Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.4.2019 o 12:52 hod.

Mgr.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.5.2019 11:24 - 11:26 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis

58.
Rovnako chcem pripomenúť členom výboru pre verejnú správu, aby sa dostavili po 12.00 do zasadačky výboru.

(Prestávka. Zaznievanie gongu.)

(Po prestávke.)

Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.5.2019 17:18 - 17:20 hod.

Pčolinská Adriana Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja len trošku poopravím, že ja som myslela ten krajec chleba nie v zmysle čo do množstva roboty, ja som si istá, že oni majú čo robiť aj na tom metodickom centre, ja som skôr myslela ten finančný objem, ten balík, ktorý má byť alokovaný na túto, na tento účel.
A znova opakujem, ja nepochybujem o tom, že formálne všetko bude ošetrené, že na všetko sa bude myslieť a taktiež pani ministerka pri najlepšej vôli, vedomí a svedomí bude sa snažiť o to, aby všetko bolo dodržiavané.
Ja len vychádzam z toho, že v minulosti, keď som pôsobila na tej vysokej škole ešte v Bratislave a mali sme napríklad také rozširujúce štúdium, tak vždy ľudia sú len ľudia a každý hľadá tú cestičku menšieho odporu a v konečnom dôsledku tu platí krásne to príslovie, že keď "kocúr nie je doma, myši majú raj".
Čiže oficiálne, formálne všetko bude fantastické, štátnice prebehnú, záverečné práce sa napíšu, lenže v reále ja stále hovorím o tej jednej veci, že kým sa, od momentu, kým sa dopracujete k tomu titulu, hej, že ako to bude prebiehať. A ja stále rozlišujem medzi teóriou, teoretickými poznatkami, ktoré vedia predať, ja neviem, tí docenti, profesori, a potom rozlišujem medzi tou praxou tých učiteľov, ktorí v konečnom dôsledku tí žiadatelia o rozširujúce štúdium tú prax nepotrebujú, to je v podstate celé. Už potom vo finále, že čo a ako to formálne uzavretie, ja nepochybujem o tom, že všetko bude kóšer, len do toho momentu, kým sa dopracujeme k tomu zelenému stolu, ako bude prebiehať tá výučba a to školenie. To je celé.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.5.2019 17:07 - 17:16 hod.

Pčolinská Adriana Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, ja by som chcela veľmi stručne zareagovať k tomuto predmetnému návrhu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. Ja už som na tomto mieste raz vystúpila pri prvom čítaní k tomuto zákonu, kde som sa venovala výlučne vysokému školstvu a takisto bude tomu tak aj teraz.
V podstate ide o to, že dnes na výbore sme zase raz o tomto zákone hovorili zľava, sprava. V zásade nebudem venovať pozornosť pre krátkosť času jednotlivým úrovniam, ktoré tento zákon rieši, čiže základné, stredné školy, ale iba vysokým školám. A práve pri tých vysokých školách je tam jeden moment, ktorý, ako sa hovorí, ľudovo povedané, mi takpovediac trhá žily v tom zmysle, že keby som do toho nevidela z osobnej praxe, tak by som tak za to nebojovala, aby som nepoukázala teda na ten problémový aspekt, ktorý podľa môjho názoru spočíva v tom, že mnohí z vás používate argument ten, že treba zvýšiť kvalitu pedagogických fakúlt, a teda ich absolventov a tak ďalej, aby učitelia, ktorí prichádzajú do praxe, aby boli kvalitnejší, pretože dneska tá úroveň je taká, aká je. Ja sa s týmto tvrdením do istej miery stotožňujem, ale aby sme aj nejakým spôsobom vyriešili tento neželaný stav a podľa môjho názoru tento návrh zákona tak, ako je koncipovaný, tento stav nerieši, sa treba pozrieť, že čo spôsobuje ten súčasný stav.
Keď si zobereme absolventa právnickej fakulty, tak právnik, absolvent právnickej fakulty bude pravdepodobne právnik alebo bude pôsobiť v nejakej sfére, kde využije tie svoje znalosti a vedomosti. Keď zobereme lekársku fakultu, tak tam je to absolútne bez debaty. Keď vyštudujete lekársku fakultu, tak spravidla máte ambíciu držať sa toho fachu, ktorý ste vyštudoval, a veľmi málo sa stáva to, aby lekár povedzme robil sekretára, sekretárku a podobne alebo sa venoval nejakým humanitným vedám. Keď však vyštudujete pedagogickú fakultu, tak už len v profile absolventa ten, ten diapazón tých možných uplatnení je tak strašne široký, že aj moja 15- alebo 17-ročná prax ukazovala a ukazuje stále, že spravidla, ja to teraz poviem bajočko, zo 100 absolventov pedagogickej fakulty máte reálne možno 20, a to hovorím veľa, ktorí idú naozaj robiť to učiteľské povolanie. Potom tí ľudia končia ako tlmočníci, ja neviem, rôzne iné humanitne orientované profesie, kde im toto vlastne umožnené je a vedia sa rýchlo zorientovať. A tí učitelia, ktorí tí 20 idú, to sú spravidla, ešte z tých 20 máme 15 zúfalcov, ktorí sa chcú niekde upichnúť, ale nezadarilo sa, a je tam tých 5 odhodlaných, ktorí sú fakt učitelia, ktorí žijú týmto povolaním, sú učitelia telom aj dušou a robia to povolanie bez ohľadu na plat, ktorý majú a ktorý tu bol dneska spomínaný kolegom Gröhlingom, sú ochotní toto povolanie robiť a robia to s vášňou. Čiže okej.
Lenže keď my teraz zoberieme premisu, že keď umožníme ministerstvu zriadiť nejakú organizáciu, povedzme metodické centrum alebo nejakú inú, si ju nazvime, to je jedno, organizáciu, ktorá bude ponúkať toto doplňujúce aj pedagogické štúdium učiteľom, ktorí už fungujú, ale nemajú na to titul potrebný, ktorý je požadovaný, a bude to garantované docentom, čo má byť ako tá zábezpeka alebo záruka tej kvality, tak ja vám zase hovorím, že to tak nebude, a z jedného jednoduchého dôvodu.
Za prvé podporíme ten fenomén, čo som spomínala už minule, lietajúcich profesorov a docentov. Už dnes nám to vadí, keď profesor a docent má dva úväzky. Dneska je to ošetrené tak, že môžete mať jeden 100-percentný a druhý 99,9 alebo a tak ďalej a tak ďalej. Len spravidla ľudia toho druhého docenta, profesora nechcú, lebo im nemôže garantovať, je pre nich nezaujímavý. A ten učiteľ, aj keď sa nebavíme o garantovaní, jednoducho, keď už pôsobíte niekde inde, už vás to rozptyľuje, potom je to na úkor vedeckovýskumnej činnosti, lebo máte vedeckých pracovníkov, na katedre máte pedagogických zamestnancov a tak ďalej, ktorí učia a tak ďalej a tak ďalej.
Pointa je tá, že teda, keď ten docent má byť fyzicky prítomný, nazvime to napríklad na metodickom centre, tak už je to na úkor toho pôsobenia na tej alma mater, na tej vysokej škole. Keď to má byť len figúrka, ktorá prepožičia svoj titul na to, aby to zagarantovala, zase to nie je dobré, lebo pozrime sa, aká vzorka alebo kto sú takpovediac klienti rozširujúcich doplňujúcich štúdií a podobne na pedagogických fakultách. Sú to učitelia z praxe, ktorí sú perfektní v tom, čo robia, čo som videla ja reálne, keď mi na prednáške sedelo, ja neviem, 100 ľudí a z toho bolo 20 externistov, alebo teda rozširujúcich, ktorí boli úplne perfektne prakticky podkutí, ale tí ľudia nemali, nemali vedomosti z oblasti teórie, nemali, neboli uzrozumení s tými taxonómiami a so všetkými tými vednými odbormi, čiže oni potrebovali tú teoretickú, tú vedeckú časť.
A my teraz chceme urobiť to, že nejaké metodické centrum, čo už v podstate svojho zamerania je centrum, ktoré je metodické, čiže ako niečo robiť, čiže má sa zaoberať, ja neviem, tvorbou príručiek pre učiteľov, školení, seminárov, tak tento človek bude akože poskytovať tú teóriu tomu budúcemu, alebo teda už existujúcemu učiteľovi, ktorý potrebuje ten vedecko-pedagogický titul, doplniť to vzdelávanie. No podľa môjho názoru je to nezmysel, pretože metodik je raz metodik a jednoducho vedec bude vždy vedec na tej vysokej škole. A to potom máme aj ten fenomén, čo sme sa s tým ixkrát my akože vysokoškolskí pedagógovia stretli, že keď ste sa stretli na porade katedry, tak ste krásne videli, kto je vedec, kto vie uvažovať intelektuálne v tých intenciách nejakých hypotéz a tak ďalej a tak ďalej, čiže to, o čom je to prednášanie na vysokej škole, a kto je, naopak, ten tzv. zborovňový typ. Taký typický stredoškolák, ktorý vie učiť, má tie praktické vedomosti a tak ďalej, ale keď máte niečo vysvetliť, má zaškoliť diplomanta, ktorý teda má tú ambíciu získať vedecko-pedagogický titul, tak taký človek vám jednoducho nič nedá, hej, lebo nedá sa, keď nie je tam ten potenciál, tak sa nedá.
Čiže z môjho pohľadu, keď chceme skvalitniť pedagogické fakulty, a je čo skvalitňovať, s tým sa ja absolútne stotožňujem, s týmto názorom, tak poďme to urobiť trošku z iného konca, aby sme neprehĺbili ten súčasný neželaný stav, a síce, zapojme tie metodické centrá. Veď využime to, čo ony majú, že ony majú tie praktické vedomosti, že sú skôr orientované na tú prax a nech ony prichádzajú pod tú hlavičku vysokej školy a povedzme posilnia tú zložku pedagogických praxí, ktoré nie vždy, ale na niektorých školách môžu byť poddimenzované. Ja sa nehádam, ja to beriem, je to podľa mňa skvelý nápad a určite to prispeje k tomu všetkému, aby tá, ten absolvent bol ešte kvalitnejší.
I keď znova opakujem, že v prípade doplňujúceho a rozširujúceho štúdia to, o čom, čo rieši tento zákon, si myslím, že to nie je až tak potrebné, ak vôbec. Pretože naozaj tí poslucháči, ktorí majú ambíciu získať toto doplňujúce vzdelávanie, môžu školiť mojich denných študentov, ktorí nevedia ani teóriu a nemajú ani tú prax.
Čiže preto sa nazdávam, že vytvoriť nejakú inštitúciu pod hlavičkou ministerstva školstva, dať tam figúrku docenta ako garanta, či už fyzicky prednášajúceho, alebo len zabezpečujúceho nejaké vzdelávanie, je podľa mňa nie správne a šťastné riešenie a som si takmer istá, že prax ukáže, že to bude nie dobré riešenie. Pretože čo urobí taký človek? Pôjde po línii ľahšej cesty, v konečnom dôsledku to odznelo aj nahlas, že je to všetko o peniazoch. Tak je to naozaj tak, že teraz metodické centrá sú už také zúfalé, že im teraz treba dať nejaký ten krajec chleba, aby si odkrojili a najedli sa? Veď, áno, vysoké školy potrebujú peniaze, sú poddimenzované, lenže tu sa nebavíme teraz prioritne o peniazoch, ale tu sa prioritne bavíme, celé to moje vystúpenie je orientované na to, že jednoducho vysoká škola má nejaký cieľ, ponúka nejaké vzdelanie, ktoré spočíva, alebo teda skladá sa z nejakých zložiek, a my chceme urobiť to, že ten, kto si má doplniť, v prvom rade získa ten vedecko-pedagogický titul a doplní si tú teóriu, lebo prax má bohatú, tak my ho ideme dať pod nejakú inštitúciu, ktorá bude z podstaty svojej veci a zamerania orientovaná metodicky, ale bude tam ktosi z vysokej školy, to gro, po ktorom tak bažíme, ten teoretik, ktorý tam možno fyzicky príde a niečo si tam odučí, tých 10 hodín alebo, ja neviem, 30 za semester, tak ako je to v podstate teraz pri externistoch, že dochádzajú, alebo dokonca sa tam ani neobjaví, hej. Dá tam nejaké sylaby, dá tam nejaké infolisty a však ty z toho metodického centra odprednášaj to, hej, máš tam nejakú brožúrku alebo si niečo stiahni z Googla. Ja vám garantujem, že takto to bude.
Takže toľko z mojej strany len na základe praktických skúseností, a teda teším sa s pánom predsedom výboru na ďalšiu debatu. Aj vďaka jeho historickej pamäti.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.5.2019 15:13 - 15:15 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Budaj, nebol som v sále, nestihol som.
Elemír, to isté, čo ty, tvrdil Andrej Danko, keď som poukázal na to, že tá veta tam bola úmyselne, čoho dôkazom sú vyjadrenia jeho poslanca. Gratulujem, už si na úrovni Andreja Danka, myslím, že si jeden druhého zaslúžite. (Potlesk.)
Pán kolega Dostál, medzi zvolávateľmi tej akcie a myslím, že aj medzi rečníkmi bol istý pán, nebudem ho menovať, istý pán veľmi angažovaný v kauze v obci Rohovce, kde sa veľmi angažuje v tom, aby nevznikla slovenská trieda v tejto obci. Veľmi aktívny človek v tejto, v tejto kauze. Túto akciu zneužili a bola zneužitá mnohými extrémistami, videli sme tam niekoľko a nie málo fanúšikov futbalového klubu DAC Dunajská Streda. Dokonca takýto človek so šálom DAC-u Dunajská Streda bol prijatý predsedom Národnej rady, čomu som sa trošku divil, že predseda Slovenskej národnej strany prijme v budove slovenského parlamentu ľudí s maďarskými šálmi a so šálmi DAC-u Dunajská Streda na krku, čiže o nejakej, nejakej slušnej akcii ja by som veľmi nehovoril.
A čo sa týka názvu Felvidék, ten bol používaný, pokiaľ viem, za Rakúska-Uhorska a označoval Hornú zem, čiže Slovensko.
Pán Dostál, neviem, ako vy, ja žijem v Slovenskej republike, nie na Hornej zemi.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 9.5.2019 15:00 - 15:06 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán prísediaci podpredseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, budem stručný, pretože táto celá situácia je veľmi komická a komická je z niekoľkých dôvodov.
Strana SNS, hrdá a národná v úvodzovkách, pripravila tento návrh zákona a veľmi dobre vedela, čo v tomto zákone je. Veľmi dobre ste to vedeli, páni poslanci za SNS, páni predkladatelia. Dôkazom tohto sú vyjadrenia vášho kolegu poslanca za SNS pre televíziu JOJ. Tieto vyjadrenia si viete ešte dnes prečítať na portáli noviny.sk. Tam sú presné citácie, ktoré hovoria o tom, teraz parafrázujem, veď predsa nebudú v Dunajskej Strede na futbalovom zápase spievať maďarskú hymnu. Vy ste veľmi dobre vedeli, čo tam dávate. Veľmi dobre.
A zrazu počúvame predstaviteľov SNS, že nedorozumenie, nepochopenie a všetky tieto omáčky. Zahmlievate, vyhovárate sa a snažíte sa vyviniť. Faktom je, že ste veľmi dobre vedeli, čo tam dávate.
A teraz, pán kolega Jakab, k tej pozornosti, že Zsoltika nevie, o čom hlasuje. A poslanci strany MOST vedeli, o čom hlasujú, keď sa hlasovalo o pozmeňujúcom návrhu Ondreja Dostála, ktorý toto chcel vyriešiť? Nie. Lebo kto by hlasoval z koalície za nejakého Dostála a jeho pozmeňováky. Kto by čítal opozičné návrhy, kto by, preboha, z koalície čítal pozmeňovacie návrhy opozičných poslancov. Veď to vidíme tri roky. Pri našej exekučnej amnestii tu tliachate dve na tri, ani ste si ju neprečítali. Tvrdíte niečo, čo tam nikdy nebolo. A môžme ísť rad radom pri našich, teraz hovorím za opozíciu, opozičných návrhoch zákonov. Vy to ani nečítate.
Ale čo je najväčšia sranda, vy ani nečítate zákony, ktoré váš vlastný koaličný partner predložil. A prečo? Lebo tam je taká veľká dôvera. Lebo ja neviem, ja na strane MOST-u veľmi neverím návrhom SNS. Päťkrát si ich prečítam. A to isté platí aj naopak.
Pán poslanec Jakab, ja rozumiem, že trhá vás, faktickú poznámku, tam je taký gombík číslo 3, kľudne stlačte, prihláste sa, môžte na mňa reagovať, nevykrikujte, porušujete rokovací poriadok, ktorý ste si vy sami schválili.
Poslanci strany MOST netušili, o čom hlasujú, vyviňujú sa, sypú si popol na hlavu. A keď im niekto povie pravdu, tak sa urážajú. Poslanci strany SNS veľmi dobre vedeli, sú na to dôkazy, ľahko dohľadateľné vyjadrenia vašich vlastných poslancov.
Takže o čom sa tu bavíme? Že kto je na vine? Aj jedni, aj druhí.
A viete, čo je výsledkom toho všetkého? V nedeľu idem do mesta okolo Národnej rady a pred Národnou radou, ja neviem, 50 maďarských vlajok. Netušil som, o čo ide. Tak som zastavil a spýtal som sa, že o čo ide. Tak demonštrácia proti zákonu o štátnych symboloch. Odparkovaný autobus s maďarskými ŠPZ-kami, autá s maďarskými ŠPZ-kami. Jednoducho Maďari žijúci v Maďarsku prišli pred Národnú radu Slovenskej republiky s desiatkami vlajok, na mnohých s nápisom Felvidék, a demonštrovali.
A ja sa pýtam, prečo demonštrovali? Kto ich tam navozil? Keď už niekoľko týždňov je známe vyjadrenie koalície, že tento zákon bude opravený, pretože došlo k nejakému omylu vraj, tak ho opravia. Ja sa pýtam, že kto vykopáva otvorené dvere? Prečo tu tí ľudia boli demonštrovať za niečo, o čom sa vopred vedelo, verejné vyjadrenia boli, že sa to ide opraviť? Otázka je, kto tu hraje s maďarskou kartou? Kto tu zneužíva túto situáciu? No neverím, že SNS ich tu navozila. Neverím, že MOST ich tu navozil. (Reakcia z pléna.) Nikdy nevieš, áno, mohol aj MOST ich tu navoziť, to je pravda.
Čiže dostali sme sa do situácie, kvôli vašej hlúposti sme sa dostali do situácie, že tu niekto zneužíva a vyťahuje maďarskú kartu. Mne ako poslancovi Národnej rady bolo veľmi nepríjemné, že pred slovenským parlamentom boli desiatky maďarských vlajok s nápisom "Felvidék". Veľmi nepríjemné. A jedno šťastie, že som nenašiel narýchlo poruke slovenskú vlajku, pretože som mal sto chutí sa tam pred nich postaviť a dať im jasne najavo, že toto je Národná rada Slovenskej republiky.
Teraz si predstavte, že by sme zorganizovali takýto zájazd pred maďarský parlament so slovenskými vlajkami, na ktorých by bolo napísané "Maďari za Dunaj". Páčilo by sa im to? No asi veľmi nie. Ani mne ako poslancovi Národnej rady sa nepáčilo to, čo som videl v nedeľu. Kto za to môže? SNS a MOST. To je vaša robota, vaša kapusta. Tak si to vyžerte!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9.5.2019 13:10 - 13:10 hod.

Šebová Zuzana
Vážený pán predsedajúci, žiadam o zlúčenie rozpravy bodov 92 (tlač 1463) a bod 94 (tlač 1465), keďže tieto návrhy spolu súvisia. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 14:41 - 14:42 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán Jakab, za vaše vystúpenie. Dovolím si nesúhlasiť s niektorými vašimi tvrdeniami. Vychvaľovali ste tu pána ministra dopravy za skvele odvedenú prácu, ale ja mám, ja mám takú otázku na vás: Prečo potom, keď tá práca je taká skvelá a všetko šľape, ako má, prečo potom mnohí poslanci tohto parlamentu zo Zemplína chodia cez Maďarsko, nie cez Slovensko? Vraveli ste tu, že každý človek, ktorý sa pozrie na tú mapu cestnej siete na Slovensku, že musí uznať, ako to dobre šľape. No, bohužiaľ, ja keď sa pozriem na mapu, na cestnú mapu Slovenskej republiky, tak mne sa chce skôr plakať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 13:30 - 13:32 hod.

Goga Ľudovít Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Veľmi zaujímavá rozprava. Ja odbornú problematiku by som nechal na kolegov, ktorí sú zrejme bližšie k tomu, ja by som sa chcel vyjadriť iba k tým veciam, čo ste hovorili ohľadom tých pokút zo zahraničia. Konkrétne mám na mysli Rakúsko, tam napríklad diaľničné známky vyberá ASFINAG. To je spoločnosť, ktorá je obdoba, myslím, Národnej diaľničnej spoločnosti u nás, oni pekne stoja na všetkých tých výjazdoch, ktoré si vyberú, a tam vyberajú pokuty. Ale k tým pokutám zo zahraničia, čo ste spomenuli to Maďarsko, čo vyberá nejaká súkromná právna spoločnosť, tak v Rakúsku normálne, mám tu tlačivo, ktoré som obdržal, je to od štátnej polície Landespolizeidirektion z Viedne a je to spáchanie dopravného deliktu v Rakúsku, výzva na zaplatenie, informácia podľa EÚ smernice 2015/413 EÚ. To znamená, že oni majú, majú, podľa tejto smernice obdržali od slovenských orgánov ŠPZ-ku majiteľa a vymáhajú pokutu. Takže neviem, či nemám informácie, či Slovensko to robí podobne a vyberá... (Reakcia z pléna.) Ale keď; je to pokuta, je to pokuta, údaje k deliktu, je to proste za rýchlosť, dôkazné prostriedky oznámenie polície a a a... (Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Poprosím vás, keby ste, poprosím vás, páni, keby ste nevykrikovali, veď prihláste sa do faktických a potom si môžte povedať alebo pán minister môže ísť do rozpravy. Skúste pánovi Gogovi vrátiť, pánovi poslancovi vrátiť desať sekúnd čas.

Goga, Ľudovít, poslanec NR SR
To znamená, ja sa chcem iba opýtať, pokiaľ nevyberáme a je tu takýto nástroj, ktorý je vlastne s tou smernicou Európskej únie pokrytý, aby sme to skúsili.
Ešte posledná vec, že ešte tento dokument bol v zmysle e-Government zákona vyhotovený elektronicky, takže a myslím si, že, myslím, že tú pokutu vždycky dostanú zaplatenú, lebo je to buď na firmu, alebo na súkromnú osobu.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 12:52 - 12:54 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Kolegom ďakujem za vaše faktické poznámky. Ja by som sa viacej sústredil na pani kolegyňu Sárközy.
Pani kolegyňa, vy ste tu boli celý čas, keď som vystupoval? Lebo asi nie, lebo ste reagovali na niečo, o čom som vôbec nehovoril. Alebo vám to niekto zle preložil zo slovenčiny do maďarčiny? Preto lebo, pri všetkej úcte, pani kolegyňa, ja som ani slovom nepovedal, že by štát mal financovať nejaké letiská, preboha živého! Ja neviem, či ste, ja vám to môžem dať potom, ja neviem, možno aj preložiť do maďarčiny, pri všetkej úcte, ale ja to mám všetko napísané a ja som tu ani raz nespomenul, že by štát mal financovať nejaké letiská. Takže vy ma tunak upozorňujete, aby, že, a vysvetľujete mi odborne, že mám si to naštudovať, že štát nemôže financovať letiská. Ale veď tuná nepadlo jedno slovo, pani kolegyňa. Tak buď nedávate pozor, čo mi je veľmi ľúto, alebo ste tomu nerozumeli, čo som v slovenskom jazyku hovoril.
Teraz by som chcel, teraz by som chcel povedať k tomu. Ja som upozorňoval na jednu vec, že sa chystá, okrem toho všetkého čo tunak je problémy v doprave, že sa tuná chystajú problémy, chystá sa tu novela a teraz nebudú tie plochy, letiská sa zmenia na nejaké letištné plochy a nebude tuná chránená, chránené tie letiskové plochy, že sa budú, že developeri si to rozkúskujú. Na to upozorňujem. Toto treba riešiť a nie podporu finančnú, finančnú podporu letísk, preboha živého, pani kolegyňa!
A na toto som ešte upozorňoval, že likvidačné je pre nich tých 5-tisíc euro, to sú drobné aerokluby, ktoré naozaj využívajú policajti, hasiči a využíva to celá sieť poľnohospodárstva. Však si predstavte, že to sú, to sú, celé Slovensko máme pretkané tými letištnými plochami a tie je treba chrániť, preto lebo keď sa nám čokoľvek stane, my už dnes sme potravinovo nesebestační a teraz keď ešte aj toto zrušíme a nastaváme si tam všade domy a na základe tejto zmeny to bude možné urobiť, už nebudú mať tú ochranu, no tak potom skončíme veľmi zle. Ja na toto upozorňujem, pani kolegyňa, ja som nepovedal ani jedno jediné slovo o tom, že by mal štát financovať nejaké letiská, preboha živého, pri všetkej úcte.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 12:50 - 12:52 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja skúsim tak trošku odľahčene. Na Slovensku je to tak, ani jeden kilometer diaľnic sme nevedeli postaviť bez predraženia, bez dodatkov, bez meškania. Ani jeden úsek reálne nebol kompletný, urobený načas a bez tých rôznych dodatkov. V iných krajinách to vedia. My tuná na Slovensku sme zjavne menej inteligentní, keď to nevieme tak ako v iných krajinách a vždy je nejaký problém, nejaká kauza, pri každom tendri. Už je to taká komédia. Ja mám občas pocit, že kým sa tá diaľnica na Slovensku dostavia, tak už z toho bude aj pomaly národná kultúrna pamiatka.
A čo sa týka tých letísk, o ktorých si, Boris, hovoril, no národný prepravca sem, národný prepravca tam, ja sa obávam, že kým aj naše letiská budú nejakým spôsobom vyriešené a v nejakom normálnom fungujúcom stave, tak okolité krajiny tu už budú mať možno aj národných vesmírnych prepravcov.
Skryt prepis