To znamená, že nerobme z neho nejakého chudáčika, ktorý proste, to je čestný chlapec, len ho uniesli. Áno, tam bol zneužitý, ale skutočne ako ľutovať ho, tohto pána asi netreba. Znova, tá kauza sa vyšetruje, 500 mil. dolárov tam je podvod a on je znova v tom namočený, áno, takže nehrajme sa na to, že je to nejaké chudiatko, ktoré treba chrániť, treba chrániť právo, treba chrániť určite právo a treba tie amnestie zrušiť, ale nie chrániť pána Kováča, to je podvodník u mňa.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2016 11:36 - 11:37 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja sa k tomu krátko vyjadrím, k tým amnestiám. Áno, nebolo to správne. Za náš klub môžeme povedať, že podporíme tento návrh pána poslanca Budaja.
Ale chcel by som upozorniť aj ostatných kolegov, keď už tunák hovoríme o tých amnestiách, nezneužil to len bývalý predseda vlády Mečiar, ale zneužil to aj rovnako pán prezident Kováč, keď udelil amnestiu svojmu vlastnému synovi, ktorý okradol, evidentne okradol, spáchal trestný čin a okradol Technopol a takisto mu dal amnestiu. Čiže už keď sme pri tom, tak bolo by dobré sa na to pozerať objektívne a aspoň to povedať.
Takže tento inštitút tej amnestie bol zneužitý aj pánom prezidentom Kováčom, keď udelil svojmu synovi, ktorý okradol Technopol a dostal amnestiu spolu s komplicmi. No a potom, samozrejme, už nastal ten samotný problém, proti ktorému teraz všetci bojujeme a my určite zahlasujeme za zrušenie týchto amnestií.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2016 9:25 - 9:26 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pánovi poslancovi Dostálovi, my rovnako za náš klub vyjadrujeme podporu pánovi poslancovi Dostálovi.
Takisto máme obavy z toho, ako aj tuná môj predrečník pán Vašečka spomenul, zavedenie ide veľmi ľahko, ale potom už sa akosi zdráhame ten úrad zrušiť, aj keď sme si povedali, že to bude len dočasné, na nejaké 3, 4, 6 mesiacov, v tomto konkrétnom prípade ide o vytvorenie tretieho štátneho tajomníka. Aj my máme obavu, že to už bude potom navždy a už sa nám nejako stane, že nám tam ostane aj do budúcnosti. Takže určite tento návrh pána Dostála, pána poslanca Dostála podporíme aj my.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.4.2016 18:51 - 18:52 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Ja by som chcel apelovať najmä na poslancov vládnej koalície, lebo myslím, že opozícia v tom má jasno. Všetci sme pred voľbami tvrdili ľuďom po mítingoch, ako im strašne chceme pomôcť, ako to robíme všetko pre nich a sme tu vlastne kvôli nim. Áno? Tak ja by som bol rád, keby si toto uvedomili aj poslanci za vládnu koalíciu, že toto je skutočne zmena k lepšiemu životu, k jednoduchšiemu životu, lacnejšiemu životu pre obyčajných ľudí. Skutočne toto trápi veľmi veľa ľudí. Je tunak vidieť, že sa týmto nahráva len veľkým podnikateľom v rámci energetiky tepla a tak ďalej. To znamená, že tí drobní ľudia si nevedia pomôcť. Pokiaľ toto nezmeníme, tak tým ľuďom nepomôžeme. Takže apelujem na všetkých, aby skutočne za tento rozumný návrh zákona a zmenu zákona zahlasovali.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.4.2016 18:20 - 18:21 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja chcem reagovať na pána poslanca s tou myšlienkou, ktorú len tak veľmi jemne a opatrne vyslovil, že či je možné, že takýto vysielateľ, držiteľ licencie možno na televíziu alebo na nejakú veľkú sieť rádií, či je možné, že to zneužije, svoju programovú službu, alebo niekde sa prikloní, za výmenu za nejaké obrovské štátne zákazky, radovo sto miliónov eur. Tak na to vám odpoviem, nieže či je to možné, to je fakt, rozumiete, to je fakt. A myslím, že to vidíme všetci.
Ďakujem.
Skryt prepis