Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

3.12.2018 o 14:42 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 5.12.2018 16:35 - 16:37 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Veľmi stručne. Vieme, aký je obrovský počet exekúcií na Slovensku, vieme, že najväčšie podvody sa dejú práve pri dražbách, práve pri tzv. dobrovoľných dražbách, kedy sú ľudia častokrát klamaní rôznymi zmluvami a rôznymi dodatkami v zmluvách.
Naším cieľom je ochrániť týchto ľudí, ktorí sa častokrát domáhajú svojich vlastníckych práv na súde a, bohužiaľ, vo väčšine prípadov neúspešne.
My tam vlastne navrhujeme také ustanovenie, v ktorom sa hovorí, že v prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, tak môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa na súde určenia vlastníckeho práva tým ale nie je dotknuté.
Veľmi veľa ľudí nám za tie posledné tri roky písalo, akým spôsobom boli oklamaní pri týchto dražbách a nemali sa ako brániť, pretože zrazu zistili, že ich dom, byt sa ide dražiť, a naozaj už nemali tie možnosti, ako namietať tú dražbu, ktorú považovali za protiprávnu alebo poškodzujúcu ich vlastnícke práva. Práve preto im chceme dať možnosť, aby v prípade takýchto pochybností, keď majú pochybnosť o tom, že ich práva sú porušené, mohli sa domáhať na súde ešte počas dražby vysporiadania svojich práv.
Samozrejme, musíme povedať, že v žiadnom prípade to sa nedotýka vlastníckych práv, ak ich určí súd, čiže ide, ešte raz, len o to, aby sme pomohli ľuďom získať svoj majetok v prípade, ak boli podvedení alebo oklamaní.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.12.2018 16:32 - 16:33 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, veľmi stručne. Dovoľujeme si predložiť návrh zákona, ktorým sa dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon o dobrovoľných dražbách.
V podstate cieľom tohto predloženého návrhu zákona je ochrániť právo dlžníka, občana Slovenskej republiky pred záložným veriteľom, ktorý si chce uspokojiť alebo domáhať sa uspokojenia zo zálohu, premlčanú pohľadávku a tým zabrániť podvodným konaniam pri realizovaní dobrovoľných dražieb.
Prijatím tohto návrhu zákona nevzniknú žiadne zvýšené nároky na výdavky zo štátneho rozpočtu, návrh nebude mať vplyv na ekonomický ani environmentálny vplyv, ani vplyv na zamestnanosť.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2018 16:28 - 16:38 hod.

Štarchoň Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, záujem mám. Vážený pán minister, vážené dámy, páni, poslankyne, poslanci, dalo by sa tu rozprávať veľmi dlho a ja som si povedal, že vnesiem trošku iný pohľad na túto problematiku, ktorá je tu aktuálne pertraktovaná, tak aby som nebol redundantný a aby ten príspevok možno mal aspoň trošku iný rozmer. Všeobecne totiž to prakticky riešili jednotlivé rozpočtované kapitoly z hľadiska štruktúry výdavkov či príjmových atribútov, a jednoducho čo viac povedať k téme. Moja asistentka, keď som jej hovoril, že si robím prípravu, tak mi hovorila, že vôbec o čom chceš ešte rozprávať, lebo povedané už bolo všetko. A naviac keď som sa zapozeral aj, aj do jednotlivých častí predkladaného návrhu a pozrel sa aj do rozpravy z minulého roka, tak som prišiel na to, že možno stačí zmeniť iba zopár čísiel a môžem hovoriť presne to isté. Ale dosť bolo tohto úvodu.
Skôr poviem niekoľko slov k tomu, aký je celkový rozmer predkladaného rozpočtu, pretože on je v podstate rozpočet pozitívnych prekvapení, či chceme, alebo nechceme. Tie pozitívne prekvapenia vychádzajú predovšetkým z konjunktúry, v ktorej sa práve nachádzame už nejaký ten dlhší čas, a predpokladáme, že pokiaľ sa nič nezmení, a výhľady sú veľmi pozitívne, minimálne na budúci rok, tak by ten rozpočet mal byť naozaj taký, aký je predkladaný. To znamená, že vyrovnaný. No a práve to, že je vyrovnaný, hlboko chválim a rovnako chválim aj, aj tie pozmeňovacie návrhy, ktoré predložil práve predseda výboru pre financie a rozpočet Ladislav Kamenický, tie jednoducho naozaj treba podporiť.
Čo sa týka ale rozpočtu ako takého, tak je tu niekoľko problémových okruhov. Zopakujem presne to isté, čo bolo aj minulý rok - nuly. Mám rád nuly v rozpočte, pretože metodika síce ostala tá istá, pribudlo niekoľko zdôvodnení k jednotlivým rozpočtovaným položkám, čo je možné takisto pozitívne hodnotiť aj v kontexte princípu hodnota za peniaze, ale tie nuly sú tam stále. Je tu niekoľko častí, ktoré som si vybral a ktoré si dovolím okomentovať tak, aby som nebol redundantný.
Je tu jedna taká veľmi zaujímavá časť - ostatné výdavky. Páčia sa mi ostatné výdavky, lebo pri ostatných výdavkoch nájdete skutočne zaujímavé skutočnosti. A tak len, je to naozaj zaujímavé čítanie, ten celkový návrh, nielen tie ostatné výdavky, aby som ostatné výdavky, aby som bol presný. A tu je jedna kapitola výdavky na štipendium Martina Filka. Rozpočtovaných je 200-tisíc na rok 2018. Očakávaný stav je nula. Neviem, čo sa stalo, ale ja predpokladám, že realita bude naozaj iná. Ja viem, spadá to pod kompetenciu ministra školstva, len, predsa len keďže je to oblasť, ktorá je nám veľmi blízka, tak vzniká otázka, že čo sa vlastne stalo.
Ale veľmi zaujímavé sú výdavky na príspevky do medzinárodných organizácií. Tu pre zmenu rozpočtovaný stav bol niečo cez 22 mil. a očakávaná skutočnosť je pre zmenu nula. Skôr by som čakal opačne a vrátim sa k tomu, k ešte jednej takej trošku aktuálnejšej poznámke. Vcelku dobre vyznievajú zas pre zmenu výdavky súvisiace s nájmom budovy SZ v Bruseli. Predpokladám, že to môže byť Stále zastupiteľstvo Slovenskej republiky možno, rozpočtovaný takmer milión, minulo sa alebo očakávaná skutočnosť 217-tisíc a potom už len nuly. Výdavky na DEUS, DCOM. Najskôr som si musel zistiť, čo znamenajú tie skratky, ale viem, DataCentrum územnej samosprávy (pozn. red.: správne „DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy“) a Dátové centrum miest a obcí. Pre zmenu rozpočtovaných 3,5 mil., môžem hovoriť aj na eurá, ale podľa mňa je to zbytočné, pretože očakávaný stav alebo očakávaná skutočnosť bude opäť čo, nula.
Zas, naopak, mám rád nuly pri realizácii úloh vyplývajúcich z uznesení vlády. Tam sú nuly. Čiže rozpočtované za rok 2018. A čo sa týka návrhu, tam tiež sú rozpočtované nuly. A takisto aj výdavky na vybrané investície, rozpočtované v roku 2018 nula, plán 2019/20/21 - opäť nula. Očakávaná skutočnosť 26 700-tisíc a nejaké drobné k tomu.
Ale mám tu jednu krásnu perličku. A ja viem, to, to nie je na vás, pán minister, ale mne sa páči tento výdavok plánovaný. Plánovaný výdavok na, resp. rozpočtované výdavky na 100. výročie osláv vzniku Československej republiky 4 853 000,810 eura. Naozaj to sté výročie a takáto udalosť by si zasluhovala primeranú pozornosť. Viete, aká je očakávaná skutočnosť? Neuveriteľné, 47 500 eur. Nuž, nie som si celkom istý, že či na oslavu našej prvej štátnosti, ktorá tu bola, je to adekvátna suma, ale to je polemika.
Každopádne si dovolím znovu načrieť do týchto svojich poznámok, naozaj iba z tejto prvej kopy, tam to ďalej nebudem otvárať. A zaujímavé čítanie, čo sa týka aj výdavkov na zamestnancov vo verejnej správy, správe celkovo. Áno, rastú, zasluhujú si vyššie platy, sme radi, a tak, tak by to malo byť a je to správne, ale zaujali tam ma iné čísla. Počet zamestnancov, aký je očakávaná skutočnosť v roku 2018, a to je 418 178. V roku 2019, podotýkam, investujeme a ten rozpočet má množstvo kapitol, ktoré hovoria o digitalizácii Slovenska, o tom, že treba investovať do informatizácie Slovenska. To je skvelé! Naplánovaných je 426 123 zamestnancov, čo je o cca 8-tisíc ľudí viac. Kde sa tí ľudia akože tam zrazu objavili? A dobre, možno otázka laika, ale nespochybňujem, každopádne to je zaujímavý fakt.
Poďme ale ďalej. Ja... Toto bude asi že celkom pekné čítanie alebo veľmi aktuálne, lebo zobral som si starý spred roka môj, môj, môj príspevok do rozpravy. A tam poukázal na jednu takú zvláštnosť, tie nuly. A tak si dovolím oprieť sa práve o tento príklad z minulého roka a pozrieť sa na rozpočet a to je tá aktualita.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. V roku 2017, teda na rok 2017, čo sa týka príspevkov Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií, bola rozpočtovaná, čo myslíte, aká veľká nula? No veľká nula. Nuž a očakávaná skutočnosť bola 24 339 269 eur. A pre zmenu aktuálny stav uvádzaný v predkladanom návrhu rozpočtu je 25 867 795 eur. A opäť keby sme sa pozreli na návrh na rok 2018, bola tam opäť jedna veľká nula. A aká je očakávaná skutočnosť na rok 2018? 31 175 060 eur. Skúste si tipnúť alebo odhadnúť, aký je návrh na budúci rozpočtovaný rok. Nula, je to presne nula. Ak teda niektorí tipovali. Naozaj na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ani na Ministerstve financií Slovenskej republiky netušia, že aj budúci rok nás takéto výdavky čakajú? Teda ja si myslím, že asi áno. Nespochybňujem, nespochybňujem, len poukazujem na skutočnosť, aký je veľmi veľký nepomer medzi tým, čo sa schvaľuje, a tým, aká je realita. A takýchto príkladov vieme nájsť veľa. Nemáme možnosť používať názorné pomôcky, ale ja to len takto ukážem predsa len. Môžeme sa teda pobaviť, ale môžeme sa zamyslieť, či predsa len niečo na metodike nezmeniť. Každopádne uvidíme, čo s tým celé bude, alebo teda čo sa bude diať. Každopádne ešte chcem aj pochváliť jednu vec a tiež si dovolím zalistovať, vyberiem jeden papier. A čo chválim, tak to je naozaj znižovanie hrubého dlhu verejnej správy, ktorý v pomere k percentám z hrubého domáceho produktu už tento rok bude pod 50 %, teda konkrétne očakávaná skutočnosť 48,7 %, čo je skvelý výsledok, a naplánovaných na budúci rok 47,3 %. Naozaj chválim, skvelé. Ale keď sa pozriete na nominálne vyjadrenie, tak ten dlh stále rastie.
A úplne záverom, pozerám, už asi veľa času nemám, tak to rýchlo poviem, lebo som si nemyslel, že tak veľa budem hovoriť. To je filozofická otázka, veľmi jednoduchá. Mali by sme sa podeliť s tými, ktorým je najhoršie. Snažíme sa predovšetkým zvyšovať napríklad minimálnu mzdu. Tá nám stúpla za posledných desať rokov rádovo o 200, resp. konkrétne 211 eur. Na tých, ktorí sú na tom najhoršie, nemyslíme. Mám tým na mysli jednu vec a to je skôr, ako som povedal, otázka ma zamyslenie a filozofická, je to problematika životného minima. Viete, koľko stúplo životné minimum za posledných desať rokov? O 20 eur.
A tým by som končil.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2018 12:38 - 12:45 hod.

Štarchoň Peter Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené dámy a páni, vážení poslanci, v prvom rade by som začal veľmi jednoducho, každú snahu, ktorá je zameraná na zvyšovanie bezpečnostných štandardov, treba podporovať a tento predkladaný návrh zákona patrí medzi ne. Jednak je aj v kontexte digitálnej ekonomiky a všeobecne procesov digitalizácie, ktorú máme okolo seba, viac než vítaný a naozaj nejdem spochybňovať jeho význam. A rovnako nejdem ani spochybňovať zas naopak pripomienky a výhrady, ktoré tu už odzneli, a možno s jednou by som akurát nadviazal na predchádzajúci príspevok, tá pripomienka sa týka predovšetkým účinnosti zákona.
Každopádne, toto moje vystúpenie je orientované niekde úplne inde, pretože sa venuje problematike samotného definovania online registračnej pokladnice ako takej. Ako som spomínal, keď niečo je dobré a funguje, a pokiaľ sú tu už nastavené nejaké štandardy a parametre, netreba automaticky negovať väčšinu z nich, ale práve naopak, je ešte lepšie ich dopĺňať a vylepšovať. Z definícií online registračnej pokladnice alebo z definície, ktorá je tu predkladaná, nie je celkom zrejmé, či chránené dátové úložisko je jeden funkčný celok, a vlastne to bude aj predmetom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý onedlho predložím, alebo teda začnem o ňom hovoriť.
Z môjho pohľadu je teda dôležité, aby chránené dátové úložisko bolo s online registračnou pokladnicou a zákazníckym displejom považované za jeden funkčný celok, a to predovšetkým z funkčného, z funkčnej, z funkčného dôvodu v zmysle fyzickej ochrany prístupu k nosiču údajov chráneného dátového úložiska a zároveň toto úložisko by mohlo byť aj chránené plombou, tak ako to bolo doteraz. Je totižto do istej miery nevyhnutné, aby tie údaje boli zhodné aj s údajmi, teda údaje v chránenom úložisku aby boli zhodné aj s údajmi tlačenými na účtenke a rovnako aj s údajmi zobrazovanými na displeji pre zákazníka. Keď tam bude plomba, minimalizuje sa akékoľvek možné porušenie alebo vstup neoprávnených osôb, pretože zapečatené pokladnica, zapečatené dátové úložisko s jednoznačným indetifikátorom úložiska dát zamedzia práve nezákonnej manipulácii so zariadením alebo časťami tak, ako je tomu aj doteraz. Každopádne existuje množstvo podvodov, ktoré zneužívajú nezabezpečené zariadenia a taktiež mnohé vychádzajú práve z toho, že zobrazujú iné údaje na účtenke, iné na zákazníckom displeji a mohli by teoreticky odosielať aj iné údaje na server Finančnej správy. Takto predkladaný pozmeňujúci a doplňujúci návrh by to teoreticky mohol riešiť, resp. nadviazať na to, čo funguje doteraz.
Pre lepšiu predstavu, všetci poznáme plynomery, elektromery, vodomery, tiež majú nejakým spôsobom meracie zariadenie zabezpečené a je chránené pred manipuláciou aj predpísanou plombou. Všeobecne takéto zabezpečenie je považované za, za štandardné, základné a zároveň aj nevyhnutné. Chránené dátové úložisko je zároveň zabezpečené aj nerozoberateľným krytom, no a bez práve plombovania by ktokoľvek mohol vstupovať do neho.
Z definície, čo je prekvapujúce, online registračnej pokladnice vypadol aj zákaznícky displej a ten zákaznícky displej má viacero funkčných dôvodov a z môjho pohľadu je nevyhnutnosťou ho zachovať aj ako preventívny nástroj na elimináciu potenciálnych daňových únikov, jednak súvisí aj s ďalšími zákonmi orientovanými na ochranu spotrebiteľa. Takto by do istej miery mohla vzniknúť právna neistota, pokiaľ by ten zákaznícky displej nebol priamo súčasťou aj predkladaného vládneho návrhu. No a v prípade vydania elektronickej účtenky je taktiež zákaznícky displej jediná možnosť kontroly spotrebiteľa na mieste, aby mohol naozaj sledovať, čo mu reálne bolo zaúčtované.
Toto sú približne hlavné dôvody, prečo predkladám pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení a dopĺňa takto:
V čl. I doterajšom bode 1 v § 2 písm. c) znie:
c) online registračnou pokladnicou súbor pokladničného programu chráneného dátového úložiska, tlačiarne účteniek, displeja zákazníka, hardvérových prostriedkov, ktoré zabezpečujú komunikáciu so systémom e-kasa prostredníctvom integračného rozhrania, ktoré zverejní Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky v zátvorke (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) na svojom webovom sídle a ďalších prostriedkov, ktoré zabezpečujú plnenie povinností podľa tohto zákona, bodkočiarka, chránené dátové úložisko, tlačová jednotka a displej zákazníka sú umiestnené v spoločnom ochrannom obale zabezpečenom predpísanou plombou a tvoria jeden funkčný celok.
Toľko k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu. Ďakujem za nielen podporu, nielen zo strany opozičných, ale možno aj koaličných poslancov.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2018 12:29 - 12:30 hod.

Štarchoň Peter
Ďakujem veľmi pekne. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh určite budeme podporovať, aj keď možno by stačilo aspoň tri mesiace naviac. Ja pevne verím, že sa nájde viacero poslancov, ktorí zaň budú hlasovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2018 10:55 - 10:56 hod.

Krajniak Milan Zobrazit prepis
Pán poslanec, povedali ste, že v zdravotníctve chýbajú peniaze. A kde sú? Kde zmizli? Tak ja vám poviem jeden príklad čerstvý, kde tie peniaze miznú zo Slovenska. Národná banka Slovenska včera vydala správu o tom, že Slováci sú najzadlžovanejší národ v Európskej únii. Berú si čoraz viac úverov, aby si vôbec zachovali životnú úroveň, na ktorú boli zvyknutí. Slovenské banky sú najziskovejšie na úrokoch spolu s gréckymi a maltskými v celej Európskej únii. A viete, čo ja by som s tým spravil? Zdanil by som ich aspoň 30 % a ten zisk zdanený, ktorý nevyvezú zo Slovenska, by som použil na zdravotníctvo, nech z toho ekonomického rastu aj ľudia konečne aspoň niečo majú, lebo vláda sa tu tvári, že ekonomika nám šliape ako Saganov bicykel, len pravda je, že ľudia makajú ako šróby, ako ten Sagan, lenže na tých vavrínoch a na tých stupňoch víťazov sa vyhrievajú iní. Napríklad banky.
Tak konečne by sme mohli tým, ktorí zo Slovenska vyvážajú peniaze von, zobrať aspoň časť toho, čo vyvezú, a posunúť do zdravotníctva, kde by to tí ľudia najviac ocenili. Tak by som to aspoň urobil ja.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.12.2018 14:42 - 14:43 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, ja naozaj len veľmi stručne, keďže ide o návrh zákona, ktorý sa týka zhruba 140-tisíc držiteľov zbraní. Ja by som vás chcel, pán minister, požiadať, budeme mať k tomu asi rozsiahly pozmeňovák, ale rád by som s vami toto prekonzultoval. Nie hneď, ale v druhom. (Reakcia predkladateľa.) Dobre, čiže chceme k tomu dávať nejaký pozmeňujúci návrh po dohode s predkladateľom, čiže radi by sme takto verejne vyzvali na nejakú diskusiu, si nájdeme čas a chceli by sme tam prebrať viac vecí, lebo hovorím, je to zákon, ktorý sa týka 140-tisíc držiteľov zbraní. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2018 11:57 - 11:58 hod.

Kollár Boris
Hovoríte o povinnosti, ale vy váš sociálny balíček prenášate na obce a mestá. Oni budú musieť a oni budú mať s tým ten kritický problém.
No a kritický postoj mojich kolegov neznamená, že odmietajú zákon ako celok. A ja pevne stojím za svojimi kolegami a ja si nikoho upratávať nemusím. To skôr vy si môžete upratať svojich ministrov, aby razili jednotnú líniu so stranou. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.12.2018 11:47 - 11:53 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Keďže sa jedná o deti, tak by sme sa tu mali spojiť, aj opozícia, aj koalícia. A nemali by sme sa osobne napádať, urážať sa. Mňa veľmi mrzí, že bola tunák Anka Verešová napadnutá osobne, je to veľká škoda. Ja vo veľa veciach s Ankou súhlasím. Súhlasím aj s tým, že je dosť nespravodlivé, keď napríklad moje deti dostanú obed zadarmo, ktorý si to viem veľmi ľahko zaplatiť, a potom sú deti, ktoré, ktoré rodičia budú musieť aj tak doplatiť niečo, lebo to úplne nebudú vedieť pokryť tým 1,20. Sú tu rôzne cenové pásma, ktoré proste niektoré zariadenia nebudú vedieť za to navariť obed, lebo im to bude chýbať.
Máme tuná kopec výhrad, ako napríklad, že by sa malo zvýšiť možno o 100-tisíc obedov viacej, kde je vyrátané, že by sme potrebovali navyše 2000, 2500 kuchárok. To znamená, že už som zachytil zo strany SMER-u, keď mal expremiér Fico tlačovú konferenciu, kde je ochotný aj spolu s ministrom Richterom podporiť 1000 kuchárok. Len my potrebujeme 2500 poriešiť.
Potom aj my sme zachytili kopec podnetov, že proste tie jedálne nie sú na to prispôsobené, že bude treba rekonštruovať kapacity tých jedální. Ľudia sa tam, teda tie deti sa tam nevedia zmestiť a je to šité horúcou ihlou. A preto si myslím, že je fajn, že sa to oddelilo alebo sa to oddialilo na ten september.
Cez to všetko musím povedať, že mám veľa výhrad k tomuto návrhu zákonu, ale určite ho podporím. Určite ho celá naša strana podporí, aj keď máme tie výhrady, ale snažíme sa to robiť vecne, snažíme sa odborne priniesť nejaké návrhy a bol by som rád, keby koaličná vláda tieto naše, nie len za Sme rodinu, ale aj ostatné návrhy, ktoré tuná prinášajú kolegovia a sú podnetné a mohli by to zlepšiť, ten systém, aby to minimálne vypočuli. Od toho tu sme, aby sme tie názory naše tlmočili. Skutočne mne nejde o to, aby som potopil váš návrh zákona, mne ide o to, aby sme na konci dňa tým deťom pomohli, aby sme tým rodičom pomohli, aby tie deti mohli mať ten obed zadarmo, aby naozaj ten obed zadarmo bol. Aby to nebolo nakoniec ten najdrahší obed na svete, lebo keď si uvedomíte, že koľko sa z toho, tých obedov potom neodoberie. Keď je raz niečo zadarmo, tak potom ľudia si to nevážia, kašlú na to, neodhlásia sa, vyhodí sa to. Tie školské jedálne tento obed nemôžu darovať nejakým spracovateľom, ja neviem, chovateľom ošípaných, aby to aspoň nejako spotrebovali. Nie, to, to špeciálnym spôsobom sa musí likvidovať ako biologický odpad, to znamená, že znova sa to musí platiť. To znamená, že aby nakoniec ten náš obed zadarmo nebol tým najdrahším obedom zadarmo.
Cez to všetko ešte raz, pán Tomáš, musím povedať, že my za tento váš návrh zákona budeme hlasovať, nech bude akýkoľvek, lebo určite to nebude dokonalé, ale to sa snažíme aj my v opozícii tými pozmeňovacími návrhmi, prípadne diskusiou vás na niektoré veci upozorniť. A je len na vás, lebo vy ste v tej koalícií a vy si to odsúhlasíte, ako budete chcieť, ale je na vás, keď niečo dobré z toho vyberiete a implementujete, aby ste uľahčili život tým rodičom, tým deťom, ale zároveň aj prevádzkovateľom, zriaďovateľom tých škôl, tých školských jedální, ktoré budú mať obrovský problém. My sme tak isto sedeli so ZMOS-om, pán poslanec, a veľmi veľa vecí sme počuli, aké problémy ich budú čakať. Samozrejme, že vy asi ste sa s nimi na koniec dohodli, že vám to odsúhlasili, cez to všetko my sme rovnako s nimi s čelnými predstaviteľmi ZMOS-u sedeli a vypočuli sme si veľmi veľa pripomienok, ktoré im skomplikujú, obrovsky skomplikujú život. Cez to všetko si myslím, že každý krok, ktorý môže pomôcť rodinám, deťom, treba privítať, aj keď nie je dokonalý.
My keď raz budeme vo vládnej koalícií, budeme to robiť možno inak, možno tak, ako to povedala pani Verešová, ale dnes treba rešpektovať to a ja to rešpektujem, že si dneska, môžem sa postaviť na hlavu, mávať tuná ušami, proste to prijmete tak, ako to chcete, cez to všetko my vnímame, že je to pomoc, je krok k niečomu lepšiemu, tak určite za to za hlasujeme. Som tu preto, aby som to vyjadril, vyslovil, že budeme bojovať za tie rodiny, budeme bojovať za tie deti, podporíme váš návrh zákona, cez to všetko by sme radi vás upozornili na niektoré veci, ktoré určite budú veľkým problémom, aby ste sa na to pripravili, lebo ešte za vašej vlády bude ten problém, vám to môže na koniec padnúť na hlavu. Preto vás na to upozorňujeme. Ale určite tým deťom treba pomôcť.
A za nás vám môžem povedať, ani vlaky zadarmo my nebudeme, za nás, keď budeme v nejakej vládnej koalícii, nedovolíme rušiť ani vlaky zadarmo, ani jedlá zadarmo, ani všetky tieto vymoženosti sociálne, ktoré ste zaviedli, či vy alebo predchádzajúce vlády, určite za nás to rušiť nebudeme. Môžeme sa baviť o forme pri tých vlakoch zadarmo, môžeme sa baviť o tom, že treba dať tým dôchodcom viacej peňazí, aby si tie vlaky mohli kúpiť, ale v žiadnom prípade tú formu, ako tú možnosť mať ten vlak zadarmo akýmkoľvek spôsobom, buď jasným zadarmo, alebo prispením, aby si to vedeli kúpiť, určite tieto veci rušiť nebudeme, takže za nás, ja hovorím, za hnutie SME RODINA tieto vymoženosti, ak bude niekto s nami chcieť počítať v budúcej vláde, tak cez toto určite neprejde, lebo tieto veci rušiť my nebudeme. A rovnako podporujem tento váš návrh zákona, aj keď si myslíme, že nie je dokonalý, že má kopec chýb, že treba, preto na to upozorňujeme, cez to všetko za nás hlasovať za to budeme.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2018 11:12 - 11:14 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán Tomáš, veľmi pekne ste hovorili o tom populizme a demagógii. Ja by som vám rád okrem iného pripomenul jeden výrok, a vy veľmi dobre viete, že sme majstri v populizme, teda keď chceme, to povedal váš stranícky šéf. Čiže o tom, kto je tu väčší populista, hádam netreba veľmi hovoriť.
Ale keď je to tak veľmi dobre pripravený zákon, prečo ho na poslednú chvíľu meníte? Na poslednú chvíľu ho upravujete a v panike beháte hore-dole, snažíte sa to teraz rýchlo, rýchlo, rýchlo vylepšiť? Pretože ste sa stretli s kritikou a kritikou oprávnenou. Lebo podľa môjho názoru vy síce tvrdíte, že povinnosťou škôl je zabezpečiť stravu 100 % detí. Veď to je v poriadku, s tým ja súhlasím. Ale, pán Tomáš, máte vy predstavu, v akom technickom stave sú tie školské jedálne? Máte vy predstavu o tom, v akom finančnom stave sú tie školy? Lebo podľa mňa veľmi nemáte. Opakujem, my sme za poskytnutie obedov pre deti. Súhlasíme s tým, že štát by ich mal platiť. Ušetríme tým rodičom peniaze. Áno, možno zlepšíme stravovacie návyky našich detí, ale opakujem, vy ste nedomysleli x ďalších vecí, ktoré s tým súvisia a ktoré spôsobia problémy.
Ja dúfam, že ten návrh, ktorý vy teraz predkladáte, ja dúfam, že ten návrh sa v praxi ukáže ako dobrý. Lebo aj vaším, aj naším záujmom je, samozrejme, aby naše deti mali normálnu stravu. Ale neodmietajte kritiku! Veď vy by ste mali prijať kritiku, mali by ste prijať konštruktívnu kritiku a snažiť sa vysvetliť kolegom v opozícii, že toto a toto chceme urobiť takto. Lebo zatiaľ len tápate z miesta na miesto a snažíte sa to zlepiť, ako sa len dá.
Skryt prepis