Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.2.2020 o 9:16 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2020 9:16 - 9:18 hod.

Zelník Štefan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No, autori Istanbulského dohovoru veľmi, poviem, rafinovane nazvali tento dohovor ako násilie páchané na ženách a kto by už len v spoločnosti mohol mať voči tomu nejakú námietku. Ale zakomponovali práve to hlavné, rodovú ideológiu. Pretože v tom Istanbulskom dohovore, tak ako povedal aj pán Sulík, prečo hlasoval za Istanbulský dohovor v europarlamente, hlasoval preto, že tiež nesúhlasí s tým, aby sa sobášili deti, aby sa robila obriezka na ženách, aby sa robili nútené manželstvá. Ale potom je tam zakomponované práve to, ja budem citovať z vyjadrenia výzvy lekárov, psychológov a iných odborníkov, ktorí o tom urobili také veľké, veľké pojednanie, a teda mali by sme sa naozaj držať asi toho, čo hovoria odborníci, ktorí hovoria, že biologické delenie pohlaví na mužov a ženy vraj človeka obmedzuje alebo údajne vytvára v spoločnosti rodové stereotypy zmýšľania a správania, ktoré neskôr vedú k rôznym formám diskriminácie. Hovoria, že ide o obzvlášť kontroverznú tému, keďže primárnym cieľom rodového scitlivovania sú predovšetkým deti a mládež. Podľa tejto ideológie, ktorá je v Istanbulskom dohovore, dieťa sa má oboznamovať s rôznymi formami sexuálnych prejavov, aby si potom mohlo slobodne vybrať svoju rodovú identitu. Rodové scitlivovanie v edukačnom procese znamená konkrétne i to, že pedagógovia majú deti vystávať rodovo opačným podnetom. Ide o tzv. rodovo citlivý výučbový proces a jeho zástancovia tvrdia, že škola má poskytovať priestor, kde dieťa môže a má slobodne skúmať svoju sexualitu a rôzne formy sexuálneho prejavu bez posudzujúceho a neurotizujúceho vplyvu rodičov.
Toto je cieľom... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.2.2020 13:54 - 13:56 hod.

Zelník Štefan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pá kolega, tu nejde ani o vieru tu ide o zdravý rozum pretože ak sa povie mama tak každý si predtým pod tým predstaví ženu. Ak niekto povie otec, tak si každý predstaví muža. Takto bolo a takto dúfam aj na veky zostane pretože už aj ten poviem vedecký výskum dokázal, že v každej bunke či už
===== Každý si pred tým pod tým predstaví ženu, ak niekto povie otec, tak si každý predstaví muža, takto bolo a tak to dúfam aj na veky zostane, pretože už aj ten poviem vedecký výskum dokázal, že v každej bunke či to je vo vlase, alebo v koži sa nachádza genetická informácia a žena ma xx a muž má xy na tom sa nedá zmeniť tak je to a je to chvála bohu tak je to dobré a je to tak aj teda v v zvieracej ríši je to tak a nielen v tej ľudskej. To že sa podľa mňa niekoľko ľudí, ktorí ja už neviem ako by som to pomenoval že, nejaká zvrátenosť alebo čo a presadzovať takýto nezmysel aby sme a dôsledok celého toho tej tej ideológie a Istanbulského dohovoru dneska už vodíme vo svete pre Boha aby sa označoval rodič jedna a rodič dva do konca v Holandsku rodič 3 veď to to je niečo čo každý musí povedať, že ste sa zbláznili veď keby toto bolo po tých 80 rokoch tak príde biela sanitka, prídu takí dvaja muži v bielom a zvieracia kazajka sa vtedy dávala a ten človek skončí na psychiatrií. Dneska pomaly všetci tí, ktorí, hovoríme že muž je muž a žena je žena tak pomaly sme vadní a budú nás posudzovať, že sme nejakí extrémisti. No prosím vás, sme to chceme byť ako mlčiaca väčšina ticho. No treba týmto tej drvivej menšine toho zla treba raz a konečne povedať a dosť. A odmietnuť Istanbulský dohovor r z a na vždy. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.2.2020 13:54 - 13:56 hod.

Zelník Štefan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pá kolega, tu nejde ani o vieru tu ide o zdravý rozum pretože ak sa povie mama tak každý si predtým pod tým predstaví ženu. Ak niekto povie otec, tak si každý predstaví muža. Takto bolo a takto dúfam aj na veky zostane pretože už aj ten poviem vedecký výskum dokázal, že v každej bunke či už
===== Každý si pred tým pod tým predstaví ženu, ak niekto povie otec, tak si každý predstaví muža, takto bolo a tak to dúfam aj na veky zostane, pretože už aj ten poviem vedecký výskum dokázal, že v každej bunke či to je vo vlase, alebo v koži sa nachádza genetická informácia a žena ma xx a muž má xy na tom sa nedá zmeniť tak je to a je to chvála bohu tak je to dobré a je to tak aj teda v v zvieracej ríši je to tak a nielen v tej ľudskej. To že sa podľa mňa niekoľko ľudí, ktorí ja už neviem ako by som to pomenoval že, nejaká zvrátenosť alebo čo a presadzovať takýto nezmysel aby sme a dôsledok celého toho tej tej ideológie a Istanbulského dohovoru dneska už vodíme vo svete pre Boha aby sa označoval rodič jedna a rodič dva do konca v Holandsku rodič 3 veď to to je niečo čo každý musí povedať, že ste sa zbláznili veď keby toto bolo po tých 80 rokoch tak príde biela sanitka, prídu takí dvaja muži v bielom a zvieracia kazajka sa vtedy dávala a ten človek skončí na psychiatrií. Dneska pomaly všetci tí, ktorí, hovoríme že muž je muž a žena je žena tak pomaly sme vadní a budú nás posudzovať, že sme nejakí extrémisti. No prosím vás, sme to chceme byť ako mlčiaca väčšina ticho. No treba týmto tej drvivej menšine toho zla treba raz a konečne povedať a dosť. A odmietnuť Istanbulský dohovor r z a na vždy. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.2.2020 13:42 - 13:44 hod.

Soboňa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Chcel by som reagovať na kolegyňu Anku Verešovú keďže ma vyzvala ako podpredsedu ľudskoprávneho výboru. Bola si na tom výbore, budú vlastne dve hlasovania. Národná rada Slovenskej republiky nemá podľa Ústavy Slovenskej republiky právomoc rozhodovať o nesúhlase s uzatvorením medzinárodnej zmluvy ani o nesúhlase s jej podpisom ani o nesúhlase s jej ratifikáciou. Má právomoci len vyslovenie súhlasu. Takže aj z toho dôvodu tak ako odznelo aj na výbore gestorskom budú vlastne dve hlasovania. Vyslovenie súhlasu s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu, ale keďže ide o medzinárodnú zmluvu a následne druhé hlasovanie bude podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky v spojení s § 88 ods. 4 zákona č. 350/1999 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov Národná rada nevyslovila súhlas s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu. My sme čakali vieš dobre, že sme čakali na rozhodnutie ústavnoprávneho výboru a na základe toho väčšina poslancov členov ľudskoprávneho výboru prijala takýto návrh na uznesenia a ja v mene gestorského výboru ho tu predkladám. Takže je v tomto smere na jednej lodi, že vlastne vieme v akom (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.2.2020 13:40 - 13:42 hod.

Smolíková Eva Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci. Anka, ja ťa chcem zase práve naopak podporiť v tejto aktivite a súhlasím s tebou, že táto problematika, ktorá sa naozaj týka tak vážnej témy celospoločenskej ako je akékoľvek násilie či už na ženách alebo na ostatných ľudských bytostiach. Je vecou, ktorá si už zaslúži naozaj ukončenie a ak sa, ak máme pocit, že naša legislatíva je nedostatočná a prichádza tam k nejakým, k nejakým miestam, ktoré sa dajú zmeniť, doplniť tak prosím nech sa to dorobí a budúca vláda má teda naozaj bude mať na to mandát a budeme naozaj veľmi pozorne sledovať či sa tieto veci dejú. Trvá to dlho, trvá to veľmi dlho a to čo, to čo som tu počula aj od teba, že ste nedostali z tých fondov podporu práve preto lebo sa vyjadrujete odmietavým spôsobom k Istanbulskému dohovoru tak za mnou bol pán riaditeľ Spišskej katolíckej charity, ktorý mi priniesol priamy dôkaz kde je priame odôvodnenie, priame odôvodnenie, ktoré si dovolím citovať: "že organizácia, ktorej sa táto týka podpísala petíciu proti ratifikácii Istanbulského dohovoru." No takže, vidíte, že naozaj tuná a to je charita, ktorá sa zaoberá a ktorá pomáha práve takýmto týraným ženám, takže ja budem naozaj rada keď ho spoločne odmietneme a keď sa urobí maximálna náprava v tejto citlivej veci. Pretože nikto nemá, nikto nemá byť týraný každý má žiť v prostredí, ktoré (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.2.2020 13:37 - 13:39 hod.

Bernaťák Tibor Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja tiež absolútne súhlasím s Ankou Verešovou. Absolútne si myslím, že Istanbulský dohovor by nemal byť v našom právnom poriadku a vôbec by sme sa naň nemali odvolávať. Čiže absolútny súhlas. Tak ako si povedala, akékoľvek násilie na ženách je zlé. Naozaj zlé a ešte raz zlé. Ale nebavme sa len o ženách, bavme sa naozaj aj o deťoch, o senioroch, na toto to nejak dohovor zabúda a čo ma naozaj prekvapilo, keď som pred časom tak ako aj Anka hovorila, videl jeden papier, ktorým nebol odsúhlasený grant z nórskych fondov a jedno z odôvodnení bolo, že či sú, že, že ste nesúhlasili s Istanbulským dohovorom. Ako to kde sme? Keď súhlasíte s Istanbulom dostanete, keď nesúhlasíte, nedostanete. Čo tam po tom, že v nejakom zariadení sú týrané ženy? Toto je to farizejské. Na jednej strane zariadenia, ktoré sa venujú týraným ženám nedostanú grant, lebo nesúhlasia s Istanbulským dohovorom. Opätovne hovorím. To čo je za logiku? Ide vôbec o týrané ženy? To je choré a to, čo si spomínala vlastne na konci, naozaj to prvé uznesenie vlády bolo, bolo nutné upraviť technicky, aby v zmysle ústavy tam to procesne bolo 100-percentné, aby naozaj pani prezidentka sa nemohla vyhovárať, že zase nedostala nejaký, nejaké uznesenie Národnej rady, respektíve tá procedúra nebola zachovaná, takže aj z tohto dôvodu vlastne som rád, že vláda upravila návrh uznesenia a teraz je už v poriadku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.2.2020 13:20 - 13:22 hod.

Zelník Štefan
Nevystupoval. (Vymazať rámček.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.2.2020 13:20 - 13:20 hod.

Zelník Štefan
Nevystupoval (Vymazať rámček.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.2.2020 13:20 - 13:20 hod.

Zelník Štefan Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Dá sa len súhlasiť s tým, čo hovoríte pán kolega, pretože naozaj pod rúškom ochrany žien, treba ešte podotknúť, že tá ochrana žien spočívala v tom, aby sa nesobášili deti, čo u nás nebolo, aby sa nemrzačili pohlavné orgány žien, aby nebola obriezka, aby neboli nútené sobáše, tak pod týmto rúškom akože kvázi ochrany žien je zakomponovaných niekoľko zmätočných výrazov ako je gender ideológia. Správne ste to vystihli, že potom to neni len otázka, že s tým súhlasíme, ale potom sme aj monitorovaní a musíme to zaviesť. Dokonca sa uvádza v tomto dokumente na všetkých stupňoch vzdelávania. To znamená od materskej škôlky, cez základné a stredné školy. Ja som sa dostal k príručke, ktorú napríklad už v Českej republike, je príručka pre materské škôlky. No je to čistá katastrofa, takže naozaj treba tento dokument odmietnuť a tí, čo ho predtým podpísali, tak si zrejme asi neuvedomovali. Oni to čítali, čo v tom dokumente sa nachádza. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.2.2020 13:15 - 13:17 hod.

Soboňa Juraj Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, z poverenia gestorského výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny uvádzam spoločnú správu výborov o prerokovaní návrhu vlády na vyslovenie nesúhlasu s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (tlač 1842a). Predseda Národnej rady pridelil návrh vlády svojim rozhodnutím č. 1962 z 12. februára 2020 na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru. Oba výbory návrh prerokovali v určenej lehote. Ústavnoprávny výbor k návrhu prijal uznesenie č. 819, v ktorom odporúča Národnej rade podľa príslušných ustanovení Ústavy Slovenskej republiky a zákona o rokovacom poriadku Národnej rady nevysloviť súhlas s predmetným dohovorom. Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny prijal uznesenie č. 151, v ktorom taktiež odporúča Národnej rade podľa príslušných ustanovení Ústavy Slovenskej republiky a zákona o rokovacom poriadku Národnej rady nevysloviť súhlas s predmetným dohovorom. Na základe uvedených stanovísk výborov gestorský výbor vo svojom záverečnom stanovisku odporúča Národnej rade nevysloviť súhlas s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a o boji proti nemu. Pán podpredseda, otvorte prosím rozpravu.
Skryt prepis