Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

28.11.2019 o 10:44 hod.

akad. arch. Ing. arch.

Jaroslav Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Uvádzajúci uvádza bod 28.11.2019 10:44 - 10:47 hod.

Paška Jaroslav Zobrazit prepis
Milé dámy, vážení páni, absolvovali sme pomerne dlhú diskusiu. Väčšina vystúpení bola absolútne od veci. Pre tých, ktorí sa vyjadrovali, pán Poliačik je už preč, tak pani Zimenová, pán Dostál, ja iba zopakujem, o čom bolo dnešné rokovanie. Nebolo o predvolebných aktivitách, nebolo o zavádzaní civilizačného sporu. Bolo o vyjadrení sa Národnej rady Slovenskej republiky k požiadavke najskôr Európskeho parlamentu a následne Súdneho dvora Európskej únie k téme, ktorú nastolili, a kde požiadali Slovenskú republiku o stanovisko, aby sa vyjadrila k právnemu základu možnosti pristúpenia Európskej únie k dokumentu, o ktorom sme následne rokovali.
Takže z pohľadu procedúry obsahovo nemáme čo riešiť. Mali sme zaujať stanovisko. Vyjadriť sa k dvom možnostiam, ktoré ponúkol Súdny dvor ako právny základ pre členské štáty, a chcel vyjadrenie, ktoré z tých dvoch možností má Slovenská republika voliť ako preferenciu a odporúčať Súdnemu dvoru ako primárny základ. Pričom sa má vyjadriť aj k tomu, či súhlasí s tým, aby členské štáty alebo aby Európska únia pristúpila k tomuto dohovoru bez súhlasu vyjadrenia a prijatia tohto dohovoru všetkými členskými štátmi.
Ergo naše rokovanie dnes malo byť o tom, či Slovenská republika súhlasí a aké odporúčanie dá ministerstvu spravodlivosti, ktoré bude formulovať pozíciu Slovenskej republiky. Všecky tie debaty o tom, či nám niečo vadí na Istanbulskom dohovore alebo nie, boli procedurálne od veci. A už tie konšpirácie, pani Zimenová, o tom, kam smeruje politicky Slovenská národná strana či ostatné politické subjekty, pri všetkej úcte, na toto rokovanie nepatrili.
Takže veľmi pekne ďakujem za rozpravu. Mrzí ma, že nebola vecná a že vzišiel z toho iba jeden návrh, ktorý sa prakticky merita predloženého návrhu ani netýka. Pretože, pán Dostál, pri všetkej úcte, my sme nerokovali o tom, či budeme schvaľovať alebo nebudeme schvaľovať Istanbulský dohovor, či budeme nejaké uznesenie Národnej rady odvolávať, to proste nebolo predmetom tohto rokovania. A preto nevidím ani dôvod, aby sme sa zaoberali vaším návrhom. Ale však po formálnej stránke je to povinnosťou. Takže to neviem, jak to bude, možno predmetom hlasovania. Ale skutočne ma mrzí, že sme sa nevenovali tej vecnej podstate, tej vecne stránke.
A ak ste sa pýtali na tú časť, kde je všeobecne formulovaná výhrada k Istanbulskému dohovoru, tak je formulovaná všeobecne preto, že pokiaľ, ako ste dobre porozumeli, že pokiaľ niektoré alebo väčšinu častí Istanbulského dohovoru máme obsiahnutú v našom práve, tak pokiaľ ostávajú nejaké iné, ktoré nie sú súčasťou nášho právneho systému, tak bude len na vôli Národnej rady Slovenskej republiky, či ich prijme a bude požadovať, povedal by som, aj takýto mechanizmus vo vzťahu k Európskej únii.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2019 10:38 - 10:39 hod.

Bernaťák Tibor Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja znova zopakujem, že pre Slovenskú národnú stranu je akékoľvek násilie zlé a cieľom má byť nulová tolerancia k násiliu. Nulová, žiadne násilie.
Pán Poliačik, vy ste liberál a pokiaľ, ako ma pamäť neklame, ale tak liberalizmus by mal byť, má teda v svojej DNA, že každý má právo na názor. A že momentálne sa mi zdá, ako keby vy ste boli nositeľom pravdy a všetci ostatní tu sú úplne mimo a nemajú právo na svoj názor. V duchu hesla, ktoré mi niečo pripomína, že kto nejde s nami alebo s nami nesúhlasí, ide proti nám.
Nechajte nám náš názor na Istanbulský dohovor, pretože ho máme podložený aj niektorými faktami. Napríklad som tu už hovoril o rozhodnutí bulharského ústavného súdu, to nie je nejaký poradný orgán, to je bulharský ústavný súd, ktorý vyslovil protiústavnosť Istanbulského dohovoru voči právnemu poriadku v Bulharsku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2019 10:32 - 10:34 hod.

Zelník Štefan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, vy ste tu spomínali príklady, že znásilnená žena príde na políciu, aby s ňou policajti hneď urobili isté úkony. A toto predsa nerieši, nerieši Istanbulský dohovor. Toto predsa rieši náš Trestný poriadok. Ak sú teda nejaké naozaj problémy v Trestnom poriadku a myslíte si, že ešte by sa to malo vylepšiť, nikto proti tomu nebude namietať. Ale znova zdôrazním, pod rúškom ochrany práva žien sú tam zakomponované články, ktoré nie sú jednoznačne vykladané, o rodovej rovnosti. A mali ste pravdu, budúce voľby budú o tom a rozhodnú o tom občania, či zvíťazí teda liberalizmus so všetkými dôsledkami, a to aj to, že sa zavedie do škôl rodová ideológia, kde sa budú presviedčať deti a budú tam vydávané knihy, že teda nemusí byť dievča a nemusí byť chlapec, ale môže si to ešte rozhodnúť, aby sme ich úplne mýlili a spôsobovali úplnú katastrofu, čo teda ja, mňa to zásadne, mňa to vytáča, aby sme na deti takýmto spôsobom vplývali v tom, v tom zraniteľnom detskom veku. Alebo áno, liberalizmus presadzuje dekriminalizáciu marihuany, drog. No nech sa páči, rozhodnú to občania. Alebo to bude o hodnotovom štáte, o štáte, ktorý bude kresťansko-sociálny, tradičná rodina, ochrana života so všetkým, čo k tomu patrí. Áno, o tom rozhodnú občania a dobre ste to pomenovali. Budúce voľby budú práve o tom, alebo liberalizmus, alebo sociálno-kresťanské napredovanie Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2019 10:30 - 10:32 hod.

Hrnko Anton Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Viete, pán poslanec, v niektorých veciach s vami súhlasím, ale z úplne inej pozície, ako ste to tu vy vykladali. Hovoríte o nejakej pravde. Áno, vy ste tu tí, ktorí si myslia, že majú jediní pravdu, že jedine ich názor, ktorý je absolútne odtrhnutý od vecnej biologickej stránky, je správny. Nie je správny. Vy tu chcete robiť civilizačné zmeny také, aby Slovensko stratilo svoju podstatu. Vy tu hovoríte o násilí na ženách, ale to je zas len stereotyp, pretože rovnaké násilie robia aj ženy na mužoch, len je sofistikovanejšie, viete?
No a keď už hovoríte o tom Erdoganovi ako vzore, tak Erdogan bol predsa vzorom pána Kisku. Ako, však ho obdivoval ako baštu a záruku demokracie a stability na Blízkom východe. To povedal pán prezident Kiska, to som nepovedal ja ani nikto zo Slovenskej národnej strany. Vy chcete mať len jednu pravdu, neoliberálnu pravdu, odtrhnutú od života, odtrhnutú od biológie, odtrhnutú od všetkého, čo je normálne.
A keď už ste, hovoríme o tých transgender situáciách, tak vám pripomeniem jednu. V roku 1936, možno vám je známe, možno vám nie je známe, ale nacistické Nemecko dalo do súťaží atlétok biologického muža, ktorý sa vydával za ženu, a to všetko povyhrával. Toto je to, čo vy tu chcete dosiahnuť. To, to je tá vaša liberálna demokracia. Demokracia je buď taká, neni ani ľudová, ani socialistická, ani liberálna, demokracia je buď, alebo nie je.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2019 10:14 - 10:15 hod.

Zelník Štefan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Práve tá rodová rovnosť, ktorá sa, ktorá neni jasne definovaná a o ktorej sa hovorí, že teda pohlavie si môže určiť podľa nejakých stereotypov, zvykov a teda ako sa cíti, práve umožňuje aj to, že biologickí muži súťažia na podujatiach a vyhrávajú pred ženami. A teda ak, ak naozaj niekomu ide tu v tejto sále o práva žien, tak by mal povedať: a dosť, toto nie. Ak teda si bol muž do 20 rokov a zrazu teraz sa cítiš byť ako žena a ideš súťažiť so ženami, tak to je niečo neprípustné.
Tak naozaj, páni a panie poslankyne, ak vám naozaj záleží na právach žien, tak to dokážte tým, že takéto niečo spoločne odmietneme. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2019 9:59 - 10:00 hod.

Bernaťák Tibor Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja znova len zopakujem, čo som hovoril v predchádzajúcom príspevku, že súhlasím s pánom Dostálom, že akékoľvek, akékoľvek násilie je zlé a cieľom je absolútne nulová tolerancia k násiliu. Spomínali ste tu, že, že ktoré dopady konkrétne nechceme. No problém v tom je, že tento dohovor sa dá prijať buď vcelku, alebo sa prijať nedá v častiach. Čiže buď ho prijmete, alebo ho neprijmete, tak ako je. Nedá sa z neho vybrať. Ale kľudne, keď chcete môžme sa dohodnúť, môžme sa porozprávať o tom, čo ešte v našom právnom poriadku nie je a prípadne to prijať, aby to v našom právnom poriadku bolo.
Ďalšia vec. Istanbulský dohovor rozlišuje, sám ste to povedali, teda rod a pohlavie. Čiže my, my v podstate, niekto môže byť muž a cíti sa ženou alebo žena cíti sa mužom, lebo toto, čo hovorila, to, čo bolo hovorené, že to je nejaký spoločenský súbor očak..., v poriadku, ale predsa len ten niekto, keď pácha násilie na niekom druhom bez ohľadu na čokoľvek, je zlé, na čokoľvek je zlé. A Istanbulský dohovor práve týmto, ja som vám to už aj tuším v marci, keď sme sa rozprávali o druhom uznesení, hovoril, že vlastne bulharský ústavný súd rozhodol, že vlastne Istanbulský dohovor je v rozpore s ústavou Bulharska, ktorú má podobne definovanú, ústavu, ako my, čo sa týka manželstva. V podstate tak zjednodušene povedané, aj on uviedol, že na to, aby sme jasne ochraňovali ženy, musíme vedieť, kto tou ženou vlastne je, pretože Istanbulský dohovor to znejasňuje.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2019 9:55 - 9:57 hod.

Zelník Štefan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán kolega, myslím, že tu v Národnej rade nenájdeme jedného, ktorý by nebol za to, aby bolo potláčané násilie voči ženám, a to už je jedno, či to je u nás alebo kdekoľvek na svete. A k tomu sa hrdo hlásime všetci. Ale treba povedať aj druhé, že tento dohovor pod rúškom presadzovania takéhoto šľachetného zámeru sa snaží presadiť aj určité prvky rodovej ideológie. Dohor ustanovuje definíciu tzv. rodu v čl. 3 písm. c), kde sa pojem rod definuje ako súbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribútov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov. Jakartská definícia rodovej identity je takto: pod pojmom rodová identita sa rozumie schopnosť človeka hlboko vnútorne a individuálne pociťovať rod, ktorý môže, ale nemusí zodpovedať pohlaviu. A to je práve tá, tá úlisnosť toho Istanbulského dohovoru, že sa snaží pod rúškom ochrany práva žien zakomponovať niektoré terminológie, ktoré sa majú vkliniť aj do nášho právneho poriadku Slovenskej republiky, a v čl. 4, v čl. 14 sa jasne hovorí, "zmluvné strany prijmú, ak je to primerané, potrebné kroky na to, aby sa do oficiálnych študijných plánov na všetkých stupňoch vzdelávania", to znamená na základné aj stredné školy, "začlenili študijné materiály týkajúce sa problematiky rovnoprávnosti mužov a žien", čo je úplne v poriadku, ale je tam vsunuté, "nestereotypných rodových rolí".
Prosím vás, čo tuto chceme zakrývať, čo sa tu chceme hrať? Týmto sa snaží úzka skupina ľudí presadiť do nášho právneho poriadku niečo, čo je v rozpore so zdravým rozumom.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2019 9:29 - 9:30 hod.

Bernaťák Tibor Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja na úvod poviem, že s niečím sa dá súhlasiť s pani Zimenovou, pretože aj cieľom Slovenskej národnej strany je naozaj nulová tolerancia k akémukoľvek násiliu. S tým máme, absolútne sme, s tým môžme len súhlasiť. Akékoľvek násilie je zlé.
My však sme za normálnu rodinu, ktorú tvoria muž, žena, deti, pričom v tejto rodine samozrejme muž a žena sú si rovnoprávni bez debaty. Ale rodinu predsa nemôže tvoriť rodič 1, rodič 2, rodič 3, 4, 5, 6. Kde to skončí? To po prvé.
Po druhé. Prejdite si, čo si o tejto, o tomto Istanbulskom dohovore myslí, aj vaši partneri v takzvanej demokratickej opozícii. Pretože keď tu bol Istanbulský dohovor prvýkrát, proti uzneseniu o Istanbule bolo 28 poslancov. Čiže všetci ostatní sú asi mimo reality. Najprv si vyčistite vo vlastných, medzi vlastnými kolegami, čo vlastne chcete a čo chcú oni, a potom tu hovorte za nejakú opozíciu, prípadne, prípadne tieto "znôšky", ktoré ste tu vypustili, odkonzultujte najprv s nimi a potom zaťažujte tým nás ostatných.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2019 9:26 - 9:27 hod.

Soboňa Juraj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pani kolegyňa Zimenová, no ja žasnem, ja neviem, kto vám pripravil túto liberálnu slohovú prácu, ale to, čo ste, čo ste tu predviedli, vôbec ste sa nevenovali téme. Vy ste si asi ani neprečítali tú dôvodovú správu, ktorú dali predkladatelia, lebo však ste hovorili úplne od témy. Venovali ste sa vojnovému Slovenskému štátu. Spomínate tu katolicizmus a ja neviem čo. A na záver ste vypichli, čo vôbec je od témy, rekreačné poukazy. Asi vám to leží v žalúdku, lebo naozaj tie rekreačné poukazy dosiahli na Slovensku veľký úspech, čoho dôvodom a výsledkom sú aj preplnené ubytovacie zariadenia v našich rekreačných zariadeniach po celom Slovensku. Veď ja viem, že vám to leží v žalúdku. Škoda, že sme nepresadili aj tú novelu ďalej.
Ale naozaj vôbec ste sa nevenovali tejto téme, pani Zimenová. A to, čo ste naozaj predviedli svojou neoliberálnou, svojím neoliberálnym vystúpením, tak to je pod čiarou určite.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2019 9:23 - 9:25 hod.

Zelník Štefan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, neviem, z ktorej strany začať, pretože vy ste urobili exkurz do minulosti a ste sa vôbec nevenovali tomu, čo je predložené v Národnej rade. Treba povedať, že áno, už druhýkrát prerokovávame Istanbulský dohovor a už pri prvom prerokovaní tu vystúpilo množstvo právnikov, ktorí povedali, že z hľadiska ochrany práva žien je náš Trestný poriadok veľmi dobre proste urobený. Ratifikovali sme množstvo medzinárodných zmlúv, ktoré ochraňujú práva žien.
Čo je rizikom Istanbulského dohovoru a vy sa to snažíte nejako zľahčovať alebo zametať pod koberec. Istanbulský dohovor práve hovorí o tom, o gender ideológii, a to je práve o tom, je tam v štvrtom bode, že budú monitorovať krajiny, ku ktorému pristúpia. To znamená, že do škôl sa musí zavádzať, že ty si rozhodneš, či chceš byť dievča alebo chlapec. Som lekár, v každej jednej bunke, či je to vo vlasoch, v nechtoch alebo kdekoľvek, máte zakódované, že muž má XY a žena má XX.
Čo tu chcete trepať sprostosti, aby si dieťa určilo, či chce byť dievča alebo muž?! Takú somarinu, aby niekto učil, že viete, to vám doktor povedal v nemocnici, že ste dieťa, že ste chlapec alebo dievča, ale potom vy si to môžete rozhodnúť, čo chcete vlastne byť. Toto má byť tá ochrana rodiny a ochrana spoločnosti?! A toto chcete vyčítať Slovenskej národnej strane, že chce informovať občanov, čo by sa stalo, keby sme ten Istanbulský dohovor prijali?!
Pani Zimenová, vy ste, vy ste tuná skladali sľub, že budete ochraňovať záujmy občanov. Toto je proti občanom, toto je proti, proti zdravému rozumu. Keby toto možno bolo takéto nejaké snahy v minulosti, tak asi tí ľudia skončia, prepáčte, v psychiatrických zariadeniach. A to, že to neni také zľahčovanie, vidím, čo sa deje vo svete vďaka tejto gender ideológii. Presviedčali nás, že, prepáčte, to je len otázka slobody. Nechajte, veď sme slobodní! Čo sa deje vo svete? Pozrite sa, aké... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis