Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

25.9.2019 o 16:44 hod.

doc. PaedDr. PhD.

Adriana Pčolinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 17.10.2019 15:59 - 16:01 hod.

Krištúfková Petra Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Soni Gaborčákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2084 z 25. septembra 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhu v IV. časti tejto spoločnej správy so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 208 z 15. októbra 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.10.2019 15:48 - 15:51 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená pani námestníčka, vážení kolegovia, ja budem výnimočne veľmi stručný. Ja mám na vás len dve otázky.
Prvá otázka, keďže takto, mám na vás len dobré referencie, na vás ako na osobu, mám na vás len dve otázky. Prvá otázka znie: Ako vy, ako námestníčka Generálnej prokuratúry, vnímate situáciu s medializovanými informáciami, týkajúcich sa prokurátorov, mám na mysli tých, ktorí museli odstúpiť a samozrejme aj bývalého generálneho prokurátora. Čiže zaujímalo by ma, ako vy na to pozeráte ako osoba, nie ako funkcia námestníčky, ale vy ako prokurátorka ako osoba? Ako to vy vnímate, lebo nehádžem do vreca všetkých prokurátorov, všetkých sudcov, všetkých policajtov, všade sú čierne ovce a mňa by zaujímalo, že ako to vy vnímate. Čo to robí s vami, čo to robí s Generálnou prokuratúrou, s vašimi kolegami a čo to robí celkovo s prokuratúrou na Slovensku?
A druhá otázka znie, či si myslíte vzhľadom na to, že dnes koluje všade zvukový záznam Gorily a vzhľadom na to, že tu máme nejaké rozhodnutie Ústavného súdu z minulosti, týkajúce sa Gorily, či si myslíte, že je právne nejaký postup, niečo, aby dnes zverejnené nahrávky boli použiteľné v trestnom konaní. To znamená vzhľadom na to, čo už vyšlo na Ústavnom súde, a to, čo vyšlo dnes, to, čo sa našlo u Kočnera na USB-čku, tak či si myslíte, že tieto nahrávky sú použiteľné v súvislosti s vyšetrovaním Gorily v trestnom konaní. To je aj v podstate všetko, čo mám na srdci.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 25.9.2019 18:05 - 18:07 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Vážení kolegovia, dovoľte, aby som prečítal zápisnicu o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorá sa konala 25. septembra 2019.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 133 hlasovacích lístkoch, lístkov, teda na na voľbe bolo prítomných 133 poslancov. Po vykonaní hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 133 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 4 neplatné a 129 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
- za Ladislava Duditša hlasovalo za 90, proti 14, zdržalo sa 25,
- za Antona Dulaka hlasoval 1, proti 58, zdržalo sa 70,
- Libor Duľa - 78, 16, 35,
- Michal Ďuriš - 7, 52, 70,
- Boris Gerbery - 0, 57, 72,
- Martina Jánošíková - 37, 44, 48,
- Ladislav Juszkó - 45, 38, 46,
- Peter Kohút - 3, 53, 73,
- Štefan Kseňák - 2, 53, 74,
- Michal Matulník - 16, 50, 63,
- Peter Melicher - 69, 18, 42,
- Zuzana Pitoňáková - 3, 52, 74,
- Peter Straka - 113, 7, 9,
- Róbert Šorl - 43, 42, 44,
- Róbert Štefánik - 0, 56, 73,
- Slavomír Trnkócy - 1, 57, 71.
Na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní boli za kandidátov na sudcov Ústavného súdu zvolení: Peter Straka, Ladislav Duditš, Libor Duľa a Peter Melicher.
Overovatelia poverujú svojho člena Petra Pčolinského oznámiť výsledok hlasovania v Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

25.9.2019 16:44 - 16:46 hod.

Pčolinská Adriana Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1561). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní, výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.9.2019 11:43 - 11:44 hod.

Kollár Boris
Pán Kotleba, ja som v tomto konzistentný a u nás máme etických otázkach voľnú ruku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.9.2019 9:35 - 9:37 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Martin, podľa mňa si dobre začal, len horšie si skončil. Celkom ma zaujalo to tvoje vyjadrenie, tie tvoje, tie tvoje vyjadrenia, že čomu všetkému veríš. Poviem úprimne, celkom ma to prekvapilo, pretože už som čakal, že na konci povieš, že podporíš jeden z týchto návrhov, a ja osobne verím pomerne jednoduchším, teraz poviem, súvetiam. Ty si, ty si celkom logicky začal, len potom na môj vkus si príliš začal filozofovať a dal si do toho tebe vlastnú ultraliberálnu ideológiu, čo ti nevyčítam, lebo tak je to súčasť teba, je to súčasť aj tej koalície, v ktorej si, čiže ja to rešpektujem.
Ale chcel som ti len povedať, že pre mňa, pre mňa je to pomerne jednoduchšie rozhodovanie, pretože ja verím tomu, že každý človek, a čo si uznal sám, od počatia je to človek. Každý človek má právo na život a nikto, nikto na tomto svete nemá právo rozhodovať o tom, či niekto zomrie, alebo nezomrie. Nikto nemá právo vykonať nie zabitie, je to vražda z môjho pohľadu. Samozrejme, nemusíš so mnou súhlasiť.
To znamená, ja určite podporím všetky štyri tieto návrhy, pretože si myslím, že každý z týchto návrhov ide, ide smerom, ktorý chráni život. Ale nevyčítam ti tvoje vystúpenie, práve naopak. Myslím si, že bolo najmä vecné, až, až na ten záver, kde už si trošku na môj vkus uletel.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2019 18:12 - 18:12 hod.

Lukáč Jozef
Anka, chcem ti poďakovať za podporu týmto návrhom a zároveň chcem ti poďakovať za to, že dlhoročne sa venuješ tejto problematike a robíš všetko pre to, aby počet nenarodených detí bol čo najnižší.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2019 18:08 - 18:08 hod.

Krajniak Milan Zobrazit prepis
V súvislosti s prerokovanou otázkou ochrany života by som chcel dodať takú doplňujúcu informáciu. Pred zhruba necelou hodinou bol zverejnený prieskum verejnej mienky, ktorý v septembri robil Focus, kde respondentom položili otázku, či si myslia, že by malo byť právo na ukončenie tehotenstva aj po zmonitorovaní tlkotu srdca v maternici. Z celkového počtu viac ako tisíc respondentov 31,3 % povedalo, že áno alebo skôr áno, 59,2 % respondentov povedalo, že nie alebo skôr nie, a 9,6 % nevedelo odpovedať. Tak len do kontextu tejto debaty v tom zmysle, že aké v septembri boli zhruba aktuálne postoje k tejto otázke.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.9.2019 16:48 - 16:50 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Začnem citátom, ktorý všetci asi dobre poznáte, že všimol som si, že všetci, ktorí sú za potraty, tak sa už narodili.
Pán kolega, máte úplnú pravdu vo všetkom. Súhlasím s vami a je naozaj zarážajúce, že prečo tu nie sú tí, ktorí najviac mediálne vykrikovali, že oni to vyriešia, oni pripravia nejaký návrh zákona. Konkrétne mám na mysli najmä stranu SNS, ktorá sa hrdí tým, že chodí na pochody za život, pochod Hrdí na rodinu a rôzne ďalšie takéto akcie, ale do dnešného dňa nepredložili ten vlastný návrh zákona. Nie sú tu ani teraz, keď sa o tomto diskutuje, lebo ja by som očakával, že príde tu pán Danko, najväčší bojovník, a povie, že prečo sme nepredložili, a povie, že prečo sa nám nepáčia štyri rôzne návrhy zákonov k tejto téme a kedy predložíme alebo to vyriešime.
Lenže, samozrejme, pán Danko sa neriadi nejakým vnútorným presvedčením, ale riadi sa prieskumami, riadi sa marketingom a tieto jeho vyhlásenia k tejto téme sú pre mňa osobne len marketingovým tliachaním, lebo asi na to naši voliči berú. Bolo to dobre vidieť aj na pochode za život, keď pochod sa pohol a pán Danko rýchlo vybehol z Úradu vlády, kde čakal. Urobilo sa pár záberov, ako je na čele pochodu, a potom išiel naspäť niekde. Čiže úprimná snaha riešiť túto problematiku je v tejto sále teraz, nie pred kamerami, kde to sú len prázdne reči.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.9.2019 15:51 - 15:53 hod.

Šebová Zuzana Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1633). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predseda, predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis