Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

3.12.2019 o 12:02 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

3.12.2019 12:02 - 12:05 hod.

Zelník Štefan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1851 zo 16. októbra 2019 pridelil návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2020 až 2022 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na prerokovanie v termíne do 22. novembra 2019.
Návrh rozpočtu bol predložený v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Priebeh a výsledky rokovaní. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2020 až 22 dňa 19. novembra 2019. Výbor svojím uznesením č. 508 zobral na vedomie návrh rozpočtu úradu na roky 2020 až 2022 a súhlasil s návrhom rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2020 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu úradu na rok 2020 schváliť s tým, že jeho príjmy sa rozpočtujú vo výške 55 644-tisíc eur, výdavky vo výške 22 368-tisíc eur. Celkový prebytok vo výške 33 276-tisíc eur a prebytok vo výške 490-tisíc eur.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2020 až 2022 dňa 14. novembra 2019. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia odporučiť Národnej rade Slovenskej republiky návrh rozpočtu úradu schváliť nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor rokoval dňa 25. novembra 2019. Gestorský výbor neprijal odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2020 až 2022 schváliť, pretože uvedený návrh nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Dovoľte, vážený pán predsedajúci, aby som prečítal uznesenie k návrhu rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2020 až 2022 (tlač 1743).
Národná rada Slovenskej republiky
A. berie na vedomie návrh rozpočtu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na roky 2020 až 2022.
B. schvaľuje rozpočet Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na rok 2020 v štruktúre predpokladaných príjmov a výdavkov:
- príjmy celkom 555 644-tisíc eur, z toho
- príjmové finančné operácie (zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov) 32 936-tisíc. eur,
- nedaňové príjmy spolu (administratívne poplatky, príjmy z činnosti úradu, úroky) 755-tisíc,
- transfer zo štátneho rozpočtu 0 tisíc,
- transfery zo zdravotných poisťovní 21 953-tisíc eur.
Výdavky celkom: 22 368-tisíc eur
Celkový prebytok/schodok: 33 276-tisíc eur.
Prebytok/schodok: 490-tisíc eur.
To je všetko, ďakujem pekne, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.12.2019 11:28 - 11:28 hod.

Bašistová Alena
Pripomínam členom výboru pre sociálne veci, že dnes o 13.30 hod. bude rokovanie výboru k návrhu na skrátené legislatívne konanie (tlač 1824). Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2019 9:38 - 9:40 hod.

Baláž Radovan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Heger, nedôvera Európskej komisie. Ja som to tam spomenul v mojom príspevku, že nás zaradila do tretej skupiny. Áno, Európska komisia povedala, že sú tam možné riziká z tohto štátneho rozpočtu, ale vy ste všetci vraveli, že je to katastrofa, že ten štátny rozpočet je, ako je postavený, celý zlý. A moja otázka bola len, prečo potom Európska komisia mu dala zelenú. A na toto ste mi neodpovedali. (Reakcia z pléna.) Však odobrila štátny rozpočet. (Reakcia z pléna.)
Nedôvera zahraničia. Pán kolega, vy si naozaj myslíte, že niekto vidí do hláv Donalda Trumpa a podobných svetových lídrov a na to sa dá naozaj pripraviť, pán kolega? To nemyslíte vážne, že Slovenská republika vie odhadnúť, čo spraví dotyčný pán, a nevravím ix ďalších, ktorí sú svetoví lídri, ale, žiaľbohu, doba je nejaká zvláštna a ja fakt nerozumiem, prečo sa vedú tieto žabomyšie vojny.
Pán kolega, dobre viete, že v tom štátnom rozpočte je prija..., sú prijaté reštrikčné opatrenia zhruba na 475 mil. eur práve na základe hodnotiacej správy Útvaru hodnoty za peniaze a implementačnej jednotky. Čiže tie reštrikčné opatrenia sú v tom štátnom rozpočte zahrnuté tak, ako si prajete.
O tom, že kde sú príjmy štátneho rozpočtu, to sme sa už ixkrát bavili na rôznych fórach, sme sa zhodli na tom, že treba zvýšiť možno tú snahu na výbere DPH, o tom sa nebudem s vami sporiť. Taktiež aj iné dane na Slovensku je potrebné zaviesť, ktoré sú už bežné na západ od nás, napr. digitálna daň a podobne.
Pán Sloboda, nesúhlasím s tým, že štátny rozpočet nezohľadňuje opatrenia, ktoré sa prijali. Aj návrhy Slovenskej národnej strany museli prejsť revíziou a museli sme sa dohodnúť najprv s ministerstvom financií ohľadom dopadu na štátny rozpočet. Preto niektoré opatrenia, ktoré sme najprv predkladali v pôvodnej výške, ako je zníženie dani z príjmu na 15 %, museli sme okresať len na určitú skupinu podnikateľov preto, aby sme nespôsobili výpadok v štátnom rozpočte.
A prenesené náklady na verejnú správu, ako ste už spomínali, no, to je fiškálna decentralizácia. Jednoducho samosprávy sú financované z podielových daní a z dane z príjmu fyzických... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.12.2019 9:22 - 9:32 hod.

Baláž Radovan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Dovoľte mi vystúpiť ako členovi finančného výboru a zároveň ako členovi Slovenskej národnej strany k štátnemu rozpočtu.
Ja som rozmýšľal pred chvíľkou, akým spôsobom začať, pretože tá debata o štátnom rozpočte vôbec sa nevedie v tej odbornej hladine, čo ma veľmi mrzí, ale dávajú sa tu rôzne politické odkazy, čomu ja osobne rozumiem, pretože je to zákon roka, ale zaslúžil by si štátny rozpočet ďaleko odbornejšiu diskusiu a mali by sme sa baviť o tých veciach ako vy, pani kolegyňa Milanová, že kde tie peniaze, kde by sme mali viacej dať. Samozrejme, peniaze chýbajú všade. Ja s vami súhlasím. Na strane druhej vystúpi váš kolega pán Heger a ten zase bude sekať, aby sa dávalo čím menej, a treba šetriť a šetriť, čiže to, a to je v rámci jedného poslaneckého klubu, že neviete si to dáko dohodnúť sa, že akým spôsobom by ten štátny rozpočet mal vyzerať, a teraz si to zoberte, že sa musia dohodnúť minimálne tri koaličné strany, pretože každá má inú predstavu, iné priority a zostaviť kompromisný štátny rozpočet tak, aby našiel podporu v Národnej rade.
V piatok celé médiá roz..., všetky médiá rozprávali len o tom, aké je nízka účasť o štátnom rozpočte. Tí, ktorí to tvrdili, zažili tri sekundy slávy, ale zjavne dneska už tu sa nenachádzajú. Takže odkazujem, že splnili si svoju politickú úlohu, ale ich úprimný záujem k štátnemu rozpočtu nie a išlo čisto len o divadlo z ich strany.
Štátny rozpočet, a to aj možno pánovi kolegovi Dostálovi, ktorý pred chvíľkou prišiel do sály, by som chcel povedať, že ako sa tvorí. (Reakcia z pléna.) Však ja viem, teraz ste prišli, len ste neboli, tak sa ospravedlňujem. Štátny rozpočet sa tvorí tak, že jednoducho koaličné strany si určia svoje priority a ľudia na ministerstve financií určia, koľko peňazí štátny rozpočet bude mať na základe či už makroekonomickej, alebo na základe daňovej prognózy, a následne sa rokuje, akým spôsobom sa dosiahne ten požadovaný výsledok v podobne návrhu štátneho rozpočtu.
Mňa v piatok dosť mrzelo, keď sa tu niektorí poslanci vyjadrovali, že je to pripravené neodborne, dokonca sa tu trhali papiere a tým sa znevažovala práca 65 ľudí na ministerstve financií, ktorí viac ako pol roka pripravovali štátny rozpočet. Chcel by som vidieť tých frajerov, ako by oni sa vysporiadali s tým, s čím všetkým sa musia vysporiadať analytici a rozpočtári na ministerstve financií.
Opozícia mala zľahčenú situáciu tým, že Národná banka Slovenska a Rada pre rozpočtovú zodpovednosť dali také stanoviská, aké dali. Koniec koncov tí, ktorí vystupovali, sa odvolávali len na tieto dve inštitúcie a vybrali si to najhoršie pre vládnu koalíciu a pre štátny rozpočet, ktorý kritizovali. Tie kritiky zo strán týchto dvoch inštitúcií sú oprávnené a treba ich brať na vedomie. Ja osobne si ctím nielen prácu ľudí na ministerstve financií, ale taktiež aj na Národnej banke, aj v Rade pre rozpočtovú zodpovednosť, pretože každý, kto sa trošku venuje tejto problematike, vie, že je to veľmi náročná práca, odhadnúť, prognózovať niečo do budúcna, a teraz sa môžme sporiť, že kto z tých prognostikov má viac pravdu, nemá pravdu viac, to sa jednoducho nedá. V minulosti či už Rada pre rozpočtovú, aj Národná banka Slovenska mali horšie odhady, ako v skutočnosti to dopadlo. Naopak, ministerstvo financií bolo ďaleko bližšie k tým cieľom, ktoré sa dosiahli. Ale viesť nejaký súboj medzi týmito inštitúciami nemá zmysel, pretože nikto nevie, ako to dopadne.
Dobre vieme, že žijeme v turbulentnej dobe, kedy globálny svet veľmi vplýva na slovenskú ekonomiku. A keďže sme malá ekonomika, tak sme proexportne zameraná a sme výsostne závislí od toho, že čo sa deje v zahraničí, a od toho závisí aj rast našej ekonomiky, pretože domáca spotreba jednoducho taký reálny rast neutiahne, aj keby sme veľmi chceli, ale domácou spotrebou jednoducho to dokázať sa nedá na Slovensku.
Mňa mrzí to, že ste vo svojich príspevkoch opomenuli aj iné informácie, ktoré k štátnemu rozpočtu prišli. Bolo tu, bola tu hodnotiaca správa z Európskej komisie, ktorá síce Slovensku vytkla určité riziká a možné riziká, ktoré plynú z prijatia štátneho rozpočtu a zaradili nás do tzv. tretej skupiny. Ale v tej skupine je napríklad aj Fínsko, napríklad aj Slovinsko. A ja nemám pocit, že by tieto dve krajiny boli dlžníci alebo boli by nejakí hriešnici, ktorí majú rozvrátené verejné financie. Európska komisia konštatovala, že náš dlh je bezpečne pod hranicou 60 %. A keby to bol taký zlý štátny rozpočet, ako ste tu niektorí, opoziční kolegovia, povedali, tak ja pochybujem o tom, že by nám dali zelenú. Takže tým pádom spochybňujete aj prácu Európskej komisie, ktorá odobrila štátny rozpočet Slovenskej republiky.
Pred pár týždňami, týždeň alebo dva dozadu, to ste tiež zhodou okolností opomenuli, agentúra, ratingová agentúra Fitch potvrdila Slovensku rating na úrovni A+ so stabilným výhľadom. Ďalší fakt, ktorý ste opomenuli vo svojej reči, pretože by vám to dajako nesedelo do tej vašej mozaiky, kde chcete vykresliť ako katastrofu, keby sme prijali tento štátny rozpočet, a to je možná odpoveď vám z relevantných zahraničných inštitúcií, nie slovenských, zahraničných inštitúcií, že slovenský rozpočet je udržateľný a tie čísla, ktoré v ňom sú jednoducho akceptujú aj medzinárodné inštitúcie.
To, že sú tam riziká, to vieme všetci. Už to tu bolo spomenuté, štátny rozpočet sú konkrétne čísla, ale štátny rozpočet je živý organizmus a počas toho nasledujúceho roka, na ktorý bol prijatý, treba reagovať na rôzne vplyvy hlavne z toho okolia, aby sme vedeli ten štátny rozpočet ukočírovať tak, aby na konci dňa sa čo najviac priblížil k tomu cieľu.
Mňa tiež osobne mrzí, že nie je vyrovnaný štátny rozpočet, ale beriem do úvahy fakt aj ten, že jednoducho sa mení okolie okolo Slovenska. Nikto z nás nevie, s akou náladou sa zajtra zobudí americký prezident a komu vyhlási v tom lepšom prípade len obchodnú vojnu, pretože vieme dobre, že do dnešného dňa neni uzavretý spor medzi Spojenými štátmi a Čínou a spor medzi Spojenými štátmi a Európou, to akože spojencom tiež bol posunutý len o pol roka ohľadom zavedenia rôznych cieľ.
Taktiež nevieme, ako dopadnú voľby vo Veľkej Británii, akým spôsobom sa vyvinie brexit, a toto sú všetko faktory, ktoré vplývajú na tú aj príjmovú stránku štátneho rozpočtu, a tieto všetky informácie musia zohľadniť všetci prognostici na tých spomenutých inštitúciách, ktoré som spomenul.
Preto mňa to veľmi mrzí, že vy narábate len s tým, čo vám vyhovuje, a bral by som také férové, aby sme tú diskusiu možno posunuli na ďaleko vyšší level, keby niekto z vás prišiel s kompletným vypracovaným tieňovým štátnym rozpočtom, nazvime to tak. Máme tu tieňových ministrov financií, tímlídrov. Keby ste prišli vy s vašou predstavou, ale kompletného štátneho rozpočtu, nevybrať si len jednu kapitolu a tú kritizovať, ale s kompletným štátnym rozpočtom, a poďme sa rozprávať o tom, ako si to predstavujete vy, na ktorej strane zobrať, na ktorej strane dať, a mohli by sme viesť diskusiu, pretože my s pánom ministrom tú diskusiu máme dávno už vybavenú. Nielen jednotliví ministri, ale aj my ako vládni koaliční poslanci sme konzultovali a prechádzali sme si položku po položke a naše pripomienky do toho štátneho rozpočtu boli zakomponované.
Preto ja nevidím dôvod, prečo by som sa mal ja tu s pánom ministrom teraz hádať, keď my sme si už všetky otázky už pred samotným podaním návrhu štátneho rozpočtu vykonzultovali tak, aby boli zohľadnené priority jednotlivých ministerstiev, tak ako sa navyšujú platy pre učiteľov o 10 %, taktiež ako boli nájdené dodatočné zdroje do ministerstva pôdohospodárstva. Som rád, že prvýkrát Štátne lesy Slovenskej republiky nemusia robiť osobitný odvod vo výške 5 mil. euro, ale tie peniaze zostanú v podniku na zvýšenie zalesňovania.
Poslednú vec, ktorú by som chcel povedať a odkázať v rámci aj poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany. Koniec koncom to, koniec koncom tu už pán Danko povedal, že Slovenská národná strana podporí návrh štátneho rozpočtu, pretože si myslíme, že je to dobrý kompromis v súčasnej situácii. Sú tam zohľadnené priority aj podľa programového vyhlásenia vlády, tak ako boli zadefinované. Som rád, že sa vyšlo niektorým našim pripomienkam v ústrety a boli zakomponované do štátneho rozpočtu tak, aby sme vedeli zvyšovať tú sociálnu úroveň ľudí. A ja si myslím, že tento štátny rozpočet zvyšuje sociálny štandard ľudí. Aj tie sociálne opatrenia, ktoré boli prijaté, sú dobré a sú zahrnuté v tomto štátnom rozpočte.
Vaším jediným, vašou jedinou motiváciou je, aby tento štátny rozpočet neprešiel, aby bolo provizórium, aby ste vy v predstave, že v nasledujúcich voľbách budete mať tú možnosť zostavovať vládu, aby ste vy mali možnosť prijať štátny rozpočet podľa seba, aby ste zrušili sociálne opatrenia, ktoré boli naplánované na rok 2020, aby ste vedeli vy v tom zakomponovať svoje predstavy, svoje priority. Podľa mňa to nie je fér, pretože vláda aj parlament majú funkčné obdobie do 29. februára 2020. A ja si myslím a koniec-koncom to potvrdila aj Európska únia, má zelenú aj s niektorými rizikami, to treba bez obáv povedať, ale ten štátny rozpočet nie je taká katastrofa, ako prezentuje opozícia, preto ja tiež vyjadrujem podporu tomuto návrhu štátneho rozpočtu a klub Slovenskej národnej strany bude hlasovať za tento štátny rozpočet.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.11.2019 16:43 - 16:44 hod.

Baláž Radovan Zobrazit prepis
Iba krátko k tomu, čo tu odznelo pred pár minútami. Som rád, že sme sa zhodli, pán kolega Dostál, na tom, že to bol prílepok a čiže došlo k porušeniu rokovacieho poriadku, konkrétne § 94 ods. 3, ktorý znemožňuje dávať prílepky. A som rád, že ako človek, ktorý nás tu viac ako tri a pol roka cvičí o rokovacom poriadku, dokonca môžte alebo dokonca ste umožnili dať tomuto výnimku. Preto nechcem síce kaziť tú radosť pani Cigánikovej, ale chcem využiť § 94 ods. 2, ako navrhovateľ nesúhlasím s jej návrhom, ktorý odznel pri našom návrhu, pretože je zjavné, že to spoločne nesúvisí a bol porušený rokovací poriadok. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

28.11.2019 16:14 - 16:15 hod.

Baláž Radovan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Veľmi krátko, milí kolegovia. Cieľom predkladanej novely zákona o dani z príjmov je podpora mobility pracovnej sily a stimulácia nového zdroja, z ktorého môže byť financovaná bytová výstavba, t. j. zo zdrojov podnikateľského prostredia. Zjednodušene povedané, jedná sa o tzv. podnikové byty. Takýto inštitút budú môcť využívať zamestnávatelia, ktorí zamestnajú viac ako 49 zamestnancov. Podmienka na tie bytové jednotky bude kladená taká, že nemôžu mať viac rozlohu obytnej jednotky ako 100 metrov štvorcových, výhoda bude v tom, že odpisovanie takýchto bytov bude skrátená na šesť rokov. A taktiež ďalšia podmienka bude to, že zamestnávateľ nebude môcť takýto byt odpredať po dobu desiatich rokov. Výhodou je to, že bude môcť byť regulované aj nájomné, čiže dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom, pričom ten rozdiel vo forme nepeňažnej odmeny bude taktiež oslobodený od daní. To je v krátkosti všetko, ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.11.2019 16:09 - 16:12 hod.

Bernaťák Tibor Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja idem od konca, hlavne pani Cigániková bola v rozprave, hovorila, že čo v prípade, ak nejaký vedecký článok. Však práve na to ten návrh zákona myslí, pretože kto spácha tento čin, nie je to trestné, ak propagáciu preukázateľne vykonal za účelom vzdelávacích, liečebných alebo výskumných aktivít. Čiže tým pádom to absolútne vypadáva. Spomínali, že sadizmus by ste tam chceli doplniť. Kľudne, ja som absolútne za to, keby ste to predložili, určite to podporím a čokoľvek, čo sa týka takýchto rôznych úchyliek a takýchto deviácií, určite by sme podporili.
Pani spravodajkyňa hovorila, že trestný čin ohrozovania mravnosti je dostatočne široký a že zahŕňa aj tento trestný čin. Pričom tento nový trestný čin vraj je tiež nejaký rozšírený. Tak ja potom neviem, buď je niečo široké, široko sa vykladá a potom keď k tomu niečo pridáme, tak zas na druhej strane to vadí, že to je užšie alebo širšie alebo je to vágne, alebo nevágne, pretože tento prvý pojem tak isto je rovnaký plus-mínus, ale dovoľujem si povedať znova. V prípade ak niektoré články, ktoré dokonca poslankyňu Cigánikovú, ako povedala, zdvihli zo stoličky a sú podľa nášho názoru za čiarou, a niekto povie, že už takéto niečo máme v Trestnom zákone, ja sa pýtam, prečo pán minister napríklad, alebo niekto z ministerstva nepodal trestné oznámenie? Ak je teda presvedčený o tom, že napr. tento článok je za čiarou, pretože podľa viacerých, čo tu sedíme, za čiarou je. Tak poďme sa baviť o tom a dokonca som počul, nemám to samozrejme overené, že vzhľadom teda na to, že ohrozovanie mravnosti, teda trestný čin nezahŕňa túto definíciu, tak údajne nejaké podanie, ktoré bolo, bolo už vlastne zamietnuté. Čiže neviem o tom, že by nejaký trestný čin, pardon, áno, že by Trestný zákon obsahoval takéto ustanovenie.
Prejdem ďalej. Čo sa týka tých pojmov, pani spravodajkyňa čítala vlastne z toho, z toho stanoviska ministerstva. Ja som na začiatku hovoril, mal som pozmeňovák, kde sme tieto pojmy vymenili, vlastne dali preč, čiže v tejto časti to stanovisko bolo zbytočné. Ja len poviem jedno, nám ako predkladateľom v prvom rade ide o deti. A naozaj, keď niekto číta takéto články rad radom, môže to v ňom vytvoriť si dojem, že a, však je to v podstate v poriadku a v zmysle hesla, ktoré sme naozaj videli na niektorých pochodoch, že aj pedofili majú právo na šťastie, si povie, však to je okej, však spoločnosť to akceptuje a môže ho práve takéto, takéto niečo nejakým spôsobom postrčiť k tomu, že tento čin spácha. Preto my sme povedali nie, v žiadnom prípade. V zárodku treba takéto skutky trestať a, a proste dať ich mimo, dať ich do Trestného zákona tak, aby bolo každému jasné, že deti, to je najohrozenejšia skupina a my nedovolíme, aby niekto pod, v takomto nejakom, pod takýmto nejakým mediálnym tlakom zrazu si povedal, že a však je to okej. Znova zopakujem, okej to pre nás nie je. V poriadku to nie je. Preto sme navrhli novú skutkovú podstatu trestného činu, ktorú sme predložili.
A znova sa pýtam, ak niekto si myslí, že už to trestné je, ja naozaj neviem o tom, že by niekto podal trestné oznámenie, pretože podľa môjho názoru to tam zahrnuté nie je a ako som sa teda dozvedel, čo som spomínal, že naozaj vraj nejaká, nejaký návrh, ktorý tu bol voči tomuto konaniu, bol zamietnutý. Takže naozaj neviem o čom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2019 16:05 - 16:07 hod.

Zelník Štefan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Áno, ja som bol, keď si to hovorila o tom, akurát som prichádzal do miestnosti, ale ďakujem pekne za zopakovanie ešte raz, ale potom teda naozaj niečo nie je v poriadku, keď na jednej strane hovoríš, že zákon na to je a takéto články sa neustále publikujú a je je ich viac a viac a dokonca zaznievajú aj z tých LGBTI pochodov, právo na to, že teda aj práve táto skupina sú predsa ľudia a keď sa jedná o LGBTI a to, že prečo by aj oni nemali mať právo a mali by byť zo spoločnosti vyčleňovaní. Viete a potom je asi problém, čo je to nejaký článok odborný, čo je to proste iba ako informácia a čo je to propagovanie. A zrejme asi teda ten zákon, ktorý doteraz alebo teraz je v platnosti, zrejme kríva na obidve nohy, pretože takýto článok by potom nikdy nemohol v žiadnej, žiadnych novinách vyjsť, keby bol, keby ho bolo možné postihnúť. A viete, ono sa to tak zdá ako také nenápadné, že veď my to nepropagujeme, my iba o tom hovoríme, že aj takíto ľudia sú a tiež majú právo na život a nakoniec veď až také veľmi zlé nerobia. A toto je to, poviem to, zľahčovanie, ktoré práve rieši predkladateľ, lebo ak to nezastavíme v tom začiatku, a ja teda stále hovorím o tom, že chápem túto iniciatívu ako niečo, čo má robiť prevenciu. Lebo keď sa už ten skutok stane, no to už je neskoro. To už je naozaj trestný čin a potom už plačeme nad rozliatym mliekom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2019 16:00 - 16:02 hod.

Zelník Štefan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Áno, je pravda, že sme veľmi korektne debatovali aj na výbore pre zdravotníctvo a tu ide najmä teda o prevenciu, pretože ak si pozriete iba do googlu, koľko článkov o pedofílii je, pedofílii sa objavuje. A treba naozaj povedať, že v mnohých článkoch sa táto deviácia veľmi zľahčuje, ba dokonca sú aj články také, že bude pedofília módou v budúcnosti. A snaží sa, teda niektorí autori sa snažia istým spôsobom zľahčovať tento stav.
Ja si myslím, že predkladateľom práve ide o to, aby sa urobila prevencia, aj to, čo navrhovala alebo hovorila pani navrhovateľka, tam už sa hovorí o trestných činoch. Upozorňuje na to, že Trestný poriadok to rieši. Ale otázka akejsi obhajoby alebo takého, že veď tak, až tak sa veľa nedeje, toto Trestný poriadok nerieši a práve predkladatelia sa snažia v rámci prevencie sprísniť otázku trestného zákona práve v tom, že obhajoba alebo, alebo nejaké zľahčovanie tohoto, tejto deviácie by malo byť trestným činom. A ja si myslím, že my sme aj povinní, ja za to budem hlasovať, pretože sú to práve, tie najzraniteľnejšie sú deti, ktoré ak ich neochránime, tak je to katastrofa, aby nejakým spôsobom boli zneužívané, aby sme takéto skupiny ľudí v tom podporovali a ešte ich aj nejakým, nejako pred verejnosťou ospravedlňovali, tak ja vítam túto iniciatívu predkladateľov a iste ju podporím. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.11.2019 15:42 - 15:46 hod.

Bernaťák Tibor Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Predkladám pozmeňujúci návrh. Dôvodom tohto pozmeňujúceho návrhu je hlavne tá diskusia, ktorá ešte prebehla medzi niektorými aj odborníkmi, aj čo sa týka oblasti prokuratúry. Preto vlastne týmto pozmeňujúcim návrhom navrhujeme vypustiť definíciu nových pojmov pedofília, nekrofília a zoofília vzhľadom na skutočnosť, že tieto definície sú obsiahnuté v medzinárodnej klasifikácii chorôb a v praxi budú z tejto definície vychádzať.
My sme aj zvažovali najprv to tam nechať, pretože, samozrejme, tá klasifikácia chorôb sa môže meniť, nemusí sa meniť, ale v prípade, ak by došlo k nejakému inému názoru, resp. inej klasifikácii, samozrejme, k tomuto sa zrejme budeme musieť vrátiť tak, aby sme naše deti ochránili. Najmä deti.
Zároveň vypúšťame pojem "sexuálne patologické praktiky", ktoré, ktorá už vlastne, teda pardon, pod pojem sexuálne patologické praktiky je už zahrnutá, zahrnuté "poruchy sexuálneho zamerania", preto navrhujeme nový pojem "poruchy sexuálneho zamerania" vypustiť. A zároveň aj podľa toho, ako sme dostali stanovisko odboru legislatívy a aproximácie práva Národnej rady, nás upozornili, že sa tam nenachádza napríklad aj trestná zodpovednosť právnických osôb pri takomto konaní. Čiže pozmeňovák reaguje aj na to. A navrhujeme rozšíriť trestné činy právnickej osoby o trestnú zodpovednosť právnických osôb aj podľa tohto novo navrhovaného trestného činu.
Takže prečítam samotný pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Bernaťáka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, tlač 1726.
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, tlač 1726, sa mení takto:
1. V čl. I sa bod 1 vypúšťa.
Súčasne sa zrušuje označenie druhého bodu.
2. V čl. I 2. bod § 275a v nadpise sa vypúšťajú slová „a niektorých porúch sexuálneho zamerania".
3. V čl. I 2. bod § 372a ods. 2 sa za slovami „alebo zoofíliu" vypúšťa čiarka a slová „okrem propagácie preukázateľne vykonávanej za účelom vzdelávacích, liečebných alebo výskumných aktivít".
4. V čl. I 2. bod paragraf sedem, pardon, § 372a sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Kto spácha trestný čin uvedený v odseku 2, nie je trestný, ak propagáciu preukázateľne vykonával za účelom vzdelávacích, liečebných alebo výskumných aktivít.".
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
5. Za článok I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 161/2018 Z. z. a zákona č. 214/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3 sa za slová "§ 371 a 372," vkladajú slová "podpora a propagácia sexuálnych patologických praktík podľa § 372a,".".
Doterajší článok II sa primerane prečísluje.
V nadväznosti na vloženie nového článku II sa upraví návrh zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis