Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10.9.2019 o 15:50 hod.

PhDr.

Ján Senko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 10.9.2019 18:16 - 18:20 hod.

Buček Jozef Zobrazit prepis
Ak dovolíte, iba pár faktických poznámok k tomu čo bolo povedané. Ja v podstate pán Heger, pán poslanec Heger, pán poslanec Hrnko ďakujem za podporu, pretože zopár faktov, ktoré poviem z hľadiska toho ako bolo povedané. Áno, máte pravdu, pán poslanec Heger, ten návrh Spojených štátov amerických ...., kde ste boli skutočne sa neosvedčil, hej, z toho dôvodu, pretože pre americká armádu tento systém môže fungovať, ale nie pre takú malú ako máme my Ozbrojené sily Slovenskej republiky. A skutočne sa ukázalo v nahote, že to takto nemôže fungovať a preto cieľom tak ako som spomínal dnešnej tej novely, ktorú navrhujeme zatraktívniť službu profesionálnych vojakov tak, aby vojenské povolanie sa stalo konkurencieschopným a skutočne na trhu práce sme stratili spôsobilosti a chýbajú nám vojaci. A je to realita.
A preto pokiaľ si myslíte, že týmto návrhom, keď ste si to prečítali ohľadom vplyvov, keď v roku 2020 bude investované do platov profesionálnych vojakov 79,5, v roku 2021 103,6, v roku 2022 118 tak som presvedčený o tom, že to ide vojakom. To nejde ministrovi obrany do vrecka. To je realita. Prepáčte, ale to je skutočne a máte pravdu, moderné ozbrojené sily o tých je v 16, ktoré spomínate alebo teda ďalšia bojová technika potrebujú výcvik. U nás 12,5 tis. vojakov sa v roku 2018 vystriedalo v zahraničných misiách a vo výcviku. To je viac ako profesionálnych vojakov. Čiže každý vojak bol minimálne v zahraničí a na výcviku. Čiže toto je skutočne realita.
A pokiaľ sa týka, príklad poviem platových tried, tak samozrejme, vychádzali sme z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky čo je 10 050 eur a tým sme vychádzali u vojaka druhého stupňa a u poručíka sme vychádzali z 1,2-násobku a to je 1 575. To znamená, že ja potom ešte vnútorným predpisom upravím tieto náležitosti podľa toho, na akej funkcie ten profesionálny vojak je po tom čo aj vy voláte. Takže v podstate, ďakujem za podporu.
A čo sa týka vystrojenia vojakov, áno, absolútne s vami súhlasím, ale výsledkom motivácie vojakov pokiaľ ste videli oslavy Slovenského národného povstania, 75. výročie tak to bolo to nadšenie vojakov a vystrojenie a moderné ozbrojené sily. Ja neviem čo viacej ešte sa dá. To bola investícia jednoznačná. A pokiaľ si myslíte, že za tri a pol roka na mojej funkcii 40 mil. eur a z toho samozrejme, každý vojak má náležitosti, ktoré potrebuje je málo, tak sa pýtam, treba prísť do skladov. Ja som pozval novinárov do skladov na piatok. Nech sa páči, spravte poslanecký prieskum. Poďte sa pozrieť. To je skutočne realita, ktorá nepustí. A čo sa týka tých informácií, ktorý tieňový minister alebo pán generál Macko dávajú, to sú skutočne niektorí profesionálni vojaci, ktorí chcú vidieť niečo zlého. Nevravím, že robíme všetko výborne, to v žiadnom prípade nie. Ale snažíme sa, aby každý vojak dostal to čo mu prináleží. A pán generál Macko kritizuje to čo spracoval dlhodobý plán rozvoja a výstavby a modernizáciu, myslím si, že to je veľké, veľké pokrytectvo.
Ja obhajujem to čo vláda Slovenskej republiky schválila, že od 1. 2. 2020 z toho dôvodu, že sa hľadali možnosti, aby sme nejakým spôsobom napravili alebo umožnili aj ostatným zborom či to policajtom alebo väzenskej a justičnej stráže v zmysle ich zákona 73, za ktorý ja nezodpovedám. Ospravedlňujem sa, ale to musí byť nejaký iný konsenzus riešenia záležitosti. Ja im v každom prípade doprajem a riešim záležitosti profesionálnych vojakov. Takže verím tomu, že aj s týmto zákonom, pokiaľ podporíte ho, budú profesionálni vojaci spokojní a zabezpečíme tie moderné ozbrojené sily, pretože F16-ky, UH 60-tky a ostatná bojová technika, ktorá je v krajine vrátane radarov, pretože poviem otvorene, všetka bojová technika, vrátane radarov je po životnosti. Pýtam sa z hľadiska bezpečnosti práce, je to reálne? Nie. Ďakujem velice pekne. ...Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov). Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 682 z 9. septembra 2019 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 240 z 5. septembra 2019 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 203 z 3. septembra 2019 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať takto: O bodoch 1 až 11 hlasovať spoločne, a tie schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe. Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Jozefa Bučeka vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1519 v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 206 na svojej 78. schôdzi.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.9.2019 18:16 - 18:20 hod.

Buček Jozef Zobrazit prepis
Ak dovolíte, iba pár faktických poznámok k tomu čo bolo povedané. Ja v podstate pán Heger, pán poslanec Heger, pán poslanec Hrnko ďakujem za podporu, pretože zopár faktov, ktoré poviem z hľadiska toho ako bolo povedané. Áno, máte pravdu, pán poslanec Heger, ten návrh Spojených štátov amerických ...., kde ste boli skutočne sa neosvedčil, hej, z toho dôvodu, pretože pre americká armádu tento systém môže fungovať, ale nie pre takú malú ako máme my Ozbrojené sily Slovenskej republiky. A skutočne sa ukázalo v nahote, že to takto nemôže fungovať a preto cieľom tak ako som spomínal dnešnej tej novely, ktorú navrhujeme zatraktívniť službu profesionálnych vojakov tak, aby vojenské povolanie sa stalo konkurencieschopným a skutočne na trhu práce sme stratili spôsobilosti a chýbajú nám vojaci. A je to realita.
A preto pokiaľ si myslíte, že týmto návrhom, keď ste si to prečítali ohľadom vplyvov, keď v roku 2020 bude investované do platov profesionálnych vojakov 79,5, v roku 2021 103,6, v roku 2022 118 tak som presvedčený o tom, že to ide vojakom. To nejde ministrovi obrany do vrecka. To je realita. Prepáčte, ale to je skutočne a máte pravdu, moderné ozbrojené sily o tých je v 16, ktoré spomínate alebo teda ďalšia bojová technika potrebujú výcvik. U nás 12,5 tis. vojakov sa v roku 2018 vystriedalo v zahraničných misiách a vo výcviku. To je viac ako profesionálnych vojakov. Čiže každý vojak bol minimálne v zahraničí a na výcviku. Čiže toto je skutočne realita.
A pokiaľ sa týka, príklad poviem platových tried, tak samozrejme, vychádzali sme z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky čo je 10 050 eur a tým sme vychádzali u vojaka druhého stupňa a u poručíka sme vychádzali z 1,2-násobku a to je 1 575. To znamená, že ja potom ešte vnútorným predpisom upravím tieto náležitosti podľa toho, na akej funkcie ten profesionálny vojak je po tom čo aj vy voláte. Takže v podstate, ďakujem za podporu.
A čo sa týka vystrojenia vojakov, áno, absolútne s vami súhlasím, ale výsledkom motivácie vojakov pokiaľ ste videli oslavy Slovenského národného povstania, 75. výročie tak to bolo to nadšenie vojakov a vystrojenie a moderné ozbrojené sily. Ja neviem čo viacej ešte sa dá. To bola investícia jednoznačná. A pokiaľ si myslíte, že za tri a pol roka na mojej funkcii 40 mil. eur a z toho samozrejme, každý vojak má náležitosti, ktoré potrebuje je málo, tak sa pýtam, treba prísť do skladov. Ja som pozval novinárov do skladov na piatok. Nech sa páči, spravte poslanecký prieskum. Poďte sa pozrieť. To je skutočne realita, ktorá nepustí. A čo sa týka tých informácií, ktorý tieňový minister alebo pán generál Macko dávajú, to sú skutočne niektorí profesionálni vojaci, ktorí chcú vidieť niečo zlého. Nevravím, že robíme všetko výborne, to v žiadnom prípade nie. Ale snažíme sa, aby každý vojak dostal to čo mu prináleží. A pán generál Macko kritizuje to čo spracoval dlhodobý plán rozvoja a výstavby a modernizáciu, myslím si, že to je veľké, veľké pokrytectvo.
Ja obhajujem to čo vláda Slovenskej republiky schválila, že od 1. 2. 2020 z toho dôvodu, že sa hľadali možnosti, aby sme nejakým spôsobom napravili alebo umožnili aj ostatným zborom či to policajtom alebo väzenskej a justičnej stráže v zmysle ich zákona 73, za ktorý ja nezodpovedám. Ospravedlňujem sa, ale to musí byť nejaký iný konsenzus riešenia záležitosti. Ja im v každom prípade doprajem a riešim záležitosti profesionálnych vojakov. Takže verím tomu, že aj s týmto zákonom, pokiaľ podporíte ho, budú profesionálni vojaci spokojní a zabezpečíme tie moderné ozbrojené sily, pretože F16-ky, UH 60-tky a ostatná bojová technika, ktorá je v krajine vrátane radarov, pretože poviem otvorene, všetka bojová technika, vrátane radarov je po životnosti. Pýtam sa z hľadiska bezpečnosti práce, je to reálne? Nie. Ďakujem velice pekne. ...Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov). Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 682 z 9. septembra 2019 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 240 z 5. septembra 2019 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 203 z 3. septembra 2019 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať takto: O bodoch 1 až 11 hlasovať spoločne, a tie schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe. Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Jozefa Bučeka vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1519 v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 206 na svojej 78. schôdzi.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

10.9.2019 17:46 - 17:50 hod.

Baška Jaroslav Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, ktorý je pod tlačou 1617. Dovoľte mi predložiť informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali nasledovné výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Zároveň odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dni a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Vážený pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.9.2019 16:34 - 16:35 hod.

Senko Ján
!!! Vymazať rámček!
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.9.2019 16:29 - 16:33 hod.

Senko Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Predložím pozmeňujúci návrh k prejednávanému návrhu zákona, ktorého cieľom je spresnenie právnej úpravy a zmenenie pôvodnej účinnosti zákona tak, aby bola zjednotená k 1. januáru 2020.
V tomto pozmeňujúcom návrhu sa navrhuje spresnenie pojmových znakov filmového projektu, ktorý v čase registrácie ešte objektívne nie je hotovím audiovizuálnym dielom tak, aby pojmový znak uhradených oprávnených výdavkov bol v legálnom texte výrazovo postavený na budúcej realizácie filmového projektu.
Navrhuje sa taktiež spresnenie právnej úpravy jednak technicky jeho zmenou z negatívneho vymedzenia na pozitívne, a jednak z hľadiska zabezpečenia jednoznačného výkladu ducha daného ustanovenia. Zámerom tohto pozmeňujúceho návrhu v danom ustanovení je zamedziť možnosti párovania dotácie, to znamená, poskytnutia finančných prostriedkov z verejných prostriedkov na rovnaký účel z viacerých dotačných zdrojov. Navrhovaná zmena by jednoznačne mala zamedziť neželanej možnosti uplatniť žiadosť o dotáciu z oprávnených výdavkov, ktoré už raz boli uhradené z verejných prostriedkov poskytnutých tomu istému žiadateľovi formou dotácie, či už na podporu audiovizuálnej kultúry, alebo na podporu audiovizuálneho priemyslu.
V § 22f ods. 1 písm. a) budem navrhovať zachovať pôvodný, zachovať pôvodným návrhom zákona ustálenú rozpočtovú záťaž s tým, že Audiovizuálny fond v zmysle analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu, poskytne dotácie v zmysle zmluvy so žiadateľom vo výške 33 % až v roku 2021. Aj s ohľadom na uvedenú skutočnosť sa navrhuje upraviť možnosť fondu a prijímateľa finančných prostriedkov dohodnúť osobitnú lehotu splatnosti finančných prostriedkov.
Zároveň budem navrhovať doplnenie nového prechodného ustanovenia z dôvodu ustálenia situácie vo vzťahu k už zaregistrovaným filmovým projektom. Je nevyhnutné, aby bolo jednoznačne zákonom upravené, pre ktoré výdavky projektov registrovaných, zaregistrovaných pred účinnosťou tohto zákona môžu žiadatelia o podporu audiovizuálneho priemyslu žiadať dotáciu vo výške 20 % a 33 %.
Zároveň navrhujem posunúť účinnosť celého návrhu zákona na 1. január 2020.
A teraz navrhované znenie pozmeňujúceho návrhu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1. V čl. I sa vkladajú nové body 1 a 2, ktoré znejú, citujem:
1. V § 22a ods. 1 písm. c) sa slovo, citujem: „boli“ koniec citácie, nahrádza slovom „budú“.
2. V § 22a ods. 5 sa vypúšťa čiarka a slová „okrem verejných prostriedkov poskytnutých formou pôžičky“ a nahrádzajú, sa nahrádzajú slovami „formou dotácie“.
V čl. bod 2. V čl. I sa za bod 2 vkladajú nové body 3 a 4, ktoré znejú:
3. V § 22f ods. 1 písm. a) sa slová „nie dlhšie ako 30 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy“ nahrádzajú slovami „v dohodnutej zmluve“.
4. Za § 34 sa vkladá § 35, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 35 Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020 Na základe žiadosti o podporu audiovizuálneho priemyslu poskytne fond finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu formou dotácie vo výške:
a) 20 % oprávnených výdavkov uhradených do 31. decembra 2019,
b) 33 % oprávnených výdavkov uhradených od 1. januára 2020.“
V čl. III sa vypúšťajú slová „okrem čl. I prvého bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2021“.
V súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom navrhujem vyňať zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie body 1, 2 a 4.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.9.2019 16:05 - 16:07 hod.

Senko Ján
Vymazať rámček!
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.9.2019 15:54 - 15:56 hod.

Senko Ján
Vymazať rámček.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.9.2019 15:50 - 15:50 hod.

Senko Ján Zobrazit prepis
Diskusia o podpore činnosti cirkvi a financovanie cirkvi sa tu vedie už dlhodobo. V podstate v každom jednom volebnom období, každá jedna vládna koalície k tomu pristupovala, snažila sa nejakým spôsobom riešiť túto problematiku, vy možno odlukou cirkvi od štátu, ale v žiadnom prípade sa nedá povedať, že je to záležitosť krátkodobá a že, pretože sa blíži koniec volebného obdobia, tak táto vládna koalícia prišla k tomu, aby doriešila spôsob financovania cirkví.
Vládna koalícia sa zaviazala vo svojom programovom vyhlásení, že bude riešiť financovanie cirkvi, a v podstate na základe rozhovorov, dohôd so zástupcami cirkví je tu riešenie. Našlo sa, našlo sa riešenie medzi štátom a cirkvami o spôsobe financovania, s ktorým súhlasili obidve strany.
Takže to je tá podstata tohto predloženého návrhu a myslím si, že obidve strany v tomto prípade našli konsenzus, a preto aj pani ministerka kultúry mohla prísť pred plénum Národnej rady s týmto návrhom zákona. Takže v žiadnom prípade nejde o nejaké krátkodobé snaženie a snaženie tesne pred voľbami.
Skryt prepis
 

10.9.2019 15:42 - 15:49 hod.

Senko Ján Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určený predsedom výboru pre kultúru a médiá za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní v gestorskom výbore a do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rady, v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Otváram rozpravu.
Do rozpravy som dostal jednu písomnú prihlášku, za klub pani poslankyňa Kaščáková.
Skryt prepis
 

10.9.2019 15:31 - 15:36 hod.

Goga Pavol Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pani ministerka, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1591). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis